×
۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش دیرینه شناسی بی مهرگان - ماکروفسیل

آموزش دیرینه شناسی بی مهرگان - ماکروفسیل

تعداد دانشجو
۵۱ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۵۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
آموزش دیرینه شناسی بی مهرگان - ماکروفسیل

ماکروفسیل ها یکی از دروس کارشناسی رشته زمین شناسی است که به معرفی مفاهیم پایه گروه های مهم فسیل های قابل بررسی با چشم غیرمسلح (بدون نیز به میکروسکوپ) می پردازد و تمرکز اصلی آن روی فسیل جانوران بی مهره است. دانشجویان و کارشناسان رشته های زمین شناسی ممکن است در پروژه های خود با این فسیل ها برخورد کنند که در این صورت لازم است تا شناخت کافی از گروه های مهم ماکروفسیلی داشته باشند و همچنین علم فسیل شناسی (Paleontology) و شناخت فسیل های شاخص، در علم چینه شناسی و تعیین سن لایه های زمین که برای اکتشافات ذخایر معدنی و نفت به کار می رود نیز کاربرد دارد.

آموزش دیرینه شناسی بی مهرگان - ماکروفسیل

مدت زمان
۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۵۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
مدرس
اعظم غلامی فرد

دکتری تخصصی زمین شناسی

اعظم غلامی فرد، دکتری زمین شناسی گرایش فسیل شناسی از دانشگاه شهید بهشتی هستند و تمرکز اصلی مطالعات ایشان در زمینه نانو فسیل ها بوده است. ایشان بعد از فارغ التحصیلی از دوره ارشد و همچنین در طی دوره دکتری به تدریس درس هایی نظیر: دیرینه شناسی (میکرو فسیل‌ ها و ماکرو فسیل‌ ها)، چینه شناسی، سنگ‌ شناسی رسوبی، زمین‌ شناسی دریایی، مکانیک خاک، متون علمی و زمین‌ شناسی زیست محیطی در دانشگاه های پیام نور و آزاد (ساری) پرداخته اند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

ماکروفسیل ها یکی از دروس کارشناسی رشته زمین شناسی است که به معرفی مفاهیم پایه گروه های مهم فسیل های قابل بررسی با چشم غیرمسلح (بدون نیز به میکروسکوپ) می پردازد و تمرکز اصلی آن روی فسیل جانوران بی مهره است.

دانشجویان و کارشناسان رشته های زمین شناسی ممکن است در پروژه های خود با این فسیل ها برخورد کنند که در این صورت لازم است تا شناخت کافی از گروه های مهم ماکروفسیلی داشته باشند و همچنین علم فسیل شناسی (Paleontology) و شناخت فسیل های شاخص، در علم چینه شناسی و تعیین سن لایه های زمین که برای اکتشافات ذخایر معدنی و نفت به کار می رود نیز کاربرد دارد.

در این فرادرس برای نمونه تنها چند فسیل شاخص از هر یک از جانوران بی مهره که معرف زمان خاصی از زمین شناسی است، معرفی شده اند. وجود فسیل موجودات مختلف در رسوبات می تواند اطلاعاتی از اکولوژی و محیط زیست قدیمی زمان حیات خود را در برداشته باشد که در انتهای آموزش به طور خلاصه به آن ها پرداخته شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مفاهیم و کلیات دیرینه شناسی
  • تعاریف و مفاهیم اولیه فسیل
   • تعریف دیرینه شناسی
   • شاخه‌ های مختلف دیرینه شناسی
   • تاریخچه علم دیرینه‌ شناسی
   • ارتباط دیرینه‌ شناسی با سایر علوم و گرایش‌ های زمین‌ شناسی
   • سنگ‌ های حاوی فسیل و نحوه جمع‌ آوری فسیل
   • کاربرد فسیل‌ ها در زمین‌ شناسی
   • تقسیم‌ بندی فسیل‌ ها به لحاظ کاربردی
  • راه ها و روش های مختلف فسیل شدن
   • شرایط مناسب برای تشکیل فسیل
   • مراحل و محل دفن موجود در طی تشکیل فسیل
   • انواع حفظ شدگی
    • حفظ اعضای نرم
    • حفظ اعضای سخت
    • حفظ اعضای سخت با تغییر ترکیب شیمیایی
    • حفظ آثاری از اسکلت یا فعالیت زیستی موجود
  • نحوه طبقه بندی و قوانین نام گذاری فسیل‌ ها
   • تعریف تاکسونومی (Taxonomy) یا آرایه‌ شناسی زیستی
   • تعریف رده‌ بندی یا Classification
   • تقسیمات رده‌ بندی
   • تاریخچه نام گذاری و سیستم نام گذاری لینه
   • سه اصل نام گذاری
   • قانون هم‌ نامی (Homonym) و قانون هم‌ معنایی (Synonym)
   • نام گذاری در موارد مشکوک
 • درس دوم: دیرینه شناسی گیاهی
  • ماکروفسیل های گیاهی
   • طبقه‌ بندی موجودات زنده
   • طبقه‌ بندی گیاهان
   • انواع فسیل شدن در ماکروفسیل‌ های گیاهی
  • تکامل و توسعه گیاهان در طول تاریخ
 • درس سوم: دیرینه‌ شناسی بی مهرگان
  • گروه های مختلف ماکروفسیل بی مهرگان
  • تحول بی مهرگان در طول تاریخ
 • درس چهارم: شاخه اسفنج ها (Porifera)
  • تصاویری از اسفنج‌ های عهدحاضر
  • ساختمان بدن و اسکلت اسفنج ها
   • لایه‌ های سلولی در اسفنج
   • ساختمان مجاری در اسفنج ها (سیستم کانال‌ های آب)
   • اشکال مختلف سوزن در اسفنج ها
  • رده بندی
  • معرفی چند فسیل شاخص از شاخه اسفنج ها
 • درس پنجم: شاخه کیسه تنان (Cnidaria)
  • تصاویری از مرجان‌ های عهد حاضر
  • مشخصات عمومی
  • رده بندی
  • معرفی چند جنس شاخص مرجان (زوانتاریا)
 • درس ششم: شاخه نرم تنان (Molluscs)
  • تصاویری از نرم‌ تنان عهد حاضر
  • مشخصات عمومی
  • رده سرپایان یا سفالوپودها (Cephalopod)
   • تصاویری از سرپایان عهد حاضر
   • مشخصات عمومی
  • زیررده آمونوئیدا (Bivalvia)
  • مشخصات عمومی
   • ساختمان صدف در زیررده آمونوئیدا
   • انواع خط درز
  • رده‌ بندی آمونوئیدا
  • معرفی چند جنس شاخص از زیررده آمونوئیدا
  • زیررده بلمنوئیدا (بلمنیت‌ ها)
   • ساختمان صدف بلمنیت‌ ها
  • معرفی چند جنس شاخص از بلمنیت‌ ها
  • رده دوکفه ای‌ ها
   • تصاویری از دو کفه ای های عهد حاضر
   • مشخصات عمومی
    • ساختمان و شکل‌ شناسی صدف در رده دو کفه‌ ای‌ ها
    • ساختمان برانشی‌ ها در رده دو کفه‌ ای‌ ها
    • روند تکاملی برانش در رده دو کفه‌ ای‌ ها
    • ماهیچه‌ ها در رده دو کفه‌ ای‌ ها
    • اتصال کفه‌ ها در رده دو کفه‌ ای‌ ها
    • انواع دندان‌ بندی در دو کفه‌ ای‌ ها
   • رده‌ بندی
   • معرفی چند جنس شاخص از دو کفه‌ ای‌ ها
  • رده شکم پایان (Gastropods)
   • تصاویری از شکم پایان عهد حاضر
   • مشخصات عمومی
   • ساختمان و شکل‌ شناسی قسمت‌ های سخت در رده شکم‌ پایان
   • صدف در رده شکم‌ پایان
  • رده بندی
  • معرفی چند جنس شاخص از شکم پایان
 • درس هفتم: شاخه بازوپایان (Brachiopod)
  • تصاویری از بازوپایان عهد حاضر
  • مشخصات عمومی
   • صدف و اصطلاحات مربوط به اسکلت این شاخه جانوری
   • ماهیچه‌ ها در بازوپایان
   • تفاوت بین صدف دوکفه‌ ای‌ ها و بازوپایان
  • رده بندی
  • معرفی چند جنس شاخص از بازوپایان
 • درس هشتم: شاخه خارپوستان (Echinoderm)
  • تصاویری از خارپوستان عهد حاضر
  • مشخصات عمومی
  • رده بندی
  • رده لاله وشان
   • تصاویری از لاله‌ وشان عهد حاضر
   • مشخصات عمومی و کلیات لاله‌ وشان
   • ساختمان اسکلت لاله‌ وشان
  • رده خارداران
   • تصاویری از خارداران عهدحاضر
   • مشخصات عمومی و کلیات خارداران
   • ساختمان اسکلت خارداران
   • معرفی چند جنس شاخص از خارپوستان
 • درس نهم: شاخه بندپایان
  • رده تریلوبیت ها (Trilobite)
  • مشخصات عمومی
  • اسکلت و ساختمان بدن تریلوبیت‌ ها
   • سر در تریلوبیت
   • سینه در تریلوبیت
   • دم در تریلوبیت
  • رده بندی
  • معرفی چند جنس شاخص از بازوپایان
 • درس دهم: شاخه بریوزوآ (Bryozoa)
  • تصاویری از خارپوستان عهد حاضر
  • مشخصات عمومی و کلیات بریوزوآ
  • ساختمان بدن و اسکلت بریوزوآ
  • رده بندی
  • معرفی چند جنس شاخص از بریوزوآ
 • درس یازدهم: شاخه همی کورداتا
  • مشخصات عمومی
  • رده گراپتولیت‌ ها (Graptolithina)
  • مشخصات عمومی
  • ساختمان اسکلت در گراپتولیت‌ ها
  • رده‌ بندی
  • معرفی چند جنس شاخص از گراپتولیت‌ ها
 • درس دوازدهم: بوم شناسی و دیرینه بوم شناسی
  • تعریف بوم‌ شناسی
  • • سلسله مراتب (واحدهای مختلف اکولوژیکی)
  • تعریف دیرینه بوم‌ شناسی
  • عوامل محیطی محدودکننده‌ پراکندگی زیستی
   • نور
   • مواد مغذی
   • گازهای محلول در آب
   • دما
   • شوری
   • جنس بستر
   • پویایی بستر، نرخ رسوب گذاری و آشفتگی
   • میزان تاثیر عوامل محدودکننده
 • درس سیزدهم: محیط‌ شناسی‌ دیرینه به همراه گذری بر محیط‌ و اکولوژی گروه های مختلف ماکروفسیلی
  • محیط‌ شناسی‌ دیرینه
  • تقسیم بندی محیط‌ های رسوبی
   • محیط‌ های دریایی
   • محیط‌ های حد واسط
   • محیط‌ های غیردریایی
  • محیط و اکولوژی گروه های مختلف فسیل بی‌ مهرگان
   • مرجان‌ ها
   • آمونوئیدا (Ammonoidea)
   • بازوپایان
   • شکم‌ پایان
   • دوکفه‌ ای ها
   • خارداران
   • بریوزوئر‌ها

مفید برای رشته های
 • زمین شناسی

پیش نیاز

زمین شناسی تاریخی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مفاهیم و کلیات دیرینه ‌شناسی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. دیرینه ‌شناسی گیاهی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. دیرینه‌ شناسی بی‌ مهرگان

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. شاخه اسفنج‌ ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. شاخه کیسه ‌تنان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. شاخه نرم‌ تنان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شاخه بازوپایان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. شاخه خارپوستان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. شاخه بندپایان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. شاخه بریوزوآ
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. شاخه همی کورداتا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. بوم ‌شناسی و دیرینه‌ بوم‌ شناسی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. محیط‌ شناسی‌ دیرینه به‌ همراه گذری بر محیط‌ و اکولوژی گروه ‌های مختلف ماکروفسیلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۶ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش دیرینه شناسی بی مهرگان - ماکروفسیل
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۱۲۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMME107
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۱۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۷۷ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۵۱ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: زیست شناسی | علوم تجربی
برچسب‌ها:
Arthropod | Bivalvia | Brachiopod | Bryozoa | Cephalopod | Classification | Cnidaria | Echinoderm | Gastropods | Hemichordate | Invertebrate Palaeontology | macrofossils | Molluscs | Palaeogeography | Paleoclimatology | Paleoecology | Paleontology | Porifera | آرایه‌ شناسی زیستی | آمونوئیدا | اسفنج | اسکلت اسفنج | اسکلت بریوزوآ | اعضای سخت | اعضای نرم | بازوپایان | بریوزوآ | بلمنیت‌ | بندپایان | بی مهرگان | پراکندگی زیستی | پویایی بستر | تاکسونومی | ترکیب شیمیایی | تریلوبیت | تشکیل فسیل | تقسیمات رده‌ بندی | جانداران | جانوران بی مهره | خارپوستان | خارداران | دم در تریلوبیت | دو کفه ای | دوکفه ای ها | دیرینه بوم شناسی | ذخایر معدنی | زمین شناسی | ساختمان اسکلت خارداران | ساختمان اسکلت لاله‌ وشان | ساختمان برانشی‌ ها | ساختمان صدف بلمنیت‌ ها | سرپایان | سفالوپودها | سنگ‌ های حاوی فسیل | سینه در تریلوبیت | شاخه‌ های مختلف دیرینه شناسی | شرایط مناسب برای تشکیل فسیل | شکل‌ شناسی صدف | شکم پایان | شوری | صدف در رده شکم‌ پایان | علم چینه شناسی | علم فسیل شناسی | فسیل | فسیل شناسی | فسیل شناسی گیاهی | فسیل های جانوران بی مهره | فعالیت زیستی موجود | قانون هم‌ معنایی | قانون هم‌ نامی | قسمت‌ های سخت در رده شکم‌ پایان | قوانین نام گذاری فسیل ها | کاربرد فسیل‌ ها در زمین‌ شناسی | کیسه تنان | گراپتولیت | گرایش‌ های زمین‌ شناسی | گروه های مهم ماکروفسیلی | لاله وشان | ماکروفسیل | ماکروفسیل بی مهرگان | ماکروفسیل های گیاهی | ماهیچه‌ ها | ماهیچه‌ ها در بازوپایان | محیط‌ شناسی‌ دیرینه | محیط‌ های رسوبی | محیط‌ های غیردریایی | مهره داران | مواد مغذی | میکروفسیل | نرخ رسوب گذاری و آشفتگی | نرم تنان | همی کورداتا
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۶ جلسه ویدئویی