×
۶۵,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش کارآفرینی در گردشگری

آموزش کارآفرینی در گردشگری

تعداد دانشجو
۱۲ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۶ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۶۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
آموزش کارآفرینی در گردشگری

اشتغال اگر مهم‌ترین چشم‌انداز صنعت نباشد، بدون شک یکی از مهم‌ترین آن‌ها خواهد بود. با توسعه صنایع، فرصت‌های بیشتری در راستای اشتغال جوامع ایجاد می‌شود و با افزایش نرخ شاغلین، رفاه اقتصادی در سطوح گسترده‌تری از جامعه محقق می‌شود. گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع خدماتی جهان است که بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، از هر ۱۰ فرصت شغلی در جهان، یک فرصت به این صنعت اختصاص دارد که نشان‌دهنده قابلیت‌های بالقوه آن در ایجاد فرصت‌های اشتغال است.

آموزش کارآفرینی در گردشگری

مدت زمان
۱۰ ساعت و ۶ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۶۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
مدرس
حسین مقصودی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت گردشگری

ایشان به عنوان محقق و پژوهشگر مولف چندین مقاله در حوزه‌های مختلف گردشگری بوده‌اند که برخی از مقالات تحت عنوان سخنرانی در همایش‌های بین‌المللی مورد انتخاب هیات داوران قرار گرفته است.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

اشتغال اگر مهم‌ترین چشم‌انداز صنعت نباشد، بدون شک یکی از مهم‌ترین آن‌ها خواهد بود. با توسعه صنایع، فرصت‌های بیشتری در راستای اشتغال جوامع ایجاد می‌شود و با افزایش نرخ شاغلین، رفاه اقتصادی در سطوح گسترده‌تری از جامعه محقق می‌شود. گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع خدماتی جهان است که بر اساس آمارهای سازمان جهانی گردشگری، از هر ۱۰ فرصت شغلی در جهان، یک فرصت به این صنعت اختصاص دارد که نشان‌دهنده قابلیت‌های بالقوه آن در ایجاد فرصت‌های اشتغال است.

در مسیر اشتغال‌‌زایی این صنعت، کارآفرینی مهم‌ترین و شاید کاربردی‌ترین راهکار است که باید با آموزش صحیح، چارچوب‌های اجرایی آن را برای علاقه‌مندان این صنعت روشن ساخت تا با بهره‌گیری از روش‌های علمی و عملیاتی، فرصت‌های اشتغال‌زایی در این صنعت را ایجاد و توسعه داد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • فصل اول: کلیات کارآفرینی
  • درس یکم: کلیات کارآفرینی
  • درس دوم: تاریخچه کارآفرینی
  • درس سوم: کارآفرینی و تکامل مفهوم
  • درس چهارم: اهمیت کارآفرینی
  • درس پنجم: تفاوت کارآفرینی و اشتغال‌زایی
 • فصل دوم: تعریف کارآفرینی
  • درس ششم: تعاریف کارآفرینی
  • درس هفتم: چارچوب تعریف کارآفرینی
  • درس هشتم: کارآفرینی به عنوان کارآفرین فردی، فرایند نوآوری، ایجاد کسب‌ و ‌کار یا سازمان جدید و عمل ورود
  • درس نهم: کارآفرینی به عنوان کسب‌ و ‌کار خطرپذیر سازمانی، فرایند تخریب خلاق و موسسات با اندازه مختلف
 • فصل سوم: کارآفرینان چه کسانی هستند؟
  • درس دهم: شناخت کارآفرینان
  • درس یازدهم: عوامل موفقیت کارآفرینان
  • درس دوازدهم: مهارت‌های مورد نیاز کارآفرینان، انگیزه‌ها و موانع کارآفرینان و الگوی ذهنی کارآفرینان
 • فصل چهارم: انواع کارآفرینی، عوامل و عناصر
  • درس سیزدهم: عوامل موثر بر کارآفرینی - بخش یکم
  • درس چهاردهم: عوامل موثر بر کارآفرینی - بخش دوم
  • درس پانزدهم: عوامل موثر بر کارآفرینی - بخش سوم
  • درس شانزدهم: انواع کارآفرینی - بخش یکم
  • درس هفدهم: انواع کارآفرینی - بخش دوم
  • درس هجدهم: عناصر کارآفرینی
 • فصل پنجم: جایگاه خلاقیت و نوآوری در گردشگری
  • درس نوزدهم: اهمیت خلاقیت و نوآوری در صنعت گردشگری
  • درس بیستم: گردشگری خلاق یا خلاقیت در گردشگری و راهکارهای دستیابی به خلاقیت در گردشگری
  • درس بیست‌و‌یکم: راهکارهای دستیابی به خلاقیت در گردشگری و موانع خلاقیت در گردشگری
 • فصل ششم: کارآفرینی در گردشگری
  • درس بیست‌و‌دوم: گردشگری و اشتغال
  • درس بیست‌و‌سوم: گردشگری و اشتغال و اهمیت کسب‌ و‌ کارهای کوچک در گردشگری
  • درس بیست‌و‌چهارم: اهمیت کسب‌‌ و‌ کارهای کوچک در گردشگری و عوامل اثرگذار بر ایجاد بنگاه‌های کوچک در گردشگری
  • درس بیست‌و‌پنجم: عوامل اثرگذار بر ایجاد بنگاه‌های کوچک در گردشگری - راه‌اندازی کسب‌‌‌ و‌ کارهای کوچک در گردشگری
  • درس بیست‌و‌ششم: راه‌اندازی کسب‌‌ و‌ کارهای کوچک در گردشگری - بخش یکم
  • درس بیست‌و‌‌هفتم: راه‌اندازی کسب‌‌ و‌ کارهای کوچک در گردشگری - بخش دوم
  • درس بیست‌و‌هشتم: راه‌اندازی کسب‌‌ و ‌کارهای کوچک در گردشگری - موفقیت و رشد در کسب‌ و‌ کارهای خرد گردشگری
  • درس بیست‌و‌نهم: موفقیت و رشد در کسب‌‌ و‌ کارهای خرد گردشگری - بنگاه‌های کوچک و اصول گردشگری پایدار
 • فصل هفتم: فرایندهای کارآفرینی در صنعت گردشگری
  • درس سی‌ام: تفاوت ایده و فرصت - تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در گردشگری و فرایندهای آن
  • درس سی‌و‌یکم: تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در گردشگری و فرایندهای آن - ایده‌یابی و ارزیابی ایده‌ها و کشف فرصت‌های موجود
  • درس سی‌و‌دوم: ایده‌یابی و ارزیابی ایده‌ها و کشف فرصت‌های موجود - آشنایی با مدیریت کیفیت در کسب‌ و‌ کارهای گردشگری
  • درس سی‌و‌سوم: آشنایی با مدیریت کیفیت در کسب‌‌ و‌ کارهای گردشگری - آشنایی با دیدگاه سیستمی در کسب‌ و‌ کارهای گردشگری
  • درس سی‌و‌چهارم: آشنایی با دیدگاه سیستمی در کسب‌ و‌‌ کارهای گردشگری - سرمایه‌گذاری بر روی فرصت‌های مشخص و تامین مالی
 • فصل هشتم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری
  • درس سی‌و‌پنجم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش یکم
  • درس سی‌و‌ششم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش دوم
  • درس سی‌و‌هفتم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش سوم
  • درس سی‌و‌هشتم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش چهارم
  • درس سی‌و‌نهم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش پنجم
  • درس چهلم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش ششم
  • درس چهل‌و‌یکم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش هفتم
  • درس چهل‌و‌دوم: ایده‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری - بخش هشتم

مفید برای رشته‌های
 • گردشگری

پیش نیاز

آشنایی با حوزه علمی رشته گردشگری

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. کلیات کارآفرینی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. تاریخچه کارآفرینی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. کارآفرینی و تکامل مفهوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. اهمیت کارآفرینی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. تفاوت کارآفرینی و اشتغال‌زایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تعاریف کارآفرینی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. چارچوب تعریف کارآفرینی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. کارآفرینی به عنوان کارآفرین فردی - فرایند نوآوری - ایجاد کسب‌و‌کار یا سازمان جدید - عمل ورود
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. کارآفرینی به عنوان کسب‌و‌کار خطرپذیر سازمانی - فرایند تخریب خلاق - موسسات با اندازه مختلف
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. شناخت کارآفرینان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۴۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش کارآفرینی در گردشگری
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTRM9908
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۶۲ بایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱۲ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: کارآفرینی | مدیریت
برچسب‌ها:
Entrepreneurship Education | Entrepreneurship Education in Tourism | Entrepreneurship in Tourism | آموزش کارآفرینی در گردشگری | ارزیابی ایده ‌ها | اصول گردشگری پایدار | الگوی ذهنی کارآفرینان | انگیزه‌ های کارآفرینان | انواع کارآفرینی | اهمیت خلاقیت در صنعت گردشگری | اهمیت کارآفرینی | ایده‌ های کارآفرینی در صنعت گردشگری | ایده ‌یابی فرصت‌ های موجود | بنگاه های کوچک در گردشگری | بنگاه‌ های کوچک گردشگری پایدار | تاریخچه کارآفرینی | تعاریف کارآفرینی | تعریف کارآفرینی | تفاوت ایده و فرصت | تفاوت کارآفرینی و اشتغال زایی | تکامل مفهوم کارآفرینی | جایگاه خلاقیت در گردشگری | جایگاه نوآوری در گردشگری | چارچوب تعریف کارآفرینی | چارچوب های اجرایی کارآفرینی | خلاقیت در گردشگری | راهکارهای خلاقیت در گردشگری | سرمایه ‌گذاری روی تامین مالی | سرمایه ‌گذاری روی فرصت‌ های مشخص | شناخت کارآفرینان | عناصر کارآفرینی | عوامل کارآفرینی | عوامل موثر بر کارآفرینی | عوامل موفقیت کارآفرینان | فرایندهای کارآفرینی در گردشگری | فرصت‌ های کارآفرینی در گردشگری | کارآفرینان چه کسانی هستند؟ | کارآفرینی ایجاد سازمان جدید | کارآفرینی ایجاد کسب و کار | کارآفرینی به عنوان عمل ورود | کارآفرینی به عنوان فرایند نوآوری | کارآفرینی به عنوان کارآفرین فردی | کارآفرینی به عنوان یک رشته علمی | کارآفرینی در صنعت گردشگری | کارآفرینی در گردشگری | کارآفرینی فرایند تخریب خلاق | کسب و کار خطرپذیر سازمانی | کسب و کارهای خرد گردشگری | کسب و کارهای کوچک در گردشگری | کسب و کارهای گردشگری | کلیات کارآفرینی | گردشگری خلاق | گردشگری و اشتغال | مهارت های مورد نیاز کارآفرینان | موانع خلاقیت در گردشگری | موانع کارآفرینان | نوآوری در صنعت گردشگری | واژه کارآفرینی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۴۳ جلسه ویدئویی