×
۴۹,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش مدل خوشه های کسب و کار و زنجیره ارزش

آموزش مدل خوشه های کسب و کار و زنجیره ارزش

تعداد دانشجو
۲۰۳ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدل خوشه های کسب و کار و زنجیره ارزش

اخیرا موضوع توسعه اشتغال و کسب و کار مورد توجه بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. هر یک از این نهادها طی یک مدل مشخص اقدام به ارائه خدمات و مداخلات توسعه ای می نمایند. ضرورت بهره گیری از این فرادرس، آشنایی با یک دوره تخصصی تسهیل گری در مدل تخصصی خوشه های کسب و کار خواهد بود. از این رو مخاطبان این آموزش بعد از گذراندن آن، از یک نگرش سیستمی در طراحی و پیاده سازی پروژه های توسعه اقتصاد منطقه (خوشه کسب و کاری) برخوردار خواهند شد. از آنجایی که در خوشه های کسب و کاری عمدتا بنگاه های خرد و کوچک ایفای نقش می کنند و این بنگاه ها به تنهایی توان رقابت و توسعه در بعد کلان ندارند، توجه به مدل های اقتصاد منطقه ای همچون مدل خوشه کسب و کاری اهمیت ویژه ای می یابد تا از طریق آن بتوان توسعه متوازن یک منطقه را تحقق بخشید.

آموزش مدل خوشه های کسب و کار و زنجیره ارزش

مدت زمان
۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
علیرضا تهمورسی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع

مهندس علیرضا تهمورسی، دارای سابقه 12 ساله در امر توسعه اقتصاد منطقه، طی همکاری با نهادهایی همچون سازمان صنایع کوچک ایران، بنیاد توسعه خوشه ها و شبکه های کسب و کار آسیا، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعتی ملل متحد، قرارگاه پیشرفت و آبادانی کشور در زمینه توسعه اقتصادی با رویکرد توسعه صنعت، مشاغل خرد، مشاغل روستایی و… فعالیت داشته اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

شاید یکی از سوال های محوری بسیاری از پژوهشگران و اقتصاددانان امروز این باشد که چرا کشورهای در حال توسعه ای همچون چین و هند با وجود عقب افتادگی های تکنولوژیکی و زیرساختی نسبت به کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا، ناگهان جهش و پیشرفت کلانی در امر توسعه آن ها ایجاد شده است. بخشی از پاسخ به این سوال کلیدی ریشه در مدل های توسعه ای دارد که این کشورها طی سال های اخیر به کار گرفته اند.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد طی مطالعات موردی خود اقدام به مستندسازی اقدامات و طراحی مدل های فراگیر توسعه ای این کشورهای پیشرو در امر توسعه نموده است که یکی از آن ها مدل توسعه خوشه های کسب و کاری است. توجه به موضوع خوشه های صنعتی از جمله رویکردهای توسعه اقتصاد منطقه ای است که طی ۲۰ سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاددانان بر این باور هستند که خوشه های صنعتی به واسطه برخورداری از مولفه های اصلی رقابت پذیری، دارای قابلیت توسعه پذیری مطلوبی هستند.

در این فرادرس قصد داریم تا مفاهیم اصلی مدل خوشه های کسب و کاری را تشریح و معرفی کنیم. از آنجایی که موضوع اشتغال و پیشرفت اقتصاد در دو سال ۹۶ و ۹۷ از مسائل مهم کشور بودند، این آموزش سعی دارد تا با به کارگیری تجارب موفق داخلی و بین المللی در جهت معرفی یکی از مدل های موفق بومی شده (خوشه های کسب و کاری)، گام بردارد.

اخیرا موضوع توسعه اشتغال و کسب و کار مورد توجه بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی قرار گرفته است. هر یک از این نهادها طی یک مدل مشخص اقدام به ارائه خدمات و مداخلات توسعه ای می نمایند. ضرورت بهره گیری از این فرادرس، آشنایی با یک دوره تخصصی تسهیل گری در مدل تخصصی خوشه های کسب و کار خواهد بود. از این رو مخاطبان این آموزش بعد از گذراندن آن، از یک نگرش سیستمی در طراحی و پیاده سازی پروژه های توسعه اقتصاد منطقه (خوشه کسب و کاری) برخوردار خواهند شد.

