×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش مکانیک محیط پیوسته ۲ - پیش ثبت نام

آموزش مکانیک محیط پیوسته ۲ - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش مکانیک محیط پیوسته ۲ - پیش ثبت نام

هدف مکانیک محیط پیوسته استخراج معادلات اساسی حاکم بر مسائل مکانیکی است. پایه و اساس معادلات الاستیسیته و سیالات در درس مکانیک محیط پیوسته مورد بررسی قرار می گیرد. مکانیک محیط پیوسته ۲ به بررسی دستگاه های مختصات منحنی الخط می پردازد. این دستگاه ها برای استخراج معادلات حاکم بر مسائل غیرخطی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. در این آموزش، ابتدا مروری بر تئوری تانسورها صورت می گیرد. سپس تحلیل تغییر شکل و حرکت مورد بررسی قرار می گیرد که شامل انواع تنش و کرنش و عینی بودن تغییر شکل است. پیش نیاز یادگیری این مباحث، مرور درس مکانیک محیط پیوسته ۱ بوده که انتظار می رود با مطالعه این درس فرآیند یادگیری سرعت بیشتری داشته باشد.

آموزش مکانیک محیط پیوسته ۲ - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

هدف مکانیک محیط پیوسته استخراج معادلات اساسی حاکم بر مسائل مکانیکی است. پایه و اساس معادلات الاستیسیته و سیالات در درس مکانیک محیط پیوسته مورد بررسی قرار می گیرد. مکانیک محیط پیوسته 2 به بررسی دستگاه های مختصات منحنی الخط می پردازد. این دستگاه ها برای استخراج معادلات حاکم بر مسائل غیرخطی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.

در این آموزش، ابتدا مروری بر تئوری تانسورها صورت می گیرد. سپس تحلیل تغییر شکل و حرکت مورد بررسی قرار می گیرد که شامل انواع تنش و کرنش و عینی بودن تغییر شکل است. قوانین تعادل، که بر همه پدیده های طبیعت حاکم هستند، در بخش سوم بررسی شده و معادلات حاکم بر شرایط مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش چهارم مباحث مربوط به الاستیسیته بررسی شده که شامل معادلات تعادل مستقل از زمان و معادلات وابسته به زمان هستند.

پس از بررسی مسائل مقدار مرزی به تغییر شکل های الاستیک (Elastic) افزایشی پرداخته می شود. در بخش پایانی خواص الاستیک مواد جامد بررسی می شود که شامل تئوری پدیده شناسی است. این تئوری از اهمیت بسیار بالایی در بررسی خواص الاستیک و هایپرالاستیک (Hyper-elastic) مواد جامد برخوردار است. پیش نیاز یادگیری این مباحث، مرور درس مکانیک محیط پیوسته 1 بوده که انتظار می رود با مطالعه این درس فرآیند یادگیری سرعت بیشتری داشته باشد.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تئوری تانسورها
  • فضای برداری اقلیدسی
  • تانسورهای دکارتی
  • تانسورهای کواریانت (Covariant) و کونتراواریانت (Contravariance)
  • میدان تانسور
  • تانسورهای دونقطه ای و تانسور تغییر فرم
  • سینماتیک محیط پیوسته و تعمیم روابط برای دستگاه های مختصات منحنی الخط (دو هم در مختصات منحنی الخط محیط های دو پارامتری)
 • درس دوم: تحلیل تغییرشکل و حرکت
  • سینماتیک
  • تحلیل تغییر شکل و کرنش
  • تانسور گرادیان نسبی تغییر فرم
  • شرایط مجاز بر ناورداهای (Invariant) اصلی تانسورهای راست و چپ اتساع
  • تحلیل حرکت
  • عینی بودن میدان تانسور
 • درس سوم: قوانین تعادل، روابط میدانی و تنش
  • استخراج معادلات همسازی با استفاده از تانسور خمش ریمان – کریستوفل (Riemann-Christoffel)
  • مولفه های فیزیکی تانسورهای پادوردا، هم وردا و مخلوط
  • تانسورهای تنش
  • پایستگی جرم، تکانه خطی و زاویه ای
  • پایستگی انرژی و نامساوی کلازیوس (Clausius)
  • پایستگی تکانه زاویه ای و انرژی برای مواد قطبی
  • شرایط جهش بر سطح گسستگی
  • شرط جهش برای انتروپی (Entropie)
  • اصل جابجایی های مجازی
  • معادلات متشکله کلی
 • درس چهارم: الاستیسیته
  • معادلات ساختاری مواد ساده
  • مواد الاستیک کوشی (Cauchy - elastic material)
  • مواد الاستیک گرین (Green-elastic material)
  • کاربرد تغییر شکل همگن ساده
  • فرمول بندی اصل دالامبر (D'Alembert's principle) برای محیط پیوسته
  • مشتق گتو یا فرشه
  • قیود داخلی
  • ویژگی های تقارن مادی
  • طبقه بندی مواد ساده
  • جسم جامد ایزوتروپیک ترموالاستیک (Isotropic - Thermoelastic)
  • تغییر فرم های استاتیکی همگن و غیرهمگن فراگیر
  • تغییر فرم های بزرگ فراگیر برای اجسام تراکم پذیر و تراکم تاپذیر
  • خانواده های پنج گانه تغییر فرم های استاتیکی فراگیر و مساله اریکسن (Erichsen)
  • دستگاه مختصات همرفتی و تانسورهای تغییر فرم کوشی گرین در این دستگاه
  • مشتقات زمانی عینی و نرخ های هموردایی و پادوردایی الدروید
  • نرخ یامن
  • نرخ گرین مک اینیس
  • تانسورهای ریولین اریکسن
  • مواد ترمو الاستیک با قید داخلی
 • درس پنجم: مسائل مقدار مرزی
  • فرمول بندی مسائل مقدار مرزی
  • فرمول بندی مواد بدون قید
  • فرمول بندی مواد با قید داخلی
  • اصول تغییرات و قوانین ساختاری
 • درس ششم: تغییر شکل الاستیک افزایشی
  • روابط ساختاری افزایشی
  • ساختار و خواص روابط افزایشی
  • حل مسائل مقدار مرزی افزایشی
  • موج و ارتعاشات
 • درس هفتم: خواص الاستیک مواد جامد
  • تئوری پدیده شناسی
  • مواد همگن
  • اثر تغییرات کوچک در خواص مواد
  • مواد تقریبا تراکم ناپذیر
  • تئوری مخلوط و محیط پیوسته غیرموضعی

 

مفید برای
 • مهندسی مکانیکاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مکانیک محیط پیوسته ۲ - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIMEC119
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش مکانیک محیط پیوسته ۲ - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

محمد
محمد

لطفا سریعتر منتشر کنید. قطعا یکی از پر فرورش ترین دوره های فرادرس خواهد شد.

امین
امین

بسیار عالی و ضروری

علی رضا میانجی
علی رضا میانجی

لطفا سریعتر این درس رو آماده کنید تا بهره ببریم ممنون

محمدرضا قاسمی
محمدرضا قاسمی

خیلی عالی هست. فقط اگر زودتر درست درست کنید به این ترم ما برسه. تشکر و سپاس

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی مکانیک
برچسب‌ها:
اثر تغییرات کوچک در خواص مواد | استخراج معادلات همسازی با استفاده از تانسور خمش ریمان – کریستوفل (Riemann-Christoffel) | اصل جابجایی های مجازی | اصول تغییرات و قوانین ساختاری | الاستیسیته | پایستگی انرژی و نامساوی کلازیوس (Clausius) | پایستگی تکانه زاویه ای و انرژی برای مواد قطبی | پایستگی جرم، تکانه خطی و زاویه ای | تئوری پدیده شناسی | تئوری تانسورها | تئوری مخلوط و محیط پیوسته غیرموضعی | تانسور گرادیان نسبی تغییر فرم | تانسورهای تنش | تانسورهای دکارتی | تانسورهای دونقطه ای و تانسور تغییر فرم | تانسورهای ریولین اریکسن | تانسورهای کواریانت (Covariant) و کونتراواریانت (Contravariance) | تحلیل تغییر شکل و کرنش | تحلیل تغییرشکل و حرکت | تحلیل حرکت | تغییر شکل الاستیک افزایشی | تغییر فرم های استاتیکی همگن و غیرهمگن فراگیر | تغییر فرم های بزرگ فراگیر برای اجسام تراکم پذیر و تراکم تاپذیر | جسم جامد ایزوتروپیک ترموالاستیک (Isotropic - Thermoelastic) | حل مسائل مقدار مرزی افزایشی | خانواده های پنج گانه تغییر فرم های استاتیکی فراگیر و مساله اریکسن (Erichsen) | خواص الاستیک مواد جامد | دستگاه مختصات همرفتی و تانسورهای تغییر فرم کوشی گرین در این دستگاه | روابط ساختاری افزایشی | ساختار و خواص روابط افزایشی | سینماتیک | سینماتیک محیط پیوسته و تعمیم روابط برای دستگاه های مختصات منحنی الخط (دو هم در مختصات منحنی الخط محیط های دو پارامتری) | شرایط جهش بر سطح گسستگی | شرایط مجاز بر ناورداهای (Invariant) اصلی تانسورهای راست و چپ اتساع | شرط جهش برای انتروپی (Entropie) | طبقه بندی مواد ساده | عینی بودن میدان تانسور | فرمول بندی اصل دالامبر (D'Alembert's principle) برای محیط پیوسته | فرمول بندی مسائل مقدار مرزی | فرمول بندی مواد با قید داخلی | فرمول بندی مواد بدون قید | فضای برداری اقلیدسی | قوانین تعادل، روابط میدانی و تنش | قیود داخلی | کاربرد تغییر شکل همگن ساده | مسائل مقدار مرزی | مشتق گتو یا فرشه | مشتقات زمانی عینی و نرخ های هموردایی و پادوردایی الدروید | معادلات ساختاری مواد ساده | معادلات متشکله کلی | مواد الاستیک کوشی (Cauchy - elastic material) | مواد الاستیک گرین (Green-elastic material) | مواد ترمو الاستیک با قید داخلی | مواد تقریبا تراکم ناپذیر | مواد همگن | موج و ارتعاشات | مولفه های فیزیکی تانسورهای پادوردا، هم وردا و مخلوط | میدان تانسور | نرخ گرین مک اینیس | نرخ یامن | ویژگی های تقارن مادی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×