×
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی

آموزش اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۳۲ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

در این فرادرس بنا داریم تا از طرفی به تعریف اپیدمیولوژی، لغات و اصطلاحات آن بپردازیم و در خصوص عوامل موثر بر بیماری در جامعه و فاکتورهای زمان، مکان و همچنین منابع اطلاعات و انواع مطالعات در اپیدمیولوژی، مطالبی را بیان کنیم و سپس به سراغ کاربردهای آن و روش های بررسی اپیدمی ها بپردازیم. از آنجا که اپیدمیولوژی در ایمن سازی بیمارستان می تواند موثر باشد و در مبارزه علیه عفونت های بیمارستانی نقش مهمی دارد، لذا در ادامه مباحث آموزشی به انواع عفونت ها، آلاینده های عفونی، راه های انتقال عفونت و راه های مبارزه با آن در بیمارستان پرداخته می شود.

آموزش اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی

تعداد دانشجو
۱۳۲ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

دکتر آزیتا سالاریان

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزیتا سالاریان دارای دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هستند. ایشان در حال حاضر در دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی به عنوان استاد راهنما و مشاور در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت می‌کنند.

توضیحات تکمیلی

علم اپیدمیولوژی (Epidemiology)، به بررسی و شناخت علل و عوامل ایجاد بیماری ها و شیوه انتشار آن ها در جامعه می پردازد. در واقع اینکه چرا یک بیماری در جمعیتی دیده می شود ولی در جامعه دیگری مشاهده نمی شود، مبحث عمده این علم است. در علم اپیدمیولوژی می دانیم که بیماری خود به خود و یا شانسی به وقوع نمی پیوندد و عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی در ایجاد آن ها دخیل هستند و لذا هدف از آن، تعیین علل بیماری ها، ریسک فاکتورهای بیماری زا و راه های انتقال آن ها در بین افراد است.

از طرف دیگر تعیین گسترش بیماری در یک جامعه هم بسیار مهم است تا بتوان تدابیری برای مقابله با بیماری اتخاذ نمود. از دیگر اهداف آن، بررسی تاریخچه طبیعت بیماری و شناخت بیماری است، اینکه بعضی از شرایط بیماری زا، حاد و بحرانی و بعضی مزمن و دراز مدت است. ارزیابی راه های پیشگیری و درمان های رایج نیز از موضوعات با اهمیت در اپیدمیولوژی است و در نهایت هدف مهم آن ایجاد سیاست ها و قوانینی است که در جهت کنترل بیماری ها و عوامل بیماری زا و ریسک فاکتورها موفق عمل کند.

در این فرادرس بنا داریم تا از طرفی به تعریف اپیدمیولوژی، لغات و اصطلاحات آن بپردازیم و در خصوص عوامل موثر بر بیماری در جامعه و فاکتورهای زمان، مکان و همچنین منابع اطلاعات و انواع مطالعات در اپیدمیولوژی، مطالبی را بیان کنیم و سپس به سراغ کاربردهای آن و روش های بررسی اپیدمی ها بپردازیم. از آنجا که اپیدمیولوژی در ایمن سازی بیمارستان می تواند موثر باشد و در مبارزه علیه عفونت های بیمارستانی نقش مهمی دارد، لذا در ادامه مباحث آموزشی به انواع عفونت ها، آلاینده های عفونی، راه های انتقال عفونت و راه های مبارزه با آن در بیمارستان پرداخته می شود.

در این درس دانشجویان با مفاهیم مدیریت کنترل عفونت در بیمارستان آشنا می شوند و از نقش کمیته های بیمارستانی و نقش مدیر و سایر کارکنان در کنترل عفونت ها، مطلع می گردند. در واقع کلیه بخش های بیمارستان از واحد آشپزخانه و رختشویخانه گرفته تا کلیه بخش های بیمارستان لازم است در خصوص عفونت ها مورد بررسی قرار گیرند و تدابیری جهت حفظ سلامت بیمارستان اتخاذ شود. لذا کلیه این موارد در این درس مورد بررسی قرار می گیرد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف اپیدیمیولوژی (Epidemiology) و اصطلاحات آن
  • تعریف اپیدمیولوژی
  • تاریخچه اپیدمیولوژی
  • اهداف و کاربردهای اپیدمیولوژی
  • واژگان و محتوای اپیدمیولوژی
  • اپیدمیولوژی و پیشگیری
   • پیشگیری سطح اول
   • پیشگیری سطح دوم
   • پیشگیری سطح سوم
 • درس دوم: عوامل موثر در وضع بیماری در جامعه
  • تعریف سلامت و بیماری
  • سیر طبیعی بیماری
  • زنجیره عفونت
   • عامل بیماری زا
   • روند انتقال
   • میزبان
   • محیط
  • نقش زمان، مکان و شخص در ارتباط با بیماری
  • مدل های اپیدمیولوژیک بررسی بیماری ها
   • مدل چرخ
   • مدل اعتقاد به سلامتی
   • مدل استخوان ماهی
   • مدل شبکه علیت
 • درس سوم: منابع اطلاعات در اپیدمیولوژی
  • اندازه و اندازه گیری در اپیدمیولوژی
  • مهم ترین اندازه گیری ها در اپیدمیولوژی
  • نسبت ها
  • میزان ها
  • اندازه گیری مواجهه یافتگی
  • منابع اطلاعاتی در اپیدمیولوژی
   • آمار جمعیتی
   • وقایع چهارگانه
   • منابع اطلاعاتی
 • درس چهارم: بیماریابی در اپیدمیولوژی
  • تعریف و اهداف غربالگری
  • انواع غربالگری
  • معیارها و ملاحظات اخلاقی
  • ارزشیابی غربالگری
  • سوگرایی در غربالگری
 • درس پنجم: انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
  • مطالعه توصیفی
  • مطالعه تحلیلی
  • مطالعات تجربی و مداخله ای
 • درس ششم: بررسی و کنترل اپیدمی ها
  • تعریف اپیدمی
  • بیماری های آندمیک (Endemic)
  • کنترل اپیدمی ها
  • اپیدمیولوژی بالینی
   • تعاریف طبیعی و غیرطبیعی
   • صحت آزمایشات تشخیصی
   • سیر طبیعی و پیش آگهی
   • اثربخشی درمان
   • پیشگیری در رویه بالینی
 • درس هفتم: انواع عفونت ها و عفونت های بیمارستانی
  • انواع عفونت
  • عفونت بیمارستانی
   • تعریف عفونت بیمارستانی
   • منابع عفونت های بیمارستانی
  • عوامل آلودگی زا و آلاینده های عفونی
   • تعریف عوامل آلودگی زا
   • عوامل موثر در آلودگی
   • خود آلودگی
   • آلودگی به وسیله شخص ثالث
   • تعداد جرم ها
   • نوع جرم ها
   • استعداد و رشد جرم ها
  • حساسیت بیمار
  • انواع واگیری
 • درس هشتم: پلشت بری و گندزدایی
  • تعریف مراقبت از عفونت ها
  • جلوگیری از انتقال عفونت از وسایل
  • تعریف ضدعفونی یا پلشت بری
  • قلمرو اجرای ضدعفونی یا پلشت بری
  • انتخاب وسایل ضدعفونی یا پلشت بری
  • عوامل ضدعفونی کننده یا پلشت بری
 • درس نهم: پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستان
  • سازماندهی علیه عفونت های بیمارستانی
  • جلوگیری از انتقال عفونت در بیمارستان
  • تشکیلات کنترل عفونت بیمارستانی
   • کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
  • مراقبت های لازم در عفونت ها برای بیماران و کارکنان
   • مراقبت و جداسازی بیماران
   • سرویس حفظ سلامت کارکنان حرف پزشکی
   • نمونه گیری و کشت در بیمارستان
  • سهم هر بیمارستان در مبارزه با عفونت
   • نقش مدیر ساختمان در کنترل عفونت بیمارستانی
   • نقش پزشکان در کنترل عفونت بیمارستانی
   • نقش باکتریولوژیست
   • نقش واحدهای مختلف بیمارستان در کنترل عفونت
    • نقش رختشویخانه
    • نقش سرپرست داروخانه
    • نقش پرسنل پرستاری
    • نقش مدیر پرستاری
    • نقش سرپرست واحد آشپزخانه
 • درس دهم: مقررات کنترل عفونت های بیمارستانی
  • مقررات ویژه در خصوص عفونت های بیمارستانی
   • مقررات ویژه در بخش نوزادان
   • مقررات ویژه در بخش سوختگی
   • مقررات ویزه در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان و کودکان
   • مقررات ویژه در بخش CSR
   • مقررات ویژه در سایر بخش ها
  • تکنیک های جداسازی در بیمارستان
   • جداسازی بیماران تنفسی
   • جداسازی بیماری های روده ای
   • جداسازی بیماران پوستی و زخم ها
  • مراقبت های مربوط به زخم ها
  • مراقبت از مدفوع و ادرار حاوی جرم های بیماری زا
  • جداسازی بیماران حساس به ابتلا بیماری های واگیردار

 

مفید برای
 • مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • پرستاری
 • مامایی
 • بهداشت عمومی

پیش نیاز

آمار و شاخص های بهداشتی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. تعریف اپیدمیولوژی و اصطلاحات آن
۲. عوامل موثر در وضع بیماری در جامعه
۳. منابع اطلاعات در اپیدمیولوژی
۴. بیماریابی در اپیدمیولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. بررسی و کنترل اپیدمی ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. انواع عفونت ها و عفونت های بیمارستانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. پلشت بری و گندزدایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. مقررات کنترل عفونت های بیمارستانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اپیدمیولوژی و عفونت های بیمارستانی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۴۱۸۸ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTINRS102
مدت زمان ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۱۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱۳۲ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: پرستاری | علوم تجربی
برچسب‌ها:
Chain of infection Epidemiological models | Cultivation and sampling | Disease | Disease Prevention | Disease transmission | Disinfection | Endemic | Epidemiology | Health | Hospital infection | Infection Control Committee | Sensitive host | Wound Care | آلاینده های عفونی | آلودگی | آلودگی به وسیله شخص ثالث | آمار جمعیتی | آندمی | اپیدمی | اپیدمیولوژی | اپیدمیولوژی بالینی | اثربخشی درمان | ادرار | ارزشیابی غربالگری | انتقال بیماری | انتقال عفونت | اندازه گیری سلامت | اندازه گیری مواجهه یافتگی | انواع غربالگری | ایمن سازی بیمارستان | باکتریولوژیست | بخش CSR | بخش سوختگی | بخش های بیمارستان | بیمارستان | بیماری | بیماری های روده ای | بیماری های واگیردار | بیماریابی | پرسنل پرستاری | پلشت بری | پیشگیری از بیماری | تاریخچه طبیعت بیماری | جداسازی | حساسیت بیمار | حفظ سلامت بیمارستان | حفظ سلامت کارکنان | خود آلودگی | داروخانه | راه های انتقال عفونت | رختشویخانه | ریسک فاکتورهای بیماری زا | زنجیره عفونت | سلامت | سوگرایی در غربالگری | سوگیری | سیر طبیعی بیماری | صحت آزمایشات تشخیصی | ضدعفونی | عامل بیماری زا | عفونت بیمارستانی | عفونت های بیمارستانی | غربالگری | قرنطینه | کارکنان حرف پزشکی | کشت و نمونه گیری | کمیته کنترل عفونت بیمارستانی | کمیته های بیمارستانی | کنترل اپیدمی | گندزدایی | مدفوع | مدل استخوان ماهی | مدل اعتقاد به سلامتی | مدل شبکه علیت | مدل های اپیدمیولوژیک | مدیریت کنترل عفونت | مراقبت از زخم | مراقبت های ویژه بزرگسالان و کودکان | مراقبت و جداسازی بیماران | مطالعات تجربی | مطالعات تجربی و مداخله ای | مطالعات تحلیلی | مطالعات توصیفی | مقررات کنترل عفونت بیمارستانی | ملاحظات اخلاقی | منابع اطلاعاتی | مواجهه یافتگی | میزبان حساس Epidemiology | واحد آشپزخانه | واگیری | وسایل ضدعفونی | وضع بیماری در جامعه | وقایع چهارگانه | یماریابی در اپیدمیولوژی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی
×