از آنجایی که در خوشه های کسب و کاری عمدتا بنگاه های خرد و کوچک ایفای نقش می کنند و این بنگاه ها به تنهایی توان رقابت و توسعه در بعد کلان ندارند، توجه به مدل های اقتصاد منطقه ای همچون مدل خوشه کسب و کاری اهمیت ویژه ای می یابد تا از طریق آن بتوان توسعه متوازن یک منطقه را تحقق بخشید. توجه به این مدل مخصوصا در کشورهای در حال توسعه همچون ایران بسیار درخور اهمیت است، چرا که بیش از ۹۵ درصد از بنگاه های کشور در مقیاس خرد و کوچک هستند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: پارادایم توسعه در سطح بین الملل و ایران - بخش یکم
  • نقش SME ها در توسعه اقتصاد منطقه ‌ای
   • وضعیت تعداد کسب و کاری (تولیدی) کشور (1394)
   • سرانه اشتغال به تفکیک اندازه بنگاه
   • SMEs
   • شواهد بین ‌المللی
  • بیان مفهوم مدل توسعه خوشه ای و فرق آن با سایر مدل ها
   • نمایی از مدل مفهومی خوشه ‌های کسب و کاری
   • چهار مولفه اصلی هر خوشه کسب و کاری
   • همجواری جغرافیایی
 • درس دوم: پارادایم توسعه در سطح بین ‌الملل و ایران - بخش دوم
  • بیان انواع مدل‌ های توسعه اقتصاد منطقه ‌ای
   • انواع مدل ‌های توسعه کسب و کار منطقه ‌ای
   • مولفه ‌های اصلی در تعیین مدل توسعه
  • شناسایی تجمعات کسب و کاری
   • محورهای اصلی تمرکز سازمان‏ های توسعه‏ ای
   • درک گرایش مشترک کسب و کاری
   • گروه صنایع تولیدی ایران
   • روش ضریب نسبت منطقه‌ ای
  • نقش دولت‌ ها و سیاست ‌گذاری ‌ها بر توسعه
   • رابطه‌ میان دولت و بخش خصوصی
   • روش‌ های توسعه در موج اول، دوم و سوم
   • رویکرد دولت در مداخله برای توسعه سنتی و جدید
 • درس سوم: مبانی مدل توسعه خوشه های کسب و کاری - بخش یکم
  • مفهوم زنجیره ارزش
   • تعریف زنجیره ارزش
   • فرق زنجیره ارزش با زنجیره تامین
   • سود، ارزش و رقابت
   • زنجیره ارزش کسب و کار
   • زنجیره ارزش جهانی
  • ارتقای زنجیره ارزش
   • انواع ارتقای زنجیره ارزش
   • تفاوت مدل توسعه خوشه ای و مدل زنجیره ارزش
 • درس چهارم: مبانی مدل توسعه خوشه های کسب و کاری - بخش دوم
  • گام های تحلیل زنجیره ارزش
   • تحلیل زنجیره ارزش
   • معیارهای انتخاب زنجیره ارزش
   • نام گذاری خوشه
 • درس پنجم: مبانی مدل توسعه خوشه های کسب و کاری - بخش سوم
  • نقشه زنجیره ارزش
   • انتظار از نقشه
   • رقابت پذیری زنجیره ارزش
   • استراتژی رقابتی
   • قابلیت های استراتژی رقابت پذیری
   • چگونگی رقابت در بازار نهایی
   • رویکرد در Upgrading
   • ساختار روابط در صنعت توسعه یافته
 • درس ششم: روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش یکم
  • ساختار مطالعات شناختی خوشه
   • دلیل ضرورت انجام مطالعه شناختی
   • فهرست مطالعه شناختی – بخش توصیفی و تحلیلی
   • جمع آوری اطلاعات بنیادین خوشه
   • عوامل اثرگذار در رشد پایدار خوشه
   • ساختار صنعتی بین بنگاهی
   • آنالیز فرصت ها و چالش ها
   • مرور ویژگی های اساسی مطالعه شناختی
  • نقشه خوشه
   • فعالان خوشه (فرعی و اصلی)
   • بخش های اساسی یک نقشه خوشه
   • اطلاعات ضروری برای ترسیم نقشه خوشه
 • درس هفتم: روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش دوم
  • سرمایه اجتماعی و اعتمادسازی
   • عوامل موثر بر سطح سرمایه اجتماعی
   • فرایند توسعه خوشه ای و اهمیت اعتمادسازی در طی این فرایند
   • فرایند شکل گیری اعتماد عملی
   • افزایش سطح اعتماد
   • شاخص های سنجش اعتماد
   • ابزار سنجش اعتماد در خوشه (ماتریس همکاری)
 • درس هشتم: روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش سوم
  • شبکه سازی
   • شبکه ها، یکی از مولفه های ضروری توسعه خوشه
   • معیارهای دسته بندی شبکه ها
   • مراحل توسعه یک شبکه افقی
   • مراحل برنامه ریزی برای پروژه های استراتژیک
   • اجرای پروژه های پایلوت
   • قاعده ای برای پرهیز از وابستگی شبکه به CDA
   • اهداف اصلی در شبکه های عمودی (برای تامین کنندگان)
   • قواعد حاکم بر Making- Mach
 • درس نهم: روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش چهارم
  • خدمات توسعه کسب و کار
  • Business Development Services
  • BDS
   • تعریف BDS
   • خدمات مورد نیاز در حوزه تکنولوژی
   • ویژگی های ساختار سنتی
  • چشم انداز و تعیین استراتژی خوشه
   • سوال اصلی در تعیین استراتژی
   • مراحل تدوین استراتژی
  • تدوین برنامه عملیاتی
   • نحوه ورود به تهیه برنامه عمل
   • حوزه طراحی برنامه عمل
   • نیازهای عامل توسعه برای طراحی برنامه عمل
   • ویژگی های یک فعالیت
   • نمونه یک برنامه عمل خوشه مبلمان تهران

مفید برای رشته های
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت
 • اقتصاد
 • علوم اجتماعی

پیش نیاز

علوم مدیریتی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. پارادایم توسعه در سطح بین الملل و ایران - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. پارادایم توسعه در سطح بین الملل و ایران - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. مبانی مدل توسعه خوشه های کسب و کاری - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. مبانی مدل توسعه خوشه های کسب و کاری - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مبانی مدل توسعه خوشه های کسب و کاری - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. روش شناسی خوشه های کسب و کاری - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدل خوشه های کسب و کار و زنجیره ارزش
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۵۴۹۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIOR9704
مدت زمان ۸ ساعت و ۲۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۱۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۲۰۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
Hossein Moazen
Hossein Moazen

عالی

برچسب‌ها:
BDS | Making- Mach | SME | unido | ابزار سنجش اعتماد در خوشه | ارتقا سرمایه اجتماعی | ارتقای زنجیره ارزش | استراتژی توسعه خوشه | استراتژی رقابتی | برنامه عملیاتی خوشه | پارادایم توسعه | پارادایم توسعه در سطح ایران | پارادایم توسعه در سطح بین الملل | پروژه های پایلوت | پیاده سازی توسعه خوشه | تحلیل زنجیره ارزش | تحلیل زنجیره ارزش جهانی | تحلیل نقشه خوشه صنعتی | توسعه اقتصاد منطقه ‌ای | توسعه خوشه یونیدو | خوشه کسب و کاری | خوشه های کسب و کاری | رابطه‌ میان دولت و بخش خصوصی | روش ضریب نسبت منطقه‌ ای | رویکرد توسعه خوشه یونیدو | رویکرد در Upgrading | زنجیره ارزش | زنجیره ارزش جهانی | زنجیره ارزش کسب و کار | زنجیره تامین | ساختار حاکمیتی زنجیره ارزش | ساختار صنعتی بین بنگاهی | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد | سازمان‏ های توسعه‏ ای | سرانه اشتغال به تفکیک اندازه بنگاه | سرمایه اجتماعی | سطح سرمایه اجتماعی | شبکه سازی | شواهد بین ‌المللی | طراحی برنامه عملیاتی خوشه | قابلیت های استراتژی رقابت پذیری | گروه صنایع تولیدی ایران | مدل توسعه خوشه ای | مدل توسعه خوشه ها | مدل توسعه خوشه های کسب و کاری | مدل زنجیره ارزش | مدل های توسعه اقتصاد منطقه ای | نقشه خوشه | نقشه خوشه صنعتی | همجواری جغرافیایی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی