×
۱۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش مدیریت انتقال تکنولوژی

آموزش مدیریت انتقال تکنولوژی

هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۱۴ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

با توجه به تغییرات بسیار سریع تکنولوژی که در هزاره سوم شاهد آن هستیم و همچنین با تغییر در قلمرو، مانند حرکت از سمت انبوه سازی به تولید طبق سفارش و همچنین تغییرات در نوع رقابت موجود در بازار، نیاز است تا افرادی که در سازمان ها فعالیت می کنند، با مفاهیم مدیریت انتقال تکنولوژی آشنا باشند که این امر اهمیت روزافزون توجه به مدیریت انتقال تکنولوژی را نشان می دهد. این درس با هدف آشنایی دانشجویان رشته های مدیریت با مفاهیم انتقال تکنولوژی انجام شده است. دانشجویان با مفاهیم تکنولوژی، فازهای انتقال تکنولوژی و قراردادهای انتقال تکنولوژی در این درس آشنا می شوند. همچنین در ای فرادرس تجربیاتی در خصوص انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه در آسیا نیز بررسی می شود.

آموزش مدیریت انتقال تکنولوژی

تعداد دانشجو
۲۱۴ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۲ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر فاطمه اسکندر

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی - سیستم‌ها

حوزه علاقه‌مندی کاری ایشان مباحث مربوط به کار تیمی، مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد است. ایشان 13 سال سابقه تدریس در دانشگاه، سازمان‌ها و همکاری به عنوان مشاور در حوزه‌های بهبود و ارزیابی سازمانی را دارند.

توضیحات تکمیلی

مباحث مربوط به مدیریت تکنولوژی، از جمله مباحث میان رشته ای به شمار می رود. مباحثی که دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مدیریت و مهندسی در طول تحصیل خود با آن روبه رو می شوند. در بسیاری از تعریف های مربوط به مدیریت تکنولوژی، تکنولوژی عامل اصلی تولید ثروت تلقی می شود. با توجه به مبحث بیان شده و رشد فناوری در سال های اخیر، هر قدر سازمانی بتواند مدیریت تکنولوژی را به صورت دقیق تری درک کرده و به کار گیرد، از مزیت رقابتی بالاتری در بازار برخوردار خواهد شد.

با توجه به مقدمه بیان شده، توجه دانشجویان و دانش آموختگان رشته های مدیریت و مهندسی در سال های اخیر به مباحث تکنولوژی افزایش یافته است. در این میان، مفهومی به نام انتقال تکنولوژی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. به این علت که بسیاری از کشورها و سازمان ها دارای تکنولوژی مورد نیاز نبوده و نیاز است تا با انتقال تکنولوژی از سایر سازمان ها یا کشورها، به مزیت رقابتی دست یابند.

با توجه به تغییرات بسیار سریع تکنولوژی که در هزاره سوم شاهد آن هستیم و همچنین با تغییر در قلمرو، مانند حرکت از سمت انبوه سازی به تولید طبق سفارش و همچنین تغییرات در نوع رقابت موجود در بازار، نیاز است تا افرادی که در سازمان ها فعالیت می کنند، با مفاهیم مدیریت انتقال تکنولوژی آشنا باشند که این امر اهمیت روزافزون توجه به مدیریت انتقال تکنولوژی را نشان می دهد.

این آموزش با هدف آشنایی دانشجویان رشته های مدیریت با مفاهیم انتقال تکنولوژی انجام شده است. دانشجویان با مفاهیم تکنولوژی، فازهای انتقال تکنولوژی و قراردادهای انتقال تکنولوژی در این درس آشنا می شوند. همچنین در این فرادرس تجربیاتی در خصوص انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه در آسیا نیز بررسی می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مبانی انتقال تکنولوژی و تعریف آن
  • اهداف مطالعه مدیریت انتقال تکنولوژی
  • عوامل بهبود دهنده در قدرت رقابتی تکنولوژی
  • مفهوم تکنولوژی
  • تعریف تکنولوژی
  • اجزای تکنولوژی
  • نقش تکنولوژی در کسب و کار
  • طبقه بندی تکنولوژی
  • مدیریت تکنولوژی
  • سطوح مدیریت تکنولوژی
  • سرعت تغییر تکنولوژی
  • ارائه عوامل حیاتی و موثر در مدیریت تکنولوژی با تاکید بر شرایط محیطی در حال تغییر در دنیا
  • معرفی فرایند نوآوری تکنولوژی، نقش کار آفرینان و عوامل موثر بر نوآوری ها و خلاقیت های موفقیت آمیز
  • نقش تکنولوژی در خلق ثروت
  • عوامل موثر بر خلق ثروت
  • دوره عمر تکنولوژی
  • چرخه های حیات تکنولوژی
  • انتقال تکنولوژی
  • تعاریف انتقال تکنولوژی
 • درس دوم: انتقال تکنولوژی و روش ها
  • مراحل انتقال تکنولوژی
  • تکنولوژی نرم و تکنولوژی سخت
  • تاریخچه انتقال تکنولوژی
  • انواع روش های انتقال تکنولوژی
  • اثربخشی روش انتقال تکنولوژی
  • مراحل انتقال تکنولوژی
  • قراردادهای الحاقی (سرمایه گذاری مخاطره پذیر مشترک)
  • قرارداد امتیاز حق پروانه (لیسانس)
  • سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • دیدگاه کلان به سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • دیدگاه خرد به سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • کانال های انتقال تکنولوژی
  • ارتباطات عمودی با خریداران و تامین کنندگان
  • تفاوت ارتباطات
  • ارتباطات افقی از طریق نمایش رقابت
  • مهاجرت نیروی کار
  • بین المللی کردن تحقیق و توسعه
 • درس سوم: بازار تکنولوژی
  • خریداران تکنولوژی
  • نامناسب بودن برخی از تکنولوژی ها
  • وابستگی به تکنولوژی
  • سیاست واکنشی کشورهای در حال توسعه
 • درس چهارم: تجارب صنعتی شدن و توسعه تکنولوژیک در برخی از کشورهای منتخب آسیا
  • کره جنوبی
  • تایوان
  • شباهت بین کشور کره جنوبی و تایوان
  • تفاوت بین کشور کره جنوبی و تایوان
  • عوامل موفقیت انتقال تکنولوژی در تایوان
  • مالزی
   • عوامل موثر بر توسعه سریع کشور مالزی
   • عوامل موفقیت کشور مالزی
  • تایلند
   • دلایل موفقیت تایلند
  • اندونزی
   • دلایل موفقیت اندونزی
 • درس پنجم: فرایند انتقال تکنولوژی
  • اهداف یادگیری
  • فرایند انتقال تکنولوژی
  • فازهای اصلی فرایند انتقال تکنولوژی
  • تشریح نقش مدیریت انتقال تکنولوژی در فاز گزینش و اکتساب
  • اقدامات اساسی فاز گزینش و اکتساب
  • چالش های فاز گزینش و اکتساب
  • تشریح نقش مدیریت انتقال تکنولوژی در فاز انطباق
  • چالش های فاز انطباق
  • تشریح نقش مدیریت انتقال تکنولوژی در فاز جذب
  • اقدامات اساسی فاز جذب
  • چالش های فاز جذب
  • تشریح نقش مدیریت انتقال تکنولوژی در فاز کاربرد
  • اقدامات اساسی فاز کاربرد
  • چالش های فاز کاربرد
  • تشریح نقش مدیریت انتقال تکنولوژی در فاز توسعه
  • اقدامات اساسی فاز توسعه
  • چالش های فاز توسعه
  • تشریح فاز اشاعه
  • چالش های فاز اشاعه
 • درس ششم: اصول و مبانی موفقیت در انتقال تکنولوژی
  • اصول و مبانی موفقیت در انتقال تکنولوژی
  • مهم ترین عوامل تعیین کننده سطح تکنولوژی در یک کشور
  • مدل 7C در انتقال موفق تکنولوژی
  • فعالیت های کلیدی برای ایجاد بهتر مدل
  • مدل 5 بعدی عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی
  • مهم ترین موانع انتقال تکنولوژی در جهان سوم
  • عوامل کلیدی موفقیت در توسعه کشورهای شرق آسیا
  • عوامل کلیدی موفقیت در انتقال تکنولوژی در ژاپن
  • بیاموزیم هر آنچه را که پیشینیان ما تجربه کرده اند
  • ایران چه باید بکند؟
 • درس هفتم: دستیابی و به کار گیری تکنولوژی
  • روش های دستیابی به تکنولوژی
  • عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به روش دستیابی به تکنولوژی
  • بهره برداری از تکنولوژی
  • عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به بهره برداری از تکنولوژی
  • مراحل طراحی و توسعه تکنولوژی
  • پورتفوی تکنولوژی و تحقیق و توسعه صنعتی
  • توجیه مخارج تحقیقاتی
  • مدیریت جهانی تحقیق و توسعه
  • گزینه هایی برای مدیریت استراتژیک تکنولوژی
  • تولید و ایجاد دانش – موقعیت یابی استراتژیک – سرمایه گذاری تجاری
  • شناسایی حوزه های فنی استراتژیک – ایجاد شبکه
  • مدیریت بر مبنای حوزه های فنی استراتژیک
 • درس هشتم: قراردادهای انتقال تکنولوژی
  • قراردادهای انتقال تکنولوژی
  • ارکان قراردادهای انتقال تکنولوژی
  • ماهیت قراردادهای انتقال تکنولوژی
  • انواع قراردادهای انتقال تکنولوژی
   • قرارداد لیسانس
   • فرانشیز
   • قرارداد تجارت متقابل
   • قراردادهای پیمانکاری
   • قرارداد مشارکت مدنی (جوینت ونچر)

 

مفید برای
 • مدیریت
 • رشته های مهندسی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مبانی انتقال تکنولوژی و تعریف آن
۲. انتقال تکنولوژی و روش ها
۳. بازار تکنولوژی
۴. تجارب صنعتی شدن و توسعه تکنولوژیک در برخی از کشورهای منتخب آسیا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. فرایند انتقال تکنولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. اصول و مبانی موفقیت در انتقال تکنولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. دستیابی و به کارگیری تکنولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. قراردادهای انتقال تکنولوژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۹ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مدیریت انتقال تکنولوژی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۹۵۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMNG116
مدت زمان ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۳۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش مدیریت انتقال تکنولوژی
دیگر آموزش‌های این مدرس

نظرات

تا کنون ۲۱۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۲ نظر ثبت شده است.
جواد
جواد
۱۴۰۰/۰۹/۲۹

فوق العاده اس

نیلوفر
نیلوفر
۱۴۰۰/۰۳/۲۲

عالی بود. من خیلی استفاده کردم .دامنه اطلاعات و مهارت بیان بسیار خوب بود. ممنون

دسته‌بندی موضوعی: مدیریت
برچسب‌ها:
CONTRACT | echnology Transfer Management | joint venture | Technology Transfer | Transfer Methods | اثربخشی روش انتقال تکنولوژی | اجزای تکنولوژی | ارتباطات افقی از طریق نمایش رقابت | ارتباطات عمودی | ارکان قراردادهای انتقال تکنولوژی | اقدامات اساسی فاز گزینش و اکتساب | انبوه سازی | انتقال تکنولوژی در ژاپن | انتقال تکنولوژی مدل ها | انواع روش های انتقال تکنولوژی | ایجاد شبکه | بخش واردات و صادرات | بهره برداری از تکنولوژی | بین المللی کردن تحقیق و توسعه | پورتفوی تکنولوژی | تامین کنندگان | تایلند | تایوان | تحقیق و توسعه صنعتی | تعریف تکنولوژی | تفاوت ارتباطات | تکنولوژی سخت | تکنولوژی نرم | توانایی های انتقال تکنولوژی | توجیه مخارج تحقیقاتی | توسعه تکنولوژیک | توسعه سریع کشور مالزی | توسعه کشورهای شرق آسیا | تولید ثروت | جهان سوم | جوینت ونچر | چرخه های حیات تکنولوژی | حوزه های فنی استراتژیک | خریداران | خریداران تکنولوژی | خلاقیت های موفقیت آمیز | دلایل موفقیت تایلند | دوره عمر تکنولوژی | رشد فناوری در سال های اخیر | رقابت موجود در بازار | روش های دستیابی به تکنولوژی | سرعت تغییر تکنولوژی | سرمایه گذاری تجاری | سرمایه گذاری مخاطره پذیر مشترک | سرمایه گذاری مستقیم خارجی | سطوح مدیریت تکنولوژی | سیاست واکنشی | شرایط محیطی در حال تغییر در دنیا | شناسایی حوزه های فنی استراتژیک | صادرات | طبقه بندی تکنولوژی | عوامل تعیین کننده سطح تکنولوژی | فاز توسعه | فاز توسعه بخش | فاز جذب بخش | فاز گزینش و اکتساب | فازهای اصلی فرایند انتقال تکنولوژی | فازهای انتقال تکنولوژی | فرانشیز | فرایند نوآوری تکنولوژی | قدرت رقابتی تکنولوژی | قرارداد امتیاز حق پروانه | قرارداد تجارت متقابل | قرارداد لیسانس | قرارداد مشارکت مدنی | قراردادهای الحاقی | قراردادهای انتقال تکنولوژی | قراردادهای پیمانکاری | کانال های انتقال تکنولوژی | کره جنوبی | کشورهای در حال توسعه آسیا | مالزی | مبانی انتقال تکنولوژی | مبانی موفقیت در انتقال تکنولوژی | مدل های انتقال تکنولوژی | مدیریت استراتژیک تکنولوژی | مدیریت تکنولوژی | مراحل طراحی و توسعه تکنولوژی | مزیت رقابتی | مطالعه مدیریت انتقال تکنولوژی | مفاهیم مدیریت انتقال تکنولوژی | مفهوم تکنولوژی | مقررات سرمایه گذاری خارجی | منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی | موقعیت یابی استراتژیک | نقش تکنولوژی در خلق ثروت | نقش کار آفرینان | هزاره سوم | واردات
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۹ جلسه ویدئویی
×