×
۴۸,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش ژئودزی (زمین سنجی) فیزیکی پیشرفته

آموزش ژئودزی (زمین سنجی) فیزیکی پیشرفته

تعداد دانشجو
۷۹ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش ژئودزی (زمین سنجی) فیزیکی پیشرفته

ژئودزی فیزیکی پیشرفته یکی از زمینه های اصلی در مهندسی نقشه برداری و ژئودزی است که برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار حائز اهمیت بوده و فهم تمامی مطالب در این زمینه برای موفقیت در کنکور ارشد و دکتری، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی مشکلی که دانشجویان مهندسی نقشه برداری، فیزیک، جغرافیا و... پیوسته از آن شکایت دارند، دشوار بودن فهم مطالب در این زمینه است که با یادگیری به شیوه درست، این درس می تواند به درسی مورد علاقه و شیرین برای دانشجویان تبدیل گردد. هدف ما از این آموزش، انتقال مفاهیم اساسی، تئوری، الگوریتم ها و کاربردهای ژئودزی فیزیکی به صورت گام به گام و طبقه بندی شده است.

آموزش ژئودزی (زمین سنجی) فیزیکی پیشرفته

مدت زمان
۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۴۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
رقیه زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری - ژئودزی

رقیه زمانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری، گرایش ژئودزی، در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی و در حال انجام پایان‌نامه ارشد در زمینه تداخل‌سنجی تصاویر راداری در استخراج ارتفاعی پراکنشگرها نیز هستند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

امروزه روش ها و ابزارهای متنوعی برای تعیین دقیق شکل زمین مورد استفاده قرار می گیرند که این ابزار تحت تاثیر نیروهای فیزیکی گوناگونی قرار می گیرند. به منظور شناخت هندسه زمین با استفاده از مشاهداتی که در فضای فیزیکی انجام می شوند، نخست باید این فضا و نیروهای حاضر در آن مورد بررسی قرار گیرند، همچنین به منظور مطالعه گسل ها و بحث زلزله شناسی، اکتشاف و استخراج منابع زیرزمینی و… مطالعه ژئودزی فیزیکی و میدان ثقل زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از این رو، نیروی ثقل زمین به عنوان یکی از اساسی ترین نیروها در این فضا، توجه بسیاری از ژئودزین ها را به خود جلب کرده است. ژئودزی فیزیکی پیشرفته یکی از زمینه های اصلی در مهندسی نقشه برداری و ژئودزی است که برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار حائز اهمیت بوده و فهم تمامی مطالب در این زمینه برای موفقیت در کنکور ارشد و دکتری، امری اجتناب ناپذیر است.

از طرفی مشکلی که دانشجویان مهندسی نقشه برداری، فیزیک، جغرافیا و... پیوسته از آن شکایت دارند، دشوار بودن فهم مطالب در این زمینه است که با یادگیری به شیوه درست، این درس می تواند به درسی مورد علاقه و شیرین برای دانشجویان تبدیل گردد. هدف ما از این آموزش، انتقال مفاهیم اساسی، تئوری، الگوریتم ها و کاربردهای ژئودزی فیزیکی به صورت گام به گام و طبقه بندی شده است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه و کلیات
  • معرفی ژئودزی فیزیکی
  • اهداف ژئودزی فیزیکی
  • انواع تعریف از شکل زمین
  • کلیات و اهداف تئوری استوکس و ملدنسکی
  • تئوری کلرو
  • معرفی نیروی جاذبه و گریز از مرکز
  • مدل سازی کردن میدان ثقل
  • معادله پواسون
  • معادله لاپلاس
  • معرفی پتانسیل جاذبی
  • مدل سازی پتانسیل جاذبی
  • فضای نرم دار
  • فضای هیلبرت
  • فضای تابعی
 • درس دوم: تئوری پتانسیل جاذبی
  • پتانسیل ثقل اغتشاشی
  • بررسی دستگاه معادلات مشاهدات
  • آنامولی جاذبی و نوسان جاذبی
  • تنسور گرادیان جاذبه
  • بیان آنامولی جاذبی در مساله استوکس و ملدونسکی
  • خطی سازی مشاهدات قدر مطلق شتاب ثقل
  • معرفی سه بردار یکه مهم در ژئودزی فیزیکی
  • آنامولی ارتفاعی
  • معادله بنیادی فیزیکال ژئودزی
  • فرمول دوم برنز
 • درس سوم: سیستم های مشاهداتی در ژئودزی
  • ضرورت آشنایی با سیستم های مشاهداتی
  • گراویمترهای سقوط آزاد
  • گراویمترهایی بر مبنای کشش فنر
  • تعیین میدان گرانش با استفاده از بررسی اغتشاشات در مدار ماهواره ها
  • تعیین میدان گرانش با اندازه گیری شتاب حرکت ماهواره با دستگاه شتاب سنج
  • مطالعه تغییرات زمانی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات ماهواره GRACE
  • آشنایی با ماهواره های ارتفاع سنجی (Altimetry)
 • درس چهارم: حل معادله لاپلاس و ارتباط پاسخ های آن با مدل سازی میدان ثقل
  • معرفی معادله لاپلاس
  • معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی
  • شرایط مرزی
  • شرایط ویژه
  • حل معادله لاپلاس
  • سیستم مختصات کارتزین و منحنی الخط
  • محاسبه ضرایب لامه
  • تعبیر فیزیکی ضرایب لامه
  • حل معادله لاپلاس در سیستم مختصات کروی
  • حل انواع مختلف مسائل مقدار مرزی
  • حل مساله مقدار مرزی دیرخله در سیستم مختصات کروی برای مرز کروی
  • حل مساله مقدار مرزی نیومن در سیستم مختصات کروی برای مرز کروی
  • فرم صریح جواب مسائل مقدار مرزی
  • محاسبه حد کرنل آبل پواسون
  • جواب مساله مقدار مرزی داخلی
  • کره برلیون
  • ارتباط بین ضرایب هارمونیک کروی و خواص فیزیکی زمین
  • کره بیر هامر
  • قضیه رونگه
 • درس پنجم: بیضوی مولد میدان ثقل نرمال و محاسبه میدان ثقل بیضوی تراز
  • تعریف بیضوی هندسی
  • بیضوی سومیگلیانا پوزتی
  • محاسبه میدان ثقل بیضوی تراز
  • پارامترهای ژئودتیک اساسی
  • پارامترهای اساسی بیضوی
  • میدان ثقل بیضوی (نرمال)
  • بسط پتانسیل جاذبه بیضوی تراز به هارمونیک های کروی
  • پتانسیل جاذبه روی سطح بیضوی در سیستم مختصات ژاکوبی بیضوی
  • ممان های اینرسی اصلی بیضوی
  • بیضوی مک لورن
  • پتانسیل ثقل نرمال در سیستم مختصات ژاکوبی
  • شتاب ثقل نرمال
 • درس ششم: مساله مقدار مرزی استوکس
  • بیان مساله مقدار مرزی استوکس
  • محاسبه نوسان جاذبه و آنامولی جاذبه در مساله استوکس
  • مشکلات مساله مقدار مرزی استوکس
  • حل مساله مقدار مرزی استوکس با تقریب کروی
  • انتگرال استوکس
  • آنامولی پتانسیل در هر نقطه خارج ژئوئید (Geoid) و روی آن
  • کرنل استوکس
  • کرنل پیزتی
  • فرمول های ونینگ ماینز
  • مساله مقدار مرزی استوکس
  • تصحیحات جاذبی و توپوگرافی
  • تصحیح بوگه
 • درس هفتم: مساله مقدار مرزی ملدونسکی
  • تئوری ملدونسکی
  • تلوروئید ماروسی
  • شرط مرزی مساله ملدونسکی
  • روش انتگرالی حل مساله
  • اتحاد سوم گرین
  • مساله خطی ملدونسکی با تقریب کروی
  • محاسبه مولفه های انحراف قائم ژئوئیدی در مساله ملدونسکی

مفید برای رشته های
 • فیزیک
 • جغرافیا

پیش نیاز

ژئودزی یک
ژئودزی دو
آشنایی با ژئودزی فیزیکی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه و کلیات

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵۴ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. تئوری پتانسیل جاذبی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. سیستم ‌های مشاهداتی در ژئودزی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۷ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. حل معادله لاپلاس و ارتباط پاسخ ‌های آن با مدل ‌سازی میدان ثقل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. بیضوی مولد میدان ثقل نرمال و محاسبه میدان ثقل بیضوی تراز
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مساله مقدار مرزی استوکس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. مساله مقدار مرزی ملدونسکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۱ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش ژئودزی (زمین سنجی) فیزیکی پیشرفته
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۸۵۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIGIS101
مدت زمان ۸ ساعت و ۳۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۹۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۷۹ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱ نظر ثبت شده است.
سپیده
سپیده

برای رشته ی عمران-نقشه برداری هم مفید هست
در واقع ژئودزی فیزیکی آخرین درس از سلسله درس های ژئودزی هست که بعد از ژئودزی 2 و محاسبات، ژئودزی ماهواره ای، ژئودزی نجومی، ژئودزی 1، ریاضی مهندسی و معادلات دیفرانسیل پاس میکنیم

برچسب‌ها:
Altimetry | آنامولی ارتفاعی | آنامولی ثقل | آنامولی جاذبی | اتحاد سوم گرین | پتانسیل توزیع جرم سطحی | پتانسیل ثقل اغتشاشی | پتانسیل جاذبی | تئوری استوکس | تئوری کلرو | تلوروئید ماروسی | تنسور گرادیان جاذبه | توپوگرافی | دستگاه شتاب سنج | زلزله شناسی | ژئودزی فیزیکی | سیستم مختصات کارتزین | سیستم مختصات کروی | ضرایب هارمونیک های کروی | فرمول های ونینگ ماینز | فضای تابعی | فضای هیلبرت | کره برلیون | گراویمتر های سقوط آزاد | گسل | ماهواره GRACE | ماهواره های ارتفاع سنجی | مختصات ژاکوبی بیضوی | مدار ماهواره ها | معادله بنیادی فیزیکال ژئودزی | معادله پواسون | معادله لاپلاس | ملدنسکی | منابع زیرزمینی | مهندسی نقشه برداری | مولفه های انحراف قائم ژئوئیدی | میدان ثقل نرمال | نوسان جاذبی | نیروی ثقل زمین | نیروی جاذبه | هندسه زمین
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۱ جلسه ویدئویی