×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - پیش ثبت نام

آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - پیش ثبت نام

در آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری می پردازیم. این درس برای دانشجویان روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره، آمار، تربیت بدنی، علوم اقتصادی و پژوهشگران مفید است. بسیاری از افراد برای تحلیل و بررسی داده های حاصل از پرسشنامه، با مشکلات زیادی روبه رو می شوند. دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره، آمار، تربیت بدنی و علوم اقتصادی در تمام مقاطع تحصیلی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه به این نرم افزار نیاز دارند. بنابراین با استفاده از فرادرس می توانند کار با نرم افزار را به صورت گام به گام فراگرفته و پژوهش های خود را انجام دهند.

آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

در آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی، با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری می پردازیم. این درس برای دانشجویان روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره، آمار، تربیت بدنی، علوم اقتصادی و پژوهشگران مفید است. بسیاری از افراد برای تحلیل و بررسی داده های حاصل از پرسشنامه، با مشکلات زیادی روبه رو می شوند.

در اینجا ما با استفاده از نرم افزار SPSS به زبانی ساده و با روشی گام به گام، به دستورالعمل های لازم برای فرایند تحلیل داده ها می پردازیم. با استفاده از این نرم افزار می توانیم اطلاعات را از پرسشنامه یا سایر منابع به سیستم وارد کنیم، به روش های مختلف این اطلاعات را بررسی کرده و در نهایت مجموعه ای از تحلیل ها را بر روی آن ها انجام داده و نتایج را به همراه مستندات تهیه کنیم. یک بخش ضروری فرایند پژوهشی، طراحی و برنامه ریزی پژوهش است که می تواند برای کیفیت داده های جمع آوری شده و تحلیل آماری آن ها مفید باشد.

بنابراین در این درس ما در ابتدا پژوهش را طراحی و پرسشنامه را آماده می کنیم و سپس فایل داده ها را فراهم می آوریم. ابزارهای مناسب گردآوری داده ها را انتخاب نموده، این داده ها را وارد محیط نرم افزار SPSS کرده و تحلیل های مقدماتی، از قبیل آمار توصیفی و نمودار را مطرح می کنیم. داده های خام را برای تحلیل های بعدی آماده کرده و پایایی مقیاس ها را بررسی می کنیم. با بانک اطلاعاتی و تعدادی از نرم افزارهای روان شناختی آشنا می شویم و به بررسی چند رویکرد نوین در روانشناسی می پردازیم.

دانشجویان روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مشاوره، آمار، تربیت بدنی و علوم اقتصادی در تمام مقاطع تحصیلی برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه به این نرم افزار نیاز دارند. بنابراین با استفاده از فرادرس می توانند کار با نرم افزار را به صورت گام به گام فراگرفته و پژوهش های خود را انجام دهند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: طراحی پژوهش
  • فرایند پژوهش
  • انتخاب موضوع و یافتن فرضیه پژوهشی
  • تعریف و اندازه گیری متغیرها
  • تعیین مشارکت کنندگان
  • انتخاب راهبرد پژوهشی
  • انتخاب طرح پژوهشی
  • اجرای پژوهش و گردآوری اطلاعات
  • ارزیابی کردن داده ها
  • گزارش کردن نتایج
  • تعریف مجدد یا اصلاح موضوع پژوهش
 • درس دوم: آماده کردن دفترچه کدگذاری
  • دفترچه کدگذاری داده ها
   • نام متغیرها
  • کدگذاری پاسخ ها
  • کدگذاری سوال های بازپاسخ
 • درس سوم: آشنایی با SPSS
  • شروع کار با SPSS
  • پنجره های اصلی SPSS
  • پنجره ویرایشگر داده ها
  • باز کردن یک فایل داده موجود
  • کار کردن با فایل داده ها
   • ذخیره کردن یک فایل داده
   • باز کردن فایل های دیگر
   • باز کردن یک فایل داده جدید
  • پنجره Viewer
   • ذخیره کردن برونداد
   • چاپ کردن برونداد
  • پنجره ویرایشگر جدول
  • پنجره ویرایشگر نمودار
  • منوها
  • کادرهای گفتگو
   • انتخاب کردن متغیرها در کادر گفتگو
   • دکمه های کادر گفتگو
  • نحوه خروج از SPSS
  • کمک گرفتن
 • درس چهارم: ایجاد فایل داده ها و وارد کردن داده ها
  • تعریف متغیرها
   • دستورالعمل برای تعریف متغیرها
   • نام متغیر
   • نوع متغیر
   • عرض
   • اعشاری
   • برچسب
   • مقادیر
   • مقادیر از دست رفته
   • ستون
   • تراز کردن
   • اندازه گیری
   • راه های میانبر برای تعریف متغیرها
   • کپی کردن ویژگی های تعریف متغیرها به متغیرهای دیگر
   • ایجاد مجموعه ای از متغیرهای جدید دارای ویژگی های مشابه
  • وارد کردن داده ها
  • تغییر فایل داده ها
   • حذف یک مورد
   • اضافه کردن یک مورد در بین موردهای موجود
   • حذف یک متغیر
   • اضافه کردن یک متغیر بین متغیرهای موجود
   • جا به جا کردن متغیرهای موجود
  • وارد کردن داده ها با استفاده از Excel
  • سایر ویژگی های سودمند SPSS
   • تقسیم فایل داده ها
   • انتخاب موردها
 • درس پنجم: بازبینی و تصحیح اشتباه ها در داده ها
  • بازبینی و بررسی اشتباه های احتمالی
   • روش های بررسی اشتباه ها در متغیرهای طبقه ای
   • روش های بررسی اشتباه ها در متغیرهای پیوسته
  • پیدا کردن و تصحیح اشتباه ها در پرونده داده ها
 • درس ششم: آمار توصیفی
  • جدول توزیع فراوانی
  • شاخص های مرکزی
  • شاخص های پراکندگی
  • سنجش عدم تقارن
  • متغیرهای طبقه ای
  • متغیرهای پیوسته
  • دستورالعمل محاسبه آماره های توصیفی برای متغیرهای پیوسته
  • داده های از دست رفته
  • سنجش بهنجاری توزیع داده ها
  • بررسی داده های پرت
 • درس هفتم: استفاده از نمودار برای بررسی و توصیف داده ها
  • نمودار ستونی
  • نمودار میله ای
  • نمودار خطی
  • نمودار پراکندگی
  • نمودار جعبه ای
  • ویرایش نمودار
  • انتقال نمودار به محیط Word
 • درس هشتم: آماده کردن داده های خام برای تحلیل های بعدی
  • محاسبه نمره های کلی مقیاس
  • تقسیم یک متغیر پیوسته به گروه های مختلف
  • تغییر تعداد طبقه های یک متغیر طبقه ای
 • درس نهم: بررسی پایایی مقیاس ها
  • تفسیر برونداد حاصل از پایایی
  • گزارش نتایج حاصل از پایایی
 • درس دهم: انتخاب روش های آماری مناسب
  • مرور روش های مختلف آماری
   • بررسی رابطه ها
   • همبستگی
  • بررسی تفاوت بین گروه ها
   • آزمون های t
   • تحلیل واریانس یک طرفه
  • فرایند تصمیم گیری
  • ویژگی های کلیدی روش های آماری مهم
  • بررسی رابطه بین متغیرها
   • مجذور کای دو برای استقلال
   • همبستگی
  • بررسی تفاوت بین گروه ها
   • آزمون t نمونه های مستقل
   • آزمون t نمونه های وابسته
   • تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی
 • درس یازدهم: همبستگی
  • تحلیل های مقدماتی برای همبستگی
  • تفسیر برونداد حاصل از نمودار پراکندگی
  • تفسیر برونداد حاصل از همبستگی
  • گزارش نتایج همبستگی
  • به دست آوردن ضرایب همبستگی بین گروهی از متغیرها
  • مقایسه کردن ضرایب همبستگی برای دو گروه
  • آزمون معنی داری آماری، تفاوت بین ضرایب همبستگی
 • درس دوازدهم: آزمون های t
  • آزمون t نمونه های مستقل
  • آزمون t نمونه های وابسته
 • درس سیزدهم: تحلیل واریانس یک طرفه
  • تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی با آزمون های تعقیبی
  • تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی با مقایسه های طرح ریزی شده
  • تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری مکرر
 • درس چهاردهم: روش های آماری غیرپارامتریک
  • مفرضه های روش های غیرپارامتریک
  • مجذور کای دو
   • مجذور کای دو برای برازندگی
  • مجذور کای دو برای استقلال
  • آزمون یومن – ویتنی (Mann - Whitney)
  • آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون (Wilcoxon)
  • آزمون کروسکال – والیس (Kruskal - Wallis)
  • آزمون فریدمن (Friedman)
مفید برای رشته های
 • روانشناسی
 • علوم اجتماعی

نرم افزارهای مرتبط با آموزش

SPSS 19.0
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPSY105
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

امیرعلی
امیرعلی

با سلام. بی صبرانه منتظر ارائه spss هستیم. امیدوارم همچون گذشته بی کم و کاست و با کیفیت باشد. با تشکر
پاسخ به نظر

مهدي بخشي
مهدي بخشي

سلام امیدوارم آموزش spss برای روانشناسی روبخاطر زمان بندی خلاصه نکنن و کامل توضیح بدن مبلغ مهم نیست مهم اینه که کامل توضیح داده بشه ممنون
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
computer in psychology | computer in social sciences | Friedman | information technology in psychology | Kruskal - Wallis | Mann - Whitney | SPSS | Spss training | Statistical Package For Social Science | Wilcoxon | آزمون t نمونه های مستقل | آزمون t نمونه های وابسته | آزمون رتبه های علامت دار ویلکاکسون | آزمون فریدمن | آزمون کروسکال-والیس | آزمون های t | آزمون های تعقیبی | آمار توصیفی | اشتباه های احتمالی | اصلاح موضوع پژوهش | انتخاب راهبرد پژوهشی | ایجاد فایل داده ها | پنجره های اصلی SPSS | پنجره ویرایشگر نمودار | تحلیل داده ها | تحلیل های آماری | تحلیل واریانس یک طرفه | تحلیل واریانس یک طرفه بین گروهی | تراز کردن | تصحیح اشتباه ها در پرونده داده ها | تغییر تعداد طبقه های یک متغیر طبقه ای | تفسیر برونداد حاصل از پایایی | تفسیر برونداد حاصل از نمودار پراکندگی | جا به جا کردن متغیرهای موجود | چاپ کردن برونداد | داده های پرت | داده های خام | دفترچه کدگذاری | دکمه های کادر گفتگو | ذخیره کردن برونداد | راه های میانبر برای تعریف متغیرها | روش های آماری | روش های آماری غیرپارامتریک | ستون | سنجش بهنجاری توزیع داده ها | سنجش عدم تقارن | سوال های بازپاسخ | شاخص های مرکزی | ضرایب همبستگی | فرایند پژوهش | فناوری اطلاعات در روانشناسی | کادرهای گفتگو | کاربرد کامپیوتر در روانشناسی | کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی | کدگذاری سوال های بازپاسخ | گردآوری اطلاعات | متغیرهای طبقه ای | مجذور کای دو | معنی داری آماری | مفرضه های روش های غیرپارامتریک | مقادیر از دست رفته | مقایسه های طرح ریزی شده | نام متغیر | نرم افزار SPSS | نمودار پراکندگی | نمودار خطی | نمودار میله ای | وارد کردن داده ها | واریانس یک طرفه | وضعیت نورپردازی شهر | ویرایش نمودار | ویژگی های تعریف متغیرها | ویژگی های سودمند SPSS
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی