×
۸۵,۰۰۰ تومان تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

آموزش کنترل تطبیقی

آموزش کنترل تطبیقی

تعداد دانشجو
۵۲۴ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش کنترل تطبیقی

با توجه به افزایش سیستم های متغیر با زمان و دارای عدم قطعیت در دهه های اخیر و ناکارآمدی کنترل کننده های خطی، مقاوم، مدرن و…، استفاده از کنترل کننده تطبیقی افزایش چشمگیری داشته است، چرا که کنترل کننده های تطبیقی به راحتی می توانند هم سیستم های دارای عدم قطعیت و هم سیستم هایی که متغیر با زمان هستند (مانند هواپیما) را به خوبی مدیریت کنند. بنابراین، در این آموزش به دلیل اهمیت کنترل کننده تطبیقی به طراحی این کنترل کننده می پردازیم و روش های مختلف طراحی آن را بررسی می کنیم که بتوانیم هر سیستمی که شرایط های مختلفی داشت را به خوبی کنترل کرده و خروجی را به مطلوب طراح برسانیم.

آموزش کنترل تطبیقی

مدت زمان
۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۸۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۶۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
۴ بازخورد (مشاهده نظرات)
مدرس
امیرحسین غلامی

دانشجوی دکتری تخصصی برق – کنترل

مهندس امیرحسین غلامی، دانشجوی دكتری مهندسی برق – کنترل در دانشگاه صنعتی اميركبير می‌باشند و ایشان در حال حاضر بر روی موضوع بهينه‌سازی توزيع‌شده مشغول فعالیت پژوهشی هستند. پروژه کارشناسی خود را در حوزه مخابرات در زمینه ساخت آنتن‌های مایکرواستریپ ۲/۴ گیگاهرتز انجام دادند، همچنین پایان نامه دوران ارشد ایشان در زمینه ترکیب رشته های برق (کنترل) و هوافضا بوده که در مورد مدل سازی هواپیماهای بدون سرنشین بحث می‌کنند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

در دو دهه اخیر به دلیل پیشرفت علم و افزایش سیستم های پیچیده، استفاده از کنترل تطبیقی افزایش چشمگیری داشته است. در سیستم هایی که پارامترهای متغیر با زمان و یا نامشخص دارند، از کنترل تطبیقی به منظور تطبیق رفتار سیستم با مقدار مطلوب استفاده می شود. بسیاری از سیستم های واقعی به دلیل متغیر با زمان بودن، برای کنترل پاسخ خود حتما به کنترل تطبیقی نیاز دارند و کنترل کننده دیگری نمی تواند نتیجه مطلوب را به این گونه سیستم ها بدهد.

کنترل کننده تطبیقی به بیان ساده تر، اعمال یک روشی در کنترل کننده ها به منظور تطبیق با مقدار مورد نظر است. یکی از سیستم هایی که برای کنترل آن از گذشته تا به حال از کنترل کننده تطبیقی استفاده شده است، سیستم هواپیما است.

کنترل کننده تطبیقی با کنترل کننده مقاوم متفاوت بوده و دو دیدگاه مختلف را بیان می کنند. در سیستم هایی که ثابت با زمان هستند، کنترل کننده مقاوم می تواند نتیجه مطلوب بدهد ولی چون بسیاری از سیستم های واقعی و مهم متغیر با زمان هستند، نمی توان از کنترل کننده مقاوم برای آن ها استفاده کرد و کنترل کننده تطبیقی اهمیت دو چندان پیدا می کند. در اکثر مقالات جدید، از روش های مختلف کنترل تطبیقی استفاده زیادی شده است که همین عامل اهمیت این درس را بیشتر می کند.

با توجه به افزایش سیستم های متغیر با زمان و دارای عدم قطعیت در دهه های اخیر و ناکارآمدی کنترل کننده های خطی، مقاوم، مدرن و…، استفاده از کنترل کننده تطبیقی افزایش چشمگیری داشته است، چرا که کنترل کننده های تطبیقی به راحتی می توانند هم سیستم های دارای عدم قطعیت و هم سیستم هایی که متغیر با زمان هستند (مانند هواپیما) را به خوبی مدیریت کنند.

بنابراین، در این آموزش به دلیل اهمیت کنترل کننده تطبیقی به طراحی این کنترل کننده می پردازیم و روش های مختلف طراحی آن را بررسی می کنیم که بتوانیم هر سیستمی که شرایط های مختلفی داشت را به خوبی کنترل کرده و خروجی را به مطلوب طراح برسانیم.

بنابراین هم در عمل و هم در تئوری این درس بسیار اهمیت دارد. اما مخاطب پس از دیدن این آموزش حداقل مهارت هایی که کسب می کند شامل: تفاوت های بین کنترل کننده مقاوم و تطبیقی، تخمین پارامتر سیستم های مختلف، شناسایی سیستم های مختلف، طراحی انواع کنترل کننده های تطبیقی خواهد بود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر کنترل تطبیقی - بخش یکم
  • مروری بر کنترل خطی
  • مروری بر کنترل مدرن
  • مروری بر کنترل غیرخطی
  • مروری بر کنترل مقاوم
  • تاریخچه کنترل تطبیقی
  • تعریف تطبیق و کنترل تطبیقی
 • درس دوم: مقدمه ‌ای بر کنترل تطبیقی - بخش دوم
  • بررسی انواع کنترل کننده های تطبیقی
  • بررسی روش های مختلف به دست آوردن مدل سیستم
  • مثال هایی از کنترل تطبیقی
 • درس سوم: روش های برآورد زمان حقیقی پارامتر - بخش یکم
  • انواع تخمین ها
  • تخمین پارامتر آفلاین (LS)
  • تعبیر هندسی و آماری تخمین آفلاین
  • تخمین پارامتر آنلاین (RLS)
  • تعیین شرایط اولیه برای تخمین
  • مزایا و معایب تخمین های آفلاین و آنلاین و ارائه روش های دیگر
 • درس چهارم: روش های برآورد زمان حقیقی پارامتر - بخش دوم
  • الگوریتم Projection
  • الگوریتم (LMS (Least Mean Square
  • الگوریتم (SA (Stochastic Approximation
  • به دست آوردن مدل رگرسوری تابع تبدیل گسسته زمان
  • به دست آوردن مدل رگرسوری تابع تبدیل پیوسته زمان
  • به دست آوردن مدل رگرسوری سیستم های غیرخطی
  • به دست آوردن فرم رگرسوری مدل های تصادفی
 • درس پنجم: سیستم های کنترل تطبیقی و نکات کاربردی
  • تاثیر داده ها در کیفیت تخمین
  • بررسی Persistent Exciting) PE)
  • PE سیگنال های فیلتر شده
  • تعبیر فرکانسی مرتبه PE بودن یک سیگنال
  • مرتبه PE مورد نیاز در پارامترهای یک تابع تبدیل
  • تاثیر تخمین پارامترهای حلقه باز و حلقه بسته در روند طراحی
 • درس ششم: رگولاتورهای خودتنظیم (STR) - بخش یکم
  • تعریف رگولاتورهای خودتنظیم
  • بررسی چند قضیه مهم
  • الگوریتم اقلیدسی برای حل معادله سیاله
  • معادله دیوفانتین کاهش یافته (Diophantine equation)
  • الگوریتم جایابی قطب حداقل درجه (MDPP)
  • رگولاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم
 • درس هفتم: رگولاتورهای خودتنظیم (STR) - بخش دوم
  • رگولاتورهای خودتنظیم مستقیم
  • مساله اغتشاش در رگولاتورهای خودتنظیم
  • طراحی رگولاتورهای خودتنظیم تصادفی
 • درس هشتم: سیستم های تطبیقی مدل مرجع (MRAS)
  • نسل اول کنترل کننده های تطبیقی مدل مرجع (MRAC)
  • نسل دوم کنترل کننده های تطبیقی مدل مرجع (Stable MRAC)
  • نسل سوم کنترل کننده های تطبیقی مدل مرجع (Robust MRAC)
  • طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع براساس نسل اول
  • تعریف توابع مثبت حقیقی (PR)
 • درس نهم: طراحی براساس پایداری لیاپانوف (Lyapunov stability) و Passivity
  • مراحل طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع براساس توابع لیاپانوف
  • طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع در فضای حالت
  • تعریف سیستم های پسیو (Passive systems)
  • اکیدا پسیو ورودی
  • اکیدا پسیو خروجی
  • قضیه Passivity
 • درس دهم: طراحی براساس پایداری لیاپانوف (Lyapunov stability) و Passivity - بخش دوم
  • طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع نسل دوم
 • درس یازدهم: بررسی چند مثال از کنترل تطبیقی

مفید برای رشته های
 • مهندسی برق
 • مهندسی هوافضا
 • مهندسی مکانیک

پیش نیاز

کنترل مقاوم

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه ای بر کنترل تطبیقی - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۰ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. مقدمه ای بر کنترل تطبیقی - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۸ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. روش ‌های برآورد زمان حقیقی پارامتر - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۱ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. روش ‌های برآورد زمان حقیقی پارامتر - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۱۲ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. سیستم های کنترل ‌تطبیقی و نکات کاربردی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. رگولاتورهای خودتنظیم (STR) - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. رگولاتورهای خودتنظیم (STR) - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سیستم های تطبیقی مدل ‌مرجع (MRAS)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. طراحی براساس پایداری لیاپانوف (Lyapunov stability) و Passivity - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. طراحی براساس پایداری لیاپانوف (Lyapunov stability) و Passivity - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. بررسی چند مثال از کنترل تطبیقی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش کنترل تطبیقی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۳۱۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIEE120
مدت زمان ۹ ساعت و ۴۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۳۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


آموزش‌های پیشنهادی برای شمانظرات

تا کنون ۵۲۴ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۴ نظر ثبت شده است.
توحید
توحید

من برای پروژه ای که داشتم این آموزشو تهیه کردم. مفید بود.

علی
علی

دسته بندی و توضیح مسائل کنترل تطبیقی خوب انجام شده، ولی کامل نیست و یک ایراد بزرگ آموزش، عدم درج معادل لاتین لغات در آموزش به صورت کامل هستش، که کار رو برای جستجو در منابع لاتین راحت بکنه.

محمد
محمد

آموزش خوبی بود، ولی حتما به یک آموزش مکمل با محتوای حل مسائل کاربردی با شبیه سازی در متلب، نیاز داره. امیدوارم که فرادرس، این آموزش رو هم در آینده نزدیک فراهم کنه. ممنون از فرادرس و آقای غلامی

مسعود
مسعود

این آموزش رو خریداری کردم، خیلی خوبه ولی کاش تمرین متلب هم می داشت. ممنون از فرادرس و جناب غلامی، بابت این آموزش.

برچسب‌ها:
Adaptation | adaptive control | Diophantine equation | Estimates | Least Mean Square | LS | Lyapunov Stability | MATLAB | MDPP | MRAC | MRAS | Passivity | PE سیگنال های فیلترشده | Persistent Exciting | PR | Regression model | RLS | Robust MRAC | Self Tuning Regulators | Stable MRAC | Stochastic Approximation | STR | اغتشاش در رگولاتورهای خودتنظیم | الگوریتم LMS | الگوریتم Projection | الگوریتم SA | الگوریتم اقلیدسی | الگوریتم جایابی قطب حداقل درجه | اموزش کنترل تطبیقی | انواع تخمین ها | برآورد زمان حقیقی پارامتر | بررسی PE | پارامترهای حلقه باز | پارامترهای حلقه بسته | پارامترهای یک تابع تبدیل | پایداری لیاپانف | تاثیر داده ها در کیفیت تخمین | تخمین | تخمین آفلاین | تخمین آنلاین | تخمین پارامتر آفلاین | تخمین پارامتر آنلاین | تطبیق | تعبیر فرکانسی مرتبه PE | تعبیر هندسی و آماری | تعریف تطبیق | تعریف توابع مثبت حقیقی | تعیین شرایط اولیه برای تخمین | رگولاتورهای خود تنظیم | رگولاتورهای خودتنظیم | رگولاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم | رگولاتورهای خودتنظیم مستقیم | سیستم های اکیدا پسیو خروجی | سیستم های اکیدا پسیو ورودی | سیستم های پسیو | سیستم های تطبیقی مدل مرجع | سیستم های کنترل تطبیقی | طراحی رگولاتورهای خودتنظیم تصادفی | طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع | فرم رگرسوری مدل های تصادفی | فضای حالت | قضیه Passivity | کنترل تطبیقی | کنترل خطی | کنترل غیرخطی | کنترل کننده مینیمم واریانس | کنترل کننده های تطبیقی | کنترل کننده های تطبیقی مدل مرجع | کنترل مدرن | کنترل مقاوم | متلب | مدل رگرسوری | مدل رگرسوری تابع تبدیل گسسته زمان | مدل رگرسوری سیستم های غیرخطی | مدل سیستم | مرتبه PE | معادله دیوفانتین | معادله دیوفانتین کاهش یافته
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی