×
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان

آموزش روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته

آموزش روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته

هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۸۲,۵۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۸۷۰ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۳۷ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۸ بازخورد (مشاهده نظرات)

هدف از این فرادرس، ساده‌تر کردن فهم و استفاده از روش‌های پژوهش ترکیبی است. این متدها به دلیل تازگی و ناآشنا بودن برای دانشجویان و حتی متخصصان هم یک ضرورت است. در این آموزش سعی شده است درس‌هایی گنجانده شود تا ضمن پوشش دادن بعد مقایسه‌ای روش‌های ترکیبی با روش‌های کمی و کیفی، فهم روش‌های ترکیبی را ساده و استفاده از آن‌ها را میسر کند.

آموزش روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته

تعداد دانشجو
۸۷۰ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۳۷ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۸۲,۵۰۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۸ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر داوود علی پور

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی

دکتر داوود علی پور، متولد سال 1365 در شهرستان هرسین استان کرمانشاه هستند. ایشان بیش از 15 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر، مانند: قلم چی، خوارزمی و… و دبیرستان های مفید، شایستگان رازی منطقه 1 و … را داد. همچنین بیش از 3000 ساعت تدریس خصوصی و بیش از 20 پروژه ضبط بسته های آموزشی برای موسسات سنجش و دانش، فرادرس، گام و… در کارنامه ایشان دیده می شود.

توضیحات تکمیلی

قرن جدید قرن پارادایم‌های جدید است که باید با روش‌های جدید، پژوهش شوند. پس از ضعیف شدن پارادایم‌های اثبات‌گرایی که روش‌های پژوهش کمی را بر می‌تابید، روش‌های کیفی پدید آمدند و هر کدام از این دو رویکرد نقاط قوت و ضعفی دارند که استفاده از آن‌ها را محدود می‌کند. روش‌های پژوهش ترکیبی در پی تلفیق این دو رویکرد و خلق پارادایم جدیدی است تا از تمام مزیت‌های هر دو روش سود ببرد.

هدف از این فرادرس، ساده‌تر کردن فهم و استفاده از روش‌های پژوهش ترکیبی است. این متدها به دلیل تازگی و ناآشنا بودن برای دانشجویان و حتی متخصصان هم یک ضرورت است. در این آموزش سعی شده است درس‌هایی گنجانده شود تا ضمن پوشش دادن بعد مقایسه‌ای روش‌های ترکیبی با روش‌های کمی و کیفی، فهم روش‌های ترکیبی را ساده و استفاده از آن‌ها را میسر کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: درک روش‌‌های پژوهش ترکیبی
  • تعریف
  • هدف
  • داده‌های کمی و کیفی
  • تلفیق داده‌ها
  • مزیت‌های روش ترکیبی
  • دشواری‌های روش ترکیبی
  • تاریخچه مختصر
 • درس دوم: جهان‌بینی روش‌های ترکیبی
  • جهان‌بینی
  • انواع جهان‌بینی
  • پسا‌اثبات‌گرایی
  • ساختارگرایی
  • مدافعه‌ای
 • درس سوم: مقایسه‌ رویکردهای کمی، کیفی، آمیخته
  • مبانی پژوهش کمی
  • مبانی پژوهش کیفی
  • مبانی روش ترکیبی
  • مقایسه سه نوع طرح تحقیق
   • کمی
   • کیفی
   • آمیخته
  • راهبردهای پژوهش
   • کمی
   • کیفی
   • آمیخته
  • پیشینه پژوهش
   • در مطالعات کمی یا ترکیبی
  • کاربرد نظریه
   • در مطالعات کمی
   • در مطالعات کیفی
   • در مطالعات ترکیبی
  • مقدمه
   • در مطالعات کمی
   • در مطالعات کیفی
   • در مطالعات ترکیبی
  • بیان هدف
   • در مطالعات کمی
   • در مطالعات کیفی
   • در مطالعات ترکیبی
  • سوال و فرضیه
   • در مطالعات کمی
   • در مطالعات کیفی
   • در مطالعات ترکیبی
 • درس چهارم: طرح‌‌های پژوهش ترکیبی
  • طبقه‌بندی طرح‌های روش ترکیبی
  • طرح همسوسازی
   • شیوه‌ها
   • انواع
   • چالش‌ها
  • طرح تو در تو
   • شیوه‌ها
   • انواع
   • چالش‌ها
   • نقاط قوت
  • طرح تبیینی
   • شیوه‌ها
   • انواع
   • چالش‌ها
   • نقاط قوت
  • طرح اکتشافی
   • شیوه‌ها
   • انواع
   • چالش‌ها
   • نقاط قوت
  • انتخاب یک طرح پژوهشی
  • تصمیم‌گیری در مورد زمان‌بندی
  • تصمیم‌گیری در مورد وزن‌دهی
  • تصمیم‌گیری در مورد مخلوط کردن داده‌ها
 • درس پنجم: معرفی یک مطالعه به روش ترکیبی
  • نوشتن عنوان برای روش ترکیبی
  • نوشتن عنوان برای روش‌های کیفی و کمی
  • بیان مساله در مقدمه
   • ساختار بیان مساله
  • بیان هدف
   • بیان هدف در روش‌های کمی و کیفی
   • بیان هدف در روش‌های ترکیبی
  • پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش
   • پرسش‌های کیفی
   • پرسش‌های کمی و فرضیه‌ها
   • پرسش‌های پژوهشی روش‌های ترکیبی
 • درس ششم: جمع‌‌آوری داده‌ها در روش‌های پژوهش ترکیبی
  • شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های کیفی و کمی
  • شیوه‌های نمونه‌گیری
  • اطلاعاتی که باید جمع‌آوری شود
  • جمع‌آوری داده‌ها در روش‌های ترکیبی
 • درس هفتم: تحلیل داده‌ها در روش‌‌های پژوهش ترکیبی
  • شیوه‌های تحلیل داده‌های کمی و کیفی
  • آماده سازی داده‌ها برای تحلیل
  • کاوش در داده‌ها
  • تحلیل داده‌ها
  • ارائه تحلیل داده‌ها
  • روایی داده‌ها
  • تحلیل داده‌ها در طرح‌های روش ترکیبی
   • تحلیل همزمان داده‌ها
   • مقایسه تبدیل داده‌ها از طریق ماتریس یا بحث
   • تحلیل متوالی داده‌ها
   • هنگامی که ابتدا داده‌های کمی جمع‌آوری می‌شوند
   • هنگامی که ابتدا داده‌های کیفی جمع‌آوری می‌شوند
   • رواسازی داده‌ها در طرح پژوهش ترکیبی
 • درس هشتم: تحلیل داده‌‌ها در روش ترکیبی و معرفی منابع
  • جستجوی پژوهش‌های ترکیبی
  • معرفی منابع
  • شناخت یک پژوهش ترکیبی در پایگاه داده‌ها

پیش نیاز

روش های پژوهش کمی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. درک روش‌های پژوهش ترکیبی
۲. جهان‌‌بینی روش‌های ترکیبی
۳. مقایسه‌ رویکردهای کمی، کیفی، آمیخته
۴. طرح‌های پژوهش ترکیبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. معرفی یک مطالعه به روش ترکیبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. جمع‌‌آوری داده‌ها در روش‌های پژوهش ترکیبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تحلیل داد‌ها در روش‌‌های پژوهش ترکیبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تحلیل داده‌ها در روش ترکیبی و معرفی منابع
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۴ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۳۷ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش روش تحقیق ترکیبی یا آمیخته
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۸۷۰۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIHU102
مدت زمان ۷ ساعت و ۳۷ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۴۵۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شما


نظرات

تا کنون ۸۷۰ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۸ نظر ثبت شده است.
احسان
احسان
۱۴۰۱/۰۳/۳۰
از نظر کیفیت ویدئویی خیلی خووووب بود.
محمد طاها
محمد طاها
۱۴۰۰/۰۱/۳۱
به نظرم دسته بندی خوب و جامعی ارائه شده بود و بیان شیوایی هم مدرس داشت. ولی مثال های عملی می تواند این کار را اثری بی نظیر کند.
شهرام
شهرام
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
جدید بود چون اومده بود قشنگ توضیح داده بود توی کتابا اینجوری کار نشده بود عنوان جدیدی بود.
غلامرضا
غلامرضا
۱۳۹۹/۰۳/۱۷
کیفیت مناسبی داشت ولی به نظرم قابل ارتقا هم بود. ضمن اینکه پیشنهاد می کنم منابع رو هم برای مطالعات آتی معرفی کنید.
موسوی
موسوی
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
مدرس که از روی مباحث فقط روخونی میکرد. واقعا با این شیوه درس دادن دانشجو گمراه میشه.
مجتبی
مجتبی
۱۳۹۸/۰۹/۰۶
آموزش خوبی بود و مواردی که مورد نیازم بود تو آموزش ارائه شده بود فقط یه موردی که در مورد آموزشهای وجود داره مباحث به صورت کلی ارائه میشه اگر مدرسین وارد جزئیات بشن و به صورت جزئی تر مطالب ارائه کن فکر میکنم کیفیت آموزش بالاتر بره.
سیامند
سیامند
۱۳۹۸/۰۹/۱۱
مدرس بیان خوبی دارن و اینکه آموزش در حد ارشد خوب هست. ساختار آموزش عالی است اینکه در مورد روش های تحلیل و آمیختی مدرس آموزش دیگری ارائه کنن و اینکه فایل های پی دی اف آموزشها به صورت فایل ورد ارائه کنید. ولی برای مقطع دکترا پاسخ گو نیست برخی جاها به صورت گذرا به مباحث اشاره شده در حالیکه مبحث خیلی گسترده است و جا داره بیشتر در موردش صحبت بشه.
محبوبه
محبوبه
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
سلام. با تشکر از استاد گرامی.
تدریس و نحوه ارائه مطالب و هم فن بیان بسیار عالی بود.
دسته‌بندی موضوعی: علوم انسانی
برچسب‌ها:
آماده سازی داده ها برای تحلیل | آموزش روش تحقیق آمیخته | آموزش روش تحقیق ترکیبی | ارائه تحلیل داده ها | انتخاب یک طرح پژوهشی | انواع طرح اکتشافی | انواع طرح تبیینی | انواع طرح تو در تو ترکیبی | انواع طرح های روش ترکیبی | بیان مساله در مقدمه | بیان هدف در روش های ترکیبی | بیان هدف در روش های کمی | بیان هدف در روش های کیفی | بیان هدف در مطالعات ترکیبی | بیان هدف در مطالعات کمی | بیان هدف در مطالعات کیفی | پرسش های پژوهش | پرسش های پژوهشی روش های ترکیبی | پرسش های کمی | پرسش های کیفی | پژوهش ترکیبی در پایگاه داده ها | پسا اثبات گرایی روش‌ های ترکیبی | تحلیل داده ها | تحلیل داده‌ ها در روش ترکیبی | تحلیل داده ها در طرح های روش ترکیبی | تحلیل متوالی داده ها | تحلیل همزمان داده ها | تعریف روش ‌های پژوهش ترکیبی | تلفیق داده ها در پژوهش ترکیبی | جستجوی پژوهش های ترکیبی | جمع‌ آوری داده‌ ها در پژوهش ترکیبی | جمع آوری داده ها در روش های ترکیبی | جهان ‌بینی روش‌ های ترکیبی | چالش طرح های روش ترکیبی | چالش های طرح اکتشافی | چالش های طرح تبیینی | چالش های طرح تو در تو ترکیبی | داده های کمی پژوهش ترکیبی | داده های کیفی پژوهش ترکیبی | دشواری های روش ترکیبی | راهبرد آمیخته پژوهش | راهبرد کمی پژوهش | راهبرد کیفی پژوهش | رواسازی داده ها در پژوهش ترکیبی | روایی داده ها | روش تحقیق آمیخته | روش تحقیق ترکیبی | روش های پژوهش ترکیبی | روش های پژوهش ترکیبی | زمان بندی طرح پژوهشی | ساختار بیان مساله | ساختارگرایی روش‌ های ترکیبی | سوال در مطالعات ترکیبی | سوال در مطالعات کمی | سوال در مطالعات کیفی | سوال و فرضیه | شیوه طرح های روش ترکیبی | شیوه های تحلیل داده های کمی | شیوه های تحلیل داده های کیفی | شیوه های جمع آوری داده های کمی | شیوه های جمع آوری داده های کیفی | شیوه های طرح اکتشافی | شیوه های طرح تبیینی | شیوه های طرح تو در تو ترکیبی | شیوه های نمونه گیری داده های کیفی | طبقه بندی طرح های روش ترکیبی | طرح تحقیق آمیخته | طرح تحقیق کمی | طرح تحقیق کیفی | طرح تو در تو در روش ترکیبی | طرح های پژوهش ترکیبی | طرح همسوسازی روش ترکیبی | فرضیه در مطالعات کمی | فرضیه در مطالعات ترکیبی | فرضیه در مطالعات کیفی | فرضیه های پژوهش | کاربرد نظریه در مطالعات ترکیبی | کاربرد نظریه در مطالعات کمی | کاربرد نظریه در مطالعات کیفی | کاوش در داده ها | مبانی پژوهش کمی | مبانی پژوهش کیفی | مبانی روش ترکیبی | مخلوط کردن داده ها در طرح پژوهشی | مدافعه ای روش‌ های ترکیبی | مزیت های روش ترکیبی | مطالعه به روش ترکیبی | مقایسه تبدیل داده ها با بحث | مقایسه تبدیل داده ها با ماتریس | مقدمه در مطالعات ترکیبی | مقدمه در مطالعات کمی | مقدمه در مطالعات کیفی | نقاط قوت طرح اکتشافی | نقاط قوت طرح تبیینی | نقاط قوت طرح تو در تو ترکیبی | نمونه گیری داده های کمی | نوشتن عنوان برای روش ترکیبی | نوشتن عنوان برای روش های کمی | نوشتن عنوان برای روش های کیفی | هدف روش ‌های پژوهش ترکیبی | وزن دهی طرح پژوهشی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۴ جلسه ویدئویی
×