×
۷۵,۰۰۰ تومان تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

آموزش سیستم نگهداری و تعمیرات - تحلیل آماری و نت بهره ور (TPM)

آموزش سیستم نگهداری و تعمیرات - تحلیل آماری و نت بهره ور (TPM)

تعداد دانشجو
۴۵۸ نفر
مدت زمان
۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش سیستم نگهداری و تعمیرات - تحلیل آماری و نت بهره ور (TPM)

کاربرد علم ریاضی و به خصوص آمار در مبحث نگهداری و تعمیرات که به عنوان یک حوزه بسیار مهم در راستای کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی همه جانبه شناخته شده است، محور اصلی این آموزش است. لازمه پیاده سازی درست و با دقت یک سیستم نگهداری و تعمیرات، ایجاد یک چارچوب مطمئن و محاسبه شده است. چنین چارچوبی جز با به کارگیری دانش آماری و استفاده از علم احتمالات به منظور شناسایی احتمال رخداد خرابی ها و از کار افتادگی ها میسر نخواهد بود. بنابراین با تکیه بر این واقعیت که در سیستم های تولیدی و خدماتی با احتمالات و درصد وقوع خرابی ها سر و کار داریم و نیاز به شناسایی این مقادیر و به حداقل رساندن آن ها است، وارد مباحث ریاضیاتی در علم نگهداری و تعمیرات خواهیم شد.

آموزش سیستم نگهداری و تعمیرات - تحلیل آماری و نت بهره ور (TPM)

مدت زمان
۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۷۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
سیده روزیتا ابراهیمی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع

مهندس سیده روزیتا ابراهیمی، دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستند. حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان، شامل: هماهنگ‌سازی زنجیره تامین با استفاده از قراردادها و استفاده از رویکرد تئوری بازی‌ها به منظور تحلیل و آنالیز و همچنین بهینه‌سازی زنجیره تامین‌های مواد غذایی، به طور خاص زنجیره تامین لبنی می‌باشد. رساله دکترای ایشان با تمرکز بر روی ارزش‌افزایی زنجیره تامین لبنی، با به کارگیری رویکرد نظریه بازی‌ها، الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری، در حال پیاده‌سازی است.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

کاربرد علم ریاضی و به خصوص آمار در مبحث نگهداری و تعمیرات که به عنوان یک حوزه بسیار مهم در راستای کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی همه جانبه شناخته شده است، محور اصلی این آموزش است. لازمه پیاده سازی درست و با دقت یک سیستم نگهداری و تعمیرات، ایجاد یک چارچوب مطمئن و محاسبه شده است. چنین چارچوبی جز با به کارگیری دانش آماری و استفاده از علم احتمالات به منظور شناسایی احتمال رخداد خرابی ها و از کار افتادگی ها میسر نخواهد بود.

بنابراین با تکیه بر این واقعیت که در سیستم های تولیدی و خدماتی با احتمالات و درصد وقوع خرابی ها سر و کار داریم و نیاز به شناسایی این مقادیر و به حداقل رساندن آن ها است، وارد مباحث ریاضیاتی در علم نگهداری و تعمیرات خواهیم شد. مفهوم قابیلت اطمینان یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در حوزه سیستم های تولیدی و خدماتی شناخته شده است. همچنین تئوری تعویض به عنوان یک نظریه برای آگاهی به این موضوع که با تکیه بر علم احتمالات چه زمانی باید ماشین آلات و تجهیزات تعویض یا جایگزین گردند تا کمترین آسیب به سیستم وارد شود، معرفی خواهد شد.

شبیه سازی نیز به عنوان بخش مهم دیگری که مکمل دانش نگهداری و تعمیرات است، در کنار سایر موارد مورد بحث قرار می گیرد. شناسایی شاخص های مهم عملکرد در این بخش نت از دیگر مباحث مهمی است که در این فرادرس به آن پرداخته خواهد شد. همچنین در ادامه مفاهیم اولیه ای که از نت به یاد دارید، تقسیم بندی فرایند تعمیرات نیز به عنوان مکمل مباحث آماری ارائه خواهد شد. این آموزش برای تمامی مدیران، مهندسان و دانشجویان به خصوص در مهندسی صنایع کاربردی خواهد بود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کاربرد آمار در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  • مقدمه
  • هیستوگرام فراوانی
  • تابع چگالی احتمال، تابع چگالی از کار افتادگی
  • محاسبات پارامترهای موثر در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  • محاسبه مقدار میانگین و واریانس
  • منحنی بقا
  • محاسبه منحنی بقا
  • مطالعه چند منحنی از کار افتادگی معروف در نگهداری و تعمیرات
   • منحنی از کار افتادگی فوق نمایی
   • منحنی از کار افتادگی منفی نمایی
   • منحنی از کار افتادگی نرمال
   • منحنی از کار افتادگی وایبال
  • تابع تجمعی احتمال
  • کاربرد توزیع وایبال
  • خصوصیات و آنالیز منحنی نرمال
  • تابع قابلیت اطمینان
  • جمع بندی کلی در مورد توابع از کار افتادگی
  • توزیع مربع کای در برقراری محدوده قابلیت اطمینان
  • چگونگی برازش منحنی های از کار افتادگی
  • تعیین محدوده مورد اطمینان برای میانگین با استفاده از توزیع نرمال
 • درس دوم: مفهوم قابلیت اطمینان در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  • قابلیت اطمینان سیستماتیک و مدل سازی
  • انواع سیستم های عملیاتی
   • سیستم های یک مرحله ای
   • سیستم های عملیاتی پیوسته
   • سیستم های قطع و وصل شدنی
   • سیستم های فیمابین
  • انواع سیستم ها از نظر خصوصیات
   • سیستم سری
   • سیستم موازی
  • سیستم های سری و موازی
  • سیستم های موازی و سری
  • چگونگی تداخل اجزا در سیستم
  • سیستم های رزرو
   • متوسط زمان از کار افتادگی در سیستم های رزرو
   • سیستم رزرو به وسیله ارتباط و کنترل غیرمطمئن
  • انواع سیستم رزرو
   • سیستم رزرو سرد
   • سیستم رزرو متوسط
   • سیستم رزرو گرم
   • سیستم رزرو لغزشی
   • سیستم رزرو با کنترل اتوماتیکی
  • سیستم های شرطی
  • قابلیت اطمینان در سیستم های مختلف
  • محاسبه تعداد اقتصادی ماشین های رزرو و در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  • محاسبه تعداد بهینه ماشین های رزرو (مطالعه حرکت) Case Study
  • نکات کاربرد عملی تکنیک های قابلیت اطمینان و چگونگی برداشت از آن ها در مسائل روزمره کارخانه
 • درس سوم: تئوری تعویض
  • سیاست های تعویض
  • فرایندهای تعویض
  • فرضیات اساسی در خصوص تعویض
  • تعویض با توجه به اصول اقتصادی
  • مدل ریاضی تعویض اقلامی که بازدهی آن ها با زمان کاهش پیدا می نماید
  • مدل ریاضی تعویض اقلامی که فرسوده می شوند
  • تعویض اقلامی که از کار می افتند
  • جانشینی گروهی در سیستم نگهداری
  • محاسبه بهینه زمان تعویض گروهی به روش برگشتی
  • انتخاب سیاست تعمیر در مقابل پیشگیری در برنامه ریزی کوتاه مدت
  • ارزش انتظاری هزینه های تعمیرات
  • محاسبه ارزش انتظاری سیاست پیشگیری
   • شرح روش
   • سیاست پیشگیری برای n=1 هفته
   • سیاست پیشگیری برای n=2 هفته
   • سیاست پیشگیری برای n هفته
  • تعیین زمان فاصله تعویض برای تجهیزات سرمایه ای با حداقل کردن مجموع هزینه
   • ساختمان مدل
   • مثال عددی
  • سیاست بهینه تعویض ماشین آلات با توجه به بهبود تکنولوژی در واحد تولیدی با افق برنامه ریزی محدود
   • ساختمان مدل
   • نمونه محاسبات
  • سیاست بهینه تعویض با توجه به کاربرد تکنولوژی جدید با افق برنامه ریزی نامحدود
   • ساختمان مدل
  • فاصله زمانی بهینه تعویض با حداکثر کردن در حال حاضر
   • صورت و هدف مساله
   • ساختمان مدل
    • سیکل اول
    • سیکل دوم
    • سیکل سوم
    • سیکل n ام
  • تعیین فاصله زمانی بهینه تعویض برای پیشگیری تجهیزات دارای از کار افتادگی احتمالی
  • تعیین تعداد انتظاری شکست (H (t
  • روش منفصل پیدا کردن تعداد انتظاری شکست
  • تعویض بهینه پیشگیری لوازم و تجهیزات تحت شکست احتمالی با افق برنامه ریزی نامحدود
  • تصمیم گیری در بازرسی تجهیزات و دستگاه ها
  • تواتر بهینه بازرسی با توجه به حداکثر کردن منافع
   • ساختمان مدل و فرضیات
 • درس چهارم: شبیه سازی و کاربرد آن در سیستم های نگهداری و تعمیرات
  • شبیه سازی اعداد تصادفی - روش مونت کارلو (Monte Carlo)
  • تولید اعداد تصادفی
  • تولید مشاهدات تصادفی با استفاده از توزیع احتمالی
  • کاربرد روش مونت کارلو
   • شرایط لازم برای کاربرد روش مونت کارلو
   • مراحل مهم در روش مونت کارلو
   • مثال
    • تولید یک الگوی نیاز برای قطعات یدکی
    • تخمین عمر دستگاه ها
    • زمان انتظاری ماشین ها برای تعمیر
   • مزایای روش مونت کارلو
    • زبان های شبیه سازی
 • درس پنجم: گسترش مدل سیستم اطلاعات زمانی، گردش اطلاعاتی همراه با طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات
  • فرم های اطلاعاتی
   • لیست تجهیزات
   • کارت شناسایی
   • کارت مشخصات فنی دستگاه
   • کارت روان کاوی
   • کارت سابقه نگهداری و تعمیر دستگاه
   • کارت شناسایی قطعات تعویض دستگاه
   • برگ درخواست تعمیرات
   • برگ درخواست لوازم یدکی از انبار
   • برگ دستور تعمیرات برنامه ای
   • کارت کار افراد بخش های تعمیراتی
   • برگ دستور روان کاوی
   • کارت کار افراد بخش روان کاوی
   • کارت مشخصات فعالیت
   • گزارش وضعیت دستگاه ها در حین بازرسی
   • فرم درخواست توقف ماشین آلات
   • کارت اطلاعات نگهداری و تعمیر
   • فرم روغن و گریس مصرفی
   • گزارش ماهیانه زمان توقفات
   • فرم بازدید روزانه اتاق کامپیوتر
  • معرفی سیستم کاربردی
   • قابلیت ها و محدودیت های سیستم کامپیوتری
   • سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز
   • فرم های تغذیه اطلاعات کامپیوتر
    • کارت لیست سالن ها
    • کارت لیست متخصص ها
    • کارت تقویم کاری
    • کارت لیست مواد و قطعات یدکی
    • کارت لیست ماشین آلات
    • کارت مشخصات اصلی فعالیت های تعمیراتی
    • کارت مواد و قطعات یدکی مورد نیاز فعالیت های تعمیراتی
    • کارت شیفت های کاری
    • کارت مشخصات اصلی فعالیت های انجام شده
    • کارت مواد و قطعات یدکی مصرف شده
  • بارگذاری و راه اندازی برنامه روی کامپیوتر
   • ساختمان برنامه
    • ورود اطلاعات
    • انواع گزارشات سیستم
    • بازبینی اطلاعات
    • آماده سازی چاپگر
    • برنامه های کمکی
    • خروج از سیستم
  • گزارشات سیستم
   • فعالیت های دوره ای
   • فعالیت های انجام شده
   • لیست مواد موردنیاز دوره ای
   • گزارش کلی مواد مورد نیاز فعالیت های دوره ای
   • لیست مواد و قطعات یدکی مصرف شده
   • لیست کلی مواد و قطعات یدکی مصرف شده
   • زمان انجام فعالیت های دوره ای
   • زمان فعالیت های انجام شده
   • توقفات در انتظار و در حین تعمیر
   • کنترل عملیات
   • گزارش گرافیکی
    • مقایسه نفر - ساعت های مورد نیاز یا در دسترس
    • راندمان کاری تخصص ها
    • زمان مصرفی بر حسب نوع تخصص
    • مصرف مواد و قطعات یدکی
    • توقفات ماهیانه
 • درس ششم: تقسیم بندی تعمیرات برنامه ریزی شده در PM
  • تقسیم بندی تجهیزات مورد استفاده در صنعت
   • ماشین های ابزار
   • تجهیزات حمل و نقل
   • تجهیزات ذوب فلز و ریخته گیری
  • تقسیم بندی نیروی انسانی
  • علائم انسانی
  • تقسیم بندی روغن کاری
  • پریود تعویض روغن
  • تعداد روزها جهت انجام نگهداری و تعمیر پیشگیری
  • وقفه به واسطه نگهداری و تعمیر پیشگیری
  • توقف به واسطه نگهداری و تعمیر شکست
  • تقسیم بندی هزینه ها
   • هزینه نگهداری و تعمیر پیشگیری
   • هزینه نگهداری و تعمیر شکست
  • اثر اقتصادی تعمیر کامل روی عمر ماشین
 • درس هفتم: بررسی اهمیت سیستم نگهداری و تعمیرات
  • اهمیت استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
  • فواید سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
   • هزینه های توقف تولید
   • هزینه های نیروی انسانی
   • برنامه ریزی توقف خط تولید
   • هزینه های ناشی از کاهش کیفیت تولید
  • نگهداری و تعمیرات پویا
  • مبحث نگهداری و تعمیرات پویا (دینامیکی)
  • نظارت بر شرایط دستگاه و تعمیرات پیش گویانه
  • برنامه ریزی کار (جزیی و کلی)
  • برنامه ریزی مواد
  • تسریع در انجام امور (نت)
  • اطلاعات
 • درس هشتم: تشریح مفاهیم TPM و سیستم های تولیدی
  • ترکیب سیستم های تولیدی
  • ویژگی های مربوط به صنایع فرایندی
   • مزیت دستگاه تولید
   • توسعه کنترل دستگاه
 • درس نهم: نت بهره‌ ور فراگیر در صنایع فرایندی
  • تعریف TPM
   • حرکت از نگهداری و تعمیرات خرابی به سمت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر
   • علل محبوبیت TPM
  • نحوه عملکرد نگهداری و تعمیرات فراگیر
  • تهیه برنامه کلان TPM
  • اندازه گیری اثربخشی TPM
  • گسترش و توسعه TPM
 • درس دهم: افزایش اثربخشی
  • افزایش اثربخشی تولید و مطالعه شاخص های آن
  • اثربخشی
   • مدیریت
   • اثربخشی کارخانه
   • کیفیت و صرفه جویی در انرژی
   • نگهداری و تعمیرات
   • اندازه گیری کارایی و فعالیت های نت
   • سلامتی، ایمنی و محیط زیست
   • آموزش و روحیه
  • نواقص و زیان های ناشی از فرایند مجدد
  • اثربخشی کلی و مطالعه زیان های عمده کارخانه
   • توقف
    • زیان های تنظیم تولید
    • زیان خرابی دستگاه
    • زیان خرابی در فرایند
    • زیان های نرمال تولید
    • زیان های تولید غیرعادی
    • زیان های نواقص کیفی
    • زمان خالص عملیاتی
    • زمان ارزشمند عملیاتی
    • قابلیت دسترسی
    • نرخ عملکرد
    • زیان های فرایند مجدد
  • ساختار زیان ها
   • زمان تقویم
   • زمان کاری، زمان بارگیری
   • زمان عملیاتی
  • نتیجه و تحلیل اثربخشی TPM
 • درس یازدهم: بهبود متمرکز و ارائه دستورالعمل های مورد نیاز صنایع
  • ضرورت بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات
  • دستورالعمل های بهینه جهت بهبود در صنایع
   • نت به منظور بهبود
  • نگهداری و تعمیرات مستقل خودکار
   • اهداف نت مستقل خودکار
   • طبقه بندی و تخصص فعالیت های نت
  • اجرای فعالیت های گروهی TPM در صنایع
   • مقایسه گروه های کوچک TPM با دایره کنترل کیفیت
   • تفاوت در اهداف QC و گروه های کوچک TPM
   • ساختار هم پوشی گروه های کوچک TPM
   • آماده سازی گروه های کوچک TPM
  • فاز اجرا
  • نقش گروه های کوچک در هر سطح
   • ستاد دفتر تبلیغی TPM
   • گروه های کوچک مدیریت ارشد
   • گروه های کوچک مدیریت میانی
   • گروه های کوچک خط تولید
  • گسترش شاخص های عملکردی و بهینه دستورالعمل های مورد نیاز صنایع

