×
۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش شناسایی ترکیبات آلی

آموزش شناسایی ترکیبات آلی

تعداد دانشجو
۲۵۶ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۵۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
آموزش شناسایی ترکیبات آلی

این آموزش در چهارده درس تنظیم شده است و در راستای رسیدن به هدف شناسایی ترکیبات آلی بسیار مفید است. ابتدا بررسی های مقدماتی از جمله: خواص فیزیکی ترکیبات آلی، تعیین ثابت های فیزیکی ترکیبات آلی، شناسایی کیفی عنصری و دسته بندی حلالیت انجام می شود. در ادامه به شناسایی گروه های عاملی می پردازیم و جداسازی اجزای مخلوط و شناسایی ترکیبات آلی از طریق طیف سنجی، موضوعاتی است که به ترتیب در درس های پایانی مورد بررسی قرار می دهیم.

آموزش شناسایی ترکیبات آلی

مدت زمان
۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۵۰,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
مدرس
دکتر پروین حاجی عباس تبار امیری

دکتری تخصصی شیمی آلی

پروین حاجی عباس تبار امیری دارای دکترای شیمی آلی از دانشگاه الزهرا (ع) تهران هستند. ایشان در حال حاضر تحقیقات خود را در زمینه سنتز ترکیبات آلی، هتروسیکل‌ها، محصولات طبیعی، ترکیبات دارویی و سنتز و کاربرد ترکیبات نانو ادامه می‌دهند. 

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

شناسایی ترکیبات آلی از کارهای روزمره شیمیدان های آلی است که امری مهم و ضروری به شمار می رود. هر بار که واکنشی انجام می شود، شیمیدان ابتدا باید محصول را خالص کرده و سپس آن را شناسایی نماید تا ساختار آن مشخص گردد. با تحولات عظیم و چشمگیری که در سال های اخیر در زمینه شیمی آلی صورت گرفته است و همچنین پیدایش واکنش گرهای جدید و جالب، امروزه تخلیص، جداسازی و تعیین ساختار آسان تر شده و با اندکی مهارت و دقت، نتایج خوبی حاصل می شود.

دو خط مشی کاملا متفاوت جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی وجود دارد که این آموزش هر دوی آن ها را پوشش می دهد. یکی از طریق واکنش های شیمیایی برای تعیین گروه های عاملی و دیگری از طریق طیف سنجی که امروزه در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

این آموزش در چهارده درس تنظیم شده است و در راستای رسیدن به هدف شناسایی ترکیبات آلی بسیار مفید است. ابتدا بررسی های مقدماتی از جمله: خواص فیزیکی ترکیبات آلی، تعیین ثابت های فیزیکی ترکیبات آلی، شناسایی کیفی عنصری و دسته بندی حلالیت انجام می شود. در ادامه به شناسایی گروه های عاملی می پردازیم و جداسازی اجزای مخلوط و شناسایی ترکیبات آلی از طریق طیف سنجی، موضوعاتی است که به ترتیب در درس های پایانی مورد بررسی قرار می دهیم.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آزمایشات مقدماتی، خواص فیزیکی و تعیین خلوص ترکیبات آلی - بخش یکم
  • مقدمه ای بر شناسایی ترکیبات آلی
  • ایمنی در آزمایشگاه
  • برخی از سموم معمول و علائم ناشی از مصرف آن ها
  • دفع مواد زائد آزمایشگاهی
  • MSDS چیست؟
  • تفاوت MSDS با برچسب روی مواد شیمیایی
  • پیکتوگرام های خطر
  • خطرهای ناشی از انفجار
  • مراحل شناسایی ترکیبات آلی
  • آزمایشات مقدماتی
  • حالت فیزیکی ترکیبات آلی
  • تعیین ثابت های فیزیکی ترکیبات آلی
  • نقطه ذوب
  • روش های تعیین نقطه ذوب
 • درس دوم: آزمایشات مقدماتی، خواص فیزیکی و تعیین خلوص ترکیبات آلی – بخش دوم
  • نقطه جوش
  • روش های تعیین نقطه جوش
  • چگالی
  • ضریب شکست مایعات
  • چرخش نور قطبیده
 • درس سوم: تعیین فرمول مولکولی
  • مراحل تعیین فرمول مولکولی
  • تجزیه کیفی عنصری
  • مراحل ذوب ترکیبات آلی با سدیم
  • آزمون شناسایی گوگرد
  • آزمون شناسایی نیتروژن
  • آزمون شناسایی هالوژن
  • تجزیه کمی عنصری
  • تعیین فرمول تجربی
  • تعیین فرمول مولکولی به کمک طیف سنجی جرمی
 • درس چهارم: دسته ‌بندی ترکیبات آلی برحسب حلالیت - بخش یکم
  • حلالیت و انواع حلال ها
  • اثر دما و فشار بر انحلال پذیری
  • مبانی دسته بندی ترکیبات آلی برحسب حلالیت
  • حلالیت در آب
 • درس پنجم: دسته‌ بندی ترکیبات آلی برحسب حلالیت - بخش دوم
  • حلالیت اسید - باز
  • دیگر حلالیت ها
  • حلالیت ترکیبات دو خصلتی
  • تفکیک مخلوط های دو و چندتایی ترکیبات آلی با استفاده از گروه حلالیت
 • درس ششم: شناسایی گروه‌ های عاملی و تهیه مشتق‌ های جامد آن‌ ها جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی - بخش یکم
  • شناسایی گروه های عاملی
  • شناسایی الکل ها و مشتق سازی آن ها
  • شناسایی آلدهیدها و کتون ها و مشتق سازی آن ها
  • شناسایی ترکیبات غیراشباع
 • درس هفتم: شناسایی گروه ‌های عاملی و تهیه مشتق ‌های جامد آن‌ ها جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی - بخش دوم
  • شناسایی هیدروکربن های آروماتیک و مشتق سازی آن ها
  • شناسایی آلکیل هالیدها و مشتق سازی آن ها
  • شناسایی کربوهیدرات ها و مشتق سازی آن ها
  • شناسایی اسیدهای کربوکسیلیک و مشتق سازی آن ها
 • درس هشتم: شناسایی گروه ‌های عاملی و تهیه مشتق‌ های جامد آن ‌ها جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی - بخش سوم
  • شناسایی آمینواسیدها
  • شناسایی فنول ها و مشتق سازی آن ها
  • شناسایی آمین ها
  • شناسایی استر ها
  • شناسایی آمیدها
 • درس نهم: جداسازی اجزای مخلوط ‌ها - بخش یکم
  • مقدمه ای بر جداسازی اجزای مخلوط
  • بررسی های اولیه مخلوط
  • تقطیر و انواع آن
  • تصعید
  • کریستالیزاسیون یا تبلور
 • درس دهم: جداسازی اجزای مخلوط ‌ها - بخش دوم
  • استخراج و انواع آن
  • کروماتوگرافی و انواع آن
 • درس یازدهم: شناسایی به روش طیف ‌سنجی - بخش یکم
  • کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
  • طیف سنجی مادون قرمز IR
  • اصول و مبانی طیف سنجی مادون قرمز
  • اصول حاکم بر جذب و رابطه طول موج های جذب شده با ساختارهای مولکولی دسته های مختلف ترکیبات آلی
  • محدوده طیف فروسرخ (مادون قرمز) در امواج الکترومغناطیسی
  • چگونگی برانگیختگی ارتعاشی در اثر برخورد پرتو فروسرخ
  • قانون هوک
  • انواع ارتعاشات
  • ناحیه اثر انگشت
  • آشنایی با دستگاه طیف سنجی IR
  • عوامل مؤثر بر تغییر مکان پیک ها در IR
 • درس دوازدهم: شناسایی به روش طیف‌سنجی - بخش دوم
  • نمونه هایی از طیف IR
  • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (NMR)
  • طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون
  • اساس طیف NMR و جذب انرژی
  • جابجایی شیمیایی
  • عوامل مؤثر بر جابجایی شیمیایی
  • شکاف اسپین - سپین
  • ثابت کوپلاژ
  • هیدروژن های معادل شیمیایی و معادل مغناطیسی
  • آنالیز الگوهای درجه اول و نمونه های ساده از سامانه های غیر درجه اول
  • سیستم های اسپینی
  • معرف های جابجایی شیمیایی
  • طیف - سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ¹³c
  • جابجایی شیمیایی در ¹³c NMR
  • تفسیر طیف های ¹³c NMR
 • درس سیزدهم: شناسایی به روش طیف‌سنجی – بخش سوم
  • بخش سوّم: طیف - سنجی جرمی (MS)
  • اساس طیف سنجی جرمی
  • قواعد جزء به جزء شدن
  • نوآرایی مک لافرتی
 • درس چهاردهم: شناسایی به روش طیف‌سنجی – بخش چهارم
  • بررسی طیف های جرمی ترکیبات آلی
  • بخش چهارم: طیف - سنجی ماوراء بنفش - مرئی
  • اصول و مبانی طیف سنجی جذبی و قوانین حاکم بر آن
  • انواع اوربیتال مولکولی و چگونگی انتقال الکترونی
  • مزدوج شدگی و الگوهای کروموفوری
  • پدیده جابجایی قرمز (Red Shift)
  • دستگاه طیف سنجی ماوراء بنفش - مرئی و آماده سازی نمونه

مفید برای رشته های
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی کشاورزی
 • شیمی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. آزمایشات مقدماتی، خواص فیزیکی و تعیین خلوص ترکیبات آلی - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. آزمایشات مقدماتی، خواص فیزیکی و تعیین خلوص ترکیبات آلی - بخش دوم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. تعیین فرمول مولکولی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. دسته ‌بندی ترکیبات آلی برحسب حلالیت - بخش یکم

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۲۹ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۵. دسته ‌بندی ترکیبات آلی برحسب حلالیت - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. شناسایی گروه‌ های عاملی و تهیه مشتق‌ های جامد آن‌ ها جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شناسایی گروه ‌های عاملی و تهیه مشتق ‌های جامد آن‌ ها جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. شناسایی گروه‌ های عاملی و تهیه مشتق‌ های جامد آن‌ ها جهت تعیین ساختار ترکیبات آلی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. جداسازی اجزای مخلوط‌ ها - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. جداسازی اجزای مخلوط ‌ها - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. شناسایی به روش طیف ‌سنجی - بخش یکم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. شناسایی به روش طیف ‌سنجی - بخش دوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. شناسایی به روش طیف ‌سنجی - بخش سوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. شناسایی به روش طیف ‌سنجی - بخش چهارم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش شناسایی ترکیبات آلی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۵۵۶۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTICH117
مدت زمان ۱۰ ساعت و ۵۲ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۴۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۲۵۶ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Alkaline Melting with Sodium | Benedict Test | Chromatography | Chromic Test | Chromophore | Derivation | Distillation | Extraction | Factor groups | Hooke's law | Identification | Idophorm Test | IR | Jones Indicator | Lucas Test | molecular formula determination | Molish Test | MS | MSDS | NMR | Organic Compounds | separation | Separation of Mixed Components | Sodium Test | Solvent Groups | Spectrometry | sublimation | Thalenz Test | آزمون بندیک | آزمون تالنز | آزمون سدیم | آزمون شناسایی گوگرد | آزمون شناسایی نیتروژن | آزمون شناسایی هالوژن | آزمون کرومیک | آزمون لوکاس | آزمون مولیش | آزمون یدوفرم | آلدهید | آلکیل هالیدها | آمید | آمین | آمینواسیدها | استخراج | استر | اسیدهای کربوکسیلیک | الگوهای کروموفوری | امواج الکترومغناطیسی | انتقال الکترونی | انحلال پذیری | ایمنی در آزمایشگاه | برانگیختگی ارتعاشی | پدیده جابجایی قرمز | پیکتوگرام های خطر | تبلور | تجزیه کمی عنصری | تجزیه کیفی عنصری | ترکیبات آلی | ترکیبات دوخصلتی | ترکیبات غیراشباع | تصعید | تعیین ثابت های فیزیکی ترکیبات آلی | تعیین خلوص ترکیبات آلی | تعیین فرمول تجربی | تعیین فرمول مولکولی | تفسیر طیف های NMR 13C | تقطیر | ثابت کوپلاژ | ثابت های فیزیکی ترکیبات آلی | جابجایی شیمیایی در NMR 13C | جداسازی | جداسازی اجزای مخلوط | چرخش نور قطبیده | حلالیت اسید - باز | حلالیت ترکیبات دو خصلتی | حلالیت در آب | حلالیت و قطبیت | خالص سازی نمونه | خطرهای ناشی از انفجار | خواص فیزیکی | خواص فیزیکی ترکیبات آلی | دستگاه طیف سنجی IR | دستگاه طیف سنجی ماوراء بنفش-مرئی | دسته بندی ترکیبات آلی | دسته بندی حلالیت | ذوب ترکیبات آلی با سدیم | ذوب قلیایی با سدیم | رزونانس مغناطیسی هسته | رزونانس مغناطیسی هسته 13C | روش های تعیین نقطه جوش | روش های تعیین نقطه ذوب | سموم معمول | سولفونامید | سیستم های اسپینی | شکاف اسپین – اسپین | شناسایی | شناسایی کمی عنصری | شناسایی کیفی عنصری | شیمی آلی | شیمیدان های آلی | ضریب شکست مایعات | طیف IR | طیف NMR | طیف سنجی | طیف سنجی جذبی | طیف سنجی جرمی | طیف سنجی مادون قرمز | طیف سنجی ماوراء بنفش-مرئی | طیف فروسرخ | فرمول مولکولی | قانون هوک | کتون | کروماتوگرافی | کروماتوگرافی ستونی | کریستالیزاسیون | گروه های حلالیتی | گروه های عاملی | مراحل شناسایی ترکیبات آلی | مشتق سازی | معرف جونز | معرف شیف | مواد آزمایشگاهی | مواد زائد آزمایشگاهی | نقطه جوش | نقطه ذوب | نوآرایی مک لافرتی | نیتریل | هیدروکربن های آروماتیک | واکنش های شیمیایی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۵ جلسه ویدئویی