×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی - پیش ثبت نام

آموزش مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی - پیش ثبت نام

پیچیدگی های رویدادها و مسابقات ورزشی از یک طرف و توسعه به روز آن ها از طرف دیگر، مدیران و برگزارکنندگان این رویدادها را به آموختن دانش، مهارت و کسب تجربه لازم در برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت رویدادهای ورزشی، ملزم می کند. هدف اصلی این آموزش، ارتقای سطح اطلاعات مدیران و منابع انسانی رویدادهای ورزشی و همچنین به عنوان منبع درسی مدیریت و طرز اجرای مسابقات، برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در همه سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

آموزش مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

این آموزش با هدف آگاهی و ارتقای سطح اطلاعات مدیران و دانش آموختگان رویدادهای ورزشی و همچنین به عنوان منبع درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات برای دانشجویان رشته تربیت بدنی، که در آینده سازمان دهندگان اصلی در رویدادهای ورزشی کشور هستند، تنظیم شده است.

پیچیدگی های رویدادها و مسابقات ورزشی از یک طرف و توسعه به روز آن ها از طرف دیگر، مدیران و برگزارکنندگان این رویدادها را به آموختن دانش، مهارت و کسب تجربه لازم در برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت رویدادهای ورزشی، ملزم می کند.

ما در هر سازمانی نیاز به برنامه ریزی و سازماندهی داریم. این آموزش کمک می کند تا اهداف عملیاتی و راهبردی را شناسایی کرده و به سازماندهی آن ها بپردازیم. سپس برای صرفه جویی در هزینه و زمان، نیاز به نیروهای داوطلب در اماکن و رویدادهای ورزشی داریم که نحوه جذب و راهکارهای حفظ داوطلبان را نیز بیان می کنیم.

همچنین، رویدادهای ورزشی نیاز به بازاریابی و کسب حمایت مالی دارند که این فرادرس راه های تامین منابع مالی را بیان کرده و مخاطبان از مثال های این باب، مطلع می شوند. یکی دیگر از موارد مهم در هر مسابقه ای، شیوه های اطلاع رسانی و انعکاس اخبار رویدادهای ورزشی بوده که این نیاز مهم با آموختن عناصر خبر برطرف می شود. مخاطبان در انتها با جداول مسابقات و رویدادهای ورزشی که نقش به سزایی در تمامی مسابقات دارد، آشنا می شوند.

هدف اصلی این آموزش، ارتقای سطح اطلاعات مدیران و منابع انسانی رویدادهای ورزشی و همچنین به عنوان منبع درسی مدیریت و طرز اجرای مسابقات، برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در همه سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مدیریت ورزشی
  • تاريخچه مديريت ورزشی
  • مديريت ورزشی
  • مدیریت ورزشی در حال حاضر و آینده
  • وظایف مدیریت در تربیت بدنی
  • انجمن مدیریت ورزشی آمریکا
  • انجمن علمی و هنری مدیریت ورزشی
  • انجمن بازاریابی ورزش
  • انجمن حقوق ورزش و تفریح
  • انجمن ملی ورزش و تربیت بدنی
 • درس دوم: برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • تعریف برنامه ریزی
  • طبقه بندی یا ابعاد مختلف برنامه ریزی
  • برنامه‌ ریزی از دیدگاه افق زمانی
  • ابعاد برنامه‌ ریزی
  • اهمیت برنامه ریزی مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی
  • تدوین استراتژی
  • مدل برنامه ریزی راهبردی
  • روش اجرای برنامه های استراتژیك
  • تحلیل نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها (SWOT)
  • روش های مختلف برنامه های عملیاتی در سازمان های ورزشی
  • برنامه ریزی عملیاتی از طریق جدول زمانی
  • برنامه ریزی عملیاتی از طریق جدول کارنما
  • تقویم ورزشی
 • درس سوم: سازماندهی مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • تعریف سازماندهی
  • فرایند سازماندهی
  • نمودار سازماندهی
  • روش های سازماندهی در سازمان های ورزشی
  • تفویض اختیار و عدم تمرکز
  • سازماندهی مسابقات ورزشی
  • نمودار سازماندهی یک مسابقه
  • گروه ها در سازمان های ورزشی
  • وظایف گروه ها در سازمان های ورزشی
  • اختیارات گروه ها در سازمان های ورزشی
  • انواع گروه ها در سازمان های ورزشی
  • سازماندهی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی
  • نمودار تشکیلاتی جشنواره
  • سازماندهی یک رویداد بین المللی ورزشی
 • درس چهارم: نقش نیروهای داوطلب در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • داوطلبان
  • داوطلبان رویداد
  • علل داوطلبی
  • برنامه ریزی برنامه داوطلب
  • داوطلبان و نقش پررنگ آنان در رویدادهای ورزشی
  • چرا برخی افراد فعالیت های داوطلبانه دارند؟
  • ارزیابی ارزش داوطلب ها
  • بررسی انگیزه‌ های داوطلبی مردم در ورزش
  • تعریف و طبقه بندی سازمان های داوطلب
  • اصول کلیدی در مدیریت موثر داوطلبان قبل از استخدام
  • نحوه جذب و به کار گیری داوطلبان
  • راهکارهای حفظ داوطلبان
  • راهکارهای ایجاد نظام داوطلبی در ورزش کشور
  • آموزش داوطلبان و روش های آموزشی
 • درس پنجم: بازاریابی مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • تعریف بازاریابی
  • مدیریت بازاریابی و وظایف آن
  • آمیخته بازاریابی
  • تحقیقات بازاریابی
  • جدیدترین قلمرو در بازاریابی
  • هفت O در تحقیقات بازاریابی
  • ترکیب بازاریابی
  • محصول
  • قیمت
  • مکان
  • ترویج
  • ابعاد بازاریابی ورزشی
  • فلسفه، اصول، فرایند و ابزار بازاریابی ورزشی
  • عوامل موثر در انتخاب استراتژی های بازاریابی ورزشی
  • نمونه ای از یک استراتژی
  • انواع مصرف کنندگان ورزشی
  • مصرف کنندگان خدمات ورزشی
  • مصرف کنندگان کالاهای ورزشی
  • شرکت کنندگان و داوطلبان حضور در فعالیت های ورزشی
  • تماشاگران، حامیان و طرفداران ورزشی
  • حامیان مالی رویدادهای ورزشی
  • فواید حمایت مالی از رویدادهای ورزشی
  • بازاریابی ورزشی برای کسب حمایت مالی
  • عوامل موثر در توسعه حمایت مالی در ورزش
  • مزایا و معایب حمایت مالی از ورزش
  • شرکای تجاری المپیک (TOP)
  • راه های تامین منابع مالی فیزو
  • راهنمای درج آرم تجاری بر وسایل ورزشکاران در المپیک
  • ارزیابی محیط بازاریابی بین المللی
 • درس ششم: شیوه های اطلاع رسانی و انعکاس اخبار مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • رسانه ها و رویدادهای ورزشی
  • انواع مختلفی از رسانه در چارچوب ورزش
  • مطبوعات (روزنامه)
  • مجلات
  • رادیو
  • تلویزیون
  • اینترنت
  • ارتباط موبایل
  • اهمیت انعکاس اخبار رویدادهای ورزشی
  • اطلاعیه مطبوعاتی
  • تعریف اطلاعیه مطبوعاتی
  • جراید و روزنامه های کثیرالانتشار
  • شیوه های نگارش اطلاعیه مطبوعاتی
  • عناصر خبر
  • نوشتن عنوان خبر
  • نوشتن مهم ترین قسمت خبر
  • رابطه بین سازمان های ورزشی حرفه ای و رسانه
  • رهنمودهایی برای تنظیم گزارش یک مسابقه ورزشی
  • مصاحبه
 • درس هفتم: مدیریت و سرپرستی کاروان های ورزشی اعزامی
  • نحوه اعزام تیم های ورزشی و طبقه بندی سطح مسابقات
  • برنامه ریزی برای حضور در یک رویداد بین المللی ورزشی
  • سطوح مسابقات ورزشی
  • نحوه سازماندهی و برنامه ریزی اعزام برون مرزی
  • تقسیم بندی گروه های ورزشی
  • مدیریت کارآمد و اثربخش در کاروان های ورزشی
  • اقدامات قبل از اعزام کاروان
  • اقدامات لازم در حین عزیمت
  • اقدامات لازم در کشور میزبان
  • وظایف سرپرست کاروان در کشور میزبان
  • عملیات ضروری حین بازگشت
  • عملیات پس از بازگشت
 • درس هشتم: مقررات و سیاست های مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • عناصر رویداد خارج از چارچوب این رویداد
  • رویدادهای سنتی و ویژه ورزشی، تفریحی و جهانگردی
  • نیاز به مدیران ماهر برای رویدادهای ویژه و سنتی
  • مقررات و سیاست های رویداد
 • درس نهم: جشن ها و مراسم مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • نحوه برگزاری یک دوره مسابقه
  • وظایف کمیته های برگزارکننده مسابقات
  • تقویم ورزشی و تقویم تدارکاتی بازی های آسیایی و المپیک
  • مراسم حمل مشعل
  • مراسم افتتاحیه
  • مراسم اختتامیه
  • مراسم پرچم
 • درس دهم: آشنایی با جدول های مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • اهمیت استفاده از جدول های مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • عوامل موثر در انتخاب نوع جدول
  • انواع جداول ورزشی
  • جدول یک حذفی
  • چیدمان تیم ها
  • جدول آسیایی
  • جدول مسابقات ورزش های رزمی
  • جدول دوره ای
  • جدول ترکیبی
  • جدول جام جهانی
  • جدول فیزو
 • درس یازدهم: مدیریت بلیط فروشی در مسابقات و رویدادهای ورزشی
  • مدیریت بلیط فروشی رویدادها
  • بلیط فروشی در اماکن ورزشی
  • خط مشی های باجه بلیط فروشی
  • کارکنان گیشه های بلیط فروشی
  • اهداف فروش بلیط
  • عملیات و تجهیزات مورد نیاز برای فروش بلیط
  • بلیط فروشی به عنوان یک منبع درآمد
  • عوامل تاثیرگذار بر قیمت بلیط
  • روش های قیمت گذاری متداول
  • برخی از شاخص های امنیتی رایج در ورزشگاه ها
  • مجاری توزیع بلیط
  • سیاست های فروش بلیط
  • استردادها و تعویض بلیط ها

مفید برای رشته های
 • تربیت بدنی
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIPE103
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

fashami
fashami

من منتظرم
پاسخ به نظر

دانشجو
دانشجو

من منتظر هستم.
پاسخ به نظر

میهمان
میهمان

سلام خسته نباشید اگه امکان داره زودتر این اموزش رو بسازید
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
Informing and reflecting tournament news | Organize sports | Outbound contests | Sale tickets at sports events | Sport Managment | Sport regulations | Sports events | sports marketing | Sports planning | Sports Tournament Tables | Sports volunteers | SWOT | TOP | ابزار بازاریابی ورزشی | ابعاد بازاریابی ورزشی | ابعاد مختلف برنامه ریزی | اختیارات گروه ها در سازمان های ورزشی | ارتباط موبایل | اطلاعیه مطبوعاتی | المپیک | المپیک آتن | المپیک آنتالیا | المپیک پکن | اماکن ورزشی | انجمن حقوق ورزش و تفریح | انجمن علمی و هنر مدیریت ورزشی | انجمن مدیریت ورزشی آمریکا | انعکاس اخبار رویدادهای ورزشی | انگیزه‌ های داوطلبی مردم در ورزش | انواع جداول ورزشی | بازی های آسیایی و المپیک | برنامه ریزی عملیاتی | برنامه های استراتژیك | بلیط | بلیط فروشی در اماکن ورزشی | تامین منابع مالی فیزو | تحقیقات بازاریابی | تدوین استراتژی | تربیت بدنی | ترکیب بازاریابی | تفویض اختیار | تلویزیون | جدول آسیایی | جدول جام جهانی | جدول فیزو | جدول مسابقات ورزش های رزمی | جدول های چالشی | جدول یک حذفی | جشنواره ورزشی | جشنواره ورزشی درون دانشگاهی | چارچوب ورزش | چیدمان تیم ها | حامیان مالی رویدادهای ورزشی | حمایت مالی | حمایت مالی در ورزش | خط مشی های باجه بلیط فروشی | رسانه | روزنامه های کثیرالانتشار | رویداد بین المللی ورزشی | رویدادهای ورزشی | رویدادهای ورزشی کشور | رویدادهای ویژه و سنتی | سازمان های داوطلب | سازمان های ورزشی حرفه ای | سازماندهی | سازماندهی یک مسابقه ورزشی | سواچ | سیاست های فروش بلیط | سیاست های مسابقات و رویدادهای ورزشی | شاخص های امنیتی رایج در ورزشگاه ها | شرکای تجاری المپیک | شیوه های نگارش اطلاعیه مطبوعاتی | طبقه بندی سطح مسابقات | طرز اجرای مسابقات | عوامل تاثیرگذار بر قیمت بلیط | کارکنان گیشه های بلیط فروشی | کاروان های ورزشی اعزامی | کمیته های برگزارکننده مسابقات | گزارش یک مسابقه ورزشی | مجاری توزیع بلیط | محرک های برانگیزاننده میل داوطلبی | محیط بازاریابی بین المللی | مراسم اختتامیه | مراسم افتتاحیه | مراسم پرچم | مراسم حمل مشعل | مسابقات ورزشی | مسابقه | مصرف کنندگان کالاهای ورزشی | مطبوعات | منابع مالی فیزو | نظام داوطلبی در ورزش کشور | نمودار تشکیلاتی جشنواره | نمودار سازماندهی یک مسابقه | هفت O | هفت O در تحقیقات بازاریابی | ورزشکاران در المپیک | وسایل ورزشکاران در المپیک
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی