×

آموزش درس طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب (رایگان)

آموزش درس طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب (رایگان)

تخفیف ۵۰ درصدی


هزینه آموزش
رایگان!

تعداد دانشجو
۱۰۶ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱ دقیقه
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش درس طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب (رایگان)

یکی از روش های آموزشی که در طی چند سال اخیر، همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش های رسمی و غیررسمی عنوان گردیده و سعی در جایگزینی و تکمیل آموزش حضوری دارد، آموزش الکترونیکی است. در این فرادرس سعی خواهد شد بر مبنای مفاهیم پیش نیاز و نظریه های حامی آموزش تعاملی مبتنی بر وب، راهکارهایی به طراحان جهت طراحی سیستم مدیریت یادگیری، منابع اطلاعاتی، فناوری انتقال دوره با توجه به امکانات رسانه های ارتباطی، حضور اجتماعی، شناختی و تدریس، محیط یادگیری (بافت یادگیری)، ساز و کارهای حمایتی و مراحل تولید محیط یادگیری عملکرد محور بر مبنای وب، اینترنت و اینترانت ارائه شود.

آموزش درس طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب (رایگان)

تعداد دانشجو
۱۰۶ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۱ دقیقه
هزینه آموزش
رایگان!
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

مرضیه سعیدپور

دانشجوی دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی

مرضیه سعیدپور، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، در حال حاضر در رابطه با موضوع رساله بازی های آموزشی در قالب یک طرح پژوهشی و ارائه مقالات مختلف در فصلنامه و مجلات مشغول فعالیت هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

یکی از روش های آموزشی که در طی چند سال اخیر، همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش های رسمی و غیررسمی عنوان گردیده و سعی در جایگزینی و تکمیل آموزش حضوری دارد، آموزش الکترونیکی است. این آموزش علی رغم همه امتیازات خود، از یک مشکل اساسی تحت عنوان کیفیت آموزشی که این نوع آموزش ها ارائه می دهند، رنج می برد. این آموزش ها ابتدا بر بسته های درسی تجویزی تاکید داشتند که باید یادگیرنده در انزوا آن را جذب می کرد.

آن ها معتقد بودند که یادگیری، تجربه ای است فردی و نیاز به گفت و گو برای کسب معنی و تثبیت ادراک ندارد، اما با گذشت زمان و با تغییر نوع مبانی یادگیری و توسعه امکانات وب، به یادگیری به عنوان نوعی تجربه جمعی نگاه شد که معنای مورد یادگیری، از اجماع و توافق گروه یادگیرندگان به دست می آید.

در حال حاضر، طرح مبحث آموزش تعاملی مبتنی بر وب، در قالب اجتماعات یادگیری الکترونیکی توانسته با کمک مفاهیم: حضور اجتماعی، حضور شناختی و حضور تدریس، موجب بالا رفتن میزان مشارکت و تعامل یادگیرندگان در سطوح بالای شناختی و عاطفی شود. مطمئنا یادگیرندگان، با تجربه، احساس قوی صمیمیت، همراهی و پشتیبانی خواهند توانست این آموزش ها را با موفقیت به اتمام برسانند.

در این فرادرس سعی می شود بر مبنای مفاهیم پیش نیاز و نظریه های حامی آموزش تعاملی مبتنی بر وب، راهکارهایی به طراحان جهت طراحی سیستم مدیریت یادگیری، منابع اطلاعاتی، فناوری انتقال دوره با توجه به امکانات رسانه های ارتباطی، حضور اجتماعی، شناختی و تدریس، محیط یادگیری (بافت یادگیری)، ساز و کارهای حمایتی و مراحل تولید محیط یادگیری عملکرد محور بر مبنای وب، اینترنت و اینترانت ارائه شود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری برخط
  • یادگیری مبتنی بر وب (یادگیری وب محور)
  • یادگیری سیار
  • یادگیری توزیعی
  • یادگیری الکترونیکی
  • یادگیری ترکیبی
  • اجتماعات مبتنی بر عمل
  • اجتماعات یادگیری
  • مدیریت دانش
 • درس دوم: بنیان های نظری حامی آموزش تعاملی مبتنی بر وب
  • آشنایی با رویکرد یادگیری سازنده گرایی
   • نظریه ساختن گرایی اجتماعی یا دیالکتیکی (Dialectic)
   • منطقه تقریبی رشد
   • یادگیری موقعیتی
  • آشنایی با رویکرد یادگیری ارتباط گرایی
   • نظریه شناخت توزیع شده
   • نظریه انعطاف پذیری شناختی
   • نظریه یادگیری زایشی
   • نظریه یادگیری خودساماندهی
   • نظریه یادگیری خودتنظیمی و خودهدایتی
 • درس سوم: سیستم مدیریتی دوره
  • سیستم مدیریت یادگیری دوره (ابزار مدیریت)
  • انتخاب سامانه مدیریت یادگیری (نوع ابزار مدیریت)
  • شاخص های انتخاب سامانه مدیریت یادگیری
  • کلاس مجازی یا ادوب کانکت (Adobe Connect)
  • شاخص های انتخاب سامانه مدیریت یادگیری
  • بهره برداری از کلاس مجازی
  • چالش های کلاس های مجازی
  • ابزارهای تالیف وب (ماکرومدیا و زبان های برنامه نویسی)
 • درس چهارم: مراحل و الگوی طراحی آموزش تعاملی مبتنی بر وب
  • نیازسنجی
   • تعریف مشکل، شناسایی منابع مشکل و تعیین راه حل های ممکن
   • محدودیت های موجود، بودجه مورد نیاز و خط زمانی
  • طراحی و برنامه ریزی بر اساس نتایج یادگیری، یادگیرنده، وظایف، ارزشیابی و منابع
   • تحلیل یادگیرنده
   • تحلیل اهداف
   • تحلیل وظایف
   • تحلیل و انتخاب رسانه و منابع مناسب
   • تعیین نوع نظام مدیریتی دوره
   • تعیین نوع نظام ارزشیابی
  • اجرا
   • درگیری
   • مالکیت
   • فرصت
   • تعهد
   • ابزار
   • تعامل
   • تعیین نقش و وظایف
   • بازخورد
   • مشارکت
   • راهبردهای تشویقی (پاداش ها) و جبرانی (زمان، منابع و رسانه های مورد نیاز)
   • پشتیبانی
   • توسعه و کارآموزی حرفه ای
   • کسب سواد و مهارت فناوری
   • خط مشی آموزشی
  • ارزشیابی
   • به کارگیری راهبردهای مختلف جهت ارزشیابی محیط یادگیری، میزان یادگیری و مشارکت یادگیرندگان
  • آشنایی با انواع الگوهای طراحی وب محور
   • آشنایی با مفهوم الگو و الگوهای طراحی
   • آشنایی با ماهیت الگوهای طراحی
   • آشنایی با الگوی طراحی یادگیرنده محور
   • آشنایی با چند الگوی طراحی اجتماعات یادگیری
    • الگوی ۵ مرحله ای توسعه گروه تاکمن (Tuchman)
    • الگوی تعادلی بیلز
    • الگوی جامعه پذیری گروهی
    • چارچوب اجتماع پژوهشی گریسون، آندرسون و آرچر
    • الگوی سالمون (Salmon)
    • الگوی دیک و کاری
 • درس پنجم: طراحی یک اجتماع پژوهشی
  • حضور اجتماعی
   • الگوسازی مشارکت
   • مدیریت مشارکت
   • نظارت بر مشارکت
   • تعامل
   • آموزشی
   • ابزاری
   • دیدارهای حضوری
   • اعتماد
   • صداقت
   • تقدیر
   • مدیریت زمان
   • بازخورد
   • غلبه بر تنهایی و انزوای اجتماعی با تلفیق تعاملات در یادگیری
  • حضور شناختی
   • تعیین و تولید منابع و فعالیت های یادگیری
   • طراحی پیام ها در اشیای یادگیری
   • انتخاب و ارزشیابی اشیای یادگیری
   • انواع منابع و فعالیت های یادگیری
   • تنوع منابع و فعالیت های یادگیری
   • نحوه دستیابی به منابع و فعالیت های یادگیری
   • بررسی مسائل اخلاقی و حق کپی رایت در محیط وب محور
   • بومی سازی بر اساس ارزش های دینی و مذهبی
   • متناسب سازی با نیازهای ویژه یادگیرندگان
  • حضور تدریس
   • الگوسازی
   • تسهیلگری
   • مربیگری
   • داربست سازی
   • حل تعارضات درون گروهی
   • نظارت
   • مدیریت
   • ارزشیابی
 • درس ششم: طراحی فناوری انتقال دوره
  • شناخت انواع فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
  • قابلیت برقراری ارتباطات مختلف همزمان و غیرهمزمان
  • طبیعت تعاملی رسانه های ارتباطی
  • قابلیت ارائه گفتگوهای مشترک با به کارگیری راهکارهای کاهش فاصله تراکنشی
  • قابلیت انتقال محتوای یادگیری به اشکال مختلف
  • نحوه کاربرد فناوری ها، یعنی سواد و مهارت فناورانه
  • قابلیت دسترسی پذیری به فرصت های ارتباطی
  • قابلیت کنترل و شخصی سازی فرصت های ارتباطی
  • قابلیت تکرار و تمرین فرصت های ارتباطی
  • قابلیت ارائه بازخوردهای مختلف
 • درس هفتم: طراحی بافت یادگیری
  • بافت موقعیت یابی
  • بافت آموزشی
  • بافت انتقالی
  • ساختاربندی محیط یادگیری با تاکید بر ارزش های فرهنگی - مذهبی
 • درس هشتم: ساز و کارهای حمایتی
  • تکیه گاه سازی شناختی
  • تکیه گاه سازی فراشناختی
  • تکیه گاه سازی عاطفی
  • تکیه گاه سازی فنی
  • تکیه گاه سازی محتوایی
  • تدارکاتی
  • اطلاعاتی و تکنولوژیکی
  • مدرس یا تسهیلگر

مفید برای رشته های
 • تکنولوژی آموزشی
 • آموزش الکترونیکی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
مفاهیم یادگیری الکترونیکی
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
بنیان های نظری حامی آموزش تعاملی مبتنی بر وب
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
سیستم مدیریتی دوره
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
مراحل طراحی و الگوی طراحی آموزش تعاملی مبتنی بر وب
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
طراحی یک اجتماع پژوهشی
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
طراحی فناوری انتقال دوره
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
طراحی بافت یادگیری
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.
سازکارهای حمایتی
جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.

اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش درس طراحی و توسعه آموزش تعاملی مبتنی بر وب (رایگان)
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۲۶۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG124
مدت زمان ۴ ساعت و ۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۲۴۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

نظرات

ندا بمانا
ندا بمانا
۱۴۰۰/۰۱/۱۱

ممنون خانم دکتر
پاسخ به نظر

محمدحسین نوری
محمدحسین نوری
۱۳۹۹/۱۰/۱۵

بسیار عالی و آموزنده بود
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
Adobe Connect | Designing and Developing | Dialectic | Interactive Instruction | Salmon | Tuchman | Web-Based | آموزش الکترونیکی | آموزش تعاملی مبتنی بر وب | آموزش های رسمی و غیررسمی | ابزارهای تالیف وب | اجتماعات مبتنی بر عمل | اجتماعات یادگیری | اجتماعات یادگیری الکترونیکی | ارتباطات مختلف همزمان و غیرهمزمان | ارزش های دینی و مذهبی | ارزش های فرهنگی - مذهبی | اشیای یادگیری | الگوهای طراحی وب محور | الگوی تعادلی بیلز | الگوی جامعه پذیری گروهی | الگوی دیک و کاری | الگوی سالمون | الگوی طراحی اجتماعات یادگیری | الگوی طراحی یادگیرنده محور | انزوای اجتماعی | انواع الگوهای طراحی وب محور | اینترانت | بافت آموزشی | بافت انتقالی | بافت موقعیت یابی | بافت یادگیری | بنیان های نظری آموزش | تحلیل اهداف | تعهد | تعیین نقش و وظایف | تعیین نوع نظام ارزشیابی | تعیین نوع نظام مدیریتی دوره | تکیه گاه سازی عاطفی | تکیه گاه سازی فراشناختی | تکیه گاه سازی فنی | توسعه امکانات وب | توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات | چارچوب اجتماع پژوهشی گریسون | چالش های کلاس های مجازی | چند الگوی طراحی اجتماعات یادگیری | حضور اجتماعی | حضور تدریس | حضور شناختی | حق کپی رایت در محیط وب محور | حل تعارضات درون گروهی | خط مشی آموزشی | دیالکتیک | دیالکتیکی | راهبردهای تشویقی | راهکارهای کاهش فاصله تراکنشی | رسانه های ارتباطی | رسانه های مورد نیاز | رویکرد یادگیری ارتباط گرایی | زبان های برنامه نویسی | سته های درسی تجویزی | سیستم مدیریت یادگیری | سیستم مدیریت یادگیری دوره | سیستم مدیریتی دوره | شاخص های انتخاب کلاس مجازی | شخصی سازی فرصت های ارتباطی | طبیعت تعاملی رسانه های ارتباطی | طراحی سیستم مدیریت یادگیری | طراحی فناوری انتقال دوره | فرصت های ارتباطی | فعالیت های یادگیری | کارآموزی حرفه ای | کلاس مجازی | کیفیت آموزشی | گروه تاکمن | گروه یادگیرندگان | محیط یادگیری | محیط یادگیری عملکرد محور | مدیریت دانش | مدیریت مشارکت | مشارکت یادگیرندگان | منطقه تقریبی رشد | مهارت فناورانه | مهارت فناوری | نظام ارزشیابی | نظریه انعطاف پذیری شناختی | نظریه ساختن گرایی اجتماعی | نظریه شناخت توزیع شده | نظریه یادگیری خود تنظیمی | نظریه یادگیری خودساماندهی | نظریه یادگیری زایشی | نظریه یادگیری سازماندهی شده | یادگیری الکترونیکی | یادگیری برخط | یادگیری ترکیبی | یادگیری توزیعی | یادگیری سازنده گرایی | یادگیری مبتنی بر وب | یادگیری موقعیتی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی