×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش تحلیل محیط کسب و کار - پیش ثبت نام

آموزش تحلیل محیط کسب و کار - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش تحلیل محیط کسب و کار - پیش ثبت نام

دولت به منظور سیاست گذاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار به پایش محیط نیاز دارد تا توان رقابتی کشور در سطح ملی و جهانی را ارتقا دهد و آثار مثبت آن را در تولید و رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درآمد تقویت کند. هدف از این فرادرس شناخت همه عوامل محیطی است که در موفقیت و شکست کسب و کار تاثیرگذار هستند و در ادامه به تحلیل چگونگی و میزان تاثیرگذاری این عوامل محیطی بر موفقیت و شکست کسب و کار می پردازیم و در نهایت اشاره می کنیم که چگونه می توان با بهره گیری از عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارها و همچنین کنترل، محدود کردن یا خنثی سازی عوامل موثر بر شکست کسب و کارها، بهترین استفاده را از عوامل محیطی کسب و کارها نمود.

آموزش تحلیل محیط کسب و کار - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

محیط، به طور عام به عواملی اطلاق می شود که یک سیستم و نظام را احاطه کرده است. به بیان دیگر، به مجموعه عواملی که بر فعالیت های کسب و کار تاثیرگذار است، محیط کسب و کار می گویند. هدف تحلیل محیط کسب و کار، شناسایی و ردیابی روندها و رویدادهای جاری و بالقوه ای است که فرصت ها و تهدیدها و همچنین قوت ها و ضعف ها را برای تداوم موفقیت یک کسب و کار ایجاد می کند.

هر کسب و کاری برای موفقیت نیاز به محیط مناسب دارد و آگاهی از وضعیت محیط کسب و کار برای دولت و همچنین برای کسب و کارها اهمیت فوق العاده ای دارد. کسب و کارها در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و به کارگیری نیروی کار، نیاز به تحلیل درست نسبت به زمان حال و آینده محیط کسب و کار خود دارند. دولت ها با اتخاذ سیاست هایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نوآوری و فناوری، فرهنگی، سیاسی و قانونی در شکل گیری محیط کسب و کار نقش اساسی ایفا می کنند.

با توجه به فرایند جهانی سازی و تاثیر عوامل جهانی و ملی در فعالیت کسب و کارها، شناسایی محیط کسب و کارها و عوامل کلیدی موثر بر آن بیش از گذشته اهمیت دارد. جهانی شدن و نحوه تعامل دولت ها با نهادهای بین المللی و منطقه ای بر محیط کسب وکارها تأثیرگذار هستند، بنابراین تمامی کسب و کارها اعم از: کسب وکارهای خصوصی، دولتی، کوچک و بزرگ به تحلیل و پایش محیط کسب و کارخود نیاز دارند تا روندها و رویدادهای موثر بالفعل و بالقوه بر کسب وکارشان را شناسایی کنند و از این طریق راهبرد و سیاست مناسب برای موفقیت کسب و کار خود را اتخاذ کنند.

