۱۵۵,۰۰۰ تومان

آموزش اقتصاد سلامت ۱

آموزش اقتصاد سلامت ۱

هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۱۵ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۳۹ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

علم اقتصاد بهداشت یا اقتصاد سلامت به معنای به کارگیری اصول و مبانی علم اقتصاد در حوزه نظام سلامت به منظور نیل به اهدافی همچون تحلیل رفتار اقتصادی بنگاه های سلامت، افزایش کارایی، اثربخشی، بهره وری و کاهش هزینه های واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت و بسط عدالت در سلامت است. همچنین اقتصاد بهداشت درخصوص توزیع منابع بین بخش های مختلف نظام سلامت بحث می کند به گونه ای که مشخص گردد با توجه به شرایط یک کشور، چه مقدار از منابع باید صرف درمان و چه مقدار صرف بهداشت و پیشگیری و بخش هایی همچون پژوهش های علوم پزشکی شود.

آموزش اقتصاد سلامت ۱

تعداد دانشجو
۲۱۵ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۳۹ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۶ بازخورد (مشاهده نظرات)

محمدرضا شیخی چمان

دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت

محمدرضا شیخی چمان، دانشجوی دوره دکتری تخصصی اقتصاد سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. از افتخارات ایشان می‌توان به کسب رتبه 1 آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی، چاپ مقالات متعدد علمی در مجلات داخلی و خارجی ISI، تالیف کتب علمی مرجع، تدریس دوره های مختلف آموزشی و پژوهشی در مراکز دانشگاهی معتبر اشاره کرد.

توضیحات تکمیلی

علم اقتصاد بهداشت یا اقتصاد سلامت به معنای به کارگیری اصول و مبانی علم اقتصاد در حوزه نظام سلامت به منظور نیل به اهدافی همچون تحلیل رفتار اقتصادی بنگاه های سلامت، افزایش کارایی، اثربخشی، بهره وری و کاهش هزینه های واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت و بسط عدالت در سلامت است. همچنین اقتصاد بهداشت درخصوص توزیع منابع بین بخش های مختلف نظام سلامت بحث می کند به گونه ای که مشخص گردد با توجه به شرایط یک کشور، چه مقدار از منابع باید صرف درمان و چه مقدار صرف بهداشت و پیشگیری و بخش هایی همچون پژوهش های علوم پزشکی شود.

این آموزش از جنبه های مختلف به تشریح مبانی اقتصاد بهداشت 1 پرداخته و مخاطبان را با مباحثی همچون ویژگی های بازار مراقبت سلامت، تامین مالی بخش سلامت، روش های پرداخت به ارائه دهندگان خدمات سلامت، عدالت در سلامت، شیوه های تحلیل هزینه، تحلیل اقتصادی عملکرد سازمان های ملی ارائه کننده خدمات سلامت، تعیین کننده های اجتماعی سلامت و بیماری و... آشنا می سازد به گونه ای که در عمل نیز بتوانند از مفاهیم مذکور بهره ببرند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری بر اقتصاد خرد و کلان
  • ریشه علم اقتصاد
  • تعاریف علم اقتصاد
  • انواع منابع در علم اقتصاد
  • اقتصاد خرد
  • تقاضا و عرضه
  • کشش
  • انواع کشش
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس دوم: کلیات اقتصاد بهداشت
  • تعاریف و مفاهیم اقتصاد بهداشت
  • اهمیت اقتصاد بهداشت
  • تفاوت بخش سلامت و سایر بخش ها
  • کارایی
  • عدالت
  • روش های اندازه گیری عدالت
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس سوم: ویژگی های بازار اقتصاد سلامت (معرفی بازار سلامت، بیماری، واکاوی و مفاهیم مربوطه)
  • ویژگی های اصلی بازار مراقبت سلامت
  • هزینه های معامله در بخش سلامت
  • بی اطمینانی در بخش سلامت
  • عدم تقارن اطلاعات
  • روش های حمایت از مصرف کنندگان در شرایط عدم تقارن اطلاعات
  • آثار بیرونی
  • مداخل دولت
  • اهمیت کیفیت
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس چهارم: نهادهای مطرح جهانی در عرصه سیاست گذاری و پژوهش های سلامت
  • سازمان جهانی بهداشت
  • سازمان ملل متحد
  • یونیسف (UNICEF)
  • سازمان های داوطلب
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس پنجم: تامین مالی بخش سلامت (شیوه های تامین مالی خدمات سلامت)
  • مفهوم تامین مالی
  • اهداف تامین مالی
  • جمع آوری منابع
  • انباشت
  • خرید خدمت
  • مدل های تامین مالی
  • ویژگی های یک مدل تامین مالی مناسب
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس ششم: روش های پرداخت به ارائه دهندگان خدمات سلامت
  • تعرفه
  • انواع مکانیسم های پرداخت
  • کارانه
  • پرداخت موردی
  • پرداخت روزانه
  • پرداخت پاداش
  • پرداخت با نرخ ثابت
  • سرانه
  • پرداخت حقوق
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس هفتم: عدالت و دسترسی در خدمات
  • مفهوم عدالت در سلامت
  • ابعاد اصلی عدالت در سلامت
  • سنجش عدالت در تامین مالی مراقبت سلامت
  • پرداخت از جیب
  • هزینه های کمرشکن
  • هزینه های منجر به فقر
  • شاخص های مشارکت منصفانه مالی خانوارها
  • شاخص FFC
  • شاخص کاکوانی
  • شاخص سوئیتس
  • عدالت در ارائه مراقبت های سلامت
  • عدالت در وضعیت سلامت
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس هشتم: ابعاد و تعیین کننده های اجتماعی سلامت و بیماری
  • تاریخچه
  • جنسیت
  • درآمد
  • محیط کار
  • تحصیلات
  • تغذیه و امنیت غذایی
  • مسکن
  • آب سالم
  • بیکاری
  • خدمات بهداشتی و درمانی
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس نهم: تحلیل اصلاحات و دگرگونی های ساختاری در نظام سلامت
  • لزوم اصلاحات نظام سلامت
  • اهداف اصلاحات نظام سلامت
  • تاریخچه اصلاحات نظام سلامت
  • طرح تحول نظام سلامت
  • تحلیل طرح تحول نظام سلامت
  • راه رو به آینده اصلاحات نظام سلامت
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس دهم: شیوه های تحلیل هزینه پروژه های خدمات بهداشتی و درمانی
  • اثربخشی
  • کارایی
  • تفاوت کارایی و اثربخشی
  • بهره وری
  • انواع کارایی
  • محاسبه کارایی
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس یازدهم: تحلیل اقتصادی عملکرد سازمان های ملی ارائه کننده خدمات سلامت
  • مفهوم هزینه
  • انواع هزینه ها در سیستم مراقبت سلامت
  • هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم
  • هزینه های ثابت هزینه های متغیر
  • هزینه های نیمه ‌متغیر
  • هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای
  • هزینه های آشکار، هزینه های پنهان
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی
 • درس دوازدهم: نظام های اطلاعات مربوط به منابع و مصارف در بخش سلامت
  • حساب های ملی سلامت
  • اجزای حساب های ملی سلامت
  • هزینه های عمومی سلامت و ترکیب آن
  • روند هزینه های سلامت
  • سهم هزینه های سلامت از تولید ناخالص داخلی
  • هزینه های ملی سلامت به تفکیک نوع ارائه دهنده خدمت
  • مروری بر اصطلاحات انگلیسی درس
  • جمع بندی

 

مفید برای
 • پزشکی
 • داروسازی
 • دندانپزشکی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • بهداشت حرفه ای
 • بهداشت محیط
 • فناوری اطلاعات سلامت

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. مروری بر اقتصاد خرد و کلان
۲. کلیات اقتصاد بهداشت
۳. ویژگی های بازار اقتصاد سلامت
۴. نهاد‌های مطرح جهانی در عرصه سیاست گذاری و پژوهش های سلامت
۵. تامین مالی بخش سلامت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. روش های پرداخت به ارائه دهندگان خدمات سلامت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. عدالت و دسترسی به خدمات
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ابعاد و تعیین کننده های اجتماعی سلامت و بیماری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تحلیل اصلاحات و دگرگونی های ساختاری در نظام سلامت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. شیوه های تحلیل هزینه پروژه های خدمات بهداشتی و درمانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. تحلیل اقتصادی عملکرد سازمان های ملی ارائه کننده خدمات سلامت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. نظام های اطلاعات مربوط به منابع و مصارف در بخش سلامت
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۳۹ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش اقتصاد سلامت ۱
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۵۲۵۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIMDL103
مدت زمان ۸ ساعت و ۳۹ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۵۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش اقتصاد سلامت ۱


