×
زمان تقریبی انتشار: ۱ تا ۴ هفته

آموزش خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی - پیش ثبت نام

آموزش خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در مرحله انتشار
زمان تقریبی انتشار: ۱ تا ۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در آخرین مراحل انتشار است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.
آموزش خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی - پیش ثبت نام

افزایش روزافزون نقش اقتصادی محصولات کشاورزی و غذایی در جوامع امروزی و پیچیدگی‌های فناوری‌های مدرن برای تولید، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، فرآوری، نگهداری، ارزیابی کیفی، توزیع، بازاریابی و مصرف این محصولات، نیازمند درک دقیق و صحیح خواص فیزیکی است. محصولات کشاورزی و غذایی از واحدهای تولید در مزرعه تا مصرف متحمل عملیات فیزیکی مختلف می‌شوند. بنابراین درک قوانین فیزیکی حاکم بر تقابل این محصولات بیولوژیکی با فرایندها به منظور طراحی عملیات واحدی با حداکثر کارایی و تولید محصولی با بهترین کیفیت الزامی است.

آموزش خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در مرحله انتشار
زمان تقریبی انتشار: ۱ تا ۴ هفته (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
این آموزش در آخرین مراحل انتشار است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما با پیش ثبت نام در این آموزش، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

افزایش روزافزون نقش اقتصادی محصولات کشاورزی و غذایی در جوامع امروزی و پیچیدگی‌های فناوری‌های مدرن برای تولید (کاشت، داشت و برداشت)، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، فرآوری، نگهداری، ارزیابی کیفی، توزیع، بازاریابی و مصرف این محصولات، نیازمند درک دقیق و صحیح خواص فیزیکی است.

محصولات کشاورزی و غذایی از واحدهای تولید در مزرعه تا مصرف متحمل عملیات فیزیکی مختلف شامل: فرایندهای مکانیکی، حرارتی، الکتریکی، نوری و صوتی می‌شوند. بنابراین درک قوانین فیزیکی حاکم بر تقابل این محصولات بیولوژیکی با فرایندها به منظور طراحی عملیات واحدی با حداکثر کارایی و تولید محصولی با بهترین کیفیت الزامی است. در حقیقت حفظ و تضمین کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های عملیات حمل‌ و نقل، فرآوری و یافتن راه‌های جدید برای تولید و مصرف مستلزم درک خواص فیزیکی پایه محصولات کشاورزی است.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل یکم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی
  • درس یکم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش یکم
  • درس دوم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش دوم
  • درس سوم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش سوم
  • درس چهارم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش چهارم
  • درس پنجم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش پنجم
  • درس ششم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش ششم
  • درس هفتم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش هفتم
  • درس هشتم: ویژگی‌های هندسی و فیزیکی - بخش هشتم
 • فصل دوم: اصطکاک مواد جامد
  • درس نهم: اصطکاک مواد جامد - بخش یکم
  • درس دهم: اصطکاک مواد جامد - بخش دوم
  • درس یازدهم: اصطکاک مواد جامد - بخش سوم
  • درس دوازدهم: اصطکاک مواد جامد - بخش چهارم
  • درس سیزدهم: اصطکاک مواد جامد - بخش پنجم
  • درس چهاردهم: اصطکاک مواد جامد - بخش ششم
  • درس پانزدهم: اصطکاک مواد جامد - بخش هفتم
 • فصل سوم: ویژگی‌های آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی
  • درس شانزدهم: ویژگی‌های آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی - بخش یکم
  • درس هفدهم: ویژگی‌های آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی - بخش دوم
  • درس هجدهم: ویژگی‌های آیرودینامیکی و هیدرودینامیکی - بخش سوم
 • فصل چهارم: خواص ترمودینامیکی و حرارتی
  • درس نوزدهم: خواص ترمودینامیکی و حرارتی - بخش یکم
  • درس بیستم: خواص ترمودینامیکی و حرارتی - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌یکم: خواص ترمودینامیکی و حرارتی - بخش سوم
 • فصل پنجم: خواص الکترومغناطیسی
  • درس بیست‌و‌دوم: خواص الکترومغناطیسی - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌سوم: خواص الکترومغناطیسی - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌چهارم: خواص الکترومغناطیسی - بخش سوم
  • درس بیست‌و‌پنجم: خواص الکترومغناطیسی - بخش چهارم
  • درس بیست‌و‌ششم: خواص الکترومغناطیسی - بخش پنجم
  • درس بیست‌و‌هفتم: خواص الکترومغناطیسی - بخش ششم
 • فصل ششم: خواص رئولوژیکی جامدات
  • درس بیست‌و‌هشتم: خواص رئولوژیکی جامدات - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌نهم: خواص رئولوژیکی جامدات - بخش دوم
  • درس سی‌ام: خواص رئولوژیکی جامدات - بخش سوم
  • درس سی‌ویکم: خواص رئولوژیکی جامدات - بخش چهارم
  • درس سی‌ودوم: خواص رئولوژیکی جامدات - بخش پنجم
 • فصل هفتم: خواص رئولوژیکی سیالات
  • درس سی‌وسوم: خواص رئولوژیکی سیالات - بخش یکم
  • درس سی‌وچهارم: خواص رئولوژیکی سیالات - بخش دوم
  • درس سی‌وپنجم: خواص رئولوژیکی سیالات - بخش سوم
  • درس سی‌وششم: خواص رئولوژیکی سیالات - بخش چهارم
  • درس سی‌وهفتم: خواص رئولوژیکی سیالات - بخش پنجم
 • فصل هشتم: ویژگی‌های سطحی
  • درس سی‌وهشتم: ویژگی‌های سطحی - بخش یکم
  • درس سی‌ونهم: ویژگی‌های سطحی - بخش دوم
  • درس چهل‌ام: ویژگی‌های سطحی - بخش سوم
  • درس چهل‌و‌یکم: ویژگی‌های سطحی - بخش چهارم
  • درس چهل‌و‌دوم: ویژگی‌های سطحی - بخش پنجم

مفید برای رشته‌های
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی صنایع غذایی
 • مهندسی کشاورزی
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش خواص فیزیکی محصولات کشاورزی و مواد غذایی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVAGR142
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

در حال حاضر، دیدگاهی برای این آموزش ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
اصطکاک مواد جامد در محصولات کشاورزی | اصطکاک مواد جامد در مواد غذایی | خواص الکترومغناطیسی محصولات کشاورزی | خواص الکترومغناطیسی مواد غذایی | خواص ترمودینامیکی محصولات کشاورزی | خواص ترمودینامیکی مواد غذایی | خواص حرارتی محصولات کشاورزی | خواص حرارتی مواد غذایی | خواص رئولوژیکی جامدات | خواص رئولوژیکی سیالات | خواص فیزیکی محصولات کشاورزی | خواص فیزیکی مواد غذایی | فرایندهای الکتریکی محصولات کشاورزی | فرایندهای الکتریکی مواد غذایی | فرایندهای حرارتی محصولات کشاورزی | فرایندهای حرارتی مواد غذایی | فرایندهای صوتی محصولات کشاورزی | فرایندهای صوتی مواد غذایی | فرایندهای مکانیکی محصولات کشاورزی | فرایندهای مکانیکی مواد غذایی | فرایندهای نوری محصولات کشاورزی | فرایندهای نوری مواد غذایی | نقش اقتصادی محصولات کشاورزی | نقش اقتصادی مواد غذایی | ویژگی‌ های آیرودینامیکی محصولات کشاورزی | ویژگی‌ های آیرودینامیکی مواد غذایی | ویژگی‌ های سطحی محصولات کشاورزی | ویژگی های فیزیکی محصولات کشاورزی | ویژگی های فیزیکی مواد غذایی | ویژگی‌ های هندسی محصولات کشاورزی | ویژگی‌ های هندسی مواد غذایی | ویژگی های هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی | ویژگی های هیدرودینامیکی مواد غذایی | ویژگی‌های سطحی مواد غذایی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×