هزینه آموزش
۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش مدل های تعالی سازمانی بر مبنای الگوی EFQM (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)

آموزش مدل های تعالی سازمانی بر مبنای الگوی EFQM (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)

تعداد دانشجو
۴۸۹ نفر
مدت زمان
۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
هزینه آموزش
۴۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدل های تعالی سازمانی بر مبنای الگوی EFQM (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)

چکیده

الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، به عنوان ابزاری قدرتمند برای آگاهی از جنبه های قوی و قابل بهبود سازمان ها و بنگاه ها شناخته شده است که به آن ها در راستای دستیابی به مزیت های رقابتی، رضایت مندی هر چه بیشتر ذینفعان و بهبودی مستمر و دائمی یاری می دهد. در این فرادرس، به معرفی و بررسی الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت می پردازیم. مطالب ارائه شده برای تمامی مدیران، کارکنان و افرادی که اهداف بلند مدت ارتقا سطح کیفی وظایف و مهارت های کاری را در سر می پرورانند، بسیار مفید و راه گشا خواهد بود.

مدرس
سیده روزیتا ابراهیمی

دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی صنایع

مهندس سیده روزیتا ابراهیمی دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هستند. حوزه مطلوب پژوهشی و تحقیقاتی ایشان بهینه سازی و ارزش افزایی زنجیره تامین است. ایشان علاقمند به مباحث تئوری بازی ها نیز هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

رهبران و مدیران سازمان ها و ارگان های مختلف در کشور، اکنون متوجه تهدیدات و چالش های مهم و تاثیرگذار در بازارهای کسب و کار هستند. ورود و خودنمایی محصولات خارجی که اغلب دارای ویژگی هایی مانند: قیمت پایین تر و کیفیت متفاوت تر هستند و از طرف دیگر کاهش یا حذف کامل کمک ها و یارانه های دولتی و سایر چالش های مهم اقتصادی و تجاری دیگر، آن ها را به ناچار متوجه یافتن راه حلی برای این چالش ها نموده است.

برای افزایش سطح رقابت پذیری ملی و کاهش و حذف بازارهای انحصاری، علاوه بر ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان زیرساخت های موجود کسب وکار، نیازمند وجود سازمان های مشتاق و رقابت پذیر هستیم. استقبال وسیعی که مدیران از معرفی مدل های تعالی سازمانی در سال های اخیر داشته اند، نشانگر احساس نیاز هر چه بیشتر به این مدل ها است.

در ابتدا بسیاری از رهبران و مدیران سازمان ها با دید شک و ابهام به مدل های تعالی سازمانی می نگریستند، اما به تدریج با آشنایی و آگاهی بیشتر با این الگوها و به کارگیری آن ها و همچنین چشم گیر بودن نتایج حاصل از به کارگیری، چالش اولیه را حل نموده و نگاه واقع بینانه تری را به آن ها بخشید و همچنین دریافتند که با به کارگیری و پیاده سازی الگوهای تعالی در سازمان خود، نتایج ملموس و بهبودی مستمر را شاهد خواهند بود و در راستای رسیدن به تعالی هر چه بیشتر سازمان خود، گام برمی دارند.

الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، به عنوان ابزاری قدرتمند برای آگاهی از جنبه های قوی و قابل بهبود سازمان ها و بنگاه ها شناخته شده است که به آن ها در راستای دستیابی به مزیت های رقابتی، رضایت مندی هر چه بیشتر ذینفعان و بهبودی مستمر و دائمی یاری می دهد. در این فرادرس، به معرفی و بررسی الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت می پردازیم. مطالب ارائه شده برای تمامی مدیران، کارکنان و افرادی که اهداف بلند مدت ارتقا سطح کیفی وظایف و مهارت های کاری را در سر می پرورانند، بسیار مفید و راه گشا خواهد بود.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تاریخچه و مفاهیم
  • تاریخچه مدل های تعالی و جوایز کیفیت
  • تاریخچه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا و مدل تعالی EFQM
  • مفاهیم و تعاریف
 • درس دوم: راهبری
  • رهبری چیست؟
  • تحول در رهبری
  • نقش رهبران
  • مدیریت و رهبری
  • ظهور و بروز رهبری
  • تاسیس آرمان
  • ارزش ها و فرهنگ تعالی
  • ارتباطات به عنوان زیرساخت رهبری
  • رهبری به عنوان نماینده و شاخص تحول
  • مشارکت در تغییر
  • بازبینی و بهبود راهبری
  • راه بهبود چیست؟
 • درس سوم: خط مشی و راهبرد
  • خط مشی و راهبرد چیست؟
  • انتظارات ذینفعان
  • از کدام منابع، اطلاعات لازم را برای جهت گیری آینده کسب می کنیم؟
  • توسعه، بازبینی و به روز کردن طرح های توسعه
  • فراگیر کردن طرح های آینده نگر
  • خودارزیابی و معیارهای EQA
 • درس چهارم: کارکنان و منابع انسانی
  • چرا بر کارکنان تاکید می کنیم؟
  • شناخت کارکنان
  • مشارکت، توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی
  • مدیریت و پرورش منابع انسانی
  • افزایش صلاحیت کارکنان
  • ارزشیابی کارکنان
  • آموزش کارکنان
  • تفویض اختیار، سهیم کردن کارکنان در کار
  • گروه سازی
  • پارادوکس تفویض اختیار
  • ارتباطات
  • پاداش، توجه و به رسمیت شناختن کارکنان
  • بازبینی و بهبود مدیریت منابع انسانی
  • چگونه بهبود ببخشیم؟
 • درس پنجم: مشارکت ها و منابع
  • مشارکت ها و همکاری های تجاری
  • منابع
 • درس ششم: فرایندها
  • فرایند چیست؟
  • فرایندهای کلیدی کدام هستند؟
  • ساختار سازمانی فرایندگرا
  • طراحی تفصیلی فرایند
  • ارزیابی فرایند
  • بازبینی فرایندها
  • توصیه های ایمنی
  • استمرار بهبود فرایند
 • درس هفتم: نتایج مشتریان
  • اهمیت نتایج مشتریان
  • مواردی را که باید اندازه گیری کرده و گزارش کنیم
  • تهیه گزارش
 • درس هشتم: نتایج کارکنان
  • اهمیت نتایج کارکنان
  • سنجش نتایج کارکنان
  • طرح نتایج و اقدام
 • درس نهم: نتایج جامعه
  • چرا نتایج جامعه مهم هستند؟
  • تولید نتایج ملموس
  • چگونه نتایج را به اطلاع دیگران می رسانیم؟
 • درس دهم: نتایج کلیدی عملکرد
  • ذهن همیشه از آخر آغاز می کند
  • ایجاد یک فرهنگ اندازه گیری و نتیجه گرا
 • درس یازدهم: منطق رادار و امتیازدهی
  • منطق رادار
  • رادار برای توانمندسازها
  • به کارگیری ماتریس توانمندسازها
  • رادار برای نتایج
  • به کارگیری ماتریس نتایج
  • امتیازدهی برای مدل تعالی EFQM
 • درس دوازدهم: خودارزیابی سازمانی براساس مدل تعالی EFQM
  • تعریف خودارزیابی
  • مزایای خودارزیابی برای سازمان
  • فرایند عمومی خودارزیابی
  • روش های خودارزیابی
  • رویکرد پرسشنامه
  • مزایای رویکرد پرسشنامه
  • ریسک های رویکرد پرسشنامه
  • رویکرد کارگاهی
  • مزایای رویکرد کارگاهی
  • رویکرد پروفرما (ProForma)
  • رویکرد شبیه سازی جایزه
  • مزایای رویکرد شبیه سازی جایزه
  • ریسک های رویکرد شبیه سازی جایزه
  • مقایسه بین رویکردهای مختلف و انتخاب مناسب ترین رویکرد
  • تعیین نقاط قوت و زمینه های بهبود و نقش امتیازدهی
  • خلاصه فرایند خودارزیابی
  • پیشنهادهایی برای انجام خودارزیابی در سازمان های ایرانی
 • درس سیزدهم: سطوح تعالی در مدل EFQM و فرایند دریافت جایزه
 
مفید برای رشته های
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرسپیش نمایش‌ها

پیش‌نمایش ۱: تاریخچه و مفاهیم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۲: راهبری

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۳: خط مشی و راهبرد

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۴: کارکنان و منابع انسانی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید (دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

پیش‌نمایش ۵: مشارکت ها و منابع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۶: فرایندها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۷: نتایج مشتریان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۸: نتایج کارکنان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۹: نتایج جامعه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۰: نتایج کلیدی عملکرد
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۱: منطق رادار و امتیازدهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۲: خودارزیابی سازمانی براساس مدل تعالی EFQM
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش‌نمایش ۱۳: سطوح تعالی در مدل EFQM و فرایند دریافت جایزه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدل های تعالی سازمانی بر مبنای الگوی EFQM (بنیاد مدیریت کیفیت اروپا)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۷۹۲۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG97064
مدت زمان ۱۳ ساعت و ۱۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۵۷۶ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


نظرات

تا کنون ۴۸۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۳ نظر ثبت شده است.
atefeh
atefeh

بسیار جامع و کامل و روان بود، ممنون از زحماتتون.

مهدی
مهدی

برای کار اداری که داشتم این آموزش رو تهیه کردم و آموزش خیلی خوبی بود و برام خیلی مفید بود.

ا حمد
ا حمد

دوره بسیار عالی و کاربردی
بیان و تدریس استاد عالی
ممنون از مجموعه کوشای شما

تنها کاربران ثبت نامی در آموزش امکان درج کامنت را دارند
دسته های مرتبط: مهندسی صنایع | مدیریت

برچسب‌ها: EFQM | EFQM Prize | EQA | ProForma | RADAR | ارزش تعالی | ارزشیابی کارکنان | ارزیابی فرایند | انتخاب مناسب ترین رویکرد | بازبینی طرح های توسعه | بازبینی فرایندها | بازبینی و بهبود راهبری | برنامه ریزی منابع انسانی | به روز کردن طرح های توسعه | بهبود فرایند | بهبود مدیریت منابع انسانی | پرورش منابع انسانی | تاریخچه بنیاد مدیریت کیفیت اروپا | تاریخچه مدل های تعالی | تاسیس آرمان | تحول در رهبری | تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت | تعریف خودارزیابی | جایزه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت | خط مشی و راهبرد | خودارزیابی | خودارزیابی در سازمان های ایرانی | خودارزیابی سازمانی | رادار برای توانمندسازها | راهبری | رهبری چیست | رویکرد پرسشنامه | رویکرد پروفرما | رویکرد شبیه سازی جایزه | رویکرد کارگاهی | زیرساخت رهبری | سطوح تعالی در مدل EFQM | شاخص تحول | صلاحیت کارکنان | طرح های آینده نگر | طرح های توسعه | فرایند دریافت جایزه | فرهنگ تعالی | ماتریس توانمندسازها | مدیریت کیفیت | مدیریت کیفیت اروپا | مدیریت منابع انسانی | مدیریت و رهبری | مزایای خودارزیابی | مشارکت منابع انسانی | معیارهای EQA | منطق رادار | نقش رهبران