×
۴۵,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش مدیریت تولید و عملیات

آموزش مدیریت تولید و عملیات

تعداد دانشجو
۴۶۸ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مدیریت تولید و عملیات

همگی ما کم و بیش با مفاهیم مدیریت تولید و عملیات در ادبیات مدیریتی مواجه شده ایم که با رشد انفجاری در عرصه تولید و صنعت، دامنه آن گسترده تر شده است. در این آموزش در این باب سخن خواهیم گفت که چرا و چگونه واژه مدیریت تولید و عملیات وارد ادبیات مدیریت شد و به شکل امروزی خود درآمده است؟ از ضرورت پیش بینی برای سازمان های تولیدی صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا در متن وظایف مدیریت تولید و عملیات قرار گرفته است. علاوه بر این، به تفصیل راجع به روش های مختلف پیش بینی مانند: روش دلفی، میانگین متحرک، روش نمو هموار، سری های زمانی و غیره صحبت خواهیم کرد و در ادامه نیز تولید پیوسته و ناپیوسته را مطرح می کنیم.

آموزش مدیریت تولید و عملیات

مدت زمان
۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
اسما نجفی بیرگانی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

اسما نجفی بیرگانی، دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، در حال حاضر مشغول انجام رساله خود در حوزه زنجیره تامین هستند. ایشان علاوه بر مباحث تولید از جمله مدل های پویا در برنامه‌ریزی تولید، در حوزه های دیگر مانند: مدیریت پروژه، ERP, SODA, DEA و BSC نیز فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی داشته اند

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

با در نظر گرفتن این مساله که مدیریت تولید و عملیات یکی از جنبه های مهم موفقیت در کسب و کار است، در این فرادرس قصد داریم تا از تمامی زوایا به بررسی راه و رسم این مهم بپردازیم. همگی ما کم و بیش با مفاهیم مدیریت تولید و عملیات در ادبیات مدیریتی مواجه شده ایم که با رشد انفجاری در عرصه تولید و صنعت، دامنه آن گسترده تر شده است.

در این آموزش در این باب سخن خواهیم گفت که چرا و چگونه واژه مدیریت تولید و عملیات وارد ادبیات مدیریت شد و به شکل امروزی خود درآمده است؟ از ضرورت پیش بینی برای سازمان های تولیدی صحبت خواهیم کرد و اینکه چرا در متن وظایف مدیریت تولید و عملیات قرار گرفته است. علاوه بر این، به تفصیل راجع به روش های مختلف پیش بینی مانند: روش دلفی، میانگین متحرک، روش نمو هموار، سری های زمانی و غیره صحبت خواهیم کرد و در ادامه نیز تولید پیوسته و ناپیوسته را مطرح می کنیم.

اینکه هر کدام چه مشخصه هایی دارند، چطور سازمان ها فرایند تولید را مطابق با نیاز و امکانات خود شکل می دهند و تمام آنچه که در راستای آگاه سازی و درک بهتر دانشجویان و افراد متقاضی ضرورت دارد نیز در این درس مورد بررسی قرار می گیرد. همین طور در این آموزش در کنار مباحث مفهومی، فرمول، نمودار، مدل و هر آنچه که به درک و یادگیری بیشتر مخاطب کمک می کند نیز آورده شده است. به خاطر داشته باشید که مهم نیست در چه زمینه ای فعالیت می کنید، همیشه عملیاتی وجود دارد که که به مدیریت صحیح نیاز دارد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: کلیات مدیریت تولید و عملیات
  • تاریخچه مدیریت تولید و عملیات
  • اهمیت تولید در اقتصاد، جامعه، کارایی و بهره وری
  • سیر تحول در سیستم های تولیدی
  • حیطه وظایف مدیریت عملیات
  • ضرورت برخورد سیستماتیک در فعالیت های تولیدی
 • درس دوم: پیش بینی تقاضا - بخش یکم
  • پیش بینی و اهمیت آن در تولید
  • پیش بینی تقاضا و زنجیره عرضه
  • پیش بینی تقاضا و مدیریت استراتژیک
  • ورودی های سیستم پیش بینی
  • خروجی های سیستم پیش بینی
  • محدودیت های سیستم پیش بینی
  • انواع شیوه های پیش بینی
   • پیش بینی قضاوتی
   • پیش بینی بر مبنای گذشته
   • پیش بینی علت و معلولی
   • پیش بینی قضاوتی - روش دلفی
   • پیش بینی قضاوتی - روش توافق جمعی
   • پیش بینی بر مبنای گذشته - روش میانگین متحرک
   • محاسبه خطای پیش بینی در روش میانگین متحرک
   • پیش بینی بر مبنای گذشته - روش میانگین متحرک وزنی
   • پیش بینی بر مبنای گذشته - روش نمو هموار
   • تجربه و تحلیل حساسیت ضریب نمو هموار
 • درس سوم: پیش بینی تقاضا – بخش دوم
  • پیش بینی بر مبنای گذشته – روش باکس - جنکینز
  • پیش بینی بر مبنای گذشته - روش های تعیین روند
  • پیش بینی بر مبنی گذشته - روش نمو هموار دوبل
  • پیش بینی بر مبنای گذشته - روش کمترین مجذورات
  • پیش بینی علت و معلول روش رگرسیون
  • پیش بینی به وسیله تجزیه و تحلیل سری های زمانی
  • پیش بینی براساس تغییرات فصلی - روش های تعیین شاخص فصلی
   • روش میانگین درصد
   • روش میانگین متحرک مرکزی
   • روش رگرسیون
 • درس چهارم: تحلیل نقطه سر به سر BEP و نقطه بی تفاوتی در تولید
  • مدل نقطه سر به سر
  • تجزیه و تحلیل ریاضی نقطه سر به سر
  • رابطه ریاضی نقطه سر به سر با درآمد و هزینه
  • نقطه سر به سر برای چند محصول
  • کاربرد نقطه سر به سر برای انتخاب سیستم های تولیدی
  • کاربرد نقطه سر به سر برای تصمیم گیری در مورد ساخت یا خرید قطعات
  • نقطه سر به سر با درآمدها و هزینه های متفاوت
  • تجزیه و تحلیل غیرخطی نقطه سر به سر
 • درس پنجم: طراحی نحوه استقرار ماشین آلات و کارگاه ها
  • انواع روش های نحوه استفرار
   • نحوه استقرار براساس فرایند تولید
   • نحوه استقرار براساس نوع تولید یا خدمات
   • نحوه استقرار در حالت ثابت
  • مدل های نحوه استقرار براساس فرایند تولید
   • مدل های ترسیمی
   • مدل حرکت - مسافت
  • نمودار ارتباط فعالیت ها
  • طراحی خط مونتاژ
  • متوازن ساختن خط تولید
  • شیوه متوازن ساختن خط مونتاژ
 • درس ششم: کنترل موجودی در سیستم های تولیدی - بخش یکم
  • مدیریت موجودی
  • دسته بندی کالاها بر اساس ABC
  • تجزیه تحلیل هزینه منفعت
  • انواع هزینه ها در مدیریت موجودی
   • هزینه های سفارش
   • هزینه نگهداری
   • هزینه کمبود
  • شرایط تصمیم گیری در کنترل موجودی
  • مدل های کنترل موجودی تحت شرایط اطمینان کامل
   • مدل میزان اقتصادی سفارش (EOQ)
   • مدل فاصله ثابت بین دو سفارش
   • مدل تخفیف در خرید کلی
   • مدل دریافت تدریجی کالا (POQ)
 • درس هفتم: کنترل موجودی در سیستم های تولیدی - بخش دوم
  • تجزیه و تحلیل حساسیت
  • کنترل موجودی تحت شرایط ریسک
   • محاسبه میانگین و انحراف معیار تقاضا وقتی که میزان تقاضا متغیر باشد
   • محاسبه میانگین و انحراف معیار زمان تاخیر تا دریافت سفارش
   • محاسبه EOQ در شرایطی که تقاضا متغیر باشد
   • مدل های کنترل موجودی احتمالی
   • تعیین نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی در صورتی که هزینه کمبود مشخص نباشد
   • تعیین نقطه سفارش و ذخیره احتیاطی در صورتی که هزینه کمبود مشخص باشد
 • درس هشتم: مطالعه کار
  • مطالعه کار
   • هدف های روش سنجی
   • هدف های کارسنجی
  • مراحل انجام روش سنجی
  • تکنیک های تجزیه و تحلیل روش های انجام کار
   • نمودار جریان کار
   • روش های تجزیه و تحلیل عملیات
  • روش تجزیه و تحلیل تربلیگ (Treblig)
  • تکنیک ها و روش های تجزیه و تحلیل کارسنجی
   • روش زمان سنجی با استفاده از اطلاعات استاندارد
   • روش زمان سنجی با استفاده از نمونه گیری
 • درس نهم: برنامه ریزی مواد مورد نیاز، منابع تولید و منابع بنگاه
  • وظایف مدیریت مواد
  • تقاضای مستقل و تقاضای وابسته
  • فرایند برنامه ریزی مواد اولیه و قطعات
  • سطح بندی
  • نکاتی در محاسبه برنامه ریزی مواد
   • در نظر گرفتن ضایعات
   • در نظر گرفتن ذخیره احتیاطی
  • تعیین میزان سفارش یا ساخت با توجه به برنامه ریزی مواد اولیه و قطعات
  • برنامه ریزی ظرفیت
  • برنامه ریزی منابع تولید MRPII
  • برنامه ریزی منابع سازمان ERP