دولت به منظور سیاست گذاری مناسب برای بهبود محیط کسب و کار به پایش محیط نیاز دارد تا توان رقابتی کشور در سطح ملی و جهانی را ارتقا دهد و آثار مثبت آن را در تولید و رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درآمد تقویت کند. هدف از این فرادرس شناخت همه عوامل محیطی است که در موفقیت و شکست کسب و کار تاثیرگذار هستند و در ادامه به تحلیل چگونگی و میزان تاثیرگذاری این عوامل محیطی بر موفقیت و شکست کسب و کار می پردازیم و در نهایت اشاره می کنیم که چگونه می توان با بهره گیری از عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارها و همچنین کنترل، محدود کردن یا خنثی سازی عوامل موثر بر شکست کسب و کارها، بهترین استفاده را از عوامل محیطی کسب و کارها نمود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مبانی، اصول و نظریه های محیط کسب و کار
  • درآمدی بر پایش محیط کسب و کار
   • اهداف پایش
   • مفهوم و تعریف پایش محیط
   • مبانی و اصول پایش محیط
   • کانون توجه پایش محیط
   • الگوها و روش های پایش محیط
   • قابلیت تحلیل محیط و نفوذ سازمانی
   • پایش محیط برای جست و جوی اطلاعات و یادگیری سازمانی
   • کاربرد پایش محیط
  • آینده پژوهی
   • تحولات مفهوم آینده پژوهی
   • نگاه ناموفق به آینده و فعالیت کسب و کارها
   • اهداف آینده پژوهی و شکل گیری پارادایم ها
   • اولین پارادایم تحقیقات آینده
   • دومین پارادایم تحقیقات آینده
   • پارادایم جدید آینده پژوهی
   • فازهای تحقیقات آینده پژوهی مدرن
  • نظام های اقتصادی
   • انواع نظام های اقتصادی
   • نظام های اقتصادی و فعالیت های کارآفرینی
   • نظام اقتصادی اسلام (نظریه و عمل)
   • نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز (نظریه و عمل)
   • نظام اقتصاد سرمایه داری (نظریه و عمل)
   • نظام اقتصادی مختلط (نظریه و عمل)
  • راهبردهای توسعه
   • مفاهیم، مبانی و اصول
   • راهبرد توسعه جایگزینی واردات
   • مبانی شکل گیری راهبرد
   • ماهیت راهبرد
   • سیاست های راهبرد
  • نظریه های محیط
   • نظریه غیر قطعی (اقتضایی)
   • نظریه وابستگی منابع
   • نظریه اقتصاد هزینه مبادله
   • نظریه شبکه ای (ساختاری)
   • نظریه بوم شناسی سازمانی
   • نظریه نهادگرایی
   • نظریه اقتصادی
 • درس دوم: محیط درون کسب و کار
  • فعالیت های درون سازمان
   • وظایف مدیریت
   • تحولات محیطی و مدیریت سازمان
   • راهبرد تولید
   • بازاریابی
   • مدیریت منابع انسانی
   • امور مالی و حسابداری
   • نوآوری
  • ساختار قانونی و سازمانی کسب و کار
   • اهداف بنیادی کسب و کار
   • ذینفعان کسب و کار
   • طبقه بندی کسب و کارها براساس مالکیت
   • خود اشتغالی
   • شرکت با مسولیت نامحدود
   • شرکت با مسولیت محدود
   • انواع شرکت در ایران
   • شرکت با مسولیت محدود
   • شرکت سهامی (خاص و عام)
   • شرکت تضامنی
   • شرکت غیر سهامی مختلط
   • شرکت نسبی
   • شرکت تعاونی
   • ساختار سازمانی
   • مبانی ساختار سازمانی
   • ساختار سازمان براساس وظیفه
   • ساختار سازمان براساس بخش ها
   • ساختار سازمان براساس محصول
   • ساختار سازمان براساس روابط ماتریسی
  • روش های رشد کسب و کارها
   • کسب و کار و تخصیص منابع
   • مقیاس اقتصادی و رشد
   • روش های رشد
   • رشد کسب و کار از درون
   • رشد کسب و کار از بیرون (ادغام یا خرید)
   • روش های تامین مالی رشد
   • محدودیت های رشد
  • فرهنگ سازمانی
   • نظریه های فرهنگ سازمانی
   • فرهنگ ایمنی سازمانی
   • نظریه میان فرهنگی سازمانی
   • مدیریت و فرهنگ
  • نظریه های سازمان و مدیریت
   • نظریه های مدیریت کلاسیک
   • نظریه مدیریت علمی
   • نظریه مدیریت اجرایی عمومی
   • نظریه های رفتار سازمانی
   • نظریه های مبتنی بر رویکردهای معاصر
   • نظریه سیستمی
   • نظریه اقتضایی
 • درس سوم: محیط خرد کسب و کار
  • نظام بازار
   • ساز و کار بازار
   • تقاضا
   • عرضه
   • بازار محصول
   • مفهوم و تعریف تعادل
   • تغییر همزمان تقاضا و عرضه
   • کشش ها
   • سیاست دولت در بازار
  • ساختار بازار
   • بازار رقابت کامل
   • بازار رقابت انحصاری
   • بازارهای انحصار فروش
   • بازارهای انحصار خرید
   • بازار انحصار طبیعی
  • ساختار صنعتی
   • ساختار صنعت
   • ساختار صنعت ایران
   • ارزش افزوده بخش های اصلی اقتصاد
   • سهم بخش ها از ارزش افزوده اقتصاد کشور
   • اشتغال بخش های اصلی اقتصاد
 • درس چهارم: محیط کلان کسب و کار
  • محیط سیاسی
   • مفاهیم و تعاریف
   • محیط سیاسی
   • شکل گیری جناح های سیاسی
   • انواع نظام های سیاسی
   • تحولات سیاسی و محیط کسب و کار
   • سطح تاثیرگذاری دولت
   • الگویی برای فرایند سیاست گذاری
   • انتخاب رئیس دولت
   • نهادهای حکومت در ایران
  • محیط اقتصاد کلان
   • جریان واقعی و پولی در اقتصاد
   • تحولات فعالیت های اقتصادی (احصای سیاست های اقتصاد کلان)
   • اهداف اقتصاد کلان
   • ارتقای رشد اقتصادی
   • مدیریت ادوار تجاری و رشد اقتصادی
   • کاهش نرخ بیکاری
   • کنترل نرخ تورم
   • کنترل استقراض دولت
   • دستیابی به نرخ ارز با ثبات
   • تعادل تراز پرداخت ها
   • اصول سیاست گذاری
   • مداخله دولت و سیاست گذاری
   • فرایند سیاست گذاری
   • چارچوب سیاست های اقتصادی
   • سیاست های سمت عرضه کل اقتصاد
   • سیاست های سمت تقاضای کل اقتصاد
   • سیاست مالی و بودجه
   • سیاست پولی
   • سیاست مالی
   • سیاست های تجاری
   • سیاست ارزی
   • عوامل موثر بر نرخ ارز
   • آثار تحولات نرخ ارز
   • مدیریت بازار ارز ایران
  • محیط جمعیتی
   • رویکردهای تاریخی تحولات جمعیت جهان
   • ارتباط جمعیت و کسب و کار
   • تحولات جمعیت و کسب و کار
   • تحولات جمعیت جهان (گذشته، حال و آینده)
   • مهاجرت و تحولات جمعیتی
   • تحولات جمعیت ایران (گذشته، حال و آینده)
   • تحولات هرم جمعیت ایران
   • ویژگی های جمعیت
   • تحولات ساختار گروه های سنی جمعیت
   • جمعیت مهاجر
  • محیط اجتماعی
   • خانواده به عنوان نهاد اجتماعی
   • گروه های اجتماعی
   • سرمایه اجتماعی
   • گروه های مرجع
   • طبقات اجتماعی
   • روند تحولات اشتغال و بیکاری کشور
   • روند تحولات اشتغال بخش های اقتصادی کشور
   • روند تحولات اشتغال بخش های عمومی و خصوصی
   • بهره مندی خانوارهای کشور از تسهیلات و امکانات
   • تحولات درآمد- هزینه خانوارهای شهری کشور
   • تسهیلات و لوازم زندگی
   • روند تحولات الگوی مصرف خانوارهای شهری کشور
  • محیط فرهنگی
   • مفاهیم و تعاریف
   • فرهنگ ملی
   • فرهنگ و دین
   • فرهنگ و زبان
   • فرهنگ و نمادهای ملی
   • محیط فرهنگی ایران و کسب و کار
   • جهانی شدن و تحولات فرهنگ ملی
  • محیط اخلاقی
   • ارزش ها و اخلاق
   • اخلاق با تاکید بر دیدگاه متفکران اسلامی
   • اخلاق در کسب و کار
   • اصول اخلاقی کسب و کار
   • اخلاق و مسولیت های درون سازمانی و درون صنعتی کسب و کارها
   • مسولیت های اخلاقی ناشی از ماهیت بازار
   • موضوعات اخلاقی ناشی از مسولیت کسب و کارها در قبال جامعه
   • واکنش به دغدغه های اخلاقی کسب و کارها
   • اخلاق در محیط زیست
   • مسولیت اجتماعی کسب و کارها
   • مدیریت زیست محیطی در قبال مسولیت اجتماعی
   • واکنش کسب و کارها به ملاحظات زیست محیطی
   • رویکردهای ارتقای ملاحظات زیست محیطی در کسب و کارها
  • محیط قانونی
   • مبانی، اصول و اهداف قانون
   • نظام حقوقی کشورها
   • طبقه بندی قانون
   • قانون های حاکم بر تولید و رشد اقتصادی
   • قانون ضد تراست
   • مکتب فکری ساختاری
   • مکتب فکری شیکاگو
   • مکتب فکری سازمان صنعتی جدید
   • قانون رقابت و منع انحصار در ایران
   • قانون ها و مقررات حاکم بر فعالیت کسب و کارها
   • نظام قانون گذاری ایران
  • محیط فناوری و نوآوری
   • مفاهیم و تعاریف
   • نظریه های توسعه نوآوری فناوررانه
   • پارادایم ها و سیاست های نوآوری و فناوری
   • پارادایم نئوکلاسیک ها
   • سیاست های توسعه نوآوری و فناوری
   • چالش های پیش روی نئوکلاسیک
   • پارادایم ساختارگرایان تکاملی
   • سیاست های نوآوری و فناوری
   • چالش های پیش روی ساختارگرایان
   • نقش مکملی پارادیم ها
   • فناوری و کسب وکارها
   • زیست فناوری
   • دانش و فناوری و نقشه جامع علمی ایران
 • درس پنجم: محیط بین الملل کسب و کار
  • نیروها و عوامل بین المللی
   • راهبردها و بین المللی شدن کسب و کار
   • عوامل بین المللی شدن کسب و کار
   • همگنی بازارهای جهانی محصولات
   • انگیزه کسب و کارها برای بین المللی شدن
   • راهبردهای بین المللی شدن
   • در دسترس بودن منابع برای توسعه در سطح بین المللی
   • راهبرد صادرات
   • راهبرد اعطای نمایندگی یا تحت لیسانس
   • راهبرد بین المللی متحدان و سرمایه گذاری مشترک
   • راهبرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی
  • جهانی شدن و بین المللی شدن کسب و کارها
   • جهانی شدن
   • بین المللی شدن (نقش سرمایه گذاری خارجی)
   • شرکت های فراملی یا چند ملیتی
   • بین المللی شدن کسب و کارها
  • نهادهای بین المللی
   • سازمان ملل
   • بانک جهانی
   • صندوق بین المللی پول
   • سازمان تجارت جهانی
 • درس ششم: شاخص های محیط کسب و کار
  • شاخص دمکراسی
  • شاخص آزادی اقتصادی
  • شاخص رقابتمندی
  • شاخص دیده بان جهانی کارآفرینی
  • شاخص اقتصاد دیجیتال
  • شاخص نوآوری
  • شاخص سهولت انجام فعالیت های کسب و کار
  • مبانی و اصول شاخص سازی
 • درس هفتم: روش شناسی، مدل سازی و پیش بینی
  • روش شناسی مدل سازی
   • مفهوم و تعریف ها
   • روش کمیسیون کاول
   • روش سیستمی VECM و VAR
   • روش ادوار تجاری واقعی
   • روش LSE
   • مسائل کلیدی در روش شناسی
   • مدل سازی انتظارات
   • همزمانی
   • موفقیت ها و چالش های پیشروی روش شناسی
   • روابط ضعیف
   • تجمیع
   • سلسله مراتب
   • پیشینه موضوع و مدل سازی
   • نسبت t
   • برآورد مدل تحت شرایط نااطمینانی
  • رگرسیون و مدل های خطی و غیر خطی
  • پیش بینی
   • هدف پیش بینی
   • انواع پیش بینی
   • روش های پیش بینی کیفی
   • روش ایفای نقش
   • روش قصد
   • روش تحلیل یکپارچه
   • روش نظرات کارشناسی
   • روش قضاوتی تلفیقی کارشناسی
   • روش های پیش بینی کمی
   • مدل های یک متغیره
   • مدل های چند متغیره
   • شاخص های اندازه گیری اعتبار پیش بینی
 • درس هشتم: تکنیک های محیط کسب و کار
  • تکنیک PEST
  • تکنیک SWOT
  • تکنیک پورتر
  • تکنیک گزینه ای
  • تکنیک دلفی
 • درس نهم: بهبود محیط کلان کسب و کار ایران (فرصت ها، چالش ها و سیاست های راهبردی)
  • فرصت های کارآفرینانه (نظریه و عمل)
   • مفهوم و تعریف فرصت های کارآفرینانه
   • ارتباط کارآفرینی و فرصت های کارآفرینانه
   • رویکرد بازار به عنوان فرایند تخصیص منابع
   • رویکرد بازار به عنوان فرایند کشف فرصت ها
   • رویکرد بازار به عنوان فرایند خلق فرصت ها
   • توسعه فرصت های کارآفرینانه ایران
   • ظرفیت جذب
   • دسترسی به بازار
   • خاستگاه عمومی
   • خلق بازارهای جدید
   • بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه
   • منابع و ظرفیت های اقتصادی کشور
   • دسترسی به بازار
   • ظرفیت های سمت عرضه کارآفرین
  • موانع و چالش های اساسی پیشروی کسب و کارها
   • موانع کسب و کارها در سطح بین المللی و منطقه ای
   • موانع کسب و کارهای ایران
   • گزارش مجمع جهانی اقتصاد
   • گزارش پایش محیط کسب و کار در سطح ملی و استانی
   • موانع و چالش های کسب و کارها در آستانه برنامه پنجم توسعه
   • حقایق آشکار شده ایران و چالش های اساسی
   • جمع بندی موانع و چالش های ایران
  • سیاست های راهبردی بهبود محیط کسب و کار
   • مفاهیم، مبانی و چارچوب سیاست گذاری
   • سیاست گذاری و مداخله دولت
   • مراحل سیاست گذاری
   • دلایل شکست سیاست های دولت
   • منشا شکست دولت
   • تجارب شکست برنامه ها و سیاست های دولت
   • سیاست راهبردی ارتقای کارآمدی نهادها
   • سیاست راهبردی توسعه دانش، فناوری و نوآوری
   • سیاست راهبردی ارتقای کارایی و توسعه بازارهای اقتصاد کلان
   • سیاست راهبردی با ثبات سازی محیط کلان

 

مفید برای
 • مدیریت


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش تحلیل محیط کسب و کار - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIMNG103
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

نگار
نگار
بنظرم باید خوب باشه قسمتی از اون را قبلا در مارکتینگ خوندم
شبنم نمازکار
شبنم نمازکار
سلام
منتظر این آموزش بسیار خوبتون هستم.
ممنونم
برچسب‌ها:
آثار تحولات نرخ ارز | ارتباط جمعیت و کسب و کار | اصول اخلاقی کسب و کار | انواع شرکت در ایران | انواع نظام های اقتصادی | اولین پارادایم تحقیقات آینده | تحولات جمعیت و کسب و کار | تحولات مفهوم آینده پژوهی | تکنیک PEST | تکنیک SWOT | تکنیک های محیط کسب و کار | درآمدی بر پایش محیط کسب و کار | راهبرد تولید | راهبردهای توسعه | روش های رشد کسب و کارها | سیاست دولت در بازار | شاخص های محیط کسب و کار | فرصت های کارآفرینانه | فعالیت های درون سازمان | کانون توجه پایش محیط | گزارش مجمع جهانی اقتصاد | محیط جمعیتی | محیط خرد کسب و کار | محیط درون کسب و کار | محیط کلان کسب و کار | مدیریت بازار ارز ایران | مدیریت منابع انسانی | منشا شکست دولت | موانع کسب و کارهای ایران | نظام اقتصادی اسلام | نظریه های سازمان و مدیریت | نظریه های محیط | نظریه وابستگی منابع | نقش مکملی پارادیم ها | همگنی بازارهای جهانی محصولات | وظایف مدیریت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×