×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش بازی های آموزشی و شبیه سازی - پیش ثبت نام

آموزش بازی های آموزشی و شبیه سازی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش بازی های آموزشی و شبیه سازی - پیش ثبت نام

این فرادرس به طراحان آموزشی کمک می کند که به یادگیری مبتنی بر بازی علاقه دارند و دوست دارند دانش خود را نسبت به فرایند توسعه بازی (GD) و ظرفیت خود را برای ارتباط و همکاری با توسعه دهندگان بازی افزایش دهند. در ضمن قصد دارد نشان دهد که چگونه وظایف اصلی طراحی آموزشی (ID) می تواند به ارزش فرایند طراحی بازی ها بیفزاید. در ضمن به دنبال تاکید بر اهمیت همکاری بین معلمان حرفه ای، طراحان آموزشی و توسعه دهندگان بازی و همچنین تشویق به گفت وگو بین آن ها است تا شکاف مفهومی دنیاهای ظاهرا نامتجانس طراحی آموزشی و توسعه بازی را از میان برداشته و آن ها را به همدیگر نزدیک کند.

آموزش بازی های آموزشی و شبیه سازی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

بازی های آموزشی نوشدارو نیستند. برای موثر واقع شدن نیاز به بازبینی نوع توسعه و طراحی خود دارند. در حال حاضر طراحان متوجه این نکته شدند که طراحی یک بازی زمانی که برای سرگرمی است با طراحی یک بازی که قصد آن یادگیری است، متفاوت خواهد بود. مطمئنا طراحان در طراحی بازی های آموزشی مجبور به بازنویسی بخش های بزرگی از برنامه با ایجاد یک سری تغییرات در بازی ها با هدف یادگیری خواهند بود. در طراحی بازی های آموزشی، طراحان بایستی هم به طراحی هنری و هم به طراحی آموزشی بازی توامان توجه متفاوتی داشته باشند.

در بازی های آموزشی طراحان باید از دانشی استفاده کنند که به هدایت منابع و انرژی مناسب برای گسترش آموزش قابل انطباق با سبک های یادگیری نسل سرگرمی طلب امروز کمک کند. بنابراین این نکته اهمیت پیدا می کند که بازی های آموزشی با کاربرد اصول توسعه بازی و آموزه های یاددهی - یادگیری محکمی طراحی شوند. این فرادرس به طراحان آموزشی کمک می کند که به یادگیری مبتنی بر بازی علاقه دارند و دوست دارند دانش خود را نسبت به فرایند توسعه بازی (GD) و ظرفیت خود را برای ارتباط و همکاری با توسعه دهندگان بازی افزایش دهند.

در ضمن قصد دارد نشان دهد که چگونه وظایف اصلی طراحی آموزشی (ID) می تواند به ارزش فرایند طراحی بازی ها بیفزاید. در ضمن به دنبال تاکید بر اهمیت همکاری بین معلمان حرفه ای، طراحان آموزشی و توسعه دهندگان بازی و همچنین تشویق به گفت وگو بین آن ها است تا شکاف مفهومی دنیاهای ظاهرا نامتجانس طراحی آموزشی و توسعه بازی را از میان برداشته و آن ها را به همدیگر نزدیک کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف مفاهیم اولیه در صنعت بازی و شبیه سازی
  • مقدمه
  • تعریف بازی
  • انواع بازی ها
  • اصطلاحات رایج در حوزه بازی ها
   • اجوتینمنت
   • بازی جدی
   • بازی ویدئویی
   • بازی رایانه ای
   • نقش عوامل مختلف  در صنعت آموزش و کارآموزی
    • واقعیت افزوده
    • واقعیت مجازی
    • شبیه سازی
   • بازی سازی
  • بازی های آموزشی
  • تمیز بازی های آموزشی از بازی های رایانه ای
  • چرا بازی های آموزشی بایستی به کار روند
  • چرا بازی های آموزشی نبایستی به کار روند
  • اعضای تیم تولید بازی های آموزشی
  • زمان توسعه بازی های آموزشی
 • درس دوم: عناصر اصلی سیستم های مبتنی بر بازی
  • چه ویژگی هایی از بازی های رایانه ای در بازی های آموزشی بایستی مطالعه شوند
   • چارچوب بازی سازی
   • چارچوب بازی سازی در یاددهی یادگیری
   • مکانیک
   • موتور
   • مساله
   • قوانین
   • اهداف
   • پویایی
   • محرک های حسی
   • معما
   • اعتبار و سندیت
   • کشمکش و چالشی رقابت وار
   • داستان
   • ارائه (شخصیت ها، اشیاء، موقعیت ها و صحنه ها)
   • ابزارها
   • تعامل
   • مشارکت
   • هوش مصنوعی
   • رابط کاربر
   • ارزشیابی
   • بازخورد
   • اختیار و کنترل
   • جوایز
   • قهرمان
   • وضعیت
   • محتوا
   • آزمون
 • درس سوم: عناصر آموزشی در بازی های آموزشی
  • یادگیری
  • یادگیری مبتنی بر بازی
  • تحلیل و ارزشیابی ارزش آموزشی بازی های آموزشی
  • پداگوژی در یادگیری مبتنی بر بازی
  • رویکردهای یادگیری مبتنی بر بازی
  • برون دادهای یادگیری
   • برون دادهای یادگیری شناختی
   • برون دادهای یادگیری روانی - حرکتی
   • برون دادهای یادگیری عاطفی
  • شناسایی راهبردهای مناسب آموزشی در ارتباط با ویژگی های تشکیل دهنده بازی ها با برون دادهای مختلف یادگیری
  • ارائه پیشنهاداتی برای برون دادهای مختلف
   • یادگیری شناختی
   • روانی - حرکتی
   • یادگیری عاطفی
 • درس چهارم: توان یادگیری بازی ها
  • تئوری های مورد تاکید یادگیری مبتنی بر بازی
  • رویکردهای یادگیری رفتارگرایی
   • شرطی سازی فعال
   • پیوند گرایی
  • رویکردهای یادگیری شناخت گرایی
   • طرح واره
   • رشد شناختی
   • شرایط یادگیری
   • انتساب
   • انگیزش
   • خود تنظیمی
   • دستیابی به اهداف
   • کارآموزی شناختی
   • بار شناختی
  • رویکردهای یادگیری اجتماعی
   • یادگیری اجتماعی
   • یادگیری موقعیتی
   • توسعه اجتماعی
   • سازنده گرایی اجتماعی
   • یادگیری از طریق انجام دادن
  • رویکرد یادگیری سازنده گرایی
   • شبکه فعال
   • یادگیری مبتنی بر کاوش
   • یادگیری اکتشافی
   • یادگیری مبتنی بر پروژه
   • ساختارگرایی
   • تئوری فعالیت
  • رویکرد سازنده گرایی
   • یادگیری تجربی
   • منطقه تقریبی رشد
   • هوش چندگانه گاردنر
   • سلسله نیازهای مزلو ( Maslow's hierarchy of needs)
   • خود تنظیمی
   • جریان
 • درس پنجم: توان آموزشی بازی ها
  • تئوری های طراحی آموزشی
  • انواع تئوری های طراحی آموزشی
  • رویکردهای تعلیمی
   • هفت رویداد گانیه
   • شرح و بسط رایگلوث
   • اصول اولیه میلر
  • رویکردهای تجویزی
   • آموزش مارپیچی
   • آموزش برنامه ای
   • آموزش مستقیم
  • رویکردهای اکتشافی
   • یادگیری مبتنی بر مساله
   • معماری بازی
   • یادگیری موقعیتی
   • یادگیری اکتشافی
  • رویکردهای هرمنوتیکی
   • تئوری فعالیت
   • محیط یادگیری ساختن گرا
   • مدل انگیزشی کلر
  • رویکردهای شناختی
   • سازمان دهنده های پیشرو
   • پردازش اطلاعات
   • کارآموزی شناختی
 • درس ششم: طراحی پداگوژیکی بازی های آموزشی
  • کاربست اصول آموزشی برای ساخت بازی های آموزشی
  • طراحی پداگوژیکی بازی های آموزشی در راستای فعالیت های توسعه دهندگان بازی
  • تشریح مراحل توسعه و طراحی در ساخت بازی های آموزشی
   • فاز تحلیل همسو با فاز توسعه مفهوم
   • فاز طراحی همسو با فاز پیش تولید
   • فاز توسعه همسو با فاز ایجاد نمونه اولیه و تولید
   • فاز پس تولید همسو با فاز اجرا و ارزیابی
 • درس هفتم: نقش و کارکرد بازی های آموزشی در مدارس
  • اهمیت یادگیری مبتنی بر بازی
  • نقش و تاثیر بازی و شبیه سازی بر یادگیرندگان
  • امتیازات و معایب یادگیری مبتنی بر بازی
  • کاربرد بازی ها برای یادگیری موضوعات مختلف
  • چالش های یادگیری مبتنی بر بازی
  • گرایشات آتی یادگیری مبتنی بر بازی
 • درس هشتم: طراحی و تولید نمونه بازی یا شبیه سازی مبتنی بر آموزه های دینیاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بازی های آموزشی و شبیه سازی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIHU109
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش بازی های آموزشی و شبیه سازی - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون برای این آموزش نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مدیریت | علوم انسانی
برچسب‌ها:
Maslow's hierarchy of needs | اجوتینمنت | اصطلاحات رایج در حوزه بازی ها | اصول اولیه میلر | اعتبار و سندیت | اعضای تیم تولید بازی های آموزشی | انگیزش | بازی رایانه ای | بازی های آموزشی | بازی ویدئویی | برون دادهای یادگیری | برون دادهای یادگیری شناختی | برون دادهای یادگیری عاطفی | پداگوژی | پیوند گرایی | تئوری فعالیت | تئوری های موردتانید یادگیری مبتنی بر بازی | توان آموزشی بازی ها | جوایز | چارچوب بازی سازی | چالش های یادگیری مبتنی بر بازی | خود تنظیمی | رابط کاربر | زمان توسعه بازی های آموزشی | سازمان دهنده های پیشرو | سلسله نیازهای مزلو | شبیه سازی | شرح و بسط رایگلوث | شرطی سازی فعال | عناصر آموزشی در بازی های آموزشی | عناصر اصلی سیستم های مبتنی بر بازی | قهرمان | کارآموزی شناختی | کشمکش و چالشی رقابت وار | محرک های حسی | هفت رویداد گانیه | هوش چندگانه گاردنر | هوش مصنوعی | واقعیت افزوده | واقعیت مجازی | وضعیت | یادگیری اکتشافی | یادگیری مبتنی بر بازی | یادگیری مبتنی بر پروژه
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×