مفید برای رشته های
 • مدیریت صنعتی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. کلیات مدیریت تولید و عملیات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. پیش بینی تقاضا – بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. پیش بینی تقاضا – بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: –۱ بایت -- (کلیک کنید +))

۴. تحلیل نقطه سربه سر BEP و نقطه بی تفاوتی در تولید
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. طراحی نحوه استقرار ماشین آلات و کارگاه ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. کنترل موجودی در سیستم های تولیدی – بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. کنترل موجودی در سیستم های تولیدی – بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. مطالعه کار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. برنامه ریزی مواد مورد نیاز، منابع تولید و منابع بنگاه
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت تولید و عملیات
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۹۲۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG130
مدت زمان ۵ ساعت و ۱۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۴۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۴۶۸ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
سعید
سعید

با سلام. بسیار عالی و کاربردی بود
با تشکر
لطفا تو محیط اکسل بیشتر آموزش داده شود.

صادق
صادق

بسیار آموزش روان و عالی ای هست. ای کاش مباحث دیگری مثل مدیریت پروژه و کنترل کیفیت هم پوشش داده می شد. این یکی از بهترین دوره های فرادرس است.

دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | مهندسی صنایع
برچسب‌ها:
Breakthrough Analysis | Forecasting | POQ | timing | Treblig | Work Study | انتخاب سیستم های تولیدی | انواع شیوه های پیش بینی | برنامه ریزی منابع تولید MRPII | برنامه ریزی منابع سازمان ERP | پیش بینی تقاضا | پیش بینی قضاوتی | پیش بینی قضاوتی - روش دلفی | پیش‌بینی | تجزیه و تحلیل نقطه سربه‌سر | تعیین نقطه سفارش | حلیل نقطه سربه سر BEP | حیطه وظایف مدیریت عملیات | خروجی های سیستم پیش بینی | خرید قطعات | روش باکس جنکینز | روش تجزیه و تحلیل تربلیگ | روش رگرسیون | روش کمترین مجذورات | روش میانگین درصد | روش میانگین متحرک مرکزی | روش میانگین متحرک وزنی | روش نمو هموار | روش نمو هموار دوبل | روش های تعیین شاخص فصلی | سیر تحول در سیستم های تولیدی | شیوه متوازن ساختن خط مونتاژ | کار سنجی و زمان‌سنجی | کنترل موجودی تحت شرایط ریسک | مدل حرکت - مسافت | مدل نقطه سر به سر | مدیریت تولید و عملیات | مدیریت موجودی | نقطه بی تفاوتی در تولید | هدف های کارسنجی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی