×
۸۰,۰۰۰ تومان تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

آموزش عملیات حرارتی

آموزش عملیات حرارتی

تعداد دانشجو
۴۹۹ نفر
مدت زمان
۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش عملیات حرارتی

آلیاژهای مهندسی آهنی و غیر آهنی نقش بسزایی در صنایع مهم و استراتژیک کشورها از جمله: صنایع خودروسازی، دفاعی، هسته ای، نظامی، نفت و پتروشیمی دارند. گاهی در سازه های صنعتی شرایط حادی بروز پیدا می کند که باعث آسیب و یا حتی شکست قطعات شده و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را به صنایع مربوطه تحمیل می نماید. به منظور حفظ خواص مواد و افزایش کارایی آن ها در شرایط سرویس، روش های مختلفی از جمله: آلیاژسازی، عملیات حرارتی، عملیات شکل دهی و عملیات مکانیکی – حرارتی وجود دارند. به همین منظور در این فرادرس تلاش شده است تا آموزشی مفید از مباحث نظری و کاربردی عملیات حرارتی برای دانشجویان، مهندسان، صنعتگران و متخصصان عملیات حرارتی تهیه گردد.

آموزش عملیات حرارتی

مدت زمان
۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۱۶ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
سروش بخشی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد

مهندس سروش بخشی در حال حاضر مشغول نگارش رساله دکتری در زمینه بررسی تحولات ریزساختاری ناشی از فرایندهای عملیات حرارتی در فولادهای کم آلیاژ و بررسی مکانیزم شکست آن ها هستند. همچنین ایشان مهارت بالایی در نرم افزارهای تخصصی مهندسی مواد از جمله نرم افزارهای: آنالیز تصویر، تحلیل کیفی و کمی نتایج XRD و رسم نمودار دارند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

آلیاژهای مهندسی آهنی و غیر آهنی نقش بسزایی در صنایع مهم و استراتژیک کشورها از جمله: صنایع خودروسازی، دفاعی، هسته ای، نظامی، نفت و پتروشیمی دارند. گاهی در سازه های صنعتی شرایط حادی بروز پیدا می کند که باعث آسیب و یا حتی شکست قطعات شده و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری را به صنایع مربوطه تحمیل می نماید. به منظور حفظ خواص مواد و افزایش کارایی آن ها در شرایط سرویس، روش های مختلفی از جمله: آلیاژسازی، عملیات حرارتی، عملیات شکل دهی و عملیات مکانیکی – حرارتی وجود دارند.

در این بین، روش عملیات حرارتی به دلیل سادگی طرح، سهولت اجرا و مهم تر از همه، هزینه پایین تر بیش از سایر روش ها، مورد توجه صنایع کشورها قرار گرفته است. لذا شناخت اصولی مباحث نظری و کاربردی فرایندهای عملیات حرارتی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی، آشنایی با چگونگی تغییر خواص فیزیکی – مکانیکی قطعات از طریق عملیات حرارتی و آشنایی با عیوب ناشی از فرایندهای عملیات حرارتی ناصحیح بر روی قطعات و روش های جلوگیری از آن ها، امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای کاربران عملیات حرارتی در پروژه های دانشگاهی و صنعتی است.

به همین منظور در این فرادرس تلاش شده است تا آموزشی مفید از مباحث نظری و کاربردی عملیات حرارتی برای دانشجویان، مهندسان، صنعتگران و متخصصان عملیات حرارتی تهیه گردد. پس از مطالعه این آموزش قادر خواهیم بود مسائل مختلف عملیات حرارتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چرخه های عملیات حرارتی بهینه برای بهبود خواص و حفظ کارایی در شرایط سرویس آلیاژهای آهنی و غیر آهنی را طراحی نماییم.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر عملیات حرارتی
  • تعریف عملیات حرارتی
  • تاریخچه عملیات حرارتی
  • نمودارهای تعادلی
  • اثرات عناصر آلیاژی بر نمودارهای تعادلی
 • درس دوم: فازها و ساختارهای تعادلی در فولادها (دگرگونی پرلیتی)
  • پرلیت (Pearlite) و دگرگونی یوتکتوئیدی
   • اثر دما بر دگرگونی پرلیتی
   • اثر عناصر آلیاژی بر تشکیل پرلیت
 • درس سوم: فازها و ساختارهای غیر تعادلی در فولادها (دگرگونی های بینیتی، مارتنزیتی)
  • مارتنزیت (Martensite) و دگرگونی مارتنزیتی
   • سینتیک دگرگونی مارتنزیتی
   • انواع مورفولوژی مارتنزیتی
  • بینیت (Bainite) و دگرگونی بینیتی
   • انواع مورفولوژی بینیت
 • درس چهارم: نمودارهای زمان – دما – دگرگونی (کاربرد نمودارهای TTT و CCT در تغییر خواص فیزیکی - مکانیکی قطعات)
  • انواع نمودارهای زمان – دما - دگرگونی
   • نمودارهای دگرگونی هم دما (IT)
   • نمودارهای دگرگونی سرد کردن پیوسته (CCT)
  • عوامل موثر بر شکل ترسیم نمودارهای زمان – دما دگرگونی
  • حل یک مثال عملی از نمودارهای دگرگونی هم دما و سرد کردن پیوسته
 • درس پنجم: عملیات حرارتی حجمی برای تشکیل ساختارهای تعادلی در فولادها
  • همگن سازی
  • آنیل کردن
   • آنیل از دیدگاه صنعتی
   • آنیل کامل
   • آنیل هم دما
  • نرماله کردن
  • کروی کردن
  • بازیابی و تبلور مجدد
  • تنش گیری (تنش زدایی)
 • درس ششم: عملیات حرارتی حجمی کنترل شده برای تشکیل ساختارهای غیر تعادلی در فولادها
  • آب دهی
  • مارتمپرینگ (مارتمپرینگ اصلاح شده)
  • آستمپرینگ (Austempering)
  • عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی
 • درس هفتم: عملیات حرارتی سطحی در فولادها (سخت کاری سطحی)
  • عملیات حرارتی سطحی ترموشیمی
   • کربن دهی (کربوره کردن)
   • نیتروژن دهی (نیتروره کردن)
   • کاشت یون
   • نفوذی جانشینی
  • عملیات حرارتی سطحی ترمال
   • سخت کردن شعله ای
   • سخت کردن القایی
   • سخت کردن به کمک لیزر
   • سخت کردن توسط پرتو الکترونی
 • درس هشتم: سختی پذیری
  • مفهوم سختی و سختی پذیری
  • پارامترهای موثر بر روی سختی پذیری
   • اندازه دانه آستینت اولیه
   • درصد کربن
   • عناصر آلیاژی
   • خلوص و تمیزی فولاد
  • قدرت سردکنندگی محیط های مختلف
  • مطالعه سختی پذیری به صورت کمی
   • محاسبه قطر ایده آل با استفاده از ترکیب شیمیایی
   • محاسبه قطر ایده آل به روش گراسمن
   • حل مثال کاربردی از نتایج آزمایش جامینی
 • درس نهم: بازپخت (بازگشت = تمپر کردن)
  • اهمیت بازپخت فولادها
  • ترتیب دگرگونی های ریزساختاری در بازه های دمایی مختلف بازپخت
  • اثر بازپخت بر خواص مکانیکی و انرژی ضربه فولاد
  • پیش بینی سختی فولاد پس از بازپخت
   • با استفاده از ترکیب شیمیایی
   • با استفاده از دمای بازپخت
  • عوامل موثر بر سختی فولاد بازپخت شده
   • عناصر آلیاژی (سختی ثانویه)
   • دمای آستنیته کردن
   • میزان آستنیت باقی مانده
  • محاسبه زمان تقریبی لازم برای بازپخت فولاد با استفاده از دمای بازپخت
  • انواع تردی در فولادها
   • تردی مارتنزیت بازپخت شده یا تردی °C350
   • تردی بازپختی (TE)
   • تردی ناشی از نیترید آلومینیوم
   • تردی فلز مایع (LME)
   • تردی هیدروژنی (HE)
 • درس دهم: جنبه های کاربردی عملیات حرارتی فولادها
  • انواع کوره های مورد استفاده در فرایندهای عملیات حرارتی (اتمسفر کوره ها)
   • کوره های موفلی برقی
   • کوره های حمام نمک
   • کوره های تحت خلا
   • کوره های با محیط های کنترل شده
   • کوره های موفلی شعله ای (سوخت مایع و گاز)
  • دمای مناسب برای آستنیته کردن فولادها
  • زمان مناسب آستنیته کردن فولادها
  • فولادهای کربنی ساده، کم آلیاژ و آلیاژ متوسط
   • فولادهای ابزار کم آلیاژ
   • فولادهای پر آلیاژ
   • فولادهای گرم کار
   • فولادهای تندبر
  • محیط های سردکننده و مشخصات آن ها (محیط های آبدهی)
 • درس یازدهم: عیوب ناشی از فرایندهای عملیات حرارتی در قطعات (عیوب عملیات حرارتی، نحوه جلوگیری و برطرف کردن آن ها)
  • انواع عیوب ناشی از فرایندهای عملیات حرارتی
   • ترک خوردن
   • تاب برداشتن
   • نواحی پراکنده نرم
   • سختی کم پس از سریع سرد شدن
  • مثال های واقعی از عیوب ناشی از عملیات حرارتی (مثال برای عملیات حرارتی صنعتی و بررسی معایب احتمالی)
 • درس دوازدهم: عملیات حرارتی آلیاژهای غیر آهنی
  • آلومینیوم و آلیاژهای آن
  • انواع فرایندهای عملیات حرارتی در آلیاژهای آلومینیوم
   • همگن سازی
   • آنیل انحلالی
   • رسوب سختی
  • آلیاژهای رسوب سختی آلومینیوم
   • آلیاژهای آلومینیوم - مس (سری 2000)
   • آلیاژهای آلومینیوم - سیلیسیم - منیزیم (سری 6000)
   • آلیاژهای آلومینیوم – روی – منیزیم (سری 7000)
   • آلیاژهای آلومینیوم – سیلیسیم (سری 4000)
  • مس و آلیاژهای آن
  • آشنایی با فرایندهای عملیات حرارتی آلیاژهای مس

مفید برای رشته های
 • مهندسی مواد
 • مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه ای بر عملیات حرارتی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. دگرگونی پرلیتی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. دگرگونی های بینیتی، مارتنزیتی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. نمودارهای زمان – دما – دگرگونی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. عملیات حرارتی حجمی برای تشکیل ساختارهای تعادلی در فولادها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. عملیات حرارتی حجمی برای تشکیل ساختارهای غیر تعادلی در فولادها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. سخت کاری سطحی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سختی پذیری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. بازپخت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. جنبه های کاربردی عملیات حرارتی فولادها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. عیوب عملیات حرارتی، نحوه‌ جلوگیری و برطرف کردن آن ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. عملیات حرارتی آلیاژهای غیر ‌آهنی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش عملیات حرارتی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۱۷۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMME116
مدت زمان ۶ ساعت و ۳۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۶۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۴۹۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۶ نظر ثبت شده است.
رامین
رامین

به نظرم از هر لحاظ عالی و کامله

علیرضا
علیرضا

شما فوق‌العاده هستید.(✓ number 1)

مهدی
مهدی

عالی بود، خیلی ممنونم.

حسین
حسین

بنده در کارگاه عملیات حرارتی کار می کنم. پکیج خیلی خوبی است. سرفصل های کامل و جامعی دارد. از مجموعه فرادرس و مدرس محترم آقای سروش بخشی تشکر می کنم.

سجاد
سجاد

عالی بود، با کیفیت و کامل، از مدرس محترم خیلی ممنونم.

مهناز
مهناز

از آقای دکتر بخشی خیلی ممنونم. کیفیت تدریس از آموزش مجازی دانشگاهها خیلی بالاتر است. انصافا قیمت واقعی این پکیج خیلی بیشتر از این هاست. خدا خیرتون بده. من این ترم درس عملیات حرارتی دارم و با این پکیج آموزش خواهم دید.

رضا
رضا

خیلی ممنونم. تدریس، کیفیت و قیمت عالی بود.

سروش بخشی - مدرس
سروش بخشی - مدرس

با سلام، از نظرات ارزشمند همه عزیزان ممنونم. باعث افتخار بنده است که آموزش درس عملیات حرارتی را تهیه کرده اید و از آن راضی هستید. اگر کار حاضر، مورد قبول شما واقع شده، اول عنایت خداوند و سپس تلاش یک مجموعه و کار تیمی مجموعه فرادرس بوده است. برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت در تمام مراحل زندگی را دارم.
دوستدار شما-بخشی

پرهام
پرهام

سلام، آقای دکتر بخشی ممنونم، عالی بود، واقعا احساس کردم در کلاس حضوری هستم،

امیر
امیر

ممنونم عالی بود، دکتر بخشی ارتباط خوبی با مخاطب در حین تدریس می گیرد، ممنونم از ایشان،

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی مکانیک | مهندسی مواد
برچسب‌ها:
Austempering | Bainite | CCT | engineering alloys | ferrous alloys | Heat Treatment | Martensite | non-ferrous alloys | Pearlite | strategic industries | آزمایش جامینی | آلیاژسازی | آلیاژهای آلومینیوم - سیلیسیم - منیزیم | آلیاژهای آلومینیوم - مس | آلیاژهای آلومینیوم – روی – منیزیم | آلیاژهای آهنی | آلیاژهای غیر آهنی | آلیاژهای مهندسی | آلیاژهای مهندسی آهنی | آنیل انحلالی | آنیل کردن | آنیل هم دما | اندازه دانه آستینت اولیه | انرژی ضربه فولاد | بینیت | تردی فلز مایع | تردی هیدروژنی | تنش گیری | چرخه های عملیات حرارتی بهینه | دگرگونی یوتکتوئیدی | دماهای بحرانی | دمای آستنیته کردن | سخت کردن القایی | سینتیک دگرگونی مارتنزیتی | صنایع استراتژیک | صنایع خودروسازی | عملیات حرارتی | عملیات حرارتی حجمی | عملیات حرارتی سطحی ترموشیمی | عناصر آلیاژی | فولادهای تندبر | فولادهای کربنی ساده | فولادهای گرم کار | قطر ایده آل | کوره های تحت خلا | کوره های حمام نمک | کوره های موفلی برقی | مارتمپرینگ | مورفولوژی مارتنزیتی | نمودارهای تعادلی | نمودارهای دگرگونی هم دما | نواحی پراکنده نرم | همگن سازی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۳ جلسه ویدئویی