×
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۱,۵۰۰ تومان

آموزش متون روانشناسی به انگلیسی ۲

آموزش متون روانشناسی به انگلیسی ۲

هزینه آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۷۱,۵۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳۲۵ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

امروزه اهمیت تسلط به زبان انگلیسی بر هیچ یک از افراد فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و خدماتی پوشیده نیست. افراد در حیطه های کاری خود به فراخور نیازهای ارتباطی با یکدیگر و یا بانک های اطلاعاتی مختلف، نیاز به حدی از کفایت در درک و استفاده از زبان انگلیسی دارند. تعریف سازمان جهانی یونسکو نیز دال بر همین موضوع است که مدعی است فرد باسواد به عنوان دومین معیار، بعد از تسلط در خواندن و نوشتن به زبان مادری، نیازمند آشنایی با رایانه و یک زبان بین المللی است. این آموزش به منظور ایجاد تسلط نسبی دانشجویان رشته روانشناسی بر متون تخصصی این رشته تدارک دیده شده است. در ابتدا به سنجش هوش (تعاریف و شیوه های اندازه گیری)، سپس به شخصیت، نظریه ها و ارزیابی آن، پس از آن به دسته بندی اختلالات روانی و عناوین و توضیحات شیوه های اصلی درمانی و در پایان این آموزش به نقش استرس در سلامت روانی فرد می پردازیم.

آموزش متون روانشناسی به انگلیسی ۲

تعداد دانشجو
۳۲۵ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۳۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۷۱,۵۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

علیرضا خیرآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی

علیرضا خیرآبادی، دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی در دانشگاه تهران و مشغول کار بر روی پروژه یادگیری اجتماعی و درمان های بینافردی اضطراب و اختلالات اضطرابی با مداخلات دارویی (Oxytocin) است. ایشان سابقه تدریس، مشاوره تحصیلی و چاپ مقاله و کتاب مرتبط با مباحث علوم تربیتی را در کارنامه خود دارند.

توضیحات تکمیلی

امروزه اهمیت تسلط به زبان انگلیسی بر هیچ یک از افراد فعال در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، رفاهی و خدماتی پوشیده نیست. افراد در حیطه های کاری خود به فراخور نیازهای ارتباطی با یکدیگر و یا بانک های اطلاعاتی مختلف، نیاز به حدی از کفایت در درک و استفاده از زبان انگلیسی دارند. تعریف سازمان جهانی یونسکو نیز دال بر همین موضوع است که مدعی است فرد باسواد به عنوان دومین معیار، بعد از تسلط در خواندن و نوشتن به زبان مادری، نیازمند آشنایی با رایانه و یک زبان بین المللی است.

با توجه به این که امروزه منابع دانش در دسترس در شبکه جهانی اینترنت به طور عمده به زبان انگلیسی هستند، دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز بیش از پیش نیازمند تسلط به زبان انگلیسی، حداقل در رشته تخصصی خود هستند و در رشته روانشناسی نیز، پایگاه های اطلاعاتی استاندارد مشتمل بر ژورنال های روانشناختی بزرگی همچون: PsycINFO, PsycArticles, Web of Science, ScienceDirect Scopus و بسیاری دیگر، سالانه بالغ بر 15000 مقاله در این زمینه به زبان انگلیسی منتشر می کنند.

همه این موارد نیاز به سرمایه گذاری بر روی ارتقای دانش زبانی دانشجویان را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهند. یکی از نکات بسیار مهم در جریان تمرین زبان انگلیسی در حیطه تخصصی خود، بهره گیری از منابع درست، تخصیص بهینه زمان و همگام شدن با شیوه ای مناسب و به روز در جریان یادگیری است.

این آموزش به منظور ایجاد تسلط نسبی دانشجویان رشته روانشناسی بر متون تخصصی این رشته تدارک دیده شده است. در ابتدا به سنجش هوش (تعاریف و شیوه های اندازه گیری)، سپس به شخصیت، نظریه ها و ارزیابی آن، پس از آن به دسته بندی اختلالات روانی و عناوین و توضیحات شیوه های اصلی درمانی و در پایان این آموزش به نقش استرس در سلامت روانی فرد می پردازیم.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: سنجش هوش - بخش یکم
  • هوش چیست
  • آزمون سازی
  • استاندارد کردن آزمون
   • روایی آزمون
   • پایایی آزمون
  • ارزیابی آزمون های هوش
  • دو حد افراطی در تعریف هوش
   • رویکرد روان سنجی اسپیرمن و عامل g
   • هوش سیال و هوش متبلور
   • نظریه هوش چندگانه گاردنر (Gardner)
   • نظریه هوش چند وجهی استرنبرگ (Sternberg)
  • تاریخچه آزمون های هوش
 • درس دوم: سنجش هوش - بخش دوم
  • عوامل تعیین کننده هوش
   • وراثت، محیط و نمرات هوشبهر
   • شباهت خانوادگی
   • دوقلوهای همسان که جدا بزرگ شده اند
   • فرزند خوانده ها
  • آزمون های هوش امروزی
  • رابطه آزمون های هوش با هوش
   • آزمون استنفورد بینه (Stanford Binet Test)
   • آزمون وکسلر (Wechsler Test)
 • درس سوم: شخصیت (نظریه ها و ارزیابی) - بخش یکم
  • آزمون های شخصیت
   • پرسشنامه خودسنجی
   • آزمون های فرافکن
   • سنجش رفتار
  • رویکردهای سایکودینامیک (Psychodynamics) یا روان پویشی
   • نظریه روانکاوی فروید (Freud's psychoanalysis theory)
   • انرژی روانی و رویدادهای ذهنی
   • ساختار شخصیت
   • تعارض، اضطراب و دفاع
   • مراحل رشد روانی-جنسی
   • نوفرویدی ها (Neo-Freudians)
   • میراث فروید، رویکردهای نو تحلیل گرا و روابط شی
 • درس چهارم: شخصیت (نظریه ها و ارزیابی) - بخش دوم
  • ارزیابی رویکرد روان پویشی
  • رویکرد رفتارگرایی
   • عقاید اسکینر (Skinner)
   • یادگیری اجتماعی
   • ارزیابی رویکرد رفتارگرایی
  • رویکرد انسان گرا
   • دیدگاه شخص-محوری راجرز (Rogers)
   • دیدگاه مزلو (Maslow) درباره خودشکوفایی
   • ارزیابی رویکرد انسان گرا
  • دیدگاه صفات شخصیتی
   • شانزده عامل شخصیت کتل
   • مدل پنج عاملی
   • مدل برون گرایی-استواری آیزنک (Eysenck)
   • دیدگاه پنج صفت اصلی (Big-5)
   • تبیین های بدنی شلدون (Sheldon)
   • ارزیابی رویکرد صفات شخصیتی
  • آزمون های شخصیت
  • پرسشنامه خودسنجی
   • آزمون های فرافکن
   • سنجش رفتار
 • درس پنجم: اختلالات روانی (توصیف نوروز و سایکوز) - بخش یکم
  • تعریف و طبقه بندی اختلالات روانی
  • نابهنجار چیست؟
  • تشخیص اختلال های روانشناختی
  • مدل های آسیب شناسی روانی
  • اختلال های اضطرابی
   • اختلال فوبیک (Phobic)
   • اختلال اضطراب فراگیر
   • اختلال وحشت زدگی
   • اختلال وسواس فکری - عملی
   • اختلال استرس پس از سانحه
   • عوامل علیتی در اختلال های اضطرابی
   • عوامل زیستی
   • عوامل روانشناختی
  • اختلالات خلقی
   • اختلال افسردگی
   • اختلال دو قطبی
 • درس ششم: اختلالات روانی (توصیف نوروز و سایکوز) - بخش دوم
  • عوامل علیتی در اختلال های خلقی
  • عوامل زیستی
  • عوامل روانشناختی
  • اختلال های جسمانی شکل
   • اختلال های تجزیه ای
   • اسکیزوفرنی (Schizophrenia)
    • ویژگی های اسکیزوفرنی
    • خرده تیپ های اسکیزوفرنی
    • عوامل علیتی در اسکیزوفرنی
    • عوامل زیستی
    • عوامل روانشناختی
  • اختلالات شخصیت
   • مجموعه نمایشی تکانشی
    • اختلال شخصیت ضد اجتماعی
    • اختلال شخصیت نمایشی
    • اختلال شخصیت خودشیفته
    • اختلال شخصیت مرزی
  • مجموعه مضطرب بیمناک
   • اختلال شخصیت دوری جو
   • اختلال شخصیت وابسته
   • اختلال شخصیت وسواس فکری - عملی
  • مجموعه نامتعارف
   • اختلال شخصیت اسکیزوئید (Schizoid Personality Disorder)
   • اختلال شخصیت اسکیزوتایپی (Schizotypal Personality Disorder)
   • اختلال شخصیت پارانوئید (Paranoid Personality Disorder)
 • درس هفتم: درمان اختلالات روانی (نظریه های رفتار، گشتالت، شناختی، روان پویشی و انسان گرا) - بخش یکم
  • روان درمانی
   • درمان های روان پویشی
    • روان کاوی سنتی
    • روان کاوی مدرن
   • درمان های رفتاری
    • انواع درمان های رفتاری
    • ارزیابی رفتاردرمانی
   • درمان های شناختی
 • درس هشتم: درمان اختلالات روانی (نظریه های رفتار، گشتالت، شناختی، روان پویشی و انسان گرا) - بخش دوم
  • درمان های انسان گرا
  • گروه درمانی و خانواده درمانی
  • ارزیابی این نوع درمان های مبتنی بر بینش
  • درمان های بیولوژیک
   • درمان های دارویی
    • داروهای ضد اضطراب
    • داروهای ضد افسردگی
    • داروهای ضد روان پریشی
   • شوک درمانی
   • سایکوسرجری (Psychosurgery)
 • درس نهم: نقش استرس در بهداشت روان
  • ماهیت وظایف و هیجان ها
   • ارزش انطباقی هیجان ها
   • ماهیت هیجان ها
   • محرک های برانگیزاننده
   • عنصر شناختی
   • عنصر فیزیولوژیکی
   • عنصر فردی
  • تعادل بین عناصر هیجان
   • نظریه جیمز - لانگه (James – Lange Theory)
   • نظریه کانن - بارد (Cannon – Bard theory)
  • استرس، کنار آمدن و سلامتی
   • استرس
   • مفهوم استرس سلیه
   • کنار آمدن با استرس
   • استرس و بیماری
   • بیماری قلبی
   • سرطان
  • بهداشت روانی جامعه

 

مفید برای
 • روانشناسی

پیش نیاز

زبان تخصصی روانشناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. سنجش هوش - بخش یکم
۲. سنجش هوش - بخش دوم
۳. شخصیت (نظریه ها و ارزیابی) - بخش یکم
۴. شخصیت (نظریه ها و ارزیابی) - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. اختلالات روانی (توصیف نوروز و سایکوز) - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. اختلالات روانی (توصیف نوروز و سایکوز) - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. درمان اختلالات روانی (نظریه های رفتار، گشتالت، شناختی، روان پویشی و انسان گرا) - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. درمان اختلالات روانی (نظریه های رفتار، گشتالت، شناختی، روان پویشی و انسان‌ گرا) - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. نقش استرس در بهداشت روان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش متون روانشناسی به انگلیسی ۲
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۲۴۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIPSY116
مدت زمان ۶ ساعت و ۲۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۵۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۳۲۵ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
محبوبه
محبوبه
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
سلام. بسیار عالی است.
برچسب‌ها:
Big-5 | Cannon–Bard theory | developmental psychology | English readings in psychology | Essential readings in english for psychology | Eysenck | Freud's psychoanalysis theory | Gardner | Gestalt psychology | Health | James–Lange Theory | Linda Leal | Maslow | Neo-Freudians | neurosis | Paranoid Personality Disorder | personality | Phobia or phobic | PsycARTICLES | Psychodynamics | psychology technical language | Psychosis | Psychosurgery | Psycinfo | Rogers | Schizoid Personality Disorder | Schizophrenia | Schizotypal Personality Disorder | ScienceDirect | Skinner | Stanford Binet Test | Sternberg | therapy | Wechsler Test | آزمون استنفورد بینه | آزمون سازی | آزمون های شخصیت | آزمون های فرافکن | آزمون های هوش امروزی | آزمون وکسلر | آسیب شناسی روانی | اختلال استرس پس از سانحه | اختلال اضطراب فراگیر | اختلال افسردگی | اختلال دوقطبی | اختلال شخصیت اسکیزوتایپی | اختلال شخصیت اسکیزوید | اختلال شخصیت پارانوید | اختلال شخصیت خودشیفته | اختلال شخصیت دوری جو | اختلال شخصیت ضداجتماعی | اختلال شخصیت مرزی | اختلال شخصیت نمایشی | اختلال شخصیت وابسته | اختلال شخصیت وسواس فکریعملی | اختلال فوبیک | اختلال های اضطرابی | اختلال های تجزیه ای | اختلال های خلقی | اختلال وحشت زدگی | اختلال وسواس فکری عملی | اختلالات جسمانی شکل | اختلالات خلقی | اختلالات روانی | اختلالات شخصیت | ارزش انطباقی هیجان ها | ارزیابی آزمون های هوش | ارزیابی رفتاردرمانی | ارزیابی رویکرد انسان گرا | ارزیابی رویکرد صفات شخصیتی | استاندارد کردن آزمون | استرس | استرس و بیماری | اسکیزوفرنی | انرژی روانی | انواع درمان های رفتاری | بهداشت روانی جامعه | بیگ فایو | بیماری قلبی | پاضطراب و دفاع | پایایی آزمون | پرسشنامه خودسنجی | تاریخچه آزمون های هوش | تبیین های بدنی شلدون | تعادل بین عناصر هیجان | خرده تیپ های اسکیزوفرنی | داروهای ضد اضطراب | داروهای ضد افسردگی | داروهای ضدروان پریشی | درمان اختلالات روانی | درمان های انسان گرا | درمان های بیولوژیک | درمان های دارویی | درمان های رفتاری | درمان های روان پویشی | درمان های شناختی | درمان های مبتنی بر بینش | دو حد افراطی در تعریف هوش | دیدگاه پنج صفت اصلی | دیدگاه شخص محوری راجرز | دیدگاه صفات شخصیتی | دیدگاه مازلو | دیدگاه مازلو درباره خودشکوفایی | رابطه آزمون های هوش با هوش | روان درمانی | روان کاوی سنتی | روان کاوی مدرن | روایی آزمون | رویدادهای ذهنی | رویکرد انسان گرا | رویکرد رفتارگرایی | رویکرد روان پویشی | رویکرد روانسنجی اسپیرمن و عامل g | رویکردهای روابط شی | رویکردهای روان پویشی | رویکردهای سایکودینامیک | رویکردهای نو تحلیل گرا | زبان تخصصی روانشناسی | ساختار شخصیت | سایک آرتیکلز | سایک اینفو | سایکوسرجری | ساینس دایرکت | سرطان | سنجش رفتار | سنجش هوش | شانزده عامل شخصیت کتل | شباهت خانوادگی | شخصیت | شخصیت کتل | شوک درمانی | طبقه بندی اختلالات روانی | عقاید اسکینر | عنصر شناختی | عنصر فردی | عنصر فیزیولوژیکی | عوامل تعیین کننده هوش | عوامل روانشناختی | عوامل زیستی | عوامل علیتی | عوامل علیتی در اسکیزوفرنی | فرزندخوانده ها | کنارآمدن با استرس | گروه درمانی و خانواده درمانی | ماهیت هیجان ها | ماهیت وظایف و هیجان | مجموعه مضطرب بیمناک | مجموعه نامتعارف | مجموعه نمایشی تکانشی | محرک های برانگیزاننده | محیط | مدل برون گرایی استواری آیزنک | مدل پنج عاملی | مراحل رشد روانی جنسی | مفهوم استرس سلیه | میراث فروید | نا به هنجار چیست | نابهنجار چیست | نظریه انسان گرا | نظریه تتی جیمزلانگه | نظریه رفتار | نظریه روان پویشی | نظریه روانکاوی فروید | نظریه شناختی | نظریه کنونباره | نظریه گشتالت | نظریه هوش چند وجهی استرنبرگ | نظریه هوش چندگانه گاردنر | نقش استرس در بهداشت روان | نمرات بهره هوشی | نمرات هوش بهر | نوفرویدی ها | هوش چیست | هوش سیال و هوش متبلور | وراثت | ویژگی های اسکیزوفرنی | یادگیری اجتماعی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی
×