نظرات

تا کنون ۲۱۵ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۶ نظر ثبت شده است.
احمد
احمد
۱۴۰۰/۱۰/۲۵

تا حدودی نگاه کردم، مباحث کلی رو به خوبی پوشش داده بود، ولی میشد توضیحات جزئی هم پوشش بدن و جامع تر بشه ولی در کل خوب بود.

حسن رنجي
حسن رنجي
۱۴۰۰/۰۱/۱۸

مفاهیم به صورت کاملا قابل درک و کاربردی. بسیار عالی و ممنون

حسین
حسین
۱۳۹۹/۰۵/۱۲

به معنای واقعی کلمه میشه به این گفت تدریس

المیرا
المیرا
۱۳۹۹/۰۴/۲۴

واقعا همه‌چی عالی. خسته نباشید خدمت همه همکاران، بالاخص مدرس محترم آقای دکتر شیخی

نازنین
نازنین
۱۳۹۹/۰۴/۱۹

واقعا لذت بردم از تک تک لحظات آموزش؛ همه چی عالی

امیرحسین
امیرحسین
۱۳۹۹/۰۴/۱۱

چقدر عالی، سرفصلاش دقیقا متناسب با سرفصل های وزارت بهداشته.

دسته‌بندی موضوعی: علوم پزشکی
برچسب‌ها:
Economic Performance Evaluation | Health Care Market | Health Economics | Health Equity | Health Financing | Payment Mechanisms in Health System | آثار بیرونی | ابعاد اصلی عدالت در سلامت | ارائه دهندگان خدمات سلامت | ارزیابی عملکرد اقتصادی | اصول اقتصاد خرد | اصول اقتصاد کلان | اقتصاد بهداشت | اقتصاد خرد | اقتصاد خرد در اقتصاد بهداشت | اقتصاد سلامت | اقتصاد کلان | اقتصاد کلان در اقتصاد بهداشت | انباشت | انتخاب مکانیسم های تامین مالی | اندازه گیری عدالت | انواع مکانیسم های پرداخت | انواع هزینه ها در سیستم مراقبت سلامت | اهمیت اقتصاد بهداشت | اهمیت کیفیت | بازار اقتصاد سلامت | بازار مراقبت سلامت | بنگاه های سلامت | بی اطمینانی در بخش سلامت | پرداخت از جیب | پرداخت با نرخ ثابت | پرداخت پاداش | پرداخت حقوق | پرداخت روزانه | پرداخت موردی | پژوهش های علوم پزشکی | تامین مالی بخش سلامت | تامین مالی سلامت | تحلیل رفتار اقتصادی | تحلیل طرح تحول نظام سلامت | تعریف CASE MIX | تعیین کننده های اجتماعی سلامت | جمع آوری منابع | حساب های ملی سلامت | حوزه نظام سلامت | خدمات بهداشتی و درمانی | خرید خدمت | روش های محاسبه کارایی | سازمان جهانی بهداشت | سازمان ملل متحد | سازمان های داوطلب | سرانه | سیاست گذاری و پژوهش های سلامت | شاخص FFC | شاخص تصاعدی سوئیتس | شاخص کاکوانی | طرح تحول نظام سلامت | عدالت در سلامت | عدالت در وضعیت سلامت | عدالت و دسترسی در خدمات | عدم تقارن اطلاعات | علم اقتصاد بهداشت | کارانه | کلیات اقتصاد بهداشت | مبانی اقتصاد بهداشت | مبانی علم اقتصاد | مداخل دولت | مفاهیم اقتصاد بهداشت | مفهوم تامین مالی | مفهوم عدالت در سلامت | مفهوم کارایی | مفهوم هزینه | مکانیسم های پرداخت بخش سلامت | مکانیسم های تامین مالی | مکانیسم های جدید تامین مالی | نظام سلامت | هزینه معامله در بخش سلامت | هزینه های کمرشکن | هزینه های منجر به فقر | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | یونیسف
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۳ جلسه ویدئویی
×