×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش تاریخ فلسفه قرون وسطی - پیش ثبت نام

آموزش تاریخ فلسفه قرون وسطی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش تاریخ فلسفه قرون وسطی - پیش ثبت نام

قرون وسطی یا عصر میانه، بخش مهمی در تاریخ و فلسفه به شمار می رود. قرون وسطی مانند پلی، عصر باستان را به عصر روشنگری متصل می کند. شناخت و درک روشنگری بدون درک دقیق و عمیق قرون وسطی امکان پذیر نیست. متفکرین و اندیشمندان قرون وسطی، اندیشه ها و افکاری را داشته اند که بسیار عمیق و آموزنده هستند. برخی این دوره را عصر تاریکی نامیده اند اما با مطالعه و آشنایی بیشتر با این دوره تاریخی، مشخص می شود که این دوره اندیشمندان و متفکرانی را داشته که بدون آن ها عصر روشنگری امکان تحقق نداشته است. در این آموزش به اسکات و فلسفه او نیز اشاره می شود. فلسفه مدرسی به عنوان بخشی مهم در قرون وسطی توضیح داده می شود. توضیح درباره یوهان اسکوتوس و منطق و ضد منطقیان بخش دیگر این آموزش است.

آموزش تاریخ فلسفه قرون وسطی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

قرون وسطی یا عصر میانه، بخش مهمی در تاریخ و فلسفه به شمار می رود. قرون وسطی مانند پلی، عصر باستان را به عصر روشنگری متصل می کند. شناخت و درک روشنگری بدون درک دقیق و عمیق قرون وسطی امکان پذیر نیست. متفکرین و اندیشمندان قرون وسطی، اندیشه ها و افکاری را داشته اند که بسیار عمیق و آموزنده هستند. برخی این دوره را عصر تاریکی نامیده اند اما با مطالعه و آشنایی بیشتر با این دوره تاریخی، مشخص می شود که این دوره اندیشمندان و متفکرانی را داشته که بدون آن ها عصر روشنگری امکان تحقق نداشته است.

این قرون وسطی است که در اعماق و جود خود پیام، در به کارگیری فهم خود، شهامت داشته باش (Sapere Aude) را مستتر دارد. اگر قرون وسطی درک نشود، تعریف کانت از روشنگری تنها به یک تعریف ساده فرو کاسته خواهد شد. در این آموزش ابتدا از کلیات و ملاک های دوره بندی قرون وسطی مطالبی بیان شده و سپس به فلسفه مسیحی پرداخته می شود. در ادامه به شرح حال و آثار آگوستین پرداخته می شود. در درس سه به بوئتیوس و آثار او اشاره می شود و در درس چهار به دیونوسیوس مجعول پرداخته می شود.

در این آموزش به اسکات و فلسفه او نیز اشاره می شود. فلسفه مدرسی به عنوان بخشی مهم در قرون وسطی توضیح داده می شود. توضیح درباره یوهان اسکوتوس و منطق و ضد منطقیان بخش دیگر این دوره است. در دروس پایانی درباره آنسلم اهل کانتربری، مدرسه شارتر، عرفان و مسیحیت، ورود فلسفه ارسطویی به اندیشه مدرسی و همچنین توماس آکوئینی و متفکران دیگر توضیحاتی ارائه می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با تاریخ فلسفه قرون وسطی
  • وجه تسمیه قرون وسطی و فلسفه مسیحی
  • ملاک دوره بندی تاریخ فلسفه و جایگاه قرون وسطی
  • ویژگی ها و دشواری های تاریخ نگاری قرون وسطی
  • فلسفه مسیحی، معنای فلسفه مسیحی، پیدایش مسیحیت
  • محیط پیدایش مسیحیت، رویارویی با آیین یهود، مانوی (Manichaeism)، مهرپرستی، فلسفه عهد باستان (رواقیان)
  • مواجهه دوگانه مسیحیت با فلسفه (از طرد تا قبول)، تلاقی آموزه های مسیحیت با فلسفه نظری و عملی عهد باستان
 • درس دوم: فلسفه مسیحی در دوره آباء یونانی و لاتینی کلیسا
  • آگوستین (Augustine) و معرفی شرح حال و آثار
  • چیستی حقیقت
  • پرسش از حقیقت، مفهوم حقیقت، خاستگاه حقیقت، حس، خیال، عقل، آموزه اشراق
  • وجود خدا، ذات خدا و جهان
  • جهان خلقت، چرایی خلقت، خاستگاه خلقت، نقد ثنویت، آغاز خلقت، جریان عالم، زمان
  • نفس، مبدا نفس، جوهر بودن نفس، تجرد نفس، نامیرایی نفس، نفس و بدن
  • اخلاق، خاستگاه فعل اخلاقی، آزادی و اختیار، ویژگی های فعل اخلاقی، سعادت
  • حکومت الهی، خاستگاه حکومت، شهر خدا و شهر زمین، تاریخ جهان، فلسفه تاریخ
 • درس سوم: بوئتیوس (Boethius) و معرفی شرح حال و آثار
  • بوئتیوس، پل میان عهد باستان و قرون وسطی
  • طرح ناتمام ترجمه و شرح حال افلاطون و ارسطو
  • آموز ه های اصلی
 • درس چهارم: دیونیسوس (Dionysus) آرئو پاگی مجعول
  • چهره ها و مکاتب
  • معرفی شرح حال و آثار
  • محتوای فکری آثار دیونیسوس
  • سرآغاز عرفان نظری مسیحی
 • درس پنجم: ژان اسکات اریژن (John Scotus Eriugena) و فلسفه عرفانی او
  • زندگی نامه
  • فلسفه ژان اسکات
  • حقیقت جویی
  • عقل و ایمان
  • تفسیرهای ژان اسکات
 • درس ششم: فلسفه مدرسی (Scholasticism)
  • مفهوم و روش مدرسی، ساختار مدارس، آموزش فنون آزاد، مدارس عالی، برنامه های درسی
  • آغاز دوره مدرسی، سرآغازها، نوزایی کارولنژی، آلکویین اهل یورک
  • سازمان دهی و طرح برنامه مدارس
  • هرابانوس ماوروس، رودبرتوس، راترامنوس
 • درس هفتم: اریگنا، یوهانس اسکوتوس
  • معرفی و شرح حال
  • ایمان و عقل
  • اندیشه نوافلاطونی و مراتب وجود
  • آفرینش و وحی
  • خلقت و اشراق
 • درس هشتم: منطق و ضد منطقیان
  • منطق و تعالیم مسیحیت
  • کاربرد منطق در خصوص آموزه های مسیحی
  • آموزه های مسیحی
 • درس نهم: آنسلم اهل کانتربری - پتروس آبلاردوس یا پیر آبلار (Peter Abelard)
  • معرفی شرح حال و آثار
  • الهیات عقلی تقریر برهان وجودی
  • نقد معاصران آنسلم بر برهان وجودی و پاسخ های او
  • معرفی شرح حال و آثار - منطق و شکل گیری شیوه کار علمی و تحقیقی
 • درس دهم: مدرسه شارتر
  • طرح اندیشه های اومانیستی در قرون وسطی
  • تعالیم مدرسه شارتر
  • بررسی اندیشه های اومانیستی
 • درس یازدهم: عرفان و مسیحیت
  •  برنارد اهل کلروو
  • صومعه سن ویکتور، هوگو و ریشار
  • یوآخیم اهل فیوره
 • درس دوازدهم: دوران اوج اندیشه مدرسی
  • نهضت ترجمه غیرمستقیم
  • مهم ترین آثار ترجمه شده از زبان عربی به لاتین
  • فارابی - ابن سینا - ابن رشد - غزالی - ابن جبیرول - ابن میمون
  • نهضت ترجمه مستقیم
 • درس سیزدهم: ورود فلسفه ارسطویی به اندیشه مدرسی
  • اندیشه ارسطویی از تحریم تا اقتباس
  • تحریم ۱۲۱۰، تحریم ۱۲۱۵، تحریم ۱۲۳۱، تحریم ۱۲۴۵
  • اقتباس کامل ارسطو
  • تاسیس دانشگاه ها
  • مهم ترین کانون های فکری و فلسفی اروپا
  • تاسیس نحله ها، فرانسیسکن ها (Franciscan) و دومینیکن ها (Dominican)
 • درس چهاردهم: الهیات و فنون آزاد
  • مهم ترین چهره های الهیات
  • پتروس لمباردوس، گیوم اهل اوسر
  • فیلیپ دبیر، گیوم اهل اورنی
  • شکل گیری دانشکده های فنون آزاد
  • مکتب آکسفورد، ریاضیات و علوم طبیعی، رابرت گروستست و مهم ترین آموزه های او، راجر بیکین، توماس اهل یورک
  • مکتب کهن فرانسیسکن (سنت نوافلاطونی و آگوستین)، بناونتورا
 • درس پانزدهم: توماس آکوئینی
  • معرفی و آثار
  • نظریه شناخت
  • وجود، اوصاف وجودی موجود، مقولات، سلسله مراتب وجود، مبادی وجود
  • جوهر، جوهر اول، جوهر دوم
  • ماده و صورت، قوه و فعل، ماهیت و وجود، تعریف حق، خاستگاه حق، قانون طبیعی و حق طبیعی، ویژگی های حق سیاست
  • وجود خدا، براهین اثبات وجود خدا، اخلاق
 • درس شانزدهم: ابن رشدیان لاتینی سوربن و معرفی متفکران دیگر
  • یوهانس دونس اسکوتوس
  • دوره متاخر اندیشه مدرسی، آثار واگرایی میان شاخه های گوناگون دانش و پرسش دوباره از امکان مابعد الطبیعه
  • معرفی، شرح حال و آثار ویلیام آکام (William of Ockham)
  • معرفی، شرح حال و آسار مایستر اکهارت (Meister Eckhart)
  • نیکلاوس کوزانوس

 

مفید برای
 • فلسفه
 • الهیات


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تاریخ فلسفه قرون وسطی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPHL103
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

حسین
حسین
لطفا این اموزش را زودتر انتشار کنید
برچسب‌ها:
Augustine | Boethius | Dionysus | Dominican | Franciscan | John Scotus Eriugena | Manichaeism | Meister Eckhart | Peter Abelard | Sapere Aude | Scholasticism | William of Ockham | آثار دیونیسوس | آزادی و اختیار | آغاز خلقت | آفرینش | آگوستین | آلکویین اهل یورک | آموزش فنون آزاد | آموزه اشراق | آموزه های مسیحی | آموزه های مسیحیت | آنسلم | آیین یهود | ابن جبیرول | ابن رشد | ابن رشدیان لاتینی سوربن | ابن سینا | ابن میمون | اخلاق | ارسطو | اریگنا، یوهانس اسکوتوس | اسکات | افلاطون | الهیات | الهیات عقلی | اندیشمندان قرون وسطی | اندیشه نوافلاطونی | اندیشه های اومانیستی | برنامه های درسی | برهان وجودی | بناونتورا | بوئتیوس | پیدایش مسیحیت | پیر آبلار | تاریخ جهان | تاریخ فلسفه قرون وسطی | تاریخ نگاری قرون وسطی | تاسیس دانشگاه ها | تجرد نفس | تعالیم مسیحیت | تعریف حق | تفسیرهای ژان اسکات | توماس آکوئینی | توماس اهل یورک | جایگاه قرون وسطی | جریان عالم | جهان خلقت | چرایی خلقت | چیستی حقیقت | حکومت الهی | خاستگاه حق | خاستگاه حقیقت | خاستگاه حکومت | خاستگاه خلقت | خاستگاه فعل اخلاقی | خلقت | دوره آباء یونانی | دوره بندی تاریخ فلسفه | دومینیکن | دیونوسیوس مجعول | دیونیسوس | ذات خدا | رابرت گروستست | راترامنوس | راجر بیکین | رواقیان | ریشار | ژان اسکات اریژن | سعادت | سلسله مراتب وجود | شارتر | شهر خدا | شهر زمین | صومعه سن ویکتور | عرفان نظری مسیحی | عصر باستان | عصر روشنگری | عصر میانه | غزالی | فرانسیسکن | فلسفه ارسطویی | فلسفه تاریخ | فلسفه ژان اسکات | فلسفه عملی عهد باستان | فلسفه عهد باستان | فلسفه مدرسی | فلسفه مسیحی | فلسفه نظری عهد باستان | فیلیپ دبیر | قرون وسطی | کانت | کانتربری | کانون های فکری و فلسفی اروپا | کلیسا | مانوی | مایستر اکهارت | مدارس عالی | مدرسه شارتر | ملاک های دوره بندی قرون وسطی | مهرپرستی | نامیرایی نفس | نفس | نقد ثنویت | نهضت ترجمه غیرمستقیم | نهضت ترجمه مستقیم | نوزایی کارولنژی | نیکلاوس کوزانوس | هرابانوس ماوروس | هوگو | وجه تسمیه قرون وسطی | وجود خدا | وحی | ویژگی های فعل اخلاقی | ویلیام آکام | یوآخیم اهل فیوره | یوهان اسکوتوس
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×