×
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۷۴,۲۵۰ تومان

آموزش یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

آموزش یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

هزینه آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ۴۵ درصدی
۷۴,۲۵۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۱۶ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

این شاخه از علوم گیاهی پیش نیاز انجام تحقیقاتی چون دست کاری های ژنتیکی، اصلاح رقم های گیاهی و همچنین بهبود تولیدات گیاهی است. امروزه این مطالعات به همراه مطالعات فیزیولوژیک گیاهی که به لطف شناخت ساختارهای گیاهی صورت می گیرد، به کمک علومی چون بیوتکنولوژی گیاهی، کشاورزی، باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات، تولید و بهره وری از گیاهان دارویی و علوم وابسته، آمده است. مطالعه این درس به کلیه دانشجویان رشته های زیست شناسی، زیست فناوری گیاهی، کشاورزی و علوم مرتبط پیشنهاد می شود. مخاطبان در این فرادرس با ساختارهای منحصر به فرد یاخته ها و بافت های گیاهی به طور کامل تر و دقیق تری آشنا می شوند و این درس را در دو بخش، یاخته شناسی پیشرفته و بافت شناسی پیشرفته مطالعه می کنند.

آموزش یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته

تعداد دانشجو
۱۱۶ نفر
مدت زمان
۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۳۵,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
۷۴,۲۵۰ تومان

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت

دکتر زهرا زارع

دکتری تخصصی زیست‌شناسی – علوم گیاهی

از ایشان تاکنون مقالات متعددی در زمینه‌های گیاهان دارویی، کشت سلول و بافت گیاهی و آموزش زیست‌شناسی در نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی و نشریات ISI، چاپ و منتشر شده است. ایشان همچنین چندین کتاب در حوزه‌های زیست‌شناسی و آموزش زیست‌شناسی تالیف و منتشر کرده‌اند 

توضیحات تکمیلی

امروزه نقش و اهمیت گیاهان در زندگی انسان ها بر کسی پوشیده نیست و استفاده از گیاهان در صنعت، کشاورزی، دارو و درمان و تغذیه، دامنه وسیعی را به خود اختصاص داده است. بنابراین شناخت گیاهان با توجه به نقشی که در سلامت انسان ها و محیط زیست ایفا می کنند، ضروری است.

پایه اصلی شناخت و درک درست از مفاهیم علوم گیاهی نیز مبنی بر شناخت دقیق ساختارهای تشکیل دهنده گیاهان است. آشنایی با اختصاصات یاخته گیاهی و چگونگی تمایزیابی انواع بافت و سلول های تشکیل دهنده آن ها و چگونگی شکل گیری گیاه، پایه ای برای درک تغییرات تکاملی گیاهان، تطابق آن ها با محیط، طبقه بندی و فرایندهای فیزیولوژیک آن ها است.

این شاخه از علوم گیاهی پیش نیاز انجام تحقیقاتی چون: دست کاری های ژنتیکی، اصلاح رقم های گیاهی و همچنین بهبود تولیدات گیاهی است. امروزه این مطالعات به همراه مطالعات فیزیولوژیک گیاهی که به لطف شناخت ساختارهای گیاهی صورت می گیرد، به کمک علومی چون: بیوتکنولوژی گیاهی، کشاورزی، باغبانی، زراعت و اصلاح نباتات، تولید و بهره وری از گیاهان دارویی و علوم وابسته، آمده است. مطالعه این درس به کلیه دانشجویان رشته های زیست شناسی، زیست فناوری گیاهی، کشاورزی و علوم مرتبط پیشنهاد می شود.

مخاطبان در این فرادرس با ساختارهای منحصر به فرد یاخته ها و بافت های گیاهی به طور کامل تر و دقیق تری آشنا می شوند و این درس را در دو بخش، یاخته شناسی پیشرفته و بافت شناسی پیشرفته مطالعه می کنند. در بخش اول در ارتباط با ساختارهای ویژه یاخته گیاهی همچون: دیواره، پلاست و واکوئل از نظر منشا تکاملی و نحوه شکل گیری، ماهیت، نقش و عملکرد هر یک از ساختارهای ذکر شده و در بخش دوم مطالب در ارتباط با ساختار انواع بافت های گیاهی، نحوه شکل گیری و منشا، نقش و فعالیت هر یک از بافت ها با استفاده از اشکال مناسب، آموزش داده می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی
  • مروری بر سازمان یافتگی پیکر گیاهی
  • تفکیک سیستم های بافتی
  • ویژگی های اختصاصی یاخته گیاهی
 • