×
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش مبانی مهندسی مخازن ۲

آموزش مبانی مهندسی مخازن ۲

هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۵۷ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

هدف اصلی این فرادرس، دستیابی به مهارت ارزیابی و محاسبات سریع مخزن و همچنین پیش بینی عملکرد آن است. در این آموزش در کنار روش اصلی که شبیه سازی است، شیوه های دیگری جهت پیش بینی دو پارامتر اصلی مخزن یعنی دبی و فشار، معرفی می گردد. از دیگر اهداف این درس می توان به بررسی فرایندهای مخزن، تمرکز بر شناخت آبده و همچنین شناسایی مکانیزم های تولید در مخزن اشاره نمود که دانش کافی و لازم موارد ذکر شده را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

آموزش مبانی مهندسی مخازن ۲

تعداد دانشجو
۱۵۷ نفر
مدت زمان
۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش

یوسف حق شناس

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

یوسف حق شناس دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته مهندسی مخازن هیدروکربوری هستند. ایشان در چند دوره به عنوان ارائه‌دهنده دستیار آموزشی این درس و دروس تخصصی دیگر رشته مهندسی نفت در دانشگاه، فعالیت داشته‌اند.

توضیحات تکمیلی

از آنجایی که روش اصلی پیش بینی عملکرد مخزن، شبیه سازی کامپیوتری آن است، شاید در نگاه اول، این درس و مباحث مربوطه چندان مورد توجه قرار نگیرد، اما لازم به ذکر است که همواره استفاده از روش های ساده بر مبنای مقادیر واقعی جهت شناسایی عملکرد مخزن و تایید نتایج شبیه سازی، در دستور کار مهندسین این حوزه قرار دارد.

بنابراین دانش جمع آوری شده در این درس، راهی سریع و با دقت مناسب جهت پیش بینی اولیه عملکرد مخزن در آینده را فراهم کرده است و همچنین به بهبود نتایج شبیه سازی، کمک شایانی می نماید. هدف اصلی این فرادرس، دستیابی به مهارت ارزیابی و محاسبات سریع مخزن و همچنین پیش بینی عملکرد آن است.

در این آموزش در کنار روش اصلی که شبیه سازی است، شیوه های دیگری جهت پیش بینی دو پارامتر اصلی مخزن یعنی دبی و فشار، معرفی می گردد. از دیگر اهداف این درس می توان به بررسی فرایندهای مخزن، تمرکز بر شناخت آبده و همچنین شناسایی مکانیزم های تولید در مخزن اشاره نمود که دانش کافی و لازم موارد ذکر شده را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: انواع مخازن (مکانیزم های تولید از مخازن)
  • مقدمه
  • مخازن تحت رانش آب
   • بررسی فشار
   • بررسی دبی آب
   • بررسی نسبت گاز به نفت
   • بررسی بازیافت نهایی (بازیافت نفت به وسیله رانش آب)
  • مخازن تخت رانش گاز محلول
   • بررسی فشار
   • بررسی دبی آب
   • نسبت گاز به نفت
   • بررسی بازیافت نهایی (بازیافت نفت به وسیله رانش گاز محلول)
   • بررسی دبی تولید نفت
  • مخازن تحت رانش کلاهک گازی
   • بررسی فشار
   • بررسی دبی آب
   • بررسی نسبت گاز به نفت
   • بررسی بازیافت نهایی (بازیافت نفت به وسیله رانش کلاهک گازی)
  • مخازن تحت انبساط سنگ و سیال
   • بررسی فشار
   • بررسی دبی آب
   • بررسی نسبت گاز به نفت
   • بررسی بازیافت نهایی (بازیافت نفت به وسیله رانش از انبساط سنگ و سیال)
  • مخازن تحت ریزش ثقلی
   • بررسی فشار
   • بررسی دبی آب
   • بررسی نسبت گاز به نفت
   • بررسی بازیافت نهایی
   • بررسی کلاهک گازی ثانویه
  • مکانیزم رانش ترکیبی (بازیافت نفت به وسیله ترکیب رانش ها)
 • درس دوم: معادله اصلی موازنه مواد (موارد استفاده و محدودیت های روش موازنه مواد)
  • کاربردها و محدودیت ها
  • فرض های معادله
  • محاسبات مخازن زیر اشباع
  • محاسبات در مخازن اشباع
 • درس سوم: آنالیز نموداری موازنه مواد (محاسبه همزمان نفت اولیه درجا و آب ورودی)
  • مخازن زیر اشباع
  • مخازن اشباع
  • مخازن تحت کلاهک گازی
  • M, N مجهول
  • M معلوم و N مجهول
  • M مجهول و N معلوم
 • درس چهارم: آنالیز موازنه مواد مخازن گازی (محاسبه مقدار گاز اولیه و میعانات همراه در مخازن گازی)
  • محاسبات گازی
 • درس پنجم: محاسبات حجمی مخازن نفتی و گازی (محاسبه مقدار نفت اولیه و گازهای همراه)
  • محاسبات حجمی نفت درجا در مخازن زیر اشباع (موازنه مواد در مخازن نفت تحت رانش همزمان گاز محلول، گاز گنبدی و آب سازند)
  • محاسبات حجمی گاز درجا
  • تولید تحت کنترل حجمی و هیدرولیکی
 • درس ششم: شار آب ورودی (محاسبه مقدار Water Influx در حالت های ناپایدار و بررسی مدل های مربوطه، تداخل فشار در مخازن با سفره آب مشترک)
  • طبقه بندی سفره های آب
  • میزان حفظ فشار
  • شرایط مرزی
  • رژیم های جریان
  • هندسه جریان
  • مدل پات (Pot)
  • مدل شیلتوس (Schilthuis)
  • مدل هارست (Hurst)
  • مدل ون اوردینگ و هارست (Van Everdingen – Hurst)
  • مدل کارتر تریسی (Carter – Tracy)
  • مدل فتکوویچ (Fetkovich)
  • ترکیب آنالیزهای نموداری با آبده
 • درس هفتم: آنالیز نمودارهای کاهش دبی (بررسی روش های آنالیز منحنی های کاهش تدریجی و روش های Muskat و Terner)
  • منحنی توانی
  • منحنی هایپربولیک (Hyperbolique)
  • منحنی هارمونیک (Harmonics)
 • درس هشتم: مباحث مخازن شکاف دار، جریان سیالات و فرایندهای ازدیاد برداشت
  • مخازن شکاف دار و عملکرد آن ها (آشنایی با رفتار سیال در مخازن شکافدار)
  • جریان سیالات در محیط متخلخل و جریان چند فازی (تئوری جریان چندفازی در محیط های متخلخل)
  • مباحث مورد بررسی از درس مخزن 2 در فرایندهای ازدیاد برداشت
  • آسفالتین (Asphaltene) و واکس (Wax) و تاثیر آن ها در تولید
 • درس نهم: مخروطی شدن (بررسی پدیده مخروطی شدن آب و گاز در چاه های افقی و عمودی و تاثیر آن بر عملکرد مخازن)

 

مفید برای
 • مهندسی نفت

پیش نیاز

آموزش مهندسی مخزن ۱
آموزش زمین شناسی نفت

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. انواع مخازن
۲. معادله اصلی موازنه مواد
۳. آنالیز نموداری موازنه مواد
۴. آنالیز موازنه مواد مخازن گازی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. محاسبات حجمی مخازن نفتی و گازی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. شار آب ورودی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. آنالیز نمودارهای کاهش دبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مباحث مخازن شکاف‌ دار، جریان سیالات، فرایندهای ازدیاد برداشت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. مخروطی شدن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مبانی مهندسی مخازن ۲
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۵۸۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIPTR102
مدت زمان ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۶۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش مبانی مهندسی مخازن ۲


نظرات

تا کنون ۱۵۷ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی نفت
برچسب‌ها:
Asphaltene | Carter – Tracy | Fetkovich | Harmonics | Hyperbolique | Muskat | Pot | Schilthuis | Terner | Water Influx | Wax | آبده | آنالیز نموداری با آبده | آنالیز نموداری موازنه مواد | انبساط سنگ | انبساط سیال | انواع مخازن | بررسی بازیافت نهایی | بررسی دبی تولید نفت | بررسی مخازن | بررسی مخازن رانش گاز محلول | پیش بینی دبی | تشکیل مخروط زیر چاه | جریان سیالات | رژیم های جریان | شرایط مرزی | فرایندهای مخزن | کلاهک گازی ثانویه | کنترل حجمی و هیدرولیکی | کنترل هیدرولیکی | محاسبات حجمی مخازن | محاسبات سریع مخزن | محاسبات نفت حجمی درجا | مخازن اشباع | مخازن تحت انبساط سنگ | مخازن تحت ریزش ثقلی | مخازن تحت کلاهک گازی | مخازن زیراشباع | مخازن شکافدار | مدل شیلتوس | مدل فتکوویچ | مدل کارتر تریسی | مدل هارست | مکانیزم تولید | مکانیزم های تولید در مخزن | منحنی هارمونیک | مهندسی مخزن | مهندسی نفت | مواد مخازن گازی | میزان حفظ فشار | نسبت گاز به نفت | هندسه جریان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی
×