×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش کاربردی فیزیولوژی ورزشی - پیش ثبت نام

آموزش کاربردی فیزیولوژی ورزشی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش کاربردی فیزیولوژی ورزشی - پیش ثبت نام

آشنایی با اصول علم تمرین، این امکان را برای متخصصین فراهم می سازد تا تمرینات ویژه ای را به منظور ارتقای قدرت، توان، استقامت، سرعت، انعطاف پذیری، هماهنگی و تعادل طراحی شود تا در نهایت بتوان به توسعه هریک از عوامل نام برده شده، دست یافت. هدف از ارائه مطالب این آموزش، ارائه مبانی مورد نیاز برای طراحی برنامه تمرینی مناسب با توجه به شرایط اختصاصی فرد است. مطالب این درس به مبانی نظری تمرین، اصول آمادگی، متغیرهای تمرین، زمان بندی های تمرینات در بازه های زمانی متفاوت و روش های مناسب به منظور ارتقای اجزای آمادگی جسمانی، معطوف است.

آموزش کاربردی فیزیولوژی ورزشی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت های ورزشی، یکی از دروس کاربردی برای دانشجویان رشته علوم ورزشی و هم چنین متخصصین حوزه علوم ورزشی محسوب می شود.

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی، یا همان "علم تمرین"، یکی از حوزه هایی است که باید مورد توجه فیزیولوژیست های ورزشی قرار گیرد. آشنایی با اجزای تمرین و اصول طراحی برنامه مناسب تمرینی با توجه به ویژگی های منحصر به فرد افراد، با توجه به اهداف ویژه آن ها، بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، آشنایی با انواع تمرینات، شامل تمرینات عمومی و تخصصی باید مورد توجه قرار گیرد.

تمرین ورزشی باید به گونه ای باشد تا در کنار رعایت تمام ویژگی ها و اصول و قواعد، منجر به ارتقای عملکرد ورزشی فرد شود. از طرفی دیگر، در نظر گرفتن ویژگی های زمانی با توجه به اهداف ویژه تمرین، باید در طراحی تمرین مد نظر قرار گیرد. اصل زمان و طراحی تمرینات زمان بندی شده، برای ورزشکاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین آشنایی با چرخه های تمرینی و هم چنین نحوه طراحی تمرین برای دوره های بلند مدت به منظور آماده سازی ورزشکار برای رقابت ها و المپیک، می تواند علاوه بر ارتقای عملکرد ورزشی و ارتقای مهارتی خاص، به دستیابی به هدف نیز منجر شود.

آشنایی با اصول علم تمرین، این امکان را برای متخصصین فراهم می سازد تا تمرینات ویژه ای را به منظور ارتقای قدرت، توان، استقامت، سرعت، انعطاف پذیری، هماهنگی و تعادل طراحی شود تا در نهایت بتوان به توسعه هریک از عوامل نام برده شده، دست یافت.

هدف از ارائه مطالب این آموزش، ارائه مبانی مورد نیاز برای طراحی برنامه تمرینی مناسب با توجه به شرایط اختصاصی فرد است. مطالب این درس به مبانی نظری تمرین، اصول آمادگی، متغیرهای تمرین، زمان بندی های تمرینات در بازه های زمانی متفاوت و روش های مناسب به منظور ارتقای اجزای آمادگی جسمانی، معطوف است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با مفاهیم و مبانی تمرین و فعالیت ورزشی
  • گستره تمرین
  • اهداف تمرین
  • طبقه بندی مهارت
  • طبقه بندی ورزش ها
  • سیستم تمرین
  • سازگاری تمرین
  • چرخه بیش تمرینی
  • بی تمرینی
  • منابع انرژی
 • درس دوم: آشنایی با اصول تمرین در فعالیت ورزشی (اصول تمرین) شرکت فعال
  • پیشرفت چند جانبه
  • تخصصی سازی
  • فردی سازی
  • تنوع
  • الگوگیری
  • افزایش بار
 • درس سوم: آشنایی با متغیرهای تمرین در فعالیت ورزشی (متغیرهای تمرین)
  • حجم
  • شدت
  • چگالی
  • پیچیدگی
 • درس چهارم: آشنایی با مبانی طراحی تمرین در فعالیت ورزشی (طراحی تمرین)
  • اهمیت برنامه ریزی
  • الزامات برنامه ریزی
  • انواع برنامه های تمرینی
  • جلسه تمرینی
  • چرخه روزانه تمرین قهرمانی
 • درس پنجم: آشنایی با فرآیند بازگشت به حالت اولیه و روش های بهبود آن (استراحت و بازیافت)
  • تئوری بازیافت
  • ابزارهای بازیافت
  • ابزاهای طبیعی
  • ابزارهای فیزیوتراپی
  • ابزارهای روانی
  • بازیافت ویژه ورزش
  • بازیافت از ورزش
  • بازیافت برای تمرین و مسابقه
  • ابزارهای پایای بازیافت
  • خستگی و بیش تمرینی
  • پایش، درمان و جلوگیری از بیش تمرینی
 • درس ششم: آشنایی با انواع چرخه های تمرینی (چرخه های تمرینی)
  • میکروسیکل
  • ماکروسیکل
 • درس هفتم: آشنایی با انواع زمان بندی قابلیت های زیست حرکتی (آشنایی با برنامه تمرینی سالانه)
  • زمان بندی
  • بیش جبرانی روان شناختی
  • زمان بندی توانایی های زیست حرکتی
  • زمان بندی تمرینات قدرتی
  • زمان بندی استقامت
  • زمان بندی سرعت
  • یکپارچه سازی زمان بندی
  • مراحل و ویژگی های برنامه تمرینی سالانه
  • نمودار برنامه تمرینی سالانه
  • ملاک تدوین برنامه سالانه
  • برنامه ریزی بلند مدت و استعدادیابی
  • مراحل پیشرفت تمرین
  • تمرینات عمومی
  • تمرینات اختصاصی
  • چرخه المپیکی (برنامه چهارساله)
  • پیش بینی ها برای اجرای برنامه چرخه المپیکی
  • استعداد یابی
  • اوج رسانی برای مسابقه
  • شرایط تمرین برای اوج رسانی
  • عوامل کمک کننده به اوج رسانی
  • رقابت ورزشی
 • درس هشتم: آشنایی با روش های تمرین در بهبود آمادگی عضلانی و عصبی
  • توسعه قدرت و توان
  • توانایی زیستحرکتی
  • تمرین قدرت
  • انواع انقباض عضلانی
  • عوامل موثر بر عملکرد قدرتی
  • ارتباط تمرین قدرتی با عملکرد ورزشی
  • روش شناسی تمرین قدرتی
  • پارامترهای روش شناسی مرتبط با تمرین
  • توالی حرکات تمرین قدرتی در جلسه تمرینی
  • روش های تمرین قدرتی
  • روش های قدرت بیشینه
  • توسعه استقامت
  • طبقه بندی استقامت
  • عوامل موثر بر استقامت
  • روش شناسی توسعه استقامت
  • روش های توسعه استقامت
  • استقامت ویژه مسابقات
  • تمرینات سرعت
  • تمرینات انعطاف پذیری
  • تمرینات هماهنگی
  • تمرینات چابکی
  • تمرینات تعادل
 • درس نهم: آشنایی با روش های تمرین در بهبود آمادگی بیوانرژتیک (بهبود توان هوازی و بی هوازی)
  • بهبود استقامت هوازی (بهبود توان هوازی)
  • پارامترهای تمرینی استقامت هوازی
  • تمرین سیستم های انرژی در ورزش هایی که توان هوازی غالب است
  • بهبود استقامت بی هوازی (بهبود توان بی هوازی)
  • پارامترهای تمرینی استقامت بی هوازی
  • تمرین سیستم های انرژی در مقادیر پنج گانه شدت
  • برنامه های تمرین استقامتی بر اساس روش اسید لاکتیک
  • تمرین سیستم های انرژی برای ورزشکاران نوجوان
 • درس دهم: آشنایی با عوامل محیطی موثر بر عملکردهای ورزشی (تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد ورزشی)
  • تاثیر گرما
  • تاثیر سرما
  • تاثیر ارتفاع

 

مفید برای
 •  فیزیولوژی ورزشیاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش کاربردی فیزیولوژی ورزشی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPE109
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش کاربردی فیزیولوژی ورزشی - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

حافظ بهزادی نژاد
حافظ بهزادی نژاد

فقط ترو خدا زود

nasim
nasim

بی صبرانه منتظر هستیم

کیومرث
کیومرث

بنام خدا
لطفا فقط هر چه زودتر شروع کنید. قطعا مثل آموزشهای دیگرتون بی نظیر خواهد بود. شدیدا" لازم داریم.

برچسب‌ها:
applied exercise physiology | آشنایی با عوامل محیطی موثر بر عملکردهای ورزشی | آشنایی با فرآیند بازگشت به حالت اولیه | آمادگی عضلانی و عصبی | ابزارهای بازیافت | ابزارهای پایای بازیافت | ابزارهای روانی | ابزارهای فیزیوتراپی | استراحت و بازیافت | استعداد یابی | استقامت بی هوازی | استقامت هوازی | استقامت ویژه مسابقات | اصول تمرین | افزایش بار | الزامات برنامه ریزی | الگوگیری | انواع انقباض عضلانی | انواع برنامه های تمرینی | اهداف تمرین | اهمیت برنامه ریزی | اوج رسانی برای مسابقه | ایزاهای طبیعی | بازیافت از ورزش | بازیافت برای تمرین و مسابقه | بازیافت ویژه ورزش | برنامه تمرینی سالانه | برنامه ریزی بلند مدت | بهبود آمادگی بیوانرژتیک | بهبود استقامت بی هوازی | بهبود استقامت هوازی | بهبود توان بی هوازی | بهبود توان هوازی | بی تمرینی | بیش تمرینی | بیش جبرانی | پارامترهای تمرینی | پارامترهای روش شناسی | پایش | پیچیدگی | پیشرفت چند جانبه | تئوری بازیافت | تاثیر ارتفاع عملکردهای ورزشی | تاثیر سرما عملکردهای ورزشی | تاثیر گرما عملکردهای ورزشی | تخصصی سازی | تمرین | تمرین سیستم انرژی | تمرین سیستم های انرژی | تمرین سیستم های انرژی برای ورزشکاران نوجوان | تمرین قدرت | تمرین قدرتی | تمرین قهرمانی | تمرین و مسابقه | تمرینات اختصاصی | تمرینات انعطاف پذیری | تمرینات تعادل | تمرینات چابکی | تمرینات سرعت | تمرینات عمومی | تمرینات هماهنگی | تنوع | توالی حرکات تمرین قدرتی | توانایی زیست حرکتی | توسعه استقامت | توسعه قدرت و توان | جلسه تمرینی | جلوگیری از بیش تمرینی | چرخه المپیکی | چرخه بیش تمرینی | چرخه های تمرینی | چگالی | حجم | خستگی | رقابت ورزشی | روان شناختی | روش اسید لاکتیک | روش شناسی تمرین قدرتی | روش های تمرین | روش های تمرین قدرتی | روش های قدرت بیشینه | زمان بندی استقامت | زمان بندی تمرین | زمان بندی تمرینات قدرتی | زمان بندی توانایی های زیست حرکتی | زمان بندی سرعت | زیس تحرکتی | سازگاری تمرین | سیستم تمرین | شدت | شرایط تمرین برای اوج رسانی | شرکت فعال | طبقه بندی استقامت | طبقه بندی مهارت | طبقه بندی ورزش | طراحی تمرین | عملکرد ورزشی | عوامل کمک کننده به اوج رسانی | عوامل موثر بر استقامت | عوامل موثر بر عملکرد قدرتی | فردی سازی | فعالیت ورزشی | فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض | فیزیولوژی ورزشی | فیزیولوژی ورزشی کاربردی | کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی | گستره تمرین | ماکروسیکل | متغیرهای تمرین | مراحل پیشرفت تمرین | مقادیر پنج گانه شدت | ملاک تدوین برنامه سالانه | منابع انرژی | میکروسیکل | یکپارچه سازی زمان بندی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×