×
تعداد دانشجو
۱۷۶ نفر
۲۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۴۰۰ تومان

آموزش طراحی شغل، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

آموزش طراحی شغل، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

تعداد دانشجو
۱۷۶ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۲۹,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۱۷,۴۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
آموزش طراحی شغل، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

چکیده

با صنعتی شدن جوامع، تحولات علمی و صنعتی گسترده ای شکل گرفت که موجب افزایش مشاغل و حرفه های متعدد شد ولی روش هایی برای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صورت نگرفت و لذا نگرش های امروزی در سیستم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث شد تا در حوزه های مختلف کسب و کار، تغییرات اساسی به وجود آید. در این آموزش سعی شده است تا چگونگی طراحی شغل، مدیریت کارراهه، تجزیه و تحلیل و روش های علمی و رویکردهای آن به زبانی ساده بیان شود تا راهنمای کارکنان و مدیران در زمینه سیاست گذاری ها و خط مشی های مربوط به توسعه و بهبود منابع انسانی باشد و نیروی انسانی سازمان ها، کاربردهای آن را در سازمان به صورت ملموس درک کرده و به فهم عمیق تر و تحلیلی این مفاهیم دست یابند.

 

مدرس
سمیه حضوری

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی - بازاریابی

سمیه حضوری دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی هستند و مشغول به پژوهش بر روی رساله دکتری خود در زمینه بازاریابی می‌باشند. ایشان دارای سابقه پژوهشی بیش از سی مقاله ISC, ISI در مجلات معتبر علمی، مولف کتاب، فعال در زمینه بازاریابی و تدریس در دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی تهران می‌باشند، همچنین صاحب تخصص در زمینه نرم‌افزارهای آماری متعددی نیز هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

با صنعتی شدن جوامع، تحولات علمی و صنعتی گسترده ای شکل گرفت که موجب افزایش مشاغل و حرفه های متعدد شد ولی روش هایی برای طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل صورت نگرفت و لذا نگرش های امروزی در سیستم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث شد تا در حوزه های مختلف کسب و کار، تغییرات اساسی به وجود آید.

در هر سازمان، کارکنان و مدیران هر کدام به نوعی برای تعیین حقوق و مزایا و ارزش گذاری به کار، دغدغه خاص خود را دارند. مدیران نیز تمایل دارند که حداکثر خروجی را از منابع موجود به دست آورند و در نتیجه باید با اتخاذ شیوه های گوناگون استاندارد قابل قبول و مطمئنی برای پرداخت ها تدوین کنند و کلیه عواملی که روی کار اثر می گذارند را در نظر بگیرند. علاوه بر این، باید محتوای کارها را به نحوی سازماندهی کنند که کار برای کارکنان ریسک پذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، یک برنامه منسجم می تواند مشاغل را به گونه ای طراحی، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و ارزشیابی کند که موجب تقویت و عزت نفس کارکنان گردد.

در این آموزش سعی شده است تا چگونگی طراحی شغل، مدیریت کارراهه، تجزیه و تحلیل و روش های علمی و رویکردهای آن به زبانی ساده بیان شود تا راهنمای کارکنان و مدیران در زمینه سیاست گذاری ها و خط مشی های مربوط به توسعه و بهبود منابع انسانی باشد و نیروی انسانی سازمان ها، کاربردهای آن را در سازمان به صورت ملموس درک کرده و به فهم عمیق تر و تحلیلی این مفاهیم دست یابند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: طراحی شغل
  • اهداف رفتاری در طراحی شغل و مهم ترین اهداف
  • طراحی شغل و اهمیت آن در چرخه سازمان از منظر طراحی و تحلیل
  • عوامل درونی و بیرونی موثر بر طراحی مشاغل
  • نقش عوامل سازمانی در طراحی شغل
  • خصوصیات بنیادی طراحی شغل
  • بازمهندسی و طراحی شغل در مدیریت دولتی
  • دیدگاه های بنیادین در شکل گیری طراحی شغل
  • طراحی مجدد مشاغل و روش های آن
   • ساده سازی شغل
   • گسترش شغل
   • گردش شغلی
   • سازگار نمودن رفتار
 • درس دوم: مدیریت کارراهه شغلی
  • مفهوم توسعه کارراهه شغلی
  • استراتژی توسعه کارراهه
  • مدیریت منابع انسانی و کارراهه
  • کارراهه شغلی و برنامه ریزی نیروی انسانی
  • مسیرهای کارراهه
  • رویکردهای توسعه کارراهه
  • اهداف مدیریت کارراهه
  • مدیریت کارراهه و رفتار منصفانه
  • مسیر پیشرفت شغلی و اهداف آن
  • مراحل اصلی پیشرفت شغلی
  • گام های مسیر پیشرفت شغلی
  • مزایای نظام پیشرفت شغلی
  • استراتژی های پیشرفت شغلی
  • برنامه ریزی شغلی و آموزش
  • گسترش فرصت های پیشرفت شغلی
  • ارتباط مشاغل و مسیر پیشرفت شغلی
  • مسئولیت کارکنان، مدیران و سازمان در برنامه ریزی مسیر شغلی
  • طرح ریزی نظام های مسیر پیشرفت شغلی
  • فرایند مسیر پیشرفت شغلی
  • عوامل موثر بر مدیریت پیشرفت شغلی
  • اقدامات و ابزارهای کلیدی مسیر پیشرفت شغلی
  • مسیر شغلی و زندگی شغلی
  • مسائل مهم در مسیر پیشرفت شغلی
  • مراحل پیشرفت شغلی در زندگی
  • برقراری، اجرا و توسعه نظام پیشرفت شغلی
  • عملکرد کارکنان و برنامه ریزی مسیر شغلی
  • نقش آموزش و مدیریت مسیر شغلی
  • شاخص های سنجش اثربخشی برنامه های مسیر شغلی
  • شناسایی تکیه گاه های زندگی شغلی
  • کیفیت زندگی شغلی و عوامل موثر بر آن
  • مراحل زندگی و مسیر شغلی
  • برنامه ریزی های ضروری برای پیشرفت شغلی
 • درس سوم: تجزیه و تحلیل شغل
  • پرسش های اساسی شرح شغل و شرایط احراز
  • سلسله مراتب فعالیت و نوع کار در تجزیه و تحلیل شغل
  • کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل
  • روابط تجزیه و تحلیل شغل با دیگر حوزه های نیروی انسانی
  • ابعاد تجزیه و تحلیل شغل
  • کارکردهای شاغل در ارتباط با تجزیه و تحلیل شغل
  • انتخاب یک روش ویژه برای تجزیه و تحلیل شغل
  • فرایند تجزیه و تحلیل شغل
  • تجزیه و تحلیل شغل بر عهده کیست؟
  • مشکلات تجزیه و تحلیل شغل
  • ارزیابی روش های تحلیل شغل
 • درس چهارم: روش های طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
  • اهمیت ،نقش و جایگاه طبقه بندی مشاغل
  • عوامل طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
  • استاندارد مهارت و آموزش در مشاغل
  • نظام گردش در مشاغل
  • برنامه های ارزیابی مشاغل در یک سازمان
  • فرایند ارزیابی مشاغل
  • روش های ارزیابی مشاغل
  • سایر روش های ارزیابی مشاغل
 • درس پنجم: مراحل اساسی تهیه، پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
  • مراحل اساسی تهیه، پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
   • مرحله اول - جمع آوری اطلاعات
   • مرحله دوم - تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی و ارزیابی آن ها
   • مرحله سوم - مبانی و اساس طرح طبقه بندی مشاغل
    • پست سازمانی
    • شرح وظیفه پست چیست؟
    • عناصر ضروری شرح وظیفه
    • موارد استفاده از شرح وظیفه
    • قالب پیشنهادی برای شرح وظیفه
    • چگونگی تدوین شرح وظایف پست سازمانی
    • مبانی تدوین شرح وظایف پست
    • ارتباط پست های سازمانی با امور کارگزینی
    • دلایل طبقه بندی پست های سازمانی
   • مرحله چهارم - تهیه طرح طبقه بندی مشاغل
    • تشخیص رسته، رسته فرعی و رشته های شغلی
    • تشخیص طبقات شغلی و تعیین عنوان طبقات
    • تدوین و تسجیل شرح طبقات
    • تهیه و تدوین شرح طبقات رشته های شغلی
    • شماره گذاری یا کدگذاری طبقات شغلی
    • تهیه فهرست عناوین طبقات شغلی
    • تهیه شناسنامه شغلی
    • تخصیص آزمایشی پست های سازمانی به طبقات شغلی
   • مرحله پنجم - ارزیابی مشاغل
   • مرحله ششم - تهیه، پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
    • اصول تهیه دستور العمل اجرایی
    • اقدامات اجرایی
    • نقش مدیران و سرپرستان در اجرای طرح
    • محدودیت کلی طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
    • روش های تهیه شرح وظایف شغل
    • تعیین ویژگی ها و شرایط کارکنان
    • روش های سنتی
    • دیدگاه مکانیکی
    • راهنمای تهیه شرح وظایف و مشخصات شغل
    • ارزیابی شغل
    • ارزیابی اجرای وظایف شغلی
    • چه مواردی را ارزیابی کنیم
 • درس ششم: استانداردهای طبقه بندی مشاغل
  • مبانی، اهداف و موارد استفاده از طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل
  • اصول کلی طبقه بندی 88-ISCO
  • اصول کلی طبقه بندی مشاغل ایران 1375
  • تعاریف کلی کدهای یک رقمی (ISCO-88)
  • به روز سازی استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
  • جدول گروه های اصلی، زیرگروه ها و ریزگروه های ISCO-08
  • واژه نامه عناوین شغلی
  • استاندارد طبقه بندی شغلی در استرالیا
  • نظام طبقه بندی شغلی استاندارد ایالات متحده آمریکا

مفید برای رشته های
 • مدیریت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

۱. طراحی شغل

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مدیریت کارراهه شغلی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. تجزیه و تحلیل شغل

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. روش های طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. مراحل اساسی تهیه، پیاده سازی و اجرای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. استانداردهای طبقه بندی مشاغل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش طراحی شغل، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۵۹۶۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG9903
مدت زمان ۴ ساعت و ۴۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدیویی (لینک دانلود)
حجم دانلود ۱۶۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۱۷۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | علوم انسانی

برچسب‌ها:
Classification | Evaluation | Human Resources | job | Job design | Management | ابزارهای کلیدی مسیر پیشرفت شغلی | ابعاد تجزیه و تحلیل شغل | ارزش گذاری به کار | ارزیابی شغل | استراتژی توسعه کارراهه | استراتژی های پیشرفت شغلی | افزایش مشاغل و حرفه های متعدد | امور کارگزینی | اهداف رفتاری در طراحی شغل | اهداف مدیریت کارراهه | بازمهندسی و طراحی شغل | برنامه ریزی شغلی و آموزش | برنامه ریزی مسیر شغلی | برنامه ریزی نیروی انسانی | پست های سازمانی | پیشرفت شغلی | تجزیه و تحلیل اطلاعات شغلی | تجزیه و تحلیل شغل | تشخیص طبقات شغلی | تعیین حقوق و مزایا | تکیه گاه های زندگی شغلی | تهیه شناسنامه شغلی | توسعه کارراهه شغلی | توسعه و بهبود منابع انسانی | چرخه سازمان | حوزه های نیروی انسانی | خصوصیات بنیادی طراحی شغل | دستور العمل اجرایی | دیدگاه مکانیکی | رشته های شغلی | روش های تهیه شرح وظایف شغل | روش های سنتی | رویکردهای توسعه کارراهه | ریزگروه های ISCO-08 | زندگی شغلی | ساده سازی شغل | سازگار نمودن رفتار | شاخص های سنجش اثربخشی | شرح وظایف پست سازمانی | شرح وظایف شغل | طبقه بندی 88-ISCO | طبقه بندی پست های سازمانی | طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل | طراحی شغل | طرح طبقه بندی مشاغل | عملکرد کارکنان | عناصر ضروری شرح وظیفه | عوامل سازمانی | فرایند تجزیه و تحلیل شغل | فرایند مسیر پیشرفت شغلی | فرصت های پیشرفت شغلی | کدگذاری طبقات شغلی | کیفیت زندگی شغلی | گام های مسیر پیشرفت شغلی | گردش شغلی | گسترش شغل | مدیریت پیشرفت شغلی | مدیریت دولتی | مدیریت کارراهه | مدیریت مسیر شغلی | مدیریت منابع انسانی | مراحل پیشرفت شغلی در زندگی | مزایای نظام پیشرفت شغلی | مسیر پیشرفت شغلی | مسیرهای کارراهه | نظام پیشرفت شغلی | نظام طبقه بندی شغلی استاندارد ایالات متحده آمریکا | نظام های مسیر پیشرفت شغلی | نقش عوامل سازمانی در طراحی شغل | نیروی انسانی سازمان | واژه نامه عناوین شغلی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر