زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش تجزیه و تحلیل هزینه ها و سرمایه گذاری از دیدگاه استراتژیک - پیش ثبت نام

آموزش تجزیه و تحلیل هزینه ها و سرمایه گذاری از دیدگاه استراتژیک - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش تجزیه و تحلیل هزینه ها و سرمایه گذاری از دیدگاه استراتژیک - پیش ثبت نام

در این فرادرس به بررسی و آنالیز روش های تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل هزینه ها می پردازیم. انواع تجزیه و تحلیل ها در دارایی های سرمایه ای و استفاده از روش های نوین هزینه یابی همچون هزینه یابی بر مبنای فعالیت، می توانند به عنوان مهم ترین مباحث این فرادرس عنوان شوند. همچنین انواع روش های قیمت گذاری نیز به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل گزینه های سرمایه گذاری به همراه تئوری گلوگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این آموزش برای تمامی مدیران، مهندسان و حسابداران که در بخش تصمیم گیری های استراتژیک با تیم مدیریت همکاری می کنند، مفید خواهد بود.

آموزش تجزیه و تحلیل هزینه ها و سرمایه گذاری از دیدگاه استراتژیک - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

با توجه به اهمیت بحث تصمیم گیری در تمامی بخش های مدیریتی و سازمانی، مبحث تصمیم گیری در راستای سیستم های هزینه یابی، یکی از مهم ترین بخش های مدیریت هزینه به شمار می رود. تاثیرات طولانی مدت تصمیم گیری ها منجر به ایجاد علومی همچون تصمیم گیری از دیدگاه استراتژیک در حوزه هزینه ها شده است.

وجود همزمان چندین گزینه سرمایه گذاری، یکی از پر چالش ترین رویدادهای مدیریتی است. مدیران با کسب آگاهی و دانش به منظور مقایسه و بررسی گزینه های مختلف سرمایه گذاری، از دیدگاه های مختلف، خصوصا از دیدگاه هزینه ای، می توانند بهترین تصمیمات را در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک اتخاذ کنند. جنبه های مختلف گزینه های سرمایه گذاری، نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق دارد تا در دنیای رقابتی امروز بهترین سرمایه گذاری صورت گیرد.

در این فرادرس به بررسی و آنالیز روش های تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل هزینه ها می پردازیم. انواع تجزیه و تحلیل ها در دارایی های سرمایه ای و استفاده از روش های نوین هزینه یابی همچون هزینه یابی بر مبنای فعالیت، می توانند به عنوان مهم ترین مباحث این فرادرس عنوان شوند.

همچنین انواع روش های قیمت گذاری نیز به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل گزینه های سرمایه گذاری به همراه تئوری گلوگاه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این آموزش برای تمامی مدیران، مهندسان و حسابداران که در بخش تصمیم گیری های استراتژیک با تیم مدیریت همکاری می کنند، مفید خواهد بود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تصمیم گیری با تاکید بر دیدگاه استراتژیک
  • فرایند تصمیم گیری
  • تجزیه و تحلیل هزینه های مهم
  • عوامل هزینه بر برای تولید دسته ای
  • هزینه های ثابت و استهلاک
  • هزینه های فرصت از دست رفته
  • تجزیه و تحلیل استراتژیک
  • قیمت گذاری محصول بر مبنای هزینه های مهم
  • گزارش جریان ارزش
  • تصمیم گیری درباره ساخت، اجاره کردن یا خرید اقلام مورد نیاز
  • فروش کالا پیش از فرایند اضافی یا پس از آن
  • تجزیه و تحلیل سودآوری
  • تولید چند محصول و منابع محدود
  • یک عامل محدودکننده در فرایند تولید
  • دو یا چند عامل محدودکننده
  • جایگزین کردن هزینه متغیر با هزینه های ثابت
 • درس دوم: استراتژی و تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
  • استراتژی و تجزیه و تحلیل هزینه های سرمایه ای
  • ماهیت هزینه های سرمایه ای
  • اثر هزینه های سرمایه ای بر عوامل هزینه بر (استراتژیک)
  • نقش حسابداری در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
  • رابطه با استراتژی و بررسی متوازن
  • جمع آوری داده های مالی مهم و اثرگذار بر فرایند تصمیم گیری
  • بازبینی و ارزیابی مجدد پروژه های سرمایه گذاری
  • شناسایی جریان های نقدی مهم و اثرگذار برای تجزیه و تحلیل هزینه های سرمایه ای
  • تعیین جریان های نقدی پس از مالیات برای تجزیه و تحلیل پروژه سرمایه گذاری
  • اقدام به اجرای پروژه
  • وجوه حاصل از فروش دارایی کنونی، پس از مالیات
  • اجرای پروژه
  • دریافت وجوه نقد ناشی از عملیات
  • هزینه نقدی عملیاتی پس از عملیات
  • سود عملیاتی نقد پس از عملیات
  • محاسبه استهلاک دارایی های مشهود برای تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی
  • فروش دارایی
  • بازیافت مبلغ سرمایه گذاری شده در خالص سرمایه در گردش
  • هزینه های سربار تخصیص یافته
  • الگوهای تصمیم گیری برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
  • الگوهای تصمیم گیری برای ارزیابی پروژه های پیشنهادی برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
  • محاسبه ارزش فعلی جریان های نقدی آینده
   • تعیین نرخ تنزیل
  • برآورد میانگین موزون هزینه سرمایه
  • هزینه وام پس از مالیات
  • هزینه سهام عادی
  • بهای تمام شده سهم ممتاز
  • الگوی تصمیم گیری بر مبنای خالص ارزش فعلی
  • تعیین خالص ارزش فعلی پروژه
  • جدول عامل تنزیل سالواره
  • الگوی تصمیم گیری براساس نرخ بازده داخلی
  • نرخ بازده داخلی تعدیل شده
  • مقایسه دو روش خالص ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی
  • ارزیابی پروژه سرمایه گذاری براساس ارزش فعلی جریان های نقدی
  • پدیده عدم اطمینان
  • چه می شد اگر؟
  • تجزیه و تحلیل سناریو
  • شبیه سازی مونت کارلو (Monte Carlo)
  • منظور کردن حق یا اختیار واقعی در فرایند ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
  • تعیین زمان اجرای پروژه
  • سایر الگوهای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای
  • دوره بازیافت
  • نرخ بازده ارزش دفتری
  • مساله های مطرح درباره همگون سازی هدف ها
  • محاسبه ارزش افزوده اقتصادی
  • تفکیک عوامل ایجادکننده انگیزه در مدیران، از نظر تعیین حقوق و پاداش و عملکرد پیش بینی شده
 • درس سوم: چرخه زندگی محصول، برنامه ریزی هزینه ها (هزینه یابی مبتنی بر هدف، تئوری گلوگاه و قیمت گذاری استراتژیک)
  • هزینه یابی مبتنی بر هدف
  • مهندسی ارزش
  • هزینه یابی مبتنی بر هدف و کایزن
  • تئوری گلوگاه
  • سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و تئوری گلوگاه ها
  • سیستم هزینه یابی مبتنی بر چرخه زندگی محصول
  • اهمیت طرح کالا
  • قیمت گذاری استراتژیک یا استفاده از چرخه زندگی محصول
  • قیمت گذاری با توجه به چرخه زندگی محصول از نظر فروش
  • کل بهای تمام شده ساخت به اضافه درصدی مشخص
  • کل هزینه های چرخه زندگی محصول به اضافه درصدی از فروش
  • کل هزینه ها و بازه مورد نظر از دارایی ها
  • قیمت گذاری از دیدگاه استراتژی براساس فروش در چرخه زندگی محصول
  • قیمت گذاری بر پایه استراتژی
   • روش های تحلیل برای قیمت گذاری

 

مفید برای
 • مدیریت
 • حسابداری
 • مهندسی صنایع

پیش نیازاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تجزیه و تحلیل هزینه ها و سرمایه گذاری از دیدگاه استراتژیک - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIMNG9801
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون برای این آموزش نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Activity based decision making | Monte Carlo | pricing | strategic decision making | اجاره کردن | اجرای پروژه | ارزش افزوده اقتصادی | ارزش فعلی | ارزش فعلی پروژه | ارزش فعلی جریان های نقدی | ارزش فعلی جریان های نقدی آینده | ارزیابی پروژه سرمایه گذاری | ارزیابی پروژه های پیشنهادی | ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری | استراتژی | استراتژیک | استهلاک | اظهارنامه مالیاتی | اقلام مورد نیاز | الگوهای تصمیم گیری | انواع روش های قیمت گذاری | اهداف استراتژیک | اهمیت طرح کالا | بازیافت مبلغ سرمایه گذاری شده | بخش های مدیریت هزینه | بخش های مدیریتی و سازمانی | بررسی متوازن | برنامه ریزی هزینه ها | بهای تمام شده سهم ممتاز | پدیده عدم اطمینان | پروژه | پروژه های سرمایه گذاری | تئوری گلوگاه | تجزیه و تحلیل استراتژیک | تجزیه و تحلیل سناریو | تجزیه و تحلیل سودآوری | تجزیه و تحلیل هزینه ها | تصمیم گیری از دیدگاه استراتژیک | تصمیم گیری های استراتژیک | تعیین حقوق و پاداش | تعیین زمان اجرای پروژه | تعیین نرخ تنزیل | تولید چند محصول | تولید دسته ای | جدول عامل تنزیل سالواره | جریان ارزش | جریان های نقدی | جریان های نقدی آینده | جریان های نقدی پس از مالیات | جریان های نقدی مهم | جمع آوری داده های مالی | چرخه زندگی محصول | چرخه زندگی محصول از نظر فروش | چند عامل محدودکننده | چندین گزینه سرمایه گذاری | حسابداری | حقوق و پاداش | خالص ارزش فعلی | خالص ارزش فعلی پروژه | خالص سرمایه در گردش | خرید اقلام مورد نیاز | دارایی | دارایی کنونی | دارایی های سرمایه ای | دنیای رقابتی | دوره بازیافت | دیدگاه استراتژیک | دیدگاه هزینه ای | روش های تصمیم گیری | روش های نوین هزینه یابی | رویدادهای مدیریتی | سرمایه در گردش | سرمایه گذاری | سهام عادی | سهم ممتاز | سود عملیاتی نقد | سودآوری | سیستم های هزینه یابی | سیستم هزینه یابی مبتنی بر چرخه زندگی محصول | سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و تئوری گلوگاه ها | شبیه سازی مونت کارلو | عامل محدودکننده | عملکرد پیش بینی شده | عوامل ایجادکننده انگیزه در مدیران | عوامل هزینه بر | فرایند اضافی | فرایند تصمیم گیری | فرایند تولید | فروش کالا | قیمت گذاری استراتژیک | قیمت گذاری بر پایه استراتژی | کالا | کل بهای تمام شده | گزارش جریان ارزش | گزینه های مختلف سرمایه گذاری | مالیات | ماهیت هزینه های سرمایه ای | محاسبه ارزش افزوده اقتصادی | مدیریت هزینه | منابع محدود | مهندسی ارزش | میانگین موزون هزینه سرمایه | نرخ بازده ارزش دفتری | نرخ بازده داخلی | نرخ بازده داخلی تعدیل شده | هزینه سرمایه | هزینه سهام عادی | هزینه متغیر | هزینه نقدی عملیاتی | هزینه های ثابت | هزینه های سربار تخصیص یافته | هزینه های سرمایه ای | هزینه های فرصت از دست رفته | هزینه های مهم | هزینه وام پس از مالیات | هزینه یابی | هزینه یابی بر مبنای فعالیت | هزینه یابی مبتنی بر هدف | هزینه یابی مبتنی بر هدف و کایزن | همگون سازی هدف ها | وام | وجوه حاصل از فروش دارایی کنونی | وجوه نقد ناشی از عملیات
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×