×
۱۳۵,۰۰۰ تومان

آموزش مقدماتی شیمی تجزیه دستگاهی

آموزش مقدماتی شیمی تجزیه دستگاهی

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۹۰۳ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)

در این فرادرس که به ارائه اصول تجزیه دستگاهی جلد اول و جلد دوم پرداخته ایم، سعی شده است تمامی نکات و مطالب مفید برای یادگیری هر چه بهتر این واحد درسی در دانشگاه و یا برای آمادگی کنکور درس داده شود. این فرادرس در ۱۳ درس ارائه شده که ۱۲ درس اولیه، جلد اول کتاب بوده و در مورد مباحث: طیف بینی اتمی، مقدمه ای بر روش های طیف سنجی، اجزای دستگاه های نوری و... توضیح داده می شود و در اصول تجزیه دستگاهی جلد دوم در مورد انواع کروماتوگرافی، الکتروفورز و انواع راه های تجزیه ای توضیح داده می شود.

آموزش مقدماتی شیمی تجزیه دستگاهی

تعداد دانشجو
۹۰۳ نفر
مدت زمان
۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)

فاطمه ملائی

کارشناس ارشد شیمی تجزیه

فاطمه ملائی کارشناس ارشد شیمی تجزیه هستند در دوره کارشناسی فعالیت های تحقیقاتی را شروع کرده اند و سپس در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی و همچنین دوره های آموزشی دبیرستان شده اند.

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

در این فرادرس که به ارائه اصول تجزیه دستگاهی جلد اول و جلد دوم پرداخته ایم، سعی شده است تمامی نکات و مطالب مفید برای یادگیری هر چه بهتر این واحد درسی در دانشگاه و یا برای آمادگی کنکور، درس داده شود.

این کتاب در ۱۳ درس ارائه شده که ۱۲ درس اولیه، جلد اول کتاب بوده و در مورد مباحث: طیف بینی اتمی، مقدمه ای بر روش های طیف سنجی، اجزای دستگاه های نوری، مقدمه ای بر طیف بینی اتمی نوری، طیف بینی جذب اتمی و فلوئورسانس اتمی، طیف سنجی نشر اتمی، طیف سنجی جرمی اتمی، طیف سنجی پرتو ایکس اتمی، طیف بینی مولکولی، مقدمه ای بر طیف سنجی جذب مولکولی فرا بنفش مرئی، کاربردهای طیف سنجی جذب مولکولی فرابنفش مرئی، طیف سنجی نورتابی مولکولی، مقدمه ای بر طیف سنجی زیر قرمز، کاربردهای طیف سنجی زیر قرمز، طیف بینی رامان، طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته توضیح داده می شود.

در اصول تجزیه دستگاهی جلد دوم در مورد انواع کروماتوگرافی، الکتروفورز و انواع راه های تجزیه ای صحبت می شود. امیدوارم این فرادرس بتواند شما را در یادگیری هر چه بهتر مفاهیم این کتاب کمک کند و آمادگی لازم برای کنکور را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد کند.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر روش های دستگاهی
  • طبقه بندی روش های دستگاهی
  • انواع روش های دستگاهی
  • دستگاه ها برای تجزیه
  • انتخاب یک روش تجزیه ای
  • درجه بندی روش های دستگاهی
 • درس دوم: مقدمه‌ ای بر روش ‌های طیف ‌سنجی
  • خواص کلی تابش الکترومغناطیس
  • خواص موجی تابش الکترومغناطیس
  • خواص مکانیک کوانتومی تابش
  • جنبه های کمی اندازه گیری طیف سنجی
 • درس سوم: اجزای دستگاه نوری
  • طراحی کلی دستگاه های نوری
  • منابع تابش
  • طول موج گزین ها
  • ظرف های نمونه
  • ترانسدیوسر (Transducer) تابش
 • درس چهارم: مقدمه ‌ای بر طیف ‌بینی اتمی نوری
  • طیف های اتمی نوری
  • روش های اتم سازی
  • روش های وارد کردن نمونه
 • درس پنجم: طیف بینی جذب اتمی و فلوئورسانس
  • فنون اتم سازی
  • ساختار شعله
  • انواع مشعل
  • مراحل اتم سازی در کوره گرافیتی
  • مدوله سازی منبع
 • درس ششم: طیف سنجی جرمی اتمی
  • برخی از جنبه های کلی طیف سنجی جرمی
  • طیف سنج های جرمی
  • طیف سنج های جرمی با پلاسمای جفت شده القایی
  • طیف سنج جرمی با تخلیه افروزشی
  • تجزیه سطح عنصری با طیف سنجی جرمی
 • درس هفتم: طیف سنجی پرتو ایکس
  • اصول بنیادی
  • اجزای دستگاه
  • روش های فلوئورسانس پرتو ایکس
  • روش های جذب پرتو ایکس
  • روش های پراش پرتو ایکس
  • ریزکاوند الکترون
 • درس هشتم: جذب مولکولی (فرابنفش و مرئی)
  • اندازه گیری عبور و جذب
  • قانون بئر
  • تاثیر نوفه دستگاهی بر تجزیه طیف نورسنجی
  • دستگاه وری
  • بزرگی ضرایب جذب مولی
  • گونه های جاذب
  • کاربرد اندازه گیری جذبی در تجزیه کیفی
  • تجزیه کمی با اندازه گیری جذبی
  • تیتراسیون نورسنجی
  • طیف بینی نور صوتی
 • درس نهم: طیف سنجی نورتابی مولکولی
  • نظریه فلوئورسانس و فسفرسانس
  • دستگاه ها برای اندازه گیری فلوئورسانس و فسفرسانس
  • کاربردها و روش های فوتونورتابی
  • نورتابی شیمیایی
 • درس دهم: جذب زیر قرمز
  • نظریه طیف سنجی جذبی زیر قرمز
  • منابع و ترانسدیوسرهای زیر قرمز
  • دستگاه های زیر قرمز
  • طیف سنجی جذبی زیر قرمز
  • طیف سنجی بازتابی زیر قرمز
  • طیف بینی زیر قرمز نور صوتی
  • طیف بینی زیر قرمز نزدیک
  • طیف بینی زیر قرمز دور
  • طیف بینی نشری زیر قرمز
  • طیف سنجی زیر قرمز
 • درس یازدهم: طیف بینی رامان
  • نظریه طیف بینی رامان
  • کاربردهای طیف بینی رامان
 • درس دوازدهم: طیف بینی رزونانس مغناطیسی هسته
  • نظریه رزونانس مغناطیسی هسته
  • آثار محیطی بر طیف های ان ام آر (NMR)
  • طیف سنج های NMR
  • کاربردهای پرتون NMR
  • NMR کربن ۱۳
  • کاربرد NMR برای سایر هسته ها
  • NMR تبدبل فوریه دو بعدی
  • تصویر نگاری رزونانس مغناطیسی
 • درس سیزدهم: کروماتوگرافی
  • اصول کروماتوگرافی گاز – مایع
  • دستگاه ها برای کروماتوگرافی گاز – مایع
  • ستون ها و فاز ساکن کروماتوگرافی گازی
  • کاربردهای کروماتوگرافی گاز – مایع
  • کروماتوگرافی گاز – جامد
  • کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا
  • میدان عمل
  • کارایی ستون در کروماتوگرافی مایع
  • دستگاه های کروماتوگرافی مایع
  • کروماتوگرافی تقسیمی
  • کروماتوگرافی جذب سطحی
  • کروماتوگرافی تبادل یونی
  • کروماتوگرافی اندازه طردی
  • کروماتوگرافی لایه نازک
  • الکتروفورز مویینه ای

 

مفید برای
 • شیمی

پیش نیاز

آزمایشگاه تجزیه 1
آزمایشگاه تجزیه 2

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه‌ ای بر روش ‌های دستگاهی
۲. مقدمه‌ ای بر روش ‌های طیف‌ سنجی
۳. اجزای دستگاه نوری
۴. مقدمه ‌ای بر طیف ‌بینی اتمی نوری
۵. طیف ‌بینی جذب اتمی و فلوئورسانی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. طیف ‌سنجی جرمی اتمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. طیف ‌سنجی پرتو ایکس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. جذب مولکولی (فرابنفش و مرئی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. طیف‌ سنجی نورتابی مولکولی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. جذب زیر قرمز
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. طیف ‌بینی رامان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. طیف ‌بینی رزونانس مغناطیسی هسته
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. کروماتوگرافی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۵ جلسه ویدئویی با مجموع ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مقدماتی شیمی تجزیه دستگاهی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۹۵۱۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTICH102
مدت زمان ۷ ساعت و ۱۶ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۰۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۹۰۳ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱۰ نظر ثبت شده است.
بهمن
بهمن
۱۴۰۰/۰۷/۲۰
ارائه توضیحات بیشتر در مورد برخی از آموزشها توی فهم و درک اون آموزش به نظرم خیلی میتونه کمک کنه.
فراز
فراز
۱۴۰۰/۰۸/۱۲
خوب بود ولی کاش از معادل های انگلیسی و شکل و تصاویر بیشتری برای هر بخش استفاده میکردن. چون این مفاهیم رو نمیشه که فقط به صورت تئوری حفظ کرد.
فرزاد
فرزاد
۱۴۰۰/۰۶/۰۸
به نظرم در مواردی که به توضیح انواع کروماتوگرافی و تشریح آنها میپردازند بهتر است از تصاویر مرتبط استفاده کننده تا مخاطب متوجه منظورم مدرس بشود و درک بهتری از ساختار سیستمهای کروماتوگرافی بدست بیاورد
فاطمه
فاطمه
۱۴۰۰/۰۳/۰۴
فردی که مطلبی را تدریس میکند باید کلمات را به طور واضح و کامل بیان کند. سرعت معلم این دوره بقدری زیاد است و گاهی کلمات با همدیگر بیان میشوند که قابل تفکیک نیستند.
یگانه
یگانه
۱۳۹۹/۰۳/۱۴
به نظرم اگه یه سری آموزش های شیمی اضافه بشه خیلی میتونه به ما کمک کنه؛ مثل: شیمی فیزی، شیمی معدنی، الکتروشیمی پیشرفته.
جواد
جواد
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
این آموزش رو به صورت کلی در همه جا موجود نیست و برای دیدن این آموزش باید به صورت جداگانه هر مطلب رو تهیه کنید ولی مدرس فایل کاملی رو ارائه دادند. اکثر مطالب در جزوه درج شده بود خیلی کمک میکرد من راضی بودم و تونستم استفاده کنم.
محمد حسین
محمد حسین
۱۳۹۸/۱۱/۲۱
من مطالعه کردم خیلی نتونستم از این آموزش استفاده کنم در کل راضی نبودم باید یک مقدار عمیق تر تدریس میکردند.
مژگان
مژگان
۱۳۹۸/۱۱/۰۸
خیلی خوب بود پایه ای توضیح داده بودند برای بنده که اول راه بودم و مقدماتی خیلی مفید بود مطالب خوبی رو ارائه میکردند.
حمزه
حمزه
۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آموزش مفیدی برای من نبود و جای بهبود داشت.
حسنی
حسنی
۱۳۹۸/۰۳/۲۱
عالی
دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی
برچسب‌ها:
Chromatography | NMR تبدبل فوریه دو بعدی | NMR کربن ۱۳ | Transducer | آثار محیطی بر طیف های ان ام آر | اجزای دستگاه نوری | اصول تجزیه دستگاهی | اصول کروماتوگرافی گاز - مایع | الکترود کروماتوگرافی مویینه ای | الکتروفورز مویینه ای | انواع روش های دستگاهی | تجزیه دستگاهی اسکوگ داگلاس هالر | تجزیه کمی با اندازه گیری جذبی | ترانسدیوسر تابش | تیتراسیون نورسنجی | جذب زیر قرمز | جذب مولکولی | دستگاه ها برای تجزیه | دستگاه های زیر قرمز | دستگاه های کروماتوگرافی مایع | ریزکاوند الکترون | شیمی تجزیه | شیمی تجزیه دستگاهی | طبقه بندی روش های دستگاهی | طیف بینی رامان | طیف بینی زیر قرمز نزدیک | طیف بینی نور صوتی | طیف سنج های NMR | طیف سنج های جرمی | طیف سنجی پرتو ایکس | طیف سنجی جرمی اتمی | طیف سنجی زیر قرمز | قانون بئر | کاربردهای پرتون NMR | کاربردهای کروماتوگرافی | کروماتوگرافی | کروماتوگرافی اندازه طردی | کروماتوگرافی لایه نازک | منابع تابش | نظریه رزونانس مغناطیسی هسته
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۵ جلسه ویدئویی
×