هزینه آموزش
۳۶,۰۰۰ تومان

آموزش آشنایی با شعر انگلیسی

آموزش آشنایی با شعر انگلیسی

چکیده

این فرادرس با توجه به مهم ترین عناوین و بر پایه سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای درس شعر انگلیسی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی تهیه شده است. در این آموزش، در ابتدا ویژگی های بارز شعر انگلیسی از جمله ساختار شعر و الگوهای آوایی، آرایه های مجاز، انواع شعر و همچنین تفاوت بین تجزیه - تحلیل و نقد شعر را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس در قسمت های بعد با برخی از مهم ترین دوره های ادبی، آشنا می شویم و اشعار حائز اهمیت شعرای شاخص آن دوره را تجزیه و تحلیل می نماییم.

مدرس
مریم معین خرازی

دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی

مریم معین خرازی، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، در حال حاضر مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکتری خود می باشند. ایشان سابقه تدریس دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی را در بسیاری از دانشگاه های تهران، در کارنامه خود دارند.

چکیده آموزش

توضیحات تکمیلی

شعر انگلیسی یکی از دروس تخصصی در دوره کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی است. هدف این فرادرس، آشنایی دانشجویان با چگونگی تجزیه و تحلیل اشعار برجسته انگلیسی از برخی از شعرای برگزیده دوره رنسانس تا دوره مدرن است. آشنایی با شعر انگلیسی به عنوان یک ژانر ادبی برای دانشجویان مترجمی نیز بسیار ضروری است، چرا که ترجمه شعر انگلیسی نیاز به درک عمیق مضمون شعر و آشنایی با آرایه های ادبی دارد.

این فرادرس با توجه به مهم ترین عناوین و بر پایه سرفصل وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای درس شعر انگلیسی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی تهیه شده است. در این آموزش، در ابتدا ویژگی های بارز شعر انگلیسی از جمله ساختار شعر و الگوهای آوایی، آرایه های مجاز، انواع شعر و همچنین تفاوت بین تجزیه - تحلیل و نقد شعر را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس در قسمت های بعد با برخی از مهم ترین دوره های ادبی، آشنا می شویم و اشعار حائز اهمیت شعرای شاخص آن دوره را تجزیه و تحلیل می نماییم.

 
فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مروری بر عناصر شعری (A Review on the Elements of Poetry) - بخش یکم
  • ساختار شعر و الگوهای آوایی (The Structure of Poetry and Sound Patterns)
   • سطر (Line)
   • بند (Stanza)
   • قافیه (Rhyme)
   • ضرباهنگ (Rhythm)
   • هجاها (Syllables)
   • هجاهای کوتاه و بلند (Stressed and Unstressed Syllables)
   • تقطیع شعر و الگوی هجای شعری (Scansion and Foot)
   • انواع اصلی الگوهای هجای شعری (The Main Patterns of Poetic Feet)
   • تعداد الگوی هجای شعری (The Number of Poetic Feet)
   • وزن شعر (Meter)
   • شعر سپید (Blank Verse)
   • شعر آزاد (Free Verse)
   • آوای کلام (Word Sounds)
 • درس دوم: مروری بر عناصر شعری (A Review on the Elements of Poetry) - بخش دوم
  • آرایه های مجاز/ دلالت کننده (Figurative / Connotative Devices)
   • تشبیه (Simile)
   • استعاره (Metaphor)
   • نماد (Symbol)
   • تشخیص (Personification)
   •  تلمیح (Allusion)
   • ابهام (Ambiguity)
   • خطاب (Apostrophe)
   • مبالغه (Hyperbole)
   • کم انگاری (Understatement)
   • جناس (Pun)
   • آیرونی (Irony)
  • انواع شعر (Poetic Form)
   • شعر غنایی، شعر روایی، شعر وصفی (Lyric Poetry, Narrative Poetry, Dramatic Poetry)
   • غزل (Sonnet)
   • هایکو (Haiku)
   • مرثیه (Elegy)
   • قصیده (Ode)
   • شعر روستایی (Pastoral)
   • لیمریمک (Limerick)
   • شعر افسانه ای (Ballad)
   • شعر حماسی (Epic)
   • ویلانل (Villanelle)
  • مقایسه، تجزیه - تحلیل و نقد شعر (Poetry Analysis Versus Poetry Criticism)
 • درس سوم: آشنایی با غزل به عنوان یک نوع شعری و چگونگی تجزیه و تحلیل آن (Sonnet)
  • غزل 116 ویلیام شکسپیر ("William Shakespeare’s "Sonnet 116)
  • غزل 31 از استروفل و استلا  اثر سرفیلیپ سیدنی (Sir Philip Sidney’s "Sonnet 31" from Astrophil and Stella)
 • درس چهارم: شعر باغ توییکنهام اثر جان دان ("John Donne’s "Twicknam Garden)
  • آشنایی با ویژگی های اصلی شعر متافیزیک (Introduction: Metaphysical Poetry)
  • تجزیه و تحلیل شعر (The Analysis of the Poem)
 • درس پنجم: شعر قصیده ای در باب پاییز اثر جان کیتس ("John Keats’s "To Autumn)
  • آشنایی با ویژگی های اصلی شعر رمانتیک (Introduction: Romantic Poetry)
  • تجزیه و تحلیل شعر (The Analysis of the Poe)
 • درس ششم: شعر دوره ویکتوریا (Victorian Poetry) - بخش یکم
  • آشنایی با ویژگی های اصلی شعر دوره ویکتوریا (Introduction)
  • شعر اشک ها، اشک های بیهوده اثر آلفرد لرد تنیسون ("Alfred Lord Tennyson’s "Tears, Idle Tears)
  • شعر آخرین دوشس من اثر رابرت براونینگ ("Robert Browning’s "My Last Duchess)
 • درس هفتم: شعر دوره ویکتوریا (Victorian Poetry) - بخش دوم
  • شعر ساحل دوور اثر متیو آرنولد ("Mathew Arnold’s "Dover Beach)
  • شعر توکا در تاریکی اثر توماس هاردی ("Thomas Hardy’s "The Darkling Thrush)
 • درس هشتم: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش یکم
  • آشنایی با ویژگی های اصلی شعر مدرن
  • شعر نقشه اثر رابرت فراست ("Robert Frost’s "Design)
  • شعر چون برای مرگ مجالم نبود اثر امیلی دیکنسون ("Emily Dickinson’s "Because I could not Stop for Death)
 • درس نهم: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش دوم
  • شعر لاله ها اثر سیلویا پلات ("Sylvia Plath’s "Tulips)
 • درس دهم: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش سوم
  • شعر سفر دریایی به بیزانس از ویلیام باتلر ییتس ("William Butler Yeats’s "Sailing to Byzantium)
  • شعر پیرمرد کوچک اثر تی. اس. الیوت ("T.S. Eliot’s "Gerontion)
 • درس یازدهم: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش چهارم
  • شعر پیر مرد کوچک اثر تی. اس. الیوت ("T.S. Eliot’s "Gerontion)
 
مفید برای رشته های:
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نیاز

ادبیات انگلیسی 1
ادبیات انگلیسی 2


پیش نمایش‌ها

پیش نمایش ۱: مروری بر عناصر شعری (A Review on the Elements of Poetry) - بخش یکم ۱۵ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۱۸ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۲: مروری بر عناصر شعری (A Review on the Elements of Poetry) - بخش دوم ۱۱ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۱۳ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۳: آشنایی با غزل به عنوان یک نوع شعری و چگونگی تجزیه و تحلیل آن (Sonnet) ۸ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۹ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۴: شعر باغ توییکنهام اثر جان دان (John Donne’s Twicknam Garden) ۶ دقیقه

توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. در این صورت آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید.

دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۹ مگابایت (کلیک کنید +)
پیش نمایش ۵: شعر قصیده‌ای در باب پاییز اثر جان کیتس (John Keats’s To Autumn) ۲۶ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۶: شعر دوره ویکتوریا (Victorian Poetry) - بخش یکم ۱۴ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۷: شعر دوره ویکتوریا (Victorian Poetry) - بخش دوم ۱۳ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۸: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش یکم ۴۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۹: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش دوم ۹ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۰: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش سوم ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
پیش نمایش ۱۱: شعر مدرن (Modern Poetry) - بخش چهارم ۱۲ دقیقه
مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.

راهنمای تهیه آموزش ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

راهنمایی بیشتر ( +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش آشنایی با شعر انگلیسی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۹۲۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTILNG106
مدت زمان ۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
زبان انگلیسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی     (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس)
حجم دانلود ۵۲۷ مگابایت     (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس)
دسته های مرتبط: زبان های خارجی

برچسب‌ها: Alfred Lord Tennyson’s Tears | Allusion | Ambiguity | Apostrophe | Ballad | Because I could not Stop for Death | Blank Verse | Design | Dramatic Poetry Sonnet | Elegy | Elements of poetry | Emily Dickinson’s | End- stopped and run-on lines | Epic | Figurative | Figurative/Connotative Devices | Free Verse | Gerontion | Haiku | Hyperbole | Idle Tears | Irony | John Donne’s: Twicknam Garden | John Keats’s To Autumn | Limerick | Line | Literary devices | Lyric | Lyric Poetry | Mathew Arnold’s Dover Beach | Metaphor | Metaphysical Poetry | Meter | Modern Poetry | My Last Duchess | Narrative | Narrative Poetry | ODE | Oh Moon. Thou Climb’st the Skies | Pastoral | Personification | Poetic Form | Pun | Rhyme | Rhythm | Robert Browning’s My Last Duchess | Robert Frost’s Design | Romantic Poetry | Sailing to Byzantium | Scansion and Foot | Simile | Sonnet | sound patterns | Stanza | Stressed and Unstressed Syllables | Sylvia Plath’s Tulips | Symbol | T.S. Eiot’s Gerontion | T.S. Eliot’s | Tears | The Elements of Poetry | The Main Patterns of Poetic Feet | The Number of Poetic Feet | To Autumn | Understatement | Victorian Poetry | Villanelle | With how Sad Steps | Word sounds | آرایه های ادبی | آرایه های مجاز/دلالت کننده | آلفرد لرد تنیسون | آوای کلام | ادبیات انگلیسی | استروفل و استلا | استعاره | اشعار برجسته انگلیسی | الگوهای آوایی | الگوهای هجای شعری | امیلی دیکنسون | انواع اصلی الگوهای هجای شعری | تشبیه | تشخیص | تعداد الگوی هجای شعری | تقطیع شعر و الگوی هجای شعری | تلمیح | توماس هاردی | تی. اس. الیوت | جان دان | جان کیتس | دانشجویان مترجمی | دوره رنسانس | دوره مدرن | رابرت براونینگ | رابرت فراست | رشته زبان و ادبیات انگلیسی | زبان استعاری | ژانر ادبی | ساختار شعر انگلیسی | شعر آزاد | شعر اشک ها، اشک های بیهوده | شعر افسانه ای | شعر انگلیسی | شعر باغ تویکنیم | شعر حماسی | شعر رمانتیک | شعر سپید | صناعات ادبی | ضرباهنگ | عناصر شعری | غزل | غزل 116 شکسپیر | قافیه | قافیه و وزن شعر | قصیده | مبالغه | متیو آرنولد | مرثیه | مکتب ادبی | نام آوا | نقد شعر | نماد | هایکو | هجاها هجاهای کوتاه و بلند | هجاهای شعری | وزن شعر | ویلانل | ویلیام باتلر ییتس

آموزش آشنایی با شعر انگلیسی

تعداد دانشجو
۹۴ نفر
۱۵ نفر در یک ماه اخیر
مدت زمان
۸ ساعت و ۱۰ دقیقه
هزینه آموزش
۳۶,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش