×
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان

آموزش حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

آموزش حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

هزینه آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۷۷,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۰۲ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری بخش عمومی، موضوع مسئولیت پاسخگویی در راهبری جامعه نقش اساسی دارد. مسئولیت پاسخگویی بر این پایه استوار است که مردم یا نمایندگان آن‌ها بر اصل ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی حق دارند به صورت علنی و شفاف عملکرد دولت را نظارت و تفریغ نمایند. بدین منظور، قانون اساسی در اصول ۵۶ و ۵۹ حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و در اصول ۱۲۱ و ۱۳۷ مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب را احصا نموده است. بنابراین، ساز و کار پاسخ‌خواهی مردم از طریق نمایندگان به طور مستقیم و چگونگی ارزیابی این پاسخگویی از طریق تحقیق، تفحص و شیوه‌های مختلف، تشریح و هدف‌گذاری شده است. اهداف اصلی این ارزیابی‌ها، ساماندهی سیستم‌های مالی و حسابداری بخش عمومی و افشای عملکرد و وقایع رویدادها جهت رفع نیازهای اساسی، افزایش رفاه اجتماعی و تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور است. قوانین و مقررات حاکم بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری و حسابرسی بخش عمومی علاوه بر نظارت و حاکمیت بر عملیات حسابداری، تعیین‌کننده اختیارات وظایف و مسئولیت‌های ذی‌حسابان، مدیران و مسئولین اداری و فنی سازمان‌های دولتی، محلی و غیر انتفاعی است. این مسئولیت در بخش عمومی و دولتی الزاما از طریق هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام ابلاغ یا تصویب نمی‌شود. حدود وظایف و اختیارات از طریق مراجعی که قانون آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، تعیین می‌گردد.

آموزش حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

تعداد دانشجو
۱۰۲ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۷۷,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

محمدعلی معصومی

کارشناس ارشد مدیریت حسابداری

شرکت در سمینارهای متعدد، تجربیات لازم در زمینه‌های شناخت ساختارها، سازه‌حساب‌ها و سرفصل‌های حسابداری و امور مالی، کنترل‌های داخلی و حسابرسی، طراحی نظام بودجه و مالی و... از سایر سوابق حرفه‌ای ایشان محسوب می‌شود.

توضیحات تکمیلی

نظر به استفاده از منابع مالی متعدد در بخش عمومی و دولتی، مسئولیت پاسخگویی به مراجع مختلف برای سازمان‌های دست‌اندرکار، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. گوناگونی این منابع و قوانین و مقررات، سازمان‌ها را ملزم به ایجاد و نگهداری حساب‌های مستقل و متناسب با فعالیت مالی و اقتصادی نموده است. گرچه گزارشگری مالی با توجه به وضعیت اقتصادی خالی از مشکل نیست، اما انضباط مالی و تدوین چارچوب‌های نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی خصوصا در بخش‌های بزرگی مثل دولت‌های مرکزی و شهرداری‌ها، ساز و کارهای پایداری را ایجاد می‌نماید.

در صورتی که این چارچوب‌ها متناسب با بخش عمومی طراحی نگردد، نیازهای قانونی نظارتی و اطلاعاتی برآورده نشده و لذا تدوین اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی عمومی برای بخش‌های بزرگ دولتی و ایالتی، اقدامی الزام‌آور است. در این درس سعی می‌شود مبانی نظری بخش‌های بزرگ و فعالیت‌های حسابداری و حسابرسی مورد ارزیابی قرار گیرد و داده‌پردازی‌های محاسباتی و عملیاتی مربوط به بودجه عمومی حسابداری اعتبارات اختصاصی، تشریح شده و مراحل اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته، تشریح و ارائه گردد.

در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری بخش عمومی، موضوع مسئولیت پاسخگویی در راهبری جامعه نقش اساسی دارد. مسئولیت پاسخگویی بر این پایه استوار است که مردم یا نمایندگان آن‌ها بر اصل 53 و 55 قانون اساسی حق دارند به صورت علنی و شفاف عملکرد دولت را نظارت و تفریغ نمایند. بدین منظور، قانون اساسی در اصول 56 و 59 حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و در اصول 121 و 137 مسئولیت پاسخگویی مقامات منتخب را احصا نموده است. بنابراین، ساز و کار پاسخ‌خواهی مردم از طریق نمایندگان به طور مستقیم و چگونگی ارزیابی این پاسخگویی از طریق تحقیق، تفحص و شیوه‌های مختلف، تشریح و هدف‌گذاری شده است.

اهداف اصلی این ارزیابی‌ها، ساماندهی سیستم‌های مالی و حسابداری بخش عمومی و افشای عملکرد و وقایع رویدادها جهت رفع نیازهای اساسی، افزایش رفاه اجتماعی و تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور است. قوانین و مقررات حاکم بر سیستم‌های اطلاعات حسابداری و حسابرسی بخش عمومی علاوه بر نظارت و حاکمیت بر عملیات حسابداری، تعیین‌کننده اختیارات وظایف و مسئولیت‌های ذی‌حسابان، مدیران و مسئولین اداری و فنی سازمان‌های دولتی، محلی و غیر انتفاعی است. این مسئولیت در بخش عمومی و دولتی الزاما از طریق هیئت مدیره یا مجامع عمومی صاحبان سهام، ابلاغ یا تصویب نمی‌شود. حدود وظایف و اختیارات از طریق مراجعی که قانون آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، تعیین می‌گردد.

مسئولین و کارکنان ممکن است به علت قصور یا تخلف در انجام وظایف از قوانین و مقررات مالی و اداری، مورد تعقیب، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند. با توجه به موارد گفته شده، اهمیت نهادهای تشکیل‌دهنده و مسئولیت پاسخگویی آن‌ها احصا می‌گردد و از طرفی چون قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشورهای مختلف متفاوت هستند، سیستم‌های اطلاعات حسابداری بخش عمومی هر کشوری دارای روش‌ها و قالب‌های خاصی است که اهمیت مطالعه مستقل حسابداری بخش عمومی آن‌ها، مطرح می‌گردد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: تشریح عملیات حسابداری اختصاصی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به همراه صورت‌های مالی بر مبنای تعهدی در دستگاه‌های اجرایی
  • درس یکم: مشخصات قانونی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
  • درس دوم: عملیات حسابدارای وصول اعتبارات و پرداخت هزینه‌ها
  • درس سوم: عملیات حسابداری واحدهای تابعه و نحوه انعکاس آن - بخش یکم
  • درس چهارم: عملیات حسابداری واحدهای تابعه و نحوه انعکاس آن - بخش دوم
  • درس پنجم: مساله -‌ بخش یکم
  • درس ششم: مساله -‌ بخش دوم
 • فصل دوم: نحوه ثبت رویدادهای مالی مربوط به وجوه سپرده
  • درس هفتم: مشخصات حساب مستقل وجوه سپرده
  • درس هشتم: عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده
 • فصل سوم: مبنای حسابداری، مفهوم، انواع و کاربرد آن در شناخت درآمدها‌، دریافت‌ها
  • درس نهم: حسابداری تعهدی درآمدها و هزینه‌ها - بخش یکم
  • درس دهم: حسابداری تعهدی درآمدها و هزینه‌ها - بخش دوم
  • درس یازدهم: حسابداری تعهدی درآمدها و هزینه‌ها - بخش سوم
  • درس دوازدهم: مسائل - بخش یکم
  • درس سیزدهم: مسائل‌ -‌ بخش دوم
 • فصل چهارم: بحث بررسی درباره دستورالعمل حسابداری تعهدی بخش عمومی
  • درس چهاردهم: کنترل فنی (ساختار نظام حسابداری عمومی)
  • درس پانزدهم: گزارشگری مالی - بخش یکم
  • درس شانزدهم: گزارشگری مالی -‌ بخش دوم
  • درس هفدهم: مسائل صورت وضعیت، صورت تغییرات وضعیت و ارزش خالص
 • فصل پنجم: نقش ذی‌حساب در نظام نظارتی مالی و استقرار سیستم‌های کنترل داخلی دستگاه‌های اجرایی
  • درس هجدهم: تامین اعتبار دستگاه اجرایی
  • درس نوزدهم: نظارت قبل و حین خرج
  • درس بیستم: نظارت بعد از خرج
  • درس بیست‌و‌یکم: مسائل
  • درس بیست‌و‌دوم: نظارت بر حسن اجرای بودجه و ردیف‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی - بخش یکم
 • فصل ششم: نظارت و کنترل در نهادهای بخش عمومی بر‌اساس قوانین و مقررات
  • درس بیست‌و‌سوم: نظارت بر حسن اجرای بودجه و ردیف‌های تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی-بخش یکم
  • درس بیست‌و‌چهارم: هدف حسابرسی رعایت
 • فصل هفتم: تشریح حسابرسی رعایت و نقش آن در اجرای اصول 53 و 55 قانون اساسی
  • درس بیست‌و‌پنجم: الزامات حسابرسی رعایت - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌ششم: الزامات حسابرسی رعایت - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌هفتم: بررسی اجمالی صورت‌های مالی تنظیم‌شده
 • فصل هشتم: تشریح حسابرسی مالی در دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی
  • درس بیست‌و‌هشتم: اعمال کنترل‌های داخلی آزمون‌های کنترل و محتوا
  • درس بیست‌و‌نهم: تهیه گزارش و اظهار نظر نسبت به صحت سقم صورت‌های مالی -‌ بخش یکم
  • درس سی‌ام: تهیه گزارش و اظهار نظر نسبت به صحت سقم صورت‌های مالی -‌ بخش دوم
  • درس سی‌و‌یکم: تهیه گزارش و اظهار نظر نسبت به صحت سقم صورت‌های مالی -‌ بخش سوم

 

مفید برای
 • حسابداری بخش عمومی – حسابداری دولتی و غیر انتفاعی
 • حسابرسی قوانین و مقررات مالی – حسابرسی رعایت

پیش نیاز

حسابداری 1
حسابداری دولتی
حسابداری درآمدی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مشخصات قانونی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۲. عملیات حسابدارای وصول اعتبارات و پرداخت هزینه‌ها
۳. عملیات حسابداری واحدهای تابعه و نحوه انعکاس آن - بخش یکم
۴. عملیات حسابداری واحدهای تابعه و نحوه انعکاس آن - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مساله -‌ بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مساله -‌ بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مشخصات حساب مستقل وجوه سپرده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. حسابداری تعهدی درآمدها و هزینه‌ها - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. حسابداری تعهدی درآمدها و هزینه‌ها - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۳۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش حسابداری و حسابرسی بخش عمومی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۸۰۲۳۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVACC108
مدت زمان ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۰۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
دیگر آموزش‌های این مدرس

نظرات

تا کنون ۱۰۲ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: حسابداری
برچسب‌ها:
آموزش حسابداری عمومی | آموزش حسابرسی بخش عمومی | اجرای بودجه دستگاه های اجرایی | ارزیابی حسابرسی عمومی | اعتبارات تملک دارایی ‌های سرمایه‌ ای | انواع حسابداری | تشریح حسابرسی عمومی | تشریح حسابرسی مالی | تشریح عملیات حسابداری اختصاصی | تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای | ثبت رویدادهای مالی وجوه سپرده | حساب مستقل وجوه سپرده | حسابداری تعهدی بخش عمومی | حسابداری تعهدی درآمدها | حسابداری تعهدی هزینه‌ ها | حسابداری عمومی | حسابرسی بخش عمومی | داده‌ پردازی‌ های محاسباتی عمومی | رعایت حسابرسی عمومی | صورت تغییرات وضعیت حسابداری | عملیات حسابدارای پرداخت هزینه ‌ها | عملیات حسابدارای وصول اعتبارات | عملیات حسابداری واحدهای تابعه | کاربرد حسابداری در شناخت درآمدها‌ | کاربرد حسابدرای در شناخت دریافت‌ ها | گزارشگری مالی حسابداری عمومی | مبانی حسابداری عمومی | مبنای تعهدی در دستگاه‌ های اجرایی | مبنای حسابداری | مسائل صورت وضعیت حسابداری | مفهوم حسابداری | هدف حسابرسی رعایت | هدف حسابرسی عمومی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۳۲ جلسه ویدئویی
×