مفید برای رشته های
 • مدیریت
 • مهندسی صنایع

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. کاربرد آمار در برنامه ‌ریزی نگهداری و تعمیرات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مفهوم قابلیت اطمینان در برنامه‌ ریزی نگهداری و تعمیرات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. تئوری تعویض

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. شبیه‌ سازی و کاربرد آن در سیستم ‌های نگهداری و تعمیرات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. گسترش مدل سیستم اطلاعات زمانی، گردش اطلاعاتی همراه با طراحی سیستم نگهداری و تعمیرات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تقسیم‌ بندی تعمیرات برنامه ‌ریزی شده در PM
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. بررسی اهمیت سیستم نگهداری و تعمیرات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تشریح مفاهیم TPM و سیستم‌ های تولیدی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. نت بهره‌ ور فراگیر در صنایع فرایندی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. افزایش اثربخشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. بهبود متمرکز و ارائه‌ دستورالعمل‌های مورد نیاز صنایع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش سیستم نگهداری و تعمیرات - تحلیل آماری و نت بهره ور (TPM)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۶۷۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIOR97111
مدت زمان ۱۱ ساعت و ۱۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۸۲۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۴۵۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
محمدرضا
محمدرضا

مطالب ارائه شده کامل و مفید بود

دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
Case Study | Monte Carlo | PM | total preventive maintenance | total productive maintenance | TPM | اثر اقتصادی تعمیر کامل روی عمر ماشین | ارزش انتظاری سیاست پیشگیری | ارزش انتظاری هزینه های تعمیرات | افق برنامه ریزی محدود | افق برنامه ریزی نامحدود | انواع سیستم های عملیاتی | بازبینی اطلاعات | بخش روان کاوی | بخش های تعمیراتی | برازش منحنی های ازکارافتادگی | برگ درخواست تعمیرات | برگ درخواست لوازم یدکی از انبار | برگ دستور تعمیرات برنامه ای | برگ دستور روان کاوی | برنامه ریزی کوتاه مدت | برنامه کلان TPM | بهینه زمان تعویض گروهی | پریود تعویض روغن | تابع چگالی از کار افتادگی | تابع چگالی ازکارافتادگی | تجهیزات حمل و نقل | تجهیزات سرمایه ای | تعداد انتظاری شکست | تعمیر پیشگیری | تعمیر شکست | تعویض ماشین آلات | تواتر بهینه بازرسی | توزیع نرمال | توسعه کنترل دستگاه | چگونگی تداخل اجزا در سیستم | حداقل کردن مجموع هزینه | حداکثر کردن منافع | حراست از سرمایه های ملی | حوزه نگهداری و تعمیرات | دایره کنترل کیفیت | دستورالعمل های مورد نیاز صنایع | دفتر تبلیغی TPM | دینامیکی | روش مونت کارلو | زبان های شبیه سازی | زمان ارزشمند عملیاتی | زمان انتظاری ماشین ها برای تعمیر | زمان بارگیری | زمان خالص عملیاتی | زیان خرابی در فرایند | زیان خرابی دستگاه | زیان های تنظیم تولید | زیان های تولید غیرعادی | زیان های فرایند مجدد | زیان های نرمال تولید | زیان های نواقص کیفی | ساختار هم پوشی گروه های کوچک TPM | سیستم رزرو با کنترل اتوماتیکی | سیستم رزرو متوسط | سیستم نگهداری و تعمیرات | سیستم های سری و موازی | سیستم های شرطی | سیستم های عملیاتی پیوسته | سیستم های فیمابین | شکست احتمالی | صرفه اقتصادی | صنایع فرایندی | فرم درخواست توقف ماشین آلات | فرم روغن و گریس مصرفی | فرم های تغذیه اطلاعات کامپیوتر | فعالیت های تعمیراتی | فعالیت های دوره ای | قابلیت دسترسی | قطعات یدکی | قطعات یدکی مصرف شده | کارت روان کاوی | کارت سابقه نگهداری و تعمیر دستگاه | کارت مشخصات فعالیت | کارت مشخصات فنی دستگاه | کاهش کیفیت تولید | کنترل عملیات | گروه های کوچک TPM | گروه های کوچک مدیریت ارشد | گروه های کوچک مدیریت میانی | گزارش ماهیانه زمان توقفات | گزارش وضعیت دستگاه ها در حین بازرسی | مربع کای | مزایای روش مونت کارلو | مشخصات اصلی فعالیت های تعمیراتی | مشخصات فنی دستگاه | منحنی از کار افتادگی نرمال | منحنی از کار افتادگی وایبال | میانگین و واریانس | نت | نت بهره ور فراگیر | نت پیشگویانه | نت پیشگیرانه | نرخ عملکرد | نگهداری و تعمیرات فراگیر | هزینه های نیروی انسانی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۸ جلسه ویدئویی