×
۱۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش متالورژی فیزیکی ۱

آموزش متالورژی فیزیکی ۱

هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۷۲۳ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۵ بازخورد (مشاهده نظرات)

درس خواص فیزیکی ۱ یا متالورژی فیزیکی 1، یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی مواد بوده و مطالب عنوان شده در این درس در بسیاری از دروس دیگر این رشته مورد نیاز است. در این آموزش، دانشجو با نمودارهای فازی و انواع مختلف آن که یکی از مهم‌ ترین مفاهیم در رشته مهندسی مواد است، آشنا می‌ شود. استحاله‌ های مختلف، ریزساختارهای مختلف و نمودار فازی آهن - کربن که مهم‌ ترین نمودار فازی در سیستم‌ های فلزی است نیز شرح داده می‌ شود. فرایند انجماد، مکانیسم جوانه زنی و رشد و همچنین دو حالت همگن و غیرهمگن توضیح داده می‌ شود و به چند سیستم غیرآهنی نیز پرداخته می‌ شود. مطالب از چندین منبع مختلف برگرفته شده است که دانشجو از طریق این فرادرس به مهم‌ ترین مطالب آن‌ ها دسترسی خواهد داشت.

آموزش متالورژی فیزیکی ۱

تعداد دانشجو
۷۲۳ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
هزینه آموزش
۱۲۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۵ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر سمیه غفاری

دکتری تخصصی مهندسی مواد

سمیه غفاری دکترای مهندسی مواد از پژوهشگاه مواد و انرژی و در حال حاضر مدرس دانشگاه فنی مهندسی مواد هستند و سابقه تدریس دروس مختلف رشته مواد مانند: متالورژی فیزیکی مواد 1 و 2، ترمودینامیک، خواص مکانیکی، ایستایی، مکانیک مواد و… را دارند.

توضیحات تکمیلی

درس خواص فیزیکی 1 یا متالورژی فیزیکی 1، یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی مواد بوده و مطالب عنوان شده در این درس در بسیاری از دروس دیگر این رشته مورد نیاز است. در این آموزش، دانشجو با نمودارهای فازی و انواع مختلف آن که یکی از مهم‌ ترین مفاهیم در رشته مهندسی مواد است، آشنا می‌ شود. استحاله‌ های مختلف، ریزساختارهای مختلف و نمودار فازی آهن - کربن که مهم‌ ترین نمودار فازی در سیستم‌ های فلزی است نیز شرح داده می‌ شود.

فرایند انجماد، مکانیسم جوانه زنی و رشد و همچنین دو حالت همگن و غیرهمگن توضیح داده می‌ شود و به چند سیستم غیرآهنی نیز پرداخته می‌ شود. مطالب از چندین منبع مختلف برگرفته شده است که دانشجو از طریق این فرادرس به مهم‌ ترین مطالب آن‌ ها دسترسی خواهد داشت.

آشنایی با پیوندهای شیمیایی مختلف، عامل تعیین کننده برای وجود مواد مختلف با خواص بسیار متفاوت نظیر: فلزات، سرامیک ها، پلیمرها و... است. بررسی ساختمان الکترونی و ساختار بلوری فلزات به عنوان ماده اصلی مورد بررسی متالورژها، از اهداف دیگر این درس است، همچنین فرایند انجماد که از مراحل اصلی تعیین کننده ریزساختار فلزات در حین ساخت قطعه به روش ریخته گری است، مورد بررسی قرار می گیرد. آشنایی با اصول ترسیم دیاگرام های فاز دوتایی به عنوان ابزار قدرتمندی برای متالورژها و همچنین انواع مختلف دیاگرام های فاز در مواد صورت می گیرد.

دیاگرام آهن کربن که مهم ترین دیاگرام فاز در علم متالورژی است شرح داده می شود و فازهای مختلف در این دیاگرام بررسی می شوند. آشنایی با مواد مختلف و خواص آن ها و همچنین ریزساختار مواد از مفاهیم اصلی در علم مواد هستند که داشتن دانش کافی در این زمینه ها، پیش نیاز یادگیری مباحث مختلف رشته مواد است. آشنایی با دیاگرام های فاز و استحاله های مختلف که در مواد رخ می دهند، امکان بررسی سیستم های مختلف در مواد را آسان می کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با مواد مختلف
  • عناصر
  • ساختمان اتمی فلزات
   • دیاگرام نیروی بین اتمی
   • فاصله اتمی
  • پیوندهای اتمی
  • ساختار کریستالی (بلوری) و چیدمان اتمی
  • شبکه های بلوری فلزات FCC و BCC, HCP
  • آشنایی با مواد مختلف
  • خواص فیزیکی و مکانیکی انواع جامدات
  • دانه
  • مرز دانه
  • نقص های شبکه بلوری فلزات
   • نقطه ای
    • تهی جای ها
    • بین نشینی
    • جانشینی
   • خطی (نا به جایی ها)
   • صفحه ای (نقص چیدمان)
   • حجمی
  • اثر عیوب بر خواص مواد
  • تغییر ساختار میکروسکوپی فلز با درجه حرارت
 • درس دوم: انجماد فلزات
  • انجماد و دمای تعادلی انجماد براساس ترمودینامیک
  • فوق تبرید یا مادون انجماد
  • فرایندهای جوانه زنی
  • جوانه زنی همگن
  • شعاع بحرانی و تشکیل جوانه
  • جوانه زنی غیرهمگن
  • شعاع بحرانی و مادون انجماد در جوانه زنی غیرهمگن و مقایسه با فرایند همگن
  • سرعت جوانه زنی همگن
  • سرعت جوانه زنی غیرهمگن
  • فرایند ذوب
  • فصل مشترک جامد – مایع
  • رشد یک جامد خالص
  • رشد پیوسته
  • رشد جانبی
  • شارش گرما و پایداری فصل مشترک جامد – مایع
  • انجماد آلیاژ
  • انجماد شمش ها و قطعات ریختگی - ساختار شمش
  • منطقه چاییده
  • منطقه ستونی
  • منطقه متساوی المحور
 • درس سوم: نمودار فازی تعادلی
  • آلیاژ
  • فاز
  • انواع جامدات
   • فلز خالص
   • ترکیب آلیاژی واسطه
    • ترکیب های بین فلزی یا ترکیب های ظرفیتی
    • ترکیب های بین نشینی
    • ترکیب های الکترونی
   • محلول جامد
  • دیاگرام های تعادلی و قانون فازی گیبس (Gibbs' phase rule)
  • انواع استحاله ها (تغییر فازهای حالت جامد)
  • نمودارهای فازی دو تایی و انواع آن
  • اصول ترسیم نمودارهای فازی
  • نمودار فازی نوع اول
   • حلالیت کامل در حالت جامد و مذاب (سیستم دوتایی Cu – Ni)
  • قوانین نمودارهای فازی
   • تعیین ترکیب شیمیایی
   • قانون اهرم
  • انجماد تعادلی یک آلیاژ محلول جامد
  • نفوذ
  • انجماد غیرتعادلی یک آلیاژ محلول جامد
  • نمودار فازی نوع دوم
   • عدم حلالیت در حالت جامد و استحاله یوتکتیک (Eutectic)
  • آلیاژهای غیریوتکتیکی
  • نمودار فازی نوع سوم
   • حلالیت نسبی
  • نمودار فازی نوع چهارم
   • نمودار دارای فاز واسطه ذوب هم ارز – سیستم های دو تایی مرکب
  • نمودار فازی نوع پنجم
   • نمودار دارای استحاله پریتکتیک – سیستم های دوت ایی مرکب
  • نمودار فازی نوع ششم
   • نمودار دارای استحاله مونوتکتیک
  • نمودار فازی نوع هفتم
   • حالت عدم حلالیت در هر دو حالت جامد و مذاب
  • سخت کردن رسوبی (رسوب گذاری)
  • ترکیبات بین فلزی و اهمیت آن ها
  • ترکیبات بین فلزی تعادلی در سیستم های دو تایی
  • نمودارهای فازی سه تایی
 • درس چهارم: نمودارهای تعادلی آهن - کربن
  • تغییرات دمایی آهن خالص
  • دیاگرام آهن - کربن
  • فاز فریت
  • فاز آستنیت
  • فاز دلتا
  • سمانتیت
  • استحاله یوتکتوید و فاز پرلیت
  • فازهای هیپو و هایپر یوتکتوید
  • استحاله یوتکتیک و فاز لدبوریت (Ledeburite)
  • فریت ویدمن اشتاتن (Widmanstätten ferrite)
  • مارتنزیت (Martensite)
  • خطوط بحرانی
  • چدن ها
  • ساختار چدن ها
  • چدن خاکستری
  • چدن سفید
  • چدن چکش خوار
  • چدن نشکن
 • درس پنجم: آلیاژهای مس، نیکل و آلومینیوم
  • مس و آلیاژهای آن
  • نیکل و آلیاژهای آن
  • آلومینیوم و آلیاژهای آن

 

مفید برای
 • مهندسی مواد
 • مهندسی مکانیک

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با مواد مختلف
۲. انجماد فلزات
۳. نمودار فازی تعادلی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۴. نمودارهای تعادلی آهن - کربن
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. آلیاژهای مس، نیکل و آلومینیوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۷ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش متالورژی فیزیکی ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۱۳۸۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMME104
مدت زمان ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۲۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۷۲۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۵ نظر ثبت شده است.
سینا
سینا
۱۳۹۹/۰۷/۲۸
بسیار آموزش کامل و جامعی بود.
وحید
وحید
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
آموزش بدی نیست ولی مباحث خیلی گسترده نیست میتونم بگم در حد زمانی که ذکر شده مباحث خوبی ارائه کردن.
مهدی
مهدی
۱۳۹۹/۰۳/۱۵
تسلط و مطالبی که مدرس کردن از نظر من مهم و مفید هست.
سید یاسر
سید یاسر
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
یه سری از مطالبشو نگاه کردم و بعدش دیگه نگاه نکردم، خیلی نمی تونم نظر دقیق اعلام کنم، اما واقعا تمام آموزش ها کیفیتشون نسبتا خوبه و من به همه دوستام سایت فرادرس رو معرفی کردم.
ساسان
ساسان
۱۳۹۸/۱۰/۱۶
تسلط مدرس خیلی خوب بود ولی مطالب عمیقی نداشتند. توضیحاتشون رو کامل نمی گفتند و به طور سطحی عبور می کردند می تونست بهتر از این ارائه بشه.
برچسب‌ها:
Aluminium and its alloys | binary phase diagram | cast irons | Copper and its alloys | crystal defects | crystal structure | Gibbs' phase rule | grain | grain boundary | Iron carbon phase diagram | Ledeburite | Martensite | Nickel and its alloys | phase diagrams | physical metallurgy 1 | physical properties 1 | solidification of metals | steels | Widmanstätten ferrite | آلومینیوم و آلیاژهای آن | آلیاژهای غیریوتکتیکی | انجماد آلیاژ | انجماد تعادلی یک آلیاژ محلول جامد | انجماد فلزات | بین نشینی | پیوندهای اتمی | ترکیب آلیاژی واسطه | ترکیب های الکترونی | جوانه زنی غیرهمگن | جوانه زنی همگن | چدن | چدن نشکن | حلالیت کامل در حالت جامد و مذاب | خواص فیزیکی 1 | خواص فیزیکی مواد 1 | دانه | دیاگرام آهن کربن | دیاگرام نیروی بین اتمی | دیاگرام های فاز دوتایی | رسوب گذاری | رشد پیوسته | رشد جانبی | رشد یک جامد – خالص | ریزساختار مواد | ساختار بلوری فلزات | ساختار میکروسکوپی فلز | ساختمان اتمی فلزات | ساختمان الکترونی | سرامیک | سرعت جوانه زنی همگن | سیستم های دوتایی مرکب | شبکه بلوری فلزات | شعاع بحرانی | عیوب بلوری | فاز آستنیت | فاز دلتا | فاصله اتمی | فرایندهای جوانه زنی | فصل مشترک جامد– مایع | فلزات | فولاد | قانون اهرم | کربن | مادون انجما | مارتنزیت | متالورژی فیزیکی 1 | متالورژی فیزیکی مواد 1 | مرز دانه | مس و آلیاژهای آن | منطقه چاییده | منطقه ستونی | منطقه متساوی المحور | مهندسی مواد | نمودار آهن | نمودار دارای استحاله پریتکتیک | نمودار دارای استحاله مونوتکتیک | نمودار فازی تعادلی | نمودارهای فازی | نمودارهای فازی دوتایی | نمودارهای فازی سه تایی | نیکل و آلیاژهای آن
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۷ جلسه ویدئویی
×