×
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان

آموزش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

آموزش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

هزینه آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۰ درصدی
۴۸,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۸۵۵ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۹ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

با گسترش علم و توسعه دانش بشر، مفهومی واحد و مشترک میان تمامی علوم، توسط صاحب نظران ایجاد شد که آن را سیستم نامیدند و همین امر سبب شد تا لزوم شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم های موجود در علوم مختلف، مطرح گردد و با توجه به ویژگی های نگرش سیستمی، فرایندگرایی و کلی نگری به عنوان رویکردی اثربخش در علوم مختلف ارائه شود. هدف از این فرادرس، افزایش توانایی شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های مختلف و چگونگی طراحی سیستم های جدید است که کارشناسان هر یک از علوم را در تجزیه و تحلیل سیستم های مربوط به کار خود، یاری می رساند.

آموزش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

تعداد دانشجو
۸۵۵ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۹ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۴۸,۰۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر نازنین تیموری

دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی

نازنین تیموری دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه خوارزمی هستند. تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی گذرانده اند و دارای سابقه ای نزدیک به 10 سال تدریس در دانشگاه های معتبر کشور می باشند.

توضیحات تکمیلی

با گسترش علم و توسعه دانش بشر، مفهومی واحد و مشترک میان تمامی علوم، توسط صاحب نظران ایجاد شد که آن را سیستم نامیدند و همین امر سبب شد تا لزوم شناخت و تجزیه و تحلیل سیستم های موجود در علوم مختلف، مطرح گردد و با توجه به ویژگی های نگرش سیستمی، فرایندگرایی و کلی نگری به عنوان رویکردی اثربخش در علوم مختلف ارائه شود.

از طرفی، ناکارآمدی بر سیستم های موجود، جریان فکری ایجاد شده را به سوی طراحی سیستم های جدید و مطلوب سوق داد که نتیجه آن، یک تجزیه و تحلیل اثربخش در سیستم های موجود است، همچنین با ورود به عصر اطلاعات، طراحی سیستم هایی سریع و اثربخش در انتقال اطلاعات، ضرورت یادگیری فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم را افزایش داده است.

هدف از این فرادرس، افزایش توانایی شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های مختلف و چگونگی طراحی سیستم های جدید است که کارشناسان هر یک از علوم را در تجزیه و تحلیل سیستم های مربوط به کار خود، یاری می رساند.

از طرفی، مدیران سازمان ها نیز برای اداره سیستم های اجتماعی تحت نظارت خود، به این مهارت نیازمند هستند و تبحر آن ها در این امر، در بهره وری بیشتر خرده سیستم های مرتبط نقش مهمی ایفا می کند. رویکرد سیستمی، اتکای فرایندهای کاری بر افراد را کم رنگ کرده و کارایی و اثربخشی سیستم های کاری را بالا می برد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: نگاهی کلی بر سیستم ها
  • سیر تحول مدیریت (عصر شکار، عصر کشاورزی، عصر صنعتی و عصر اطلاعات)
  • مروری بر سیستم ها، تفکر سیستمی و تفکر تجزیه و تحلیل مدار
  • نظریه عمومی سیستم ها و ویژگی های آن
  • طبقه بندی سیستم ها براساس میزان پیچیدگی
  • تاثیر نظریه عمومی سیستم ها بر مطالعه سازمان
 • درس دوم: مبانی سیستم
  • تعریف سیستم و نمایش هندسی سیستم
  • عناصر سیستم
   • انواع ورودی ها
   • خروجی ها
   • پردازش
   • بازخور
   • مرز
   • محیط سیستم
  • روابط و ویژگی ها در سیستم
  • وابستگی در سیستم
  • پویایی سیستم
  • انواع عکس العمل سیستم
  • تعادل و تخصص گرایی و انواع سلول
  • انواع سیستم ها و ویژگی های سیستم های باز
  • انواع رفتار سیستم
  • انواع آرایش سیستم
 • درس سوم: علم کنترل و ارتباطات
  • طبقه بندی سیستم ها براساس میزان کنترل پذیری
  • سیستم های مداربسته و مدارباز
  • انواع سیستم های بازخور
  • کنترل و قانون ضرورت تنوع
  • پیچیدگی و جعبه سیاه
  • نظریه اطلاعات و نظریه ارتباطات
 • درس چهارم: شناخت خرده سیستم ها و ساده سازی الگوی تعاملی آن ها
  • شناخت خرده سیستم ها
  • روش های شناخت خرده سیستم ها
  • جداسازی، تفکیک و کاربرد آن در پروژه
  • ساده سازی الگوی تعاملی خرده سیستم ها و روش های آن
  • خروج از اتصال و روش های آن
  • بهینه سازی بخشی
 • درس پنجم: ساز و کار تداوم حیات سازمان ها در محیط های پویا
  • تعریف محیط سازمان و تعامل آن با محیط
  • متغیرها و پارامترها
  • هدفمندی و اطلاع گیری در سیستم های باز
  • ماهیت سیستم پیمایش و روش های آن
 • درس ششم: آشنایی با تجزیه و تحلیل و طراحی نظام یافته سیستم
  • چرخه حیات سیستم
  • چرخه حیات سنتی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
  • چرخه حیات نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
  • مدل های منطقی و فیزیکی
 • درس هفتم: شناخت بافت سازمانی
  • روش عوامل حیاتی موفقیت و مطالعه سازمان
  • نمودار محتوایی و علائم آن
  • ترسیم نمودار محتوایی سطح کاربر
  • ترسیم نمودار محتوایی تلفیقی سطح کاربر
  • ترسیم نمودار محتوایی سطح سازمان
 • درس هشتم: فنون نظام یافته تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
  • نمودار جریان اطلاعات و ترسیم آن
  • تفکیک نظام یافته یا هموارسازی نمودارهای جریان اطلاعات
  • نمودار سیستم
  • مقایسه نمودار جریان اطلاعات، نمودار سیستم و نمودار برنامه
 • درس نهم: طراحی و برنامه ریزی سیستم
  • نگرش فلسفی به طراحی سیستم، اهداف و ضرورت
  • مفروضات زیربنایی طراحی سیستم و ویژگی های طراح سیستم
  • طراحی پروژه، ارزیابی و مدیریت آن
  • نمودار جریان کار
  • فنون برنامه ریزی سیستم و ساختار تجزیه کار
  • فنون کنترل پروژه
   • Gant
   • CPM
   • PERT
 • درس دهم: طراحی مفهومی سیستم جدید
  • مراحل طراحی خام
  • تعیین نیازها و منابع اطلاعاتی
  • طراحی طرح های مفهومی بدیل و انتخاب یکی از آن ها
  • مستندسازی محتوای سیستم
  • تهیه گزارش های طراحی مفهومی
 • درس یازدهم: طراحی تفصیلی سیستم جدید
  • هدف، ضرورت و مدیریت پروژه طراحی تفصیلی
  • تعریف، تشریح و اطلاعات مورد نیاز خرده سیستم ها
  • شناسایی و ترسیم تفضیلی خرده سیستم های عملیاتی و جریان های اطلاعاتی
  • مدل سازی سیستم و آزمایش سیستم با استفاده از روش شبیه سازی
 • درس دوازدهم: استقرار، ارزیابی و نگهداری سیستم
  • برنامه ریزی استقرار
  • برنامه آزمایش سیستم
  • آموزش نیروی انسانی عملیاتی
  • ارزیابی سیستم
  • کنترل و نگهداری سیستم

مفید برای رشته های
 • مدیریت
 • مهندسی صنایع

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. نگاهی کلی بر سیستم ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مبانی سیستم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. علم کنترل و ارتباطات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. شناخت خرده سیستم‌ ها و ساده سازی الگوی تعاملی آن‌ ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. ساز و کار تدوام حیات سازمان ‌ها در محیط ‌های پویا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. آشنایی با تجزیه، تحلیل و طراحی نظام‌ یافته سیستم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شناخت بافت سازمانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. فنون نظام‌ یافته تجزیه، تحلیل و طراحی سیستم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. طراحی و برنامه ‌ریزی سیستم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. طراحی مفهومی سیستم جدید
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. طراحی تفصیلی سیستم جدید
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. استقرار، ارزیابی و نگهداری سیستم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۱۳۸۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIOR110
مدت زمان ۸ ساعت و ۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۰۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۸۵۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
maryam
maryam
۱۴۰۰/۰۶/۱۶

سلام عالی بود ممنون از مدرس

علی
علی
۱۴۰۰/۰۱/۱۹

با سلام. ای کاش این آموزش رو یک مهندس صنایع آموزش می داد. توضیحات خوبی دادند، زحمت زیادی هم مدرس کشیدند، ولی آموزش ها برای رشته صنایع جذاب نبود، کاملا برای رشته های مدیریت کاربردی هست.

سعید
سعید
۱۳۹۸/۰۶/۱۵

دوستانی که دانلود کردین لطفا نظرتون رو هم بنویسین تا بقیه راحت تر انتخاب کنن

دسته‌بندی موضوعی مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
Content graph | CPM | flowchart | Gant chart | PERT | Project Control Technic | System | System components | System thinking | Systems analysis | Work Flow | اجزای سیستم | ارزیابی پروژه | ارزیابی سیستم | استقرار سیستم | اطلاعات مورد نیاز خرده سیستم ها | انواع آرایش سیستم | انواع رفتار سیستم | انواع سیستم های بازخور | انواع عکس العمل سیستم | بافت سازمانی | پویایی سیستم | تجزیه و تحلیل سیستم | تجزیه و تحلیل نظام یافته سیستم | ترسیم نمودار محتوایی سطح سازمان | ترسیم نمودار محتوایی سطح کاربر | تعریف سیستم | تعریف محیط سازمان | تفکر سیستمی | چرخه حیات سنتی سیستم ها | چرخه حیات سیستم | چرخه حیات نظام یافته سیستم ها | خرده سیستم | رسم نمودار جریان اطلاعات | روش پرت | روش مسیر بحرانی | روش های شناخت خرده سیستم ها | ساده سازی الگوی تعاملی خرده سیستم ها | ساز و کار تداوم حیات سازمان ها | سیر تحول مدیریت | سیستم | سیستم پیمایش | سیستم های مدار بسته | شناسایی خرده سیستم ها | طبقه بندی سیستم ها | طراحی پروژه | طراحی نظام یافته سیستم | طراحی و برنامه ریزی سیستم | عصر اطلاعات | عصر شکار | عصر صنعتی | عصر کشاورزی | عناصر سیستم | فنون برنامه ریزی سیستم | فنون کنترل پروژه | کاربرد خرده سیستم ها در پروژه | ماهیت سیستم پیمایش | مدیریت پروژه | مفروضات زیربنایی طراحی سیستم | مفروضات طراحی سیستم | نظریه ارتباطات | نظریه اطلاعات | نظریه عمومی سیستم ها | نگهداری سیستم | نمایش هندسی سیستم | نمودار جریان اطلاعات | نمودار جریان کار | نمودار سیستم | نمودار گانت | نمودار های محتوایی | نمودارهای جریان اطلاعات | نمودارهای جریان کار | هدفمندی در سیستم های باز | هموارسازی نمودارهای جریان اطلاعات | ویژگی های سیستم های باز | ویژگی های طراح سیستم | ویژگی های نظریه عمومی سیستم ها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۳ جلسه ویدئویی
×