×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش توزیع انرژی الکتریکی - پیش ثبت نام

آموزش توزیع انرژی الکتریکی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش توزیع انرژی الکتریکی - پیش ثبت نام

هدف از ارائه این فرادرس، آموزش مفاهیم و ساختارهای بخش مهم و عظیمی از سیستم های انرژی الکتریکی به نام سیستم های توزیع برق است. در این آموزش، با مباحث روز و جدید در زمینه طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های توزیع انرژی الکتریکی آشنا خواهیم شد. سیستم های انرژی الکتریکی از سه بخش عمده تحت عناوین: تولید انرژی الکتریکی، انتقال انرژی الکتریکی و توزیع انرژی الکتریکی تشکیل شده اند. مشابه سایر صنایع، انرژی الکتریکی در مقادیر انبوه و با توان بالا در نیروگاه ها تولید می شوند. توان تولید شده توسط سیستم های انتقال به سمت مصرف کنندگان انتقال می یابد.

آموزش توزیع انرژی الکتریکی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

هدف از ارائه این فرادرس، آموزش مفاهیم و ساختارهای بخش مهم و عظیمی از سیستم های انرژی الکتریکی به نام سیستم های توزیع برق است. در این آموزش، با مباحث روز و جدید در زمینه طراحی، برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های توزیع انرژی الکتریکی آشنا خواهیم شد. سیستم های انرژی الکتریکی از سه بخش عمده تحت عناوین: تولید انرژی الکتریکی، انتقال انرژی الکتریکی و توزیع انرژی الکتریکی تشکیل شده اند. مشابه سایر صنایع، انرژی الکتریکی در مقادیر انبوه و با توان بالا در نیروگاه ها تولید می شوند. توان تولید شده توسط سیستم های انتقال به سمت مصرف کنندگان انتقال می یابد.

این در حالی است که اکثر مصرف کنندگان به توان های کم برای مصارف خود نیازمند هستند. وظیفه سیستم توزیع، دریافت توان های بالای تولیدی و پخش این توان بین مصرف کنندگان است. به همین علت مطالعه این سیستم ها یکی از مباحث دارای اهمیت در رشته مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت، به شمار می رود. هدف اصلی سیستم های توزیع به عنوان واسط بین سیستم های انتقال مشترکین، به حداکثر رساندن میزان بهره وری در استفاده از انرژی الکتریکی است تا مصرف کنندگان انرژی را به شکل پایدار و کارآمد از این انرژی بهره ببرند.

به علاوه، تحولات در ساختار شبکه های برق و ورود منابع تولید پراکنده و تجدید پذیر و تبدیل شدن سیستم های توزیع سنتی به شبکه های هوشمند، منجر به پیچیدگی های برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری از این سیستم ها شده است که از مباحث به روز و با اهمیت در سیستم های قدرت محسوب می شود. این اهمیت به قدری زیاد است که بسیاری از مقالات چاپ شده و پژوهش های انجام یافته کنونی در مهندسی برق قدرت، بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های توزیع انرژی الکتریکی را در اهداف خود گنجانده اند.

همه این موارد باعث شده است تا وزرات علوم، تحقیقات و فن آوری، درس سه واحدی در برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق قدرت در نظر بگیرد که از دروس اصلی این گرایش و دروس اختیاری سایر گرایش ها است. از این رو، در این فرادرس، قصد شده است تا سیستم های توزیع انرژی الکتریکی مورد مطالعه قرار بگیرند. در پایان این فرادرس، دانشجو با مباحث و مشکلات موجود در شبکه های توزیع، از جمله: پیش بینی بار، جایابی بهینه پست ها، منابع تولید پراکنده در سیستم های توزیع و… آشنا خواهد شد.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: ساختار شبکه های توزیع
  • شبکه های شعاعی
  • شبکه های حلقوی
 • درس دوم: مشخصه های بار
  • منحنی بار
  • تقاضای همزمان و غیرهمزمان
  • ضریب بار
  • انواع مصرف کنندگان
 • درس سوم: پیش بینی بار
  • روش های پیش بینی بار
  • روش سری های زمانی
  • روش برازش منحنی
  • روش منطق فازی
  • روش شبکه عصبی
  • روش کاربری اراضی
 • درس چهارم: برنامه ریزی و جایابی پست های فوق توزیع
  • عوامل موثر در برنامه ریزی سیستم های توزیع
  • پیچیدگی های مساله
  • اهداف برنامه ریزی پست های فوق توزیع
  • ملاحظات برنامه ریزی پست های فوق توزیع
  • تعریف مساله
  • اطلاعات مورد نیاز
  • مدل سازی مساله
  • نقش پیش بینی بار در جایابی پست
 • درس پنجم: برنامه ریزی و جایابی پست های توزیع
  • تعریف مساله
  • انتخاب مکان های بهینه برای احداث پست
  • اطلاعات مورد نیاز
  • نتایج بهینه سازی
 • درس ششم: خازن گذاری
  • تعریف مساله
  • تأثیر خازن بر پروفیل جریان راکتیو
  • لحاظ کردن قیمت خازن
  • اطلاعات مورد نیاز
  • نتایج بهینه سازی
 • درس هفتم: جایابی منابع تولید پراکنده
  • تاثیر تولید پراکنده بر تلفات شبکه های توزیع
  • ملاحظات موجود
  • تعریف مساله
  • تاثیر منابع تولید پراکنده بر پروفیل ولتاژ
  • مسائل فنی
 • درس هشتم: ارزیابی قابلیت اطمینان
  • شاخص های قابلیت اطمینان مبتنی بر مصرف کننده
  • اطلاعات مورد نیاز
 • درس نهم: بهره برداری شبکه های توزیع
  • بازآرایی شبکه
  • اهداف بازآرایی شبکه
  • بازیابی بار
  • اهداف بازیابی بار
  • جایابی بهینه سکسیونرها (Disconnector)
  • جایابی بهینه نقاط مانور
  • جایابی بهینه ریکلوزرها (Recloser)
 • درس دهم: تجدید ساختار در شبکه های توزیع و بازار برق
  • مدل های بازار برق
  • ساختار بازار
  • انواع بازار برق
  • قدرت بازار
  • مشارکت شبکه توزیع در بازار برق
  • چالش های موجود در شبکه توزیع در محیط بازار
 • درس یازدهم: پاسخ گویی بار و مدیریت مصرف
  • تعریف DSM
  • اهداف DSM
  • روش های مختلف DSM
 • درس دوازدهم: حفاظت در شبکه های توزیع
  • انواع خطا
  • اهداف حفاظت
  • حفاظت بخش های مختلف
 • درس سیزدهم: طراحی شبکه توزیع
  • انتخاب سطوح ولتاژ
  • زون بندی شبکه توزیع
  • تعیین نقاط مانور و ظرفیت های رزرو
 • درس چهاردهم: تجهیزات شبکه توزیع
  • شبکه فشار ضعیف هوایی
  • شبکه فشار ضعیف زمینی
 • درس پانزدهم: کابل ها و هادی های شبکه توزیع
  • کابل های لخت
  • کابل های خود نگهدار
  • کابل های زمینی
  • تعیین سطح مقطع کابل ها
 • درس شانزدهم: کیفیت توان
  • شاخص های کیفیت توان
  • دستگاه های اندازه گیری کیفیت توان

مفید برای رشته های
 • مهندسی برق - قدرت
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش توزیع انرژی الکتریکی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIEE113
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

اکبر
اکبر

سلام خواهش میکنم زودتر ok شه
پاسخ به نظر

mladmd
mladmd

خیلی خوبه اگه میشه زودت ارائه بدین.
پاسخ به نظر

هادی محمدیان
هادی محمدیان

لطف کنیدهرچه سریعتر این فایل راارائه بدین
پاسخ به نظر

احسان بازگیر
احسان بازگیر

سلام فرادرس. بجنب خیلی وقته تو صف ارائست. برسونش . شبکه توزیع لازمیم.
پاسخ به نظر

محمود میرزائی
محمود میرزائی

لطف کنیدهرچه سریعتر این فایل راارائه بدین
پاسخ به نظر

علی توانا
علی توانا

ازنظرآموزش دیدوسیعی دراختیارفراگیران قرارمیگیرد
پاسخ به نظر

برچسب‌ها:
Disconnector | DSM | Recloser | احداث پست | ارزیابی قابلیت اطمینان | انتخاب سطوح ولتاژ | انتقال انرژی الکتریکی | اندازه گیری کیفیت توان | بازآرایی شبکه | بازار برق | بازیابی بار | برنامه ریزی پست های توزیع | برنامه ریزی پست های فوق توزیع | برنامه ریزی سیستم های توزیع | بهره برداری شبکه های توزیع | پاسخ گویی بار | پروفیل جریان راکتیو | پروفیل ولتاژ | پست های فوق توزیع | پیش بینی بار | پیش بینی بار در جایابی پست | تأثیر خازن بر پروفیل جریان راکتیو | تاثیر تولید پراکنده بر تلفات شبکه های توزیع | تاثیر منابع تولید پراکنده بر پروفیل ولتاژ | تجهیزات شبکه توزیع | تعیین سطح مقطع کابل ها | تعیین نقاط مانور | تقاضای غیر همزمان | تقاضای همزمان | تلفات شبکه های توزیع | توزیع انرژی الکتریکی | تولید انرژی الکتریکی | جایابی بهینه پست ها | جایابی بهینه ریکلوزرها | جایابی بهینه سکسیونرها | جایابی بهینه نقاط مانور | جایابی پست | جایابی پست های توزیع | جایابی پست های فوق توزیع | جایابی منابع تولید پراکنده | حفاظت در شبکه های توزیع | خازن گذاری | دستگاه های اندازه گیری کیفیت توان | روش برازش منحنی | روش سری های زمانی | روش شبکه عصبی | روش منطق فازی | روش های پیش بینی بار | ریکلوزر | زون بندی شبکه توزیع | ساختار شبکه های توزیع | سطوح ولتاژ | سکسیونر | سیستم های انرژی الکتریکی | سیستم های توزیع | سیستم های توزیع برق | شاخص های قابلیت اطمینان | شاخص های قابلیت اطمینان مبتنی بر مصرف کننده | شاخص های کیفیت توان | شبکه توزیع در محیط بازار | شبکه فشار ضعیف زمینی | شبکه فشار ضعیف هوایی | شبکه های برق | شبکه های حلقوی | شبکه های شعاعی | شبکه های هوشمند | ضریب بار | طراحی شبکه توزیع | ظرفیت های رزرو | کابل های خود نگهدار | کابل های زمینی | کابل های شبکه توزیع | کابل های لخت | کیفیت توان | مدل های بازار برق | مدیریت مصرف | مشارکت شبکه توزیع در بازار برق | مشخصه های بار | مکان های بهینه برای احداث پست | منابع تولید پراکنده | منحنی بار | نقاط مانور | هادی های شبکه توزیع
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی