هزینه آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیک پایه ۱ (مرور و حل تست)

آموزش فیزیک پایه ۱ (مرور و حل تست)

تعداد دانشجو
۳۵ نفر
۱۴ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۱۷ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
آموزش فیزیک پایه ۱ (مرور و حل تست)

چکیده

فیزیک پایه به مکانیک دنیای کلاسیک می پردازد. ابتدای این درس با رویکردی کاملا ایده آل به حرکت شناسی اختصاص یافته و سپس به مبحث دینامیک با رویکرد مکانیک نیوتونی پرداخته می شود. در این آموزش نکات مورد نیاز فیزیک پایه ۱ ارائه شده و تست های کنکور آن به صورت کاملا تشریحی حل شده و بررسی می گردد. در این فرادرس ابتدا درسنامه به طور خلاصه ارائه شده و سپس تست ‌های آزمون‌ های گذشته تحلیل می‌ شود. با توجه به همپوشانی درس فیزیک پایه ۱ با درس مکانیک تحلیلی (اختصاصی رشته فیزیک)، در فرایند گزینش و تحلیل تست ‌ها از آزمون‌ ها و مباحث کلیدی درس مکانیک تحلیلی نیز، بهره گرفته شده است.

مدرس
مجتبی احسانی

کارشناس ارشد فیزیک - ماده چگال

مجتبی احسانی کارشناس ارشد فیزیک - ماده چگال از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) هستند. ایشان پروژه‌ های آزمایشگاهی در زمینه‌ های نانوفیزیک، الکتروشیمی، مهندسی هسته‌ ای گرایش پرتو پزشکی و همچنین پروژه‌ های شبیه‌ سازی در زمینه‌ های نانوفیزیک، الکترونیک، مهندسی هسته‌ ای - حفاظت پرتو انجام داده اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

همه دانشجویان علوم پایه و فنی - مهندسی فراخور زمینه تخصصی خود، در سال های ابتدایی دانشگاه با مفاهیم پایه ای فیزیک آشنا می شوند. اهمیت اصول بنیادی فیزیک تا جایی است که هر مشاهده گر افزون بر توضیح رویدادهایی که مساله روزمره انسان نخستین بوده است، برای تفسیر آزمایش هایی که به منظور گسترش مرزهای دانش طراحی و انجام می شوند، نیازمند دانش در زمینه فیزیک پایه است.

بنابراین در مصاحبه های علمی مقاطع دکتری تخصصی رشته فیزیک و مهندسی (در سراسر دنیا) پرسش هایی به منظور سنجش اصول بنیادی فیزیک مطرح می گردد. در آزمون های تحصیلات تکمیلی داخل کشور نیز، فیزیک پایه از مواد امتحانی گروه های فیزیک و مهندسی بوده است.

فیزیک پایه به مکانیک دنیای کلاسیک می پردازد. ابتدای این درس با رویکردی کاملا ایده آل به حرکت شناسی اختصاص یافته و سپس به مبحث دینامیک با رویکرد مکانیک نیوتونی پرداخته می شود. در این آموزش نکات مورد نیاز فیزیک پایه 1 ارائه شده و تست های کنکور آن به صورت کاملا تشریحی حل شده و بررسی می گردد.

در این فرادرس ابتدا درسنامه به طور خلاصه ارائه شده و سپس تست ‌های آزمون‌ های گذشته تحلیل می‌ شود. با توجه به همپوشانی درس فیزیک پایه 1 با درس مکانیک تحلیلی (اختصاصی رشته فیزیک)، در فرایند گزینش و تحلیل تست ‌ها از آزمون‌ ها و مباحث کلیدی درس مکانیک تحلیلی نیز، بهره گرفته شده است.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر فیزیک پایه 1 (حل تست کنکور ارشد)
  • اندازه‌ گیری و خطای اندازه ‌گیری
  • کمیت ‌های فیزیکی
  • معرفی کمیت‌ های برداری
  • دستگاه‌ مختصات قطبی (در صفحه‌)
  • دستگاه مختصات دکارتی (در فضا)
  • دستگاه مختصات استوانه ‌ای
  • دستگاه مختصات کروی
  • حل تست ‌های درس 1
 • درس دوم: حرکت شناسی (سینماتیک) - بخش یکم
  • حرکت
  • سرعت متوسط
  • بردارهای جابجایی، سرعت و شتاب در فضا
  • معادله مسیر
  • حرکت مستقیم الخط یکنواخت
  • حرکت با شتاب ثابت در یک بعد
  • تحلیل نمودار حرکت
  • حرکت سقوط آزاد
  • حرکت پرتابی
 • درس سوم: حرکت ‌شناسی (سینماتیک) - بخش دوم
  • حل تست های درس
 • درس چهارم: دینامیک سیستم ‌های تک ‌ذره‌ ای - بخش یکم
  • قوانین حرکت نیوتن
  • دستگاه‌ های مختصات لخت
  • مراحل به کارگیری قانون دوم نیوتن در سیستم ‌های تک ذره ‌ای
  • نیروی اصطکاک
  • نیروی کشسانی فنر
  • حرکت روی سطح شیب ‌دار
 • درس پنجم: دینامیک سیستم‌ های تک‌ ذره‌ ای - بخش دوم
  • وزن ظاهری (حرکت آسانسور)
  • سیستم قرقره و نخ (ماشین آتوود)
  • نیروی مرکزی
  • نیروی گرانش
  • انواع وابستکی نیرو
  • سرعت فرار (گریز)
  • سرعت حد
 • درس ششم: دینامیک سیستم‌ های تک‌ ذره ‌ای - بخش سوم
  • حل تست ‌های درس
 • درس هفتم: دینامیک سیستم‌ های تک‌ ذره ‌ای - بخش چهارم
  • حل تست ‌های درس
 • درس هشتم: دینامیک سیستم ‌های بس ‌ذره ‌ای - بخش یکم
  • آشنایی با دینامیک سیستم ‌های بس ذره‌ ای
  • بیان جامع قانون دوم حرکت نیوتن
  • مرکز جرم سیستم‌های بس ذره (توزیع جرم پیوسته و توزیع جرم گسسته)
  • تکانه خطی و ضربه
  • اصول پایستگی تکانه خطی و انرژی
  • برخورد کشسان و ناکشسان
  • برخورد سر به سر و پراکندگی یک بعدی
  • برخورد و پراکندگی در دو بعد
  • حرکت موشک در فضای آزاد
  • انفجار پرتابه
 • درس نهم: دینامیک سیستم ‌های بس ‌ذره ‌ای - بخش دوم
  • حل تست های درس
 • درس دهم: دینامیک سیستم ‌های بس ‌ذره ‌ای - بخش سوم
  • حل تست های درس
 • درس یازدهم: حرکت دورانی - بخش یکم
  • مقدمه ای بر دینامیک سیستم‌ های بس ذره ‌ای
  • سینماتیک حرکت دورانی
  • حرکت دورانی با شتاب ثابت
  • شتاب و سرعت حرکت دورانی در صفحه
  • حرکت دایره ‌ای یکنواخت
 • درس دوازدهم: حرکت دورانی - بخش دوم
  • جسم صلب
  • غلتش بدون لغزش
  • لختی دورانی
  • دینامیک حرکت دورانی
  • انرژی جنبشی دورانی
 • درس سیزدهم: حرکت دورانی - بخش سوم
  • حل تست های درس
 • درس چهاردهم: حرکت دورانی - بخش چهارم
  • حل تست های درس
 • درس پانزدهم: تعادل دینامیکی - بخش یکم
  • معرفی تعادل دینامیکی و روش حل مساله
 • درس شانزدهم: تعادل دینامیکی - بخش دوم
  • حل تست های درس
 • درس هفدهم: کار و انرژی - بخش یکم
  • تعریف کار
  • کار و انرژی
  • نیروی پایستار
  • تابع انرژی پتانسیل
 • درس هجدهم: کار و انرژی - بخش دوم
  • پایداری تعادل
  • معرفی مکانیک لاگرانژی
  • گرانش
  • سیستم نیروی مرکزی
 • درس نوزدهم: کار و انرژی - بخش سوم
  • حل تست های درس
 • درس بیستم: کار و انرژی - بخش چهارم
  • حل تست های درس
 • درس بیست و یکم: نوسان - بخش یکم
  • نوسانگر هماهنگ ایده ‌آل
  • یادآوری (معادله دیفرانسیل خطی مرتبه دوم)
  • معادله حرکت نوسانگر
  • آونگ ساده، آونگ فیزیکی، آونگ پیچشی
  • نوسانگر هماهنگ میرا
 • درس بیست و دوم: نوسان - بخش دوم
  • نوسانگر هماهنگ میرا
  • نوسانگر هماهنگ واداشته
  • معرفی پدیده جفت شدگی
  • حل تست‌ های درس
 • درس بیست و سوم: نوسان - بخش سوم
  • حل تست های درس

 

مفید برای رشته های
 • تمام رشته های مرتبط با فیزیک

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: مقدمه (خطای اندازه گیری، بردارها، دستگاه های مختصات) ۳۸ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۳۱ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: حرکت شناسی (سینماتیک) - بخش یکم ۱۴ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۱۱ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: حرکت شناسی (سینماتیک) - بخش دوم ۱۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۱۰ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: دینامیک سیستم های تک ذره ای - بخش یکم ۱۱ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۱۰ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: دینامیک سیستم های تک ذره ای - بخش دوم ۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: دینامیک سیستم های تک ذره ای - بخش سوم ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: دینامیک سیستم های تک ذره ای - بخش چهارم ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: دینامیک سیستم های بس ذره‌ای - بخش یکم ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: دینامیک سیستم های بس ذره‌ای - بخش دوم ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: دینامیک سیستم های بس ذره‌ای - بخش سوم ۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: حرکت دورانی - بخش یکم ۴۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۲: حرکت دورانی - بخش دوم ۱۷ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۳: حرکت دورانی - بخش سوم ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۴: حرکت دورانی - بخش چهارم ۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۵: تعادل دینامیکی - بخش یکم ۶۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۶: تعادل دینامیکی - بخش دوم ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۷: کار و انرژی - بخش یکم ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۸: کار و انرژی - بخش دوم ۱۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۹: کار و انرژی - بخش سوم ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۲۰: کار و انرژی - بخش چهارم ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۲۱: نوسان - بخش یکم ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۲۲: نوسان - بخش دوم ۱۵ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۲۳: نوسان - بخش سوم ۱۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیک پایه ۱ (مرور و حل تست)
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPHYE97071
مدت زمان ۱۷ ساعت و ۳۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۸۳۵ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

برچسب‌ها: Analytical Dynamic | Analytical Dynamics | Analytical Mechanic | Analytical Mechanics | central systems | classical mechanic | classical mechanics | constraint on a system | coordinate | Coordinates | degree of freedom | Dynamics of particles & systems | Dynamics of particles and systems | equations of motion | Euler–Lagrange equations | Hamiltonian mechanics | hamiltonian mechanics example | Kepler | kepler's laws | lagrange function | lagrange methode | lagrangian function | lagrangian mechanics | Newtonian mechanics | vectorial mechanics | آزمون های تحصیلات تکمیلی | آونگ ساده | اتحادهای ضرب برداری | اصل پایستگی اندازه حرکت | اصل پایستگی تکانه | اصل کار و انرژی | اصل کار و انرژی مکانیکی | اصول بنیادی فیزیک | اصول پایستگی | اندازه حرکت | اندازه حرکت خطی | اندازه حرکت زاویه‌ای | انرژی پتانسیل | انرژی پتانسیل گرانشی | انرژی جنبشی | انرژی حرکت نوسانی | انفجار پرتابه | انواع وابستکی نیرو | بازده | برایند بردارها | برخورد کشسان | برخورد کشسان و ناکشسان | برخورد و پراکندگی در دو بعد | برد پرتابه | بردار | بسامد حرکت های نوسانی | پارامتر برخورد | پایداری تکانه زاویه ‌ای | پایستگی سطح جاروب شده | پدیده تشدید | تابع انرژی | تابع لاگرانژ | تانسور لختی | تجزیه بردار | تحلیل نمودار حرکت | تعادل سیستم | تکانه | تکانه خطی | تکانه زاویه ای | تکانه زاویه‌ای | توزیع پیوسته ذرات | توزیع گسسته ذرات | حرکت پرتابی | حرکت چرخشی | حرکت دایره ای | حرکت در صفحه | حرکت در فضا | حرکت دو بعدی | حرکت دورانی | حرکت روی سطح شیب دار | حرکت سقوط آزاد | حرکت سیارات | حرکت سیاره ای | حرکت شتابدار با شتاب ثابت | حرکت شناسی | حرکت غلتشی محض | حرکت مداری | حرکت مستقیم الخط یکنواخت | حرکت نوسانی | حرکت یک بعدی | حساب برداری | دستگاه مختصات استوانه ای | دستگاه مختصات دکارتی | دستگاه مختصات قطبی | دستگاه مختصات کروی | دستگاه مختصات نا لخت | دستگاه مختصات نالخت | دستگاه های مختصات | دستگاه های مختصات تعمیم یافته | دستگاه های مختصات قائم | دستگاه‌ های مختصات لخت | دکترای تخصصی رشته فیزیک | دینامیک | دینامیک تحلیلی | دینامیک دورانی | دینامیک ذرات و سیستم‌ ها | دینامیک سیستم ‌های تک ‌ذره‌ ای | دینامیک کلاسیک | دیورژانس | روابط حرکت دورانی | روش لاگرانژ | روش لاگرانژی | سرعت | سرعت حد | سرعت فرار | سطح شیب دار | سیستم با جرم متغیر | سیستم پایستار | سیستم نیروی مرکزی | سینماتیک | شتاب | شتاب ثابت | شتاب گرانش | شتاب متغیر | شتاب مرکزگرا | شتاب مماسی | شرط های تعادل سیستم | ضرب عدد در بردار | عملگر گرادیان | فیزیک | فیزیک پایه | قانون کپلر | قانون هوک | قضیه استوکس | قضیه گاوس | قوانین پایستگی | قوانین حرکت نیوتن | قوانین کپلر | قوانین کپلر برای حرکت سیارات | قوانین نیوتن | کپلر | کرل بردار | کمیت های فزون ور | کمیت های نافزون ور | گریز از مرکز | گسترش مرزهای دانش | گشتاور نیرو | لختی | لختی دورانی | لختی دورانی سیستم | مرکز جرم | مرکز گریز | مزیت مکانیکی | معادلات ایلر | معادلات حرکت | معادلات سینماتیک | معادله ایلر | معادله حرکت | مفاهیم پایه ای فیزیک | مکانیک تحلیلی | مکانیک دنیای کلاسیک | مکانیک کلاسیک | مکانیک لاگرانژی | مکانیک نیوتنی | مکانیک نیوتونی | میرایی | میرایی بحرانی | نوسان | نوسانگر | نوسانگر هماهنگ میرا | نیروی اتلافی اصطکاک | نیروی اصطکاک | نیروی پایستار | نیروی جانب مرکز | نیروی فنر | نیروی کشسانی فنر | نیروی گرانش | نیروی مرکزی | هامیلتون