×
۱۶۵,۰۰۰ تومان

آموزش اصول مدیریت مالی شخصی

آموزش اصول مدیریت مالی شخصی

هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۳,۱۰۰ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

همان طور که مدیریت مالی در سطح بنگاه های اقتصادی باید به گونه ای اعمال شود که منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس اداره و بقای کسب و کار را با هزینه مناسب تامین نماید، در سطح خانوارها و زندگی های شخصی نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحصیل، ازدواج، خرید خودرو، بیمه درمان، بیمه سلامت، بازنشستگی و سایر موارد، بدون توجه به اصول مدیریت مالی شخصی، افراد نمی توانند از فرصت های فضای اقتصادی به درستی استفاده نموده و فقیر در جامعه افزایش خواهد یافت. در این آموزش تلاش شده است تا در راستای تقویت سواد مالی و اقتصادی مردم ایران، فتح یابی در حوزه آموزش مدیریت مالی شخصی صورت پذیرد.

آموزش اصول مدیریت مالی شخصی

تعداد دانشجو
۳,۱۰۰ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
هزینه آموزش
۱۶۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)

وحیده حاجی حسنی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

زمینه‌های پژوهشی و کاری تخصصی ایشان در حوزه‌های مختلف مدیریت بوده است. از افتخارات علمی پژوهشی ایشان می‌توان به: کسب عنوان پژوهشگر برتر استان زنجان در سال‌های 92 و 94، ارائه ده‌ها مقاله علمی و تخصصی در نشریات و کنفرانس‌های داخلی و خارجی و مشارکت در تالیف کتاب اصول مدیریت مالی شخصی اشاره نمود.

توضیحات تکمیلی

همه مردم ایران و به ویژه جوانان، باید توانمندی و ظرفیت اقتصادی خود را ارتقا دهند تا بتوانند در زندگی خود تصمیمات مورد نیاز را با اطمینان و به شکل حرفه ای به سرانجام برسانند. زندگی امروزی مردم با مجموعه متنوعی از: چالش ها، فرصت ها و تصمیمات اقتصادی مواجه است.

در سطح اقتصاد کلان، تدبیر اقتصادی کشورها و بنگاه های اقتصادی و در سطح اقتصاد خانوار، گذران زندگی بدون تدبیر اقتصادی مناسب، امکان پذیری خود را از دست داده و مدیریت منابع مالی و رویکردهای مناسب اقتصادی به معنی کاربرد فکر و تدبیر در تصمیم گیری های مرتبط با مسائل مالی، ارزش زیادی پیدا کرده است. اگر در گذشته نه چندان دور، مدیریت مالی جزو ضرورت های بنگاه های اقتصادی به حساب می آمد، امروزه مدیریت مالی را باید به ضرورت های زندگی شخصی و خانوادگی هر فردی اضافه نمود.

همان طور که مدیریت مالی در سطح بنگاه های اقتصادی باید به گونه ای اعمال شود که منابع مالی مورد نیاز برای تاسیس اداره و بقای کسب و کار را با هزینه مناسب تامین نماید، در سطح خانوارها و زندگی های شخصی نیز برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای تحصیل، ازدواج، خرید خودرو، بیمه درمان، بیمه سلامت، بازنشستگی و سایر موارد، بدون توجه به اصول مدیریت مالی شخصی، افراد نمی توانند از فرصت های فضای اقتصادی به درستی استفاده نموده و فقیر در جامعه افزایش خواهد یافت.

در این آموزش تلاش شده است تا در راستای تقویت سواد مالی و اقتصادی مردم ایران، فتح یابی در حوزه آموزش مدیریت مالی شخصی صورت پذیرد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: ضرورت یادگیری سواد مالی و مدیریت مالی شخصی
  • اقتصاد خوشبختی
  • کنترل امور مالی
  • تنظیم بودجه شخصی
  • تاثیر آموزش های والدین بر رفتارهای مالی شخصی و ایجاد ثروت در بین فرزندان
  • آموزش مالی
 • درس دوم: مدیریت مالی شخصی و ارزش زمانی پول
  • فرایند برنامه ریزی مالی
  • گسترش اهداف مالی فردی
  • برنامه ریزی مالی برای موقعیت های زندگی
  • قانون 72
  • هزینه های فرصت و ارزش زمانی پول
  • ارزش فعلی و آتی یک مبلغ واحد پولی
  • محاسبات برنامه ریزی مالی
  • اجزای برنامه ریزی مالی شخصی
  • پس انداز
  • مدیریت ریسک
  • بازنشستگی
  • اجرای برنامه مالی
  • مطالعه مدیریت مالی شخصی
 • درس سوم: مدیریت مالی شخصی و برنامه ریزی
  • جایگاه اقتصادی اشخاص و خانواده ها
  • رابطه مالیه شخصی با اقتصاد کلان
  • تاثیر نوسانات اقتصادی بر درآمدها
  • تاثیر نوسانات اقتصادی بر وام و بدهی
  • تاثیر نوسانات اقتصادی بر بیمه
  • تاثیر تغییرات نرخ مالیات روی مالیه شخصی
  • سرمایه گذاری و ارزش دارایی ها
 • درس چهارم: صورت های مالی شخصی
  • نحوه تهیه ترازنامه شخصی
  • نحوه تهیه صورت جریان نقدی
 • درس پنجم: مدیریت نیاز
  • نیاز چیست؟
  • نیاز آفرینی
  • نیازسنجی
 • درس ششم: جنبه های مالی برنامه ریزی شغلی
  • تصمیمات شغلی
  • آموزش شغلی و ارتقای مهارت
  • گسترش یک طرح شغلی
  • مراحل پیشرفت و برنامه ریزی شغلی
  • عوامل موثر بر فرصت های شغلی
  • ویژگی های کارآفرینان موفق
  • اجزای برنامه کسب و کار
  • کاربرد منابع اطلاعاتی شغلی
  • شناسایی فرصت های شغلی
  • تحلیل روش ها برای رشد و پیشرفت شغلی
 • درس هفتم: استراتژی مدیریت پول
  • برنامه ریزی برای مدیریت موفق پول
  • اجزای مدیریت پول
  • ارزیابی موقعیت مالی
  • بودجه بندی برای مدیریت تخصصی پول
 • درس هشتم: اعتبار
  • اعتبار مصرف کننده
  • مزایای اعتبار
  • معایب اعتبار
  • انواع اعتبار
  • حفاظت از خود در برابر تقلب اعتباری
  • شما از عهده گرفتن وام بر می آیید؟
 • درس نهم: نهادهای مالی
  • بانک ها
  • شبه بانک ها
 • درس دهم: سرمایه گذاری
  • سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی
  • سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس

 

مفید برای
 • مدیریت

پیش نیاز

مدیریت مالی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. ضرورت یادگیری سواد مالی و مدیریت مالی شخصی
۲. مدیریت مالی شخصی و ارزش زمانی پول
۳. مدیریت مالی شخصی و برنامه ریزی
۴. صورت های مالی شخصی
۵. مدیریت نیاز
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. جنبه های مالی برنامه ریزی شغلی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. جنبه های مالی برنامه ریزی شغلی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. استراتژی مدیریت پول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. اعتبار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. نهادهای مالی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. نهادهای مالی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. سرمایه گذاری - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. سرمایه گذاری - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. سرمایه گذاری - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اصول مدیریت مالی شخصی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۵۳۴۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG97121
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۳۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۳,۱۰۰ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۹ نظر ثبت شده است.
امیر
امیر
۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مطالب خیلی خوب بود، علاقمند بودم به این مباحث. من تو این رشته فعالیتی نداشتم و دید خیلی خوبی به من داد.
امین
امین
۱۴۰۱/۰۲/۰۷
اطلاعات خیلی زیادی به آدم میده و لازمه که هر قسمتشو دوبار ببینید.
Asma
Asma
۱۴۰۱/۰۱/۲۴
از آموزش های دیگه ای که تو سایت های متفرقه بود این بهتر بود.
محمد
محمد
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
برای اشخاصی که در این مورد هیچ زمینه ایی ندارن خیلی میتونه مفید و کاربردی باشه.
علی
علی
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
به نظرم محتوا و سرفصل ها خوب بود اما مدرس خیلی مسلط نیست و یه جایی تکرار مکررات بود اما در کل بد نیست به عنوان یه منبع یادگیری میتونی استفاده کنید.
Hamid
Hamid
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
کیفیت اموزش های فرادرس رو به صورت کلی میپسندم، و همیشه دنبالش میکنم مخصوصا اونایی ک اولین بار میخوان مبحث رو شروع کنن تشویقشون میکنم، خوبیش اینه که همیشه به فایل ها دسترسی داریم و از هرجای دنیا امکان مشاهده داره.
میعاد
میعاد
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
برای دانستن مطاالب پایه خوبه
تشکر
رضا
رضا
۱۴۰۰/۰۹/۲۲
مدرس بیان و تسلط خیلی بالایی رو مطالب دارن و خیلی دقیق مطالب توضیح دادن.
پوریا
پوریا
۱۴۰۰/۰۹/۲۴
بسیار عالی بود
دسته‌بندی موضوعی: آموزش های عمومی | مدیریت
برچسب‌ها:
Financial Management | Financial Planning | آموزش شغلی | آموزش مالی | اجرای برنامه مالی | اجزای برنامه ریزی مالی شخصی | اجزای برنامه کسب و کار | ارتقای مهارت | ارزش آتی مبلغ واحد پولی | ارزش دارایی ها | ارزش زمانی پول | ارزش فعلی مبلغ واحد پولی | ارزیابی موقعیت مالی | استراتژی مدیریت پول | اصول مدیریت مالی شخصی | اعتبار | اعتبار مصرف کننده | اقتصاد خانوار | اقتصاد خوشبختی | اقتصاد کلان | اهداف مالی فردی | اوراق بهادار | ایجاد ثروت در بین فرزندان | بازنشستگی | بدهی | برنامه ریزی شغلی | برنامه ریزی مالی | بنگاه های اقتصادی | بودجه شخصی | بورس | بیمه سلامت | پس انداز | پیشرفت شغلی | تاثیر نوسانات اقتصادی بر بیمه | تاثیر نوسانات اقتصادی بر درآمدها | تدبیر اقتصادی | تدبیر اقتصادی کشورها | ترازنامه شخصی | تصمیمات اقتصادی | تصمیمات شغلی | تغییرات نرخ مالیات | تقلب اعتباری | تنظیم بودجه شخصی | ثروت | جایگاه اقتصادی اشخاص | جایگاه اقتصادی خانواده ها | جریان نقدی | جنبه های مالی برنامه ریزی شغلی | دارایی های حقیقی | رشد و پیشرفت شغلی | رویکردهای مناسب اقتصادی | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری در اوراق بهادار | سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی | سطح اقتصاد کلان | سواد مالی | سواد مالی و اقتصادی | سواد مالی و اقتصادی مردم | شبه بانک | شناسایی فرصت های شغلی | صمیم گیری های مرتبط با مسائل مالی | صورت جریان نقدی | صورت های مالی | صورت های مالی شخصی | طرح شغلی | ظرفیت اقتصادی | فرابورس | فرایند برنامه ریزی مالی | فرصت های اقتصادی | فرصت های شغلی | فرصت های فضای اقتصادی | فقیر | قانون 72 | کارآفرینان موفق | کنترل امور مالی | مالیه شخصی | مبلغ واحد پولی | محاسبات برنامه ریزی مالی | مدیریت ریسک | مدیریت مالی | مدیریت منابع مالی | مسائل مالی | مطالعه مدیریت مالی شخصی | معایب اعتبار | منابع اطلاعاتی شغلی | موقعیت های زندگی | نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس | نرخ مالیات | نوسانات اقتصادی | نیاز آفرینی | نیازسنجی | هزینه های فرصت و ارزش زمانی پول | وام
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۵ جلسه ویدئویی
×