آموزش بیوانرژتیک ورزشی – پیش ثبت نام

دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها
آموزش بیوانرژتیک ورزشی

درباره ناشر

فرادرس
فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

درباره مدرس

گروه مدرسین فرادرس
گروه مدرسین فرادرس

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد. (+)در بدن انسان در هر لحظه هزاران واکنش زیستی در حال انجام است. سلول ها و بافت های بدن انسان در نتیجه فعالیت ورزشی تحت تاثیر قرار می گیرند که در صورت تداوم فعالیت ورزشی، سازگاری چه در سطح سلولی و مولکولی و چه در سطح بافت به وجود می آید. فرایندهای بیوشیمیایی، متابولیکی و بیوانرژتیکی در بدن انسان تحت تاثیر فعالیت ورزشی قرار می گیرد. بنابراین متابولیسم درشت مغذی ها و ریزمغذی ها در شرایط تمرین با شرایط غیرتمرین متفاوت می شود. هدف از ارائه مطالب این درس، آشنایی با تغییرات متابولیسم مواد مغذی، انرژی و سازگاری های ایجاد شده ناشی از ورزش و شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن است.

👤 مدرس: گروه مدرسین فرادرس
روش دریافت: لینک دانلود و/یا ارسال فیزیکی

وضعیت انتشار در حال ویرایش (برای ۹۰ درصد آموزش‌های این مرحله)
زمان تقریبی انتشار ۲ تا ۷ هفته

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.
  توضیحات

  در بدن انسان در هر لحظه هزاران واکنش زیستی در حال انجام است. سلول ها و بافت های بدن انسان در نتیجه فعالیت ورزشی تحت تاثیر قرار می گیرند که در صورت تداوم فعالیت ورزشی، سازگاری چه در سطح سلولی و مولکولی و چه در سطح بافت به وجود می آید. فرایندهای بیوشیمیایی، متابولیکی و بیوانرژتیکی در بدن انسان تحت تاثیر فعالیت ورزشی قرار می گیرد. بنابراین متابولیسم درشت مغذی ها و ریزمغذی ها در شرایط تمرین با شرایط غیرتمرین متفاوت می شود. هزینه تام انرژی مصرفی در تمرین ورزشی، دستخوش تغییرات می شود و هم چنین می تواند تحت تاثیر عوامل دیگری مانند سن و جنسیت قرار گیرد.

  امروزه روش هایی به منظور سنجش وقایع بیوانرژتیک حین فعالیت ورزشی طراحی شده که شامل روش های آزمایشگاهی، میدانی و شاخص های ذهنی هستند. ارتقای عملکرد ورزشی، از اهداف مهم و نهایی ورزشکاران به شمار می رود. بنابراین یافت راه هایی به منظور افزایش عملکرد ورزشی، همواره در حیطه علوم ورزشی مورد توجه ویژه قرار گرفته است که به دنبال آن استفاده از برخی مواد مغذی و دارویی از جمله: افدرین ها، کافئین و کاتکولامین ها در جامعه ورزشکاران رواج یافته است.

  بنابراین درک و شناخت رویدادهای متابولیکی و انرژتیک در هنگام فعالیت ورزشی، سازگاری های ایجاد شده در ساختارهای بدن به دنبال فعالیت ورزشی و عوامل تاثیر گذار بر متابولیسم انرژی، امری مهم و ضروری است. از طرفی دیگر، آشنایی با روش های سنجش بیوانرژتیک ورزشی و نحوه کاربرد هریک در فعالیت ورزشی، برای دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی ضروری تلقی می شود. هدف از ارائه مطالب این درس، آشنایی با تغییرات متابولیسم مواد مغذی، انرژی و سازگاری های ایجاد شده ناشی از ورزش و شناخت عوامل تاثیرگذار بر آن است.

   

  فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مبانی بیوانرژتیک با تاکید بر تبدیل انرژی هنگام فعالیت بدنی (تنظیم متابولیسم انرژی)
   • انرژی
   • انرژی مصرفی
   • تغییر شکل انرژی
   • تبدیل انرژی و متابولیسم انرژی در ورزش
   • تنظیم متابولیسم انرژی
  • درس دوم: تنظیم متابولیسم مواد مغذی (متابولیسم سوبسترا) هنگام فعالیت ورزشی
   • متابولیسم درشت مغذی ها هنگام فعالیت ورزشی
    • متابولیسم کربوهیدرات ها
    • متابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه
    • متابولیسم چربی ها
   • تنظیم متابولیسم انرژی و نقش ریز مغذی ها هنگام فعالیت ورزشی
  • درس سوم: متابولیسم پایه (بازال) و تاثیر گرمازایی غذا (تاثیر فعالیت ورزشی بر متابولیسم پایه و محاسبات متابولیکی)
   • سوخت و ساز استراحتی (متابولیسم پایه)
   • محاسبه و سنجش متابولیکی در شرایط استراحتی
   • عوامل موثر بر متابولیسم پایه
    • تفاوت های جنسیتی در متابولیسم پایه
    • تفاوت سن در متابولیسم پایه
     • متابولیسم انرژی در کودکان هنگام فعالیت ورزشی
     • متابولیسم انرژی در بارداری
     • متابولیسم انرژی در سالمندان
   • متابولیسم پایه و تاثیر گرمازایی مواد غذایی
    • تاثیر کربوهیدرات ها بر گرمازایی غذا
    • تاثیر چربی ها بر گرمازایی غذا
    • تاثیر پروتئین ها بر گرمازایی غذا
   • تاثیر تمرین ورزشی بر متابولیسم پایه
  • درس چهارم: هزینه انرژی هنگام فعالیت بدنی
   • انرژی استفاده شده هنگام فعالیت بدنی و ورزش
   • انرژی مصرفی در فعالیت های ورزشی گوناگون
   • تنظیم سوبسترای مصرفی در فعالیت ورزشی
   • محاسبه سوخت و سازی
  • درس پنجم: رویکردهای فعالیت ورزشی ویژه بر افزایش مصرف انرژی
   • فعالیت بدنی و تعادل انرژی
   • افزایش انرژی از راه فعالیت بدنی و ورزش
   • تاثیر شدت فعالیت ورزشی بر استفاده از چربی ها
   • سایر تاثیرات فعالیت ورزشی برای افزایش انرژی
   • محدودیت های تاثیر فعالیت ورزشی به تنهایی بر کنترل وزن
  • درس ششم: متابولیسم انرژی در افراد چاق و مبتلا به دیابت
   • توصیف بیماری
   • مقاومت به انسولین
   • تغییرات متابولیسم حین فعالیت ورزشی در افراد چاق و دیابتی
   • تاثیر ورزش بر مقاومت به انسولین
  • درس هفتم: سازگاری متابولیسم با فعالیت ورزشی
   • سازگاری های سلولی و میتوکندریایی با تمرین هوازی
   • سازگاری های گلیکولیتیکی با تمرین بی هوازی و مقاومتی
   • تغییر در سوبسترای مصرفی برای تولید انرژی
   • تغییر در میزان اکسیژن مصرفی
  • درس هشتم: اثر مواد مغذی و دارویی منتخب بر بیوانرژتیک تمرین
   • اثر اندورفین ها بر بیوانرژتیک تمرین
   • اثر افدرین ها بر بیوانرژتیک تمرین
   • اثر کافئین بر بیوانرژتیک تمرین
   • اثر کاتکولامین ها بر بیوانرژتیک تمرین
   • اثر لپتین بر بیوانرژتیک تمرین
   • اثر سیبوترامین بر بیوانرژتیک تمرین
  • درس نهم: کاربرد بیوانرژتیک در سنجش متابولیسم و روش های سنجش آن
   • روش های آزمایشگاهی
   • روش های میدانی
   • شاخص های ذهنی
  مفید برای رشته های
  • فیزیولوژی ورزشی


  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش آموزش بیوانرژتیک ورزشی – پیش ثبت نام
  ناشر فرادرس
  کد آموزش FVTIPE107
  زبان فارسی
  نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
  تعداد DVD یک عدد (در صورت دریافت غیر آنلاین)
  دیدگاه ها

  نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  امتیاز شما به این آموزش:
درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش

این آموزش در حال ویرایش و تدوین است و به زودی در فرادرس ارائه عمومی آن آغاز خواهد شد. شما می توانید با وارد کردن ایمیل خود، در اولین زمان، از انتشار نهایی این آموزش مطلع شوید.

مزایای درخواست اطلاع رسانی انتشار:

 • مطلع شدن از انتشار آموزش در اولین زمان پس از انتشار
 • دادن بیشترین اولویت انتشار به آموزش های مورد نظر خود (آموزش های با بیشترین پیش ثبت نام، با اولویت بیشتری منتشر می شوند)
 • دریافت تخفیف ویژه به هنگام انتشار، مختص افرادی که درخواست اطلاع رسانی در یک آموزش داشته اند.برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها

روزنامه ایرانیان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال روز آفرین نت استارت کنفرانس مهندسی برق ایران جشنواره وب ایران