×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش بیومواد سرامیکی در مهندسی پزشکی - پیش ثبت نام

آموزش بیومواد سرامیکی در مهندسی پزشکی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش بیومواد سرامیکی در مهندسی پزشکی - پیش ثبت نام

بیوسرامیک ها (کلسیم فسفات، شیشه های زیست فعال و شیشه سرامیک ها) برای طراحی و ساخت داربست هایی با ساختارهای مطلوب برای ترمیم، بازسازی و احیای قسمت های آسیب دیده بدن استفاده می شوند. هدف از ارائه این درس، آشنایی دانشجویان با مواد سرامیکی، خواص و کاربردهای آن ها در پزشکی است. در این فرادرس در مورد تعریف سرامیک ها، انواع سرامیک ها، ساختمان و خواص فیزیکی و مکانیکی سرامیک ها، انواع بیوسرامیک ها، ارزیابی خواص مکانیکی سرامیک ها، ساخت و پردازش سرامیک ها، هیدروکسی آپاتیت، سرامیک های متخلخل، یونومرهای شیشه ای، کاربرد سرامیک ها در دندانپزشکی و غیره تحت عنوان درس بیوسرامیک ها ارائه خواهد شد.

آموزش بیومواد سرامیکی در مهندسی پزشکی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

مواد سرامیکی بخشی از زندگی روزمره برای هزاران سال بوده است. سرامیک های سنتی شامل: چینی، نسوزها، سیمان ها و شیشه است. اخیرا سرامیک های پیشرفته شامل: فروالکتریک ها، اکسیدهای ساختاری، به وریدها، کاربیدها و نیتریدها و شیشه سرامیک ها توسعه یافته اند و این کاربردها را در زمینه محیط زیست، انرژی، پزشکی و سلامت گسترده می سازد. افزایش جمعیت سالخورده مبتلا به بیماری های وابسته به سن، نیاز به استفاده از مواد بیولوژیکی جدید را که می تواند جایگزین بافت های آسیب دیده شود و پتانسیل بازسازی و ترمیم اجزای آسیب دیده بدن را ارتقا دهد، فراهم می کند.

به تازگی مواد سرامیکی به عنوان نامزدهای مواد ایمپلنت و ترمیم و بازسازی قسمت های آسیب دیده بدن مورد توجه زیادی قرار گرفته اند چون که آن ها دارای ویژگی های بسیار مطلوب و خاص برای برخی از برنامه های کاربردی هستند. سرامیک ها گاهی اوقات در دندان پزشکی به عنوان تاج دندان، به دلیل خنثی بودن آن ها به سیالات بدن، استحکام بالا و زیبایی ظاهری خوب بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

بیوسرامیک ها (کلسیم فسفات، شیشه های زیست فعال و شیشه سرامیک ها) برای طراحی و ساخت داربست هایی با ساختارهای مطلوب برای ترمیم، بازسازی و احیای قسمت های آسیب دیده بدن استفاده می شوند. هدف از ارائه این درس، آشنایی دانشجویان با مواد سرامیکی، خواص و کاربردهای آن ها در پزشکی است.

در این فرادرس در مورد تعریف سرامیک ها، انواع سرامیک ها، ساختمان و خواص فیزیکی و مکانیکی سرامیک ها، انواع بیوسرامیک ها، ارزیابی خواص مکانیکی سرامیک ها، ساخت و پردازش سرامیک ها، هیدروکسی آپاتیت، سرامیک های متخلخل، یونومرهای شیشه ای، کاربرد سرامیک ها در دندان پزشکی و غیره تحت عنوان درس بیوسرامیک ها ارائه خواهد شد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه
  • تعریف سرامیک ها و انواع پیوندها
  • کریستالوگرافی آغازین
  • ریزساختارهای سرامیک
  • سرامیک های سنتی در مقابل سرامیک های پیشرفته
  • خواص معمولی سرامیک ها
  • کاربردها
 • درس دوم: انواع سرامیک ها
  • سرامیک ها
  • سرامیک های اکسیدی
  • اکسیدهای فعال
   • سیستم های پایه کلسیم فسفات
   • اکسیدهای زیست فعال دیگر
  • اکسیدهای خنثی
   • سرامیک های آلومینا (Alumina)
   • سرامیک های زیرکونیا
   • کامپوزیت های آلومینا - زیرکونیا
  • سرامیک های غیر اکسیدی
   • سیلیکون نیترید
   • سیلیکون کاربید
  • شیشه های بیواکتیو یا زیست فعال
  • شیشه و شیشه سرامیک ها
  • سرامیک های چند جزیی
  • انواع شیشه سرامیک ها و شیشه سرامیک های بیو اکتیو یا زیست فعال
   • روش ساخت
   • خواص و ترکیبات
   • جایگاه فعلی
 • درس سوم: ساختار و خواص سرامیک ها
  • ساختمان سرامیک ها
   • عوامل موثر بر ساختار سرامیک ها
   • ترکیبات یونی دو تایی
   • ساختارهای کریستالی کامپوزیت
   • ساختار سرامیک های کووالانسی
   • ساختار سیلیکات ها
  • خواص سرامیک ها
  • آلومینا
   • ساختار
   • خواص فیزیکی و مکانیکی
   • آلومینا به عنوان بیومواد
  • زیرکونیا
   • ساختار
   • خواص فیزیکی و مکانیکی
  • کلسیم فسفات
   • ساختار
   • خواص فیزیکی
  • شیشه سرامیک ها
   • تشکیل
   • خواص
   • سرامیک های دیگر
  • کربن ها
   • ساختار
   • خواص
   • روش های ساخت
   • کاربرد
 • درس چهارم: انواع بیوسرامیک ها (تقسیم بندی بیوسرامیک ها)
  • خصوصیات و فرآورش
   • تقسیم بندی
   • سرامیک های خنثی
   • اکسید آلومینا و خواص مکانیکی آن ها
   • زیرکونیا و خواص مکانیکی آن ها
  • سرامیک های متخلخل
  • شیشه های زیست فعال و شیشه سرامیک ها
   • مراحل واکنش زیست فعالی
   • سرامیک های کلسیم فسفات
   • پوشش های کلسیم فسفات
  • سرامیک های قابل جذب یا (Resorbable)
   • سیمان های استخوانی کلسیم فسفات
 • درس پنجم: خواص مکانیکی سرامیک ها
  • آشنایی با خواص مکانیکی
   • بیوسرامیک ها
   • شکست سرامیک ها
   • رشد ترک بحرانی
  • تعریف و اندازه گیری خواص مکانیکی
   • سختی
   • استحکام فشاری
   • استحکام خمشی
   • مدول الاستیک
   • تافنس شکست
   • استحکام سرامیک ها
   • مکانیسم های افزایش در تافنس شکست یا چقرمگی
  • شیشه های زیست فعال و شیشه سرامیک ها
  • کلسیم فسفات ها و کامپوزیت های کلسیم فسفات
  • سیمان های کلسیم فسفات
  • سرامیک های زیست خنثی ساختاری
 • درس ششم: تریبولوژیکی سرامیک ها
  • مواد تربیولوژیکی
  • تعریف و طبقه بندی سرامیک ها
  • خواص سرامیک های ساختاری
  • کاربردهای سرامیک های ساختاری
 • درس هفتم: هیدروکسی آپاتیت و روش های پوشش دهی
  • ساختار
  • سنتز
   • روش رسوب شیمیایی تر
   • روش سل ژل
   • هیدروترمال (Hydrothermal)
   • مایکروویو
  • پوشش ها و روش های پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت
  • خواص
  • کاربردها
 • درس هشتم: سرامیک های متخلخل
  • مواد متخلخل
  • طبقه بندی مواد متخلخل
  • روش های ساخت مواد متخلخل
   • روش اسفنج پلیمری یا روش الگوبرداری
   • اسیدشویی
   • استفاده از مواد گاززا
  • کاربرد سرامیک های متخلخل
   • کاشتنی ها
   • مهارکننده باکتری
   • کاربرد کاتالیستی
 • درس نهم: یونومرهای شیشه ای
  • ترکیبات
  • طراحی
  • ساختار
  • تبلوری
  • تعویض کاتیون
 • درس دهم: روش ساخت سرامیک ها
  • فرایندهای ساخت سرامیک ها
  • کاربرد سرامیک ها
  • آماده سازی سرامیک های هیدروکسی آپاتیت
  • سرامیک های متخلخل
  • شیشه
  • شیشه سرامیک ها
  • پوشش دهی
 • درس یازدهم: کاربرد سرامیک ها در دندان پزشکی
  • کاربردهای دندانی سرامیک های باربری
  • سرامیک های تجاری باربری
  • طراحی و توسعه سرامیک های دندانی
  • الزامات برای مواد سرامیک دندانی
  • استفاده و مزایای کلیدی زیرکونیا به عنوان مواد دندانی
  • آلومینا در کاربردهای دندانی
  • کامپوزیت های زمینه آلومینا
  • کاربردهای درمانی سرامیک ها
   • پرتودهی
   • مهندسی بافت
  • مواد سرامیکی مغناطیسی در پزشکی
  • سیمان های دندانی
   • طبقه بندی
   • عوامل موثر
   • انواع

 

مفید برای
 • مهندسی مواد
 • مهندسی پزشکی


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بیومواد سرامیکی در مهندسی پزشکی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIMME117
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون برای این آموزش نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Alumina | hydrothermal | Resorbable | استحکام خمشی | استحکام فشاری | اسیدشویی | اکسیدهای خنثی | اکسیدهای ساختاری | ایمپلنت | پرتودهی | تاج دندان | تافنس شکست | ترکیبات یونی دو تایی | رشد ترک بحرانی | روش اسفنج پلیمری | روش سل ژل | روش های ساخت مواد متخلخل | زیست فعال | ساختار سرامیک های کووالانسی | ساختارهای کریستالی کامپوزیت | سرامیک های آلومینا | سرامیک های اکسیدی | سرامیک های تجاری باربری | سرامیک های چند جزیی | سرامیک های زیرکونیا | سرامیک های متخلخل | سیستم های پایه کلسیم فسفات | سیلیکون کاربید | سیلیکون نیترید | شیشه های زیست فعال | فروالکتریک | کاربرد کاتالیستی | کریستالوگرافی آغازین | کلسیم فسفات | مایکروویو | مهندسی بافت | مواد بیولوژیکی | مواد دندانی | هیدروکسی آپاتیت | یونومرهای شیشه ای
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×