زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش اقتصاد گردشگری - پیش ثبت نام

آموزش اقتصاد گردشگری - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش اقتصاد گردشگری - پیش ثبت نام

این که گردشگری به عنوان یک صنعت شناخته می شود، خود به معنای ارتباط مستقیم و بلافصل با اقتصاد، روش های دادوستد و پای بندی به اصول اقتصاد است. اقتصاد که به تحلیل توزیع، تولید، مصرف کالا یا خدمات می پردازد، در رشته گردشگری بیشتر خود را نشان می دهد چرا که صنعت گردشگری، خدماتی زنجیره ای و متصل را شامل می شود که هر یک به نوبه خود، علم و روش اقتصادی جداگانه ای را متذکر می شود. هدف کلی از این درس آشنایی دانشجویان با مسائل خاص گردشگری و میراث فرهنگی در ایران، از قبیل: شناخت ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، مزیت ها، چالش ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، چشم اندازهای آتی در کشور و نیز نقد و شناخت راهای توسعه کیفی و کمی این صنعت در ایران است.

آموزش اقتصاد گردشگری - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

این که گردشگری به عنوان یک صنعت شناخته می شود، خود به معنای ارتباط مستقیم و بلافصل با اقتصاد، روش های دادوستد و پای بندی به اصول اقتصاد است. اقتصاد که به تحلیل توزیع، تولید، مصرف کالا یا خدمات می پردازد، در رشته گردشگری بیشتر خود را نشان می دهد چرا که صنعت گردشگری، خدماتی زنجیره ای و متصل را شامل می شود که هر یک به نوبه خود، علم و روش اقتصادی جداگانه ای را متذکر می شود.

رساندن طرح، یک تاسیسات، بنگاه خدمات گردشگری و یا هر زیر شاخه ای از این صنعت، به سوددهی و جلوگیری از ضرر و زیان های ناشی از بسامدها و عوامل بیرونی و درونی، متضمن دانستن گوشه ای از دانش پر عمق اقتصاد است. از طرفی صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت رقابتی بالایی است که در صورت دست یابی به افق مصوب و جایگاه شایسته خود، چه در جهان و چه در ایران، می تواند به رشد اقتصادی، بهبود اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر شود.

دانشجو، دست اندر کار و یا فعال صنعت گردشگری، بدون دانستن و احاطه بر این صنعت، بدون بال اقتصاد، نمی تواند به شایستگی سبب رشد و تعالی این رشته را رقم زند. چه خود صاحب کسب و کار مربوط باشد و یا طراح و مسبب یکی از حوزه های گردشگری باشد.

هدف کلی از این درس آشنایی دانشجویان با مسائل خاص گردشگری و میراث فرهنگی در ایران، از قبیل: شناخت ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعت گردشگری و میراث فرهنگی، مزیت ها، چالش ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، چشم اندازهای آتی در کشور و نیز نقد و شناخت راه های توسعه کیفی و کمی این صنعت در ایران است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات
  • تعاریف و مفاهیم گردشگری و میراث فرهنگی
  • گردشگری و میراث فرهنگی در اسلام و سابقه آن در تمدن اسلامی
  • رابطه گردشگری و میراث فرهنگی
  • انواع گردشگری و میراث فرهنگی
  • فعالیت های مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی
  • ویژگی های اقتصادی محصولات گردشگری و میراث فرهنگی
  • بازیگران صنعت گردشگری و میراث فرهنگی
  • محدودیت های منابع جذب گردشگر
  • محدودیت های منابع پشتیبانی
  • محدودیت های عمومی منابع
  • گردشگری، میراث فرهنگی و کالاهای عمومی
  • گردشگری، میراث فرهنگی و توسعه پایدار
  • ویژگی های اقتصادی صنعت گردشگری و میراث فرهنگی
  • آثار اقتصاد صنعت گردشگری و میراث فرهنگی
  • جایگاه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در جهان امروز
 • درس دوم: تقاضای گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان کالایی منفرد
  • حداکثر کردن مطلوبیت گردشگر
  • محدودیت درآمد
  • محدودیت وقت
  • محدودیت درآمد و وقت
  • سایر محدودیت ها (محدودیت های سیاسی)
  • حالت های استثنایی
  • استخراج تابع تقاضای گردشگری و میراث فرهنگی در جهان
  • کشش تقاضا
  • مطالعات تجربی تقاضای محصولات گردشگری و میراث فرهنگی
   • در جهان
   • در ایران
 • درس سوم: تقاضای سفر به عنوان کالایی مرکب
  • بسط، توسعه و تکمیل مدل لنکستر (Lancaster)
  • اثر تغییر درآمد
  • تاثیر افزایش وقت
  • تاثیر تغییر قیمت محصولات گردشگری و میراث فرهنگی
  • تاثیر ایجاد یک تفریحگاه جدید
  • تاثیر بازار (تقاضای کل)
  • تقاضای گردشگری و میراث فرهنگی در یاران و عوامل موثر بر آن
  • پیش بینی تقاضا در صنعت گردشگری و میراث فرهنگی
 • درس چهارم: کلیات و مفاهیم اساسی بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی
  • اهداف بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی
  • ساختار بازار حاکم بر بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی در ایران و جهان
  • انواع بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی و محصولات آن ها
  • شرکت های حمل و نقل گردشگری و میراث فرهنگی
  • اقامتگاه ها (هتل ها و متل ها)
  • بنگاه های عرضه کننده جاذبه ها، خدمات پشتیبانی
  • آژانس های مسافرتی
  • محدودیت های تئوری عرضه در تبیین رفتار بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی
 • درس پنجم: عرضه محصولات گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان کالایی منفرد
  • نقش تابع تولید و هزینه های تولید بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی
  • نقش هزینه ها بر تصمیمات بنگاه گردشگری و میراث فرهنگی
  • استخراج تابع عرضه در کوتاه مدت
  • شرایط حداکثر کردن سود با توجه به تابع تولید
  • فرایند حداکثر کردن سود بنگاه در بلند مدت
  • کاربرد تئوری عرضه برای بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی
  • ملاحظات اساسی مربوط به بنگاه های گردشگری و میراث فرهنگی
 • درس ششم: عرضه گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان کالایی مرکب
  • معرفی کالای مرکب و مصادیق آن در صنعت گردشگری و میراث فرهنگی
  • قواعد حاکم بر رفتار بنگاه های عرضه کننده تور جامع
  • عرضه بازار تورهای جامع
  • کشش عرضه محصولات گردشگری و میراث فرهنگی عرضه کننده گان تور جامع
  • مطالعات تجربی مربوط به عرضه گردشگری و میراث فرهنگی در ایران
 • درس هفتم: تعادل در بازار گردشگری، میراث فرهنگی و عوامل موثر بر آن
  • عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گردشگری و میراث فرهنگی
   • براساس مطالعات تجربی در جهان
   • براساس مطالعات تجربی در ایران
 • درس هشتم: تحولات صنعت توریسم در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
  • بررسی سیاست های توسعه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
  • جایگاه کنونی صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در اقتصاد ایران
  • ظرفیت های بالقوه انواع گردشگری و میراث فرهنگی در ایران
  • سیاست ها و راه های توسعه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی در ایران با توجه به مطالعات تجربی
  • تاثیر اقتصادی صنعت گردشگری و میراث فرهنگی بر اقتصاد محلی، اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی
  • روندهای آتی در اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی
  • مالیات ستانی در صنعت گردشگری و میراث فرهنگی
  • توسعه پایدار گردشگری و میراث فرهنگی

 

مفید برای
 • مدیریت
 • اقتصاداطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد گردشگری - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTITRM101
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش اقتصاد گردشگری - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون برای این آموزش نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Lancaster | آژانس های مسافرتی | اقتصاد بین المللی | اقتصاد محلی | اقتصاد ملی | بازیگران صنعت گردشگری | بنگاه خدمات گردشگری | بنگاه های عرضه کننده جاذبه ها | بنگاه های گردشگری | پای بندی به اصول اقتصاد | تاثیر افزایش وقت | تاثیر بازار | تحولات صنعت توریسم | تمدن اسلامی | تورهای جامع | توسعه پایدار | توسعه پایدار گردشگری | خدمات پشتیبانی | رفاه اجتماعی | روش اقتصادی جداگانه ای | روش های دادوستد | صنعت توریسم | ظرفیت های بالقوه انواع گردشگری | عرضه بازار تورهای جامع | عرضه کننده گان تور جامع | کالایی منفرد | گردشگری | مالیات ستانی | محدودیت های منابع جذب گردشگر | محصولات گردشگری | مدل لنکستر | مزیت رقابتی | میراث فرهنگی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×