هزینه آموزش
۲۹,۰۰۰ تومان

آموزش فیزیولوژی انسان پیشرفته - ویژه فعالیت ورزشی

آموزش فیزیولوژی انسان پیشرفته - ویژه فعالیت ورزشی

تعداد دانشجو
۱۱۴ نفر
۵۱ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
هزینه آموزش
۲۹,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
آموزش فیزیولوژی انسان پیشرفته - ویژه فعالیت ورزشی

چکیده

فیزیولوژی، علمی از علوم زیستی است که شاخه های متعددی مانند: فیزیولوژی میکروبی، سلولی، حیوانی، گیاهی، انسانی، ورزشی و… دارد. از آنجا که تاریخ بشر همواره شاهد تلاش جامعه انسانی برای حفظ حیات و ایجاد زندگی با کیفیت بالاتر و با نشاط تر بوده است، علوم زیستی و فیزیولوژی و مخصوصا فیزیولوژی انسانی با تاکید بر شناخت اجزا و اندام های مختلف بدن انسان و عملکرد هر کدام و نهایتا تعامل همیشگی آن ها، سعی در شناسایی و معرفی راه های موثر در ایجاد زندگی سالم تر و با نشاط تر داشته است. در این آموزش بر آن هستیم تا با تاکید بر اصول فیزیولوژی انسانی، علاقه مندان، دانشجویان، اساتید و تمام کسانی که به هر طریق تمایل به آشنایی و ارتقای دانش خود در این زمینه دارند را به کمک تصاویر، جداول و مباحث مطرح شده در رفرنس های مهم علمی جهان با ایجاد دروس مناسب یاری نماییم.

مدرس
یکتا صبایی

دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق

یکتا صبایی، دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی - گرایش قلب و عروق و تنفس دانشگاه آزاد کرج، در حال آماده شدن برای دفاع رساله دکترای خود هستند. ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه های مختلف علمی کاربردی و دانشگاه آزاد به عنوان مربی و داور رسمی فدراسیون، در رشته های تنیس و پدل و همچنین مربی ممتاز بدنسازی آکادمی ملی المپیک فعالیت می کنند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

بدن انسان یکی از پیچیده ترین دستگاه های زنده و پویا در عالم طبیعت است. امروزه رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از رشته های پر داوطلب و با گرایش های متنوع در تمامی مقاطع دانشگاهی است و از آنجایی که علم ورزش جز در سایه شناخت فیزیولوژی انسان، عملکرد و تاثیر ورزش بر بدن انسان میسر نخواهد بود، لذا درس فیزیولوژی انسانی به عنوان درس پایه برای تمام مقاطع تحصیلی دانشگاهی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی لازم است.

فیزیولوژی، علمی از علوم زیستی است که شاخه های متعددی مانند: فیزیولوژی میکروبی، سلولی، حیوانی، گیاهی، انسانی، ورزشی و… دارد. از آنجا که تاریخ بشر همواره شاهد تلاش جامعه انسانی برای حفظ حیات و ایجاد زندگی با کیفیت بالاتر و با نشاط تر بوده است، علوم زیستی و فیزیولوژی و مخصوصا فیزیولوژی انسانی با تاکید بر شناخت اجزا و اندام های مختلف بدن انسان و عملکرد هر کدام و نهایتا تعامل همیشگی آن ها، سعی در شناسایی و معرفی راه های موثر در ایجاد زندگی سالم تر و با نشاط تر داشته است.

در این آموزش بر آن هستیم تا با تاکید بر اصول فیزیولوژی انسانی، علاقه مندان، دانشجویان، اساتید و تمام کسانی که به هر طریق تمایل به آشنایی و ارتقای دانش خود در این زمینه دارند را به کمک تصاویر، جداول و مباحث مطرح شده در رفرنس های مهم علمی جهان با ایجاد دروس مناسب یاری نماییم.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری کلی بر مفاهیم فیزیولوژیکی
  • مفاهیم فیزیولوژیکی
  • سازمان بندی بدن
  • ویژگی های موجود زنده
  • محیط داخلی بدن و مایع خارج سلولی
  • مکانیسم های هموستاتیک (Homeostatic) اصلی بدن
   • هموستاز (Hemostasis)
   • دستگاه انتقال مایع خارج سلولی
   • منشا مواد غذایی در مایع خارج سلولی
   • دفع مواد زاید متابولیکی
   • تنظیم اعمال بدن
  • ترکیب مواد بدن
 • درس دوم: مروری کلی بر سلول، بافت های بدن و عملکرد فیزیولوژیکی آن
  • سازمان سلولی
  • آب در سلول
  • الکترولیت ها در سلول
  • پروتیین ها در سلول
  • لپیدها در سلول
  • کربوهیدرات ها در سلول
  • ساختمان سلول
  • ساختمان و مدل های غشای سلول
  • سیتوپلاسم و اندامک های آن
  • شبکه آندوپلاسمیک
  • دستگاه گلژی
  • میتوکندری ها
  • ریبوزوم ها
  • لیزوزوم ها
  • هسته
  • عملکرد غشاهای سلول
  • مکانیسم های انتقال در غشای سلول
  • تصفیه
  • انتشار ساده
  • انتشار تسهیل شده
  • اسمز
  • انتقال فعال و انواع آن
  • مروری کلی بر بافت عضلانی
  • مروری کلی بر بافت عصبی
  • مروری کلی بر بافت اسکلتی
 • درس سوم: مروری کلی بر فیزیولوژی قلب و گردش خون
  • قلب و عمل آن
  • ساختار عضله قلب
  • ویژگی های عضله قلب
  • دوره های قلبی
  • حوادث الکتریکی در دوره قلبی
  • سیستول بطن (Systole)
  • دیاستول بطن (Diastole)
  • صداهای قلب
  • بازده قلب
  • تنظیم عصبی و هورمونی قلب
  • انواع عروق خونی
  • فشار خون
  • خون و عملکرد آن
  • ترکیب و حجم خون
  • برگشت خون سیاهرگی
  • توزیع خون در بدن
  • انعقاد خون
  • گروه های مختلف خونی و انتقال خون
   • آنتی ژن (RH)
 • درس چهارم: مروری کلی بر فیزیولوژی ریه و تنفس
  • ساختمان و عملکرد دستگاه تنفس
  • تهویه ریوی
   • دم
   • بازدم
   • حجم ها و ظرفیت های اصلی ریوی
  • تهویه دقیقه ای
  • تهویه حبابچه ای و فضای مرده تشریحی
  • انتقال اکسیژن و انیدرید کربنیک
  • تنظیم تنفس
  • فیزیولوژی اختلالات
 • درس پنجم: نوروفیزیولوژی (Neurophysiology)
  • ریخت شناسی و موقعیت سلول های عصبی
  • پتانسیل عمل و کانال های یونی نورونی
  • انتشار پتانسیل عمل
  • انتقال سیناپسی
  • سیناپس و انواع آن
  • انواع انتقال دهنده های نورونی
  • انواع گیرنده ها
  • پایان دادن به عمل انتقال دهنده ها
  • یکپارچگی سیناپسی
  • یکپارچگی نورونی
 • درس ششم: مروری کلی بر عملکرد فیزیولوژیکی مغز
  • مغز و قسمت های مختلف آن
  • ساقه مغز
  • دیانسفالون (Diencephalon)
  • تلانسفالون
  • کنترل حرکتی
  • مخچه
  • دستگاه لیمبیک
  • دستگاه عصبی محیطی
 • درس هفتم: مروری کلی بر فیزیولوژی نخاع شوکی و دستگاه عصبی محیطی
  • نخاع و عملکرد آن
  • حس در مقابل حرکت
  • راه های بالارونده و پایین رونده
  • اعصاب و شبکه های نخاعی
  • عملکردهای حرکتی نورون های گوناگون در دستگاه عصبی محیطی
  • اجزای قوس بازتابی
  • دوک عضلانی و عملکرد آن (بازتاب میوتاتیک)
  • سمپاتیک و پاراسمپاتیک
 • درس هشتم: فیزیولوژی مقایسه ای عضلات اسکلتی و صاف
  • فیزیولوژی مقایسه ای عضلات اسکلتی و صاف
  • مشخصات فیزیولوژیکی عضلات اسکلتی
  • دوک عضلانی
  • لایه های بافت عضلانی
  • سارکومر
  • اکتین و میوزین
  • پیوستگاه عصبی- عضلانی
  • پتانسیل عمل و انتشار آن
  • لوله های T و سه گانه
  • چرخه پل عرضی
  • رابطه طول-تنش
  • تارهای تند انقباض و تارهای کند انقباض
  • تاثیر ورزش بر تارهای عضلانی
  • پرخونی فعال
  • مشخصات فیزیولوژیکی عضلات صاف
  • تشابهات و تفاوت های فیزیولوژیکی در عضلات اسکلتی و صاف
  • اعمال دستگاه عصبی خودکار بر عضلات صاف
 • درس نهم: مروری کلی بر فیزیولوژی دستگاه گوارش (معده ای - روده ای)
  • اجزای دستگاه معده ای- روده ای GI
  • مروری کلی بر عملکرد اجزا دستگاه معده ای-روده ای
  • اجزا مشترک دیواره روده
  • اجزا حفره دهان
  • بلع و حرکات مری
  • اتصال مری-معده
  • نقش معده و اجزای آن
  • ترشحات معده
  • کنترل تخلیه معده
  • هضم شیمیایی مواد غذایی
  • ساختار و عملکرد گوارش در کبد
  • وظایف کبد
  • وظایف طحال
  • جذب در روده
  • روده بزرگ
 • درس دهم: مروری کلی بر دستگاه غدد درون ریز
  • دستگاه غدد درون ریز
  • تقسیمات هورمونی
  • کارکردهای هورمون ها
  • ویژگی های عملکردهای هورمون ها
  • مکانیسم هورمون های استروییدی
  • مکانیسم هورمون های غیر استروییدی
  • انواع غدد درون ریز
  • غده هیپوفیز
  • هورمون های بخش هیپوفیز قدامی و عملکرد آن ها
  • هورمون های بخش هیپوفیز خلفی و عملکرد آن ها
  • بیماری های غده هیپوفیز
  • غده تیرویید
  • هورمون های تیرویید و عملکرد آن ها
  • بیماری های غده تیرویید
  • غده پاراتیرویید
  • هورمون های پاراتیرویید و عملکرد آن ها
  • بیماری های غده پاراتیرویید
  • غدد فوق کلیوی
  • هورمون های غده فوق کلیوی
  • هورمون های بخش قشری غده فوق کلیوی و عملکردهای آن ها
  • هورمون های بخش مرکزی غده فوق کلیوی و عملکردهای آن ها
  • غده لوزالمعده
  • هورمون های غده لوزالمعده و عملکردهای آن ها
  • بیماری های غده لوزالمعده
  • غدد جنسی
  • هورمون های جنسی و عملکرد آن ها
  • بیماری های غدد جنسی
  • غدد کلیوی
 • درس یازدهم: مروری کلی بر دستگاه تولیدمثل
  • آناتومی کارکردی دستگاه تولیدمثل در مردان
  • دستگاه تولید مثل در مردان
  • اسپرماتوژنز (Spermatogenesis)
  • اعمال تولیدمثل و هورمونی در زنان
  • چرخه تخمک گذاری
  • فیزیولوژی زنان در بارداری و زایمان
  • شیردهی
 • درس دوازدهم: مروری کلی بر فیزیولوژی کلیه، مایعات بدن و دفع
  • وظایف و عملکرد کلیه ها
  • آناتومی کلیه ها
  • نفرون (Nephron)
  • نحوه تشکیل ادرار
  • جریان خون در کلیه ها
  • پالایش گلومرولی (Glomerular Refinement)
  • ترشح در توبول ها
  • بازجذب در توبول ها
  • بازجذب در توبول نزدیک
  • بازجذب در توبول های دور و جمع کننده
  • تنظیم بازجذب توبولی
  • تنظیم تعادل اسید-باز (غلظت یون هیدروژن) در کلیه ها
   • دستگاه بافری اسید-باز در کلیه ها
   • تنظیم تنفسی یون هیدروژن در کلیه ها
  • تنظیم تعادل اسید-باز توسط کلیه ها
  • اختلالات اسید-باز و عوارض آن ها
  • دفع ادرار
 
مفید برای رشته های
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
مراجع و فایل های جانبی مرتبط با آموزش
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: مروری کلی بر مفاهیم فیزیولوژیایی ۳ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: مروری کلی بر سلول - بافت های بدن و عملکرد فیزیولوژیایی آن ۸ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۷ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: مروری کلی بر فیزیولوژی قلب و گردش ‌خون ۹ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: مروری کلی بر فیزیولوژی ریه و تنفس ۶ دقیقه

توجه: ممکن است به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، آموزش با کیفیت پایین‌تر از کیفیت HD اصلی نمایش داده شود. در این صورت آموزش را دانلود کرده و مشاهده کنید.

دانلود مستقیم پیش‌نمایش - حجم ۶ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: نوروفیزیولوژی ۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: مروری کلی بر عملکرد فیزیولوژیایی مغز ۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: مروری کلی بر فیزیولوژی نخاع شوکی و دستگاه عصبی محیطی ۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: فیزیولوژی مقایسه ای عضلات اسکلتی و صاف ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: مروری کلی بر فیزیولوژی دستگاه گوارش (معده ای - روده ای) ۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: مروری کلی بر دستگاه غدد درون ریز ۱۰ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: مروری کلی بر دستگاه تولید مثل ۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۲: مروری کلی بر فیزیولوژی کلیه، مایعات بدن و دفع ۸ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیولوژی انسان پیشرفته - ویژه فعالیت ورزشی
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPE112
مدت زمان ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۲۷۲ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

برچسب‌ها: Anatomy | biology | Bowman's capsule | Cells and tissues of the human body | Diastole | Diencephalon | Digestive system | Endocrine | Gastroenteritis | Glomerulone | Golgi Tendon Organ | Heart and circulatory system | Hemostasis | homeostatic | Human excretory system | Human Physiology | Human urinary tract | Intracellular and extracellular fluids | Limbic System | Lung and respiratory tract | Nephron | Neurophysiology | Peripheral nervous system | Reproduction device | Shock spinal cord | Skeletal and smooth muscles | Spermatogenesis | Systole | The brain and its physiological function | آناتومی | آناتومی کلیه | آنتی ژن Rh | اجزای دستگاه گوارش | اختلالات اسیدباز | اختلالات گوارشی | اسپرماتوژنز | اسمز | اعمال تولید مثلی در زنان | اعمال تولیدمثلی در مردان | اعمال حرکتی طناب نخاعی | اعمال حرکتی عقده های قاعده ای | اعمال حرکتی مخچه | اعمال حرکتی نخاع | اعمال فکری | اعمال هورمونی در زنان | اعمال هورمونی در مردان | انتشار تسهیل شده | انتشار ساده | انتقال اکسیژن | انتقال خون | انتقال دهنده های نورونی | انتقال سیناپسی | اندام های بدن | اندام وتری گلژی | انعقاد خون | انیدرید کربنیک | بارداری و شیردهی | بازجذب در توبول | بازدم | بازده قلب | بافت اسکلتی | بافت عصبی | بافت عضلانی | بافت های بدن | برگشت خون سیاهرگی به قلب | پالایش گلومرولی | ترشح بزاق | ترشح در توبول | ترکیب مواد بدن | ترکیبات خون | تنظیم تعادل اسید و باز توسط کلیه | تنظیم تعادل اسیدباز در کلیه | تنظیم تنفسی یون هیدروژن در کلیه | تنظیم عصبی قلب | تنظیم عملکرد بدن | تنظیم هورمونی قلب | تهویه حبابچه ای | تهویه دقیقه ای | تهویه ریوی | توبول | توزیع خون در بدن | جذب در روده | جریان خون در کلیه ها | حافظه در مغز | حجم خون | حجم ریوی | حوادث الکتریکی در دوره قلبی | خون و عملکرد آن | دستگاه ادراری بدن انسان | دستگاه انتقال مایعات خارج سلولی | دستگاه بافری اسیدباز در کلیه | دستگاه تولید مثل | دستگاه دفعی بدن انسان | دستگاه عصبی خود مختار | دستگاه عصبی محیطی | دستگاه غدد درون ریز | دستگاه گلژی | دستگاه گوارش | دستگاه معده ای | دفع ادرار | دفع مواد زاید درون بدن | دم | دوره قلبی | دوک عضلانی | دیاستول | راه های حرکتی قشر مغز | رفلکس های نخاعی | روده ای | ریبوزوم | ریه و دستگاه تنفس | ساختار عضله قلب | ساختمان دستگاه تنفس | سازمان بدن انسان | ساقه مغز | سلول | سلول و بافتهای بدن انسان | سیستم لیمبیک | سیستول | سیناپس | شبکه آندوپلاسمیک | صداهای قلب | ظرفیت های اصلی ریوی | عروق خونی | عضلات اسکلتی و صاف | عضله قلب | عقده های قاعده ای | علوم زیستی | عمل بلع | عملکرد حرکتی قشر مغز | عملکرد دستگاه تنفس | عملکرد فیزیولوژیکی بافت بدن | عملکرد فیزیولوژیکی مغز | عملکرد قلب | عملکرد کلیه | عملکرد متقابل مخچه | غدد درون ریز | غشاهای سلول | غشای سلول | غلظت یون هیدروژن | فشار خون | فضای مرده تشریحی | فیزیولوژی | فیزیولوژی اختلالات | فیزیولوژی انسانی | فیزیولوژی تنفس | فیزیولوژی جنین و نوزاد | فیزیولوژی دستگاه گوارش | فیزیولوژی دفع | فیزیولوژی ریه | فیزیولوژی زنان پیش از بارداری | فیزیولوژی عضلات اسکلتی | فیزیولوژی عضلات صاف | فیزیولوژی قلب | فیزیولوژی کلیه | فیزیولوژی گردش خون | فیزیولوژی مایعات بدن | فیزیولوژی نخاع شوکی | قسمت های مختلف مغز | قلب و دستگاه گردش خون | کانال های یونی نورونی | کبد در عمل گوارش | کپسول بومن | کلیه ها و عملکرد آنها | کنترل حرکت توسط قشر مغز | کیسه صفرا در عمل گوارش | گردیزه | گروه های خونی | گروه های مختلف خونی | گلومرون | گوارش در دهان | گوارش در روده کوچک | گوارش در معده | گیرنده های عمقی | لیزوزوم | مایع خارج سلولی | مایعات درون و برون سلولی | محیط داخلی بدن | مدل های غشای سلول | معده ای - روده ای | مغز | مغز و عملکرد فیزیولوژیکی آن | مفاهیم فیزیولوژِی | منشا مواد غذایی در داخل بدن | میتوکندری | نحوه تشکیل ادرار | نخاع | نخاع شوکی | نفرون | نقش روده بزرگ در گوارش | نقش لوزالمعده در عمل گوارش | نوروفیزیولوژی | همکاری آن با نخاع | هموستاز | هورمون ها | هومئوستاتیک اصلی بدن | هیپوتالاموس | وظایف کلیه | ویژگی های موجود زنده | یادگیری در مغز | یکپارچگی سیناپسی | یکپارچگی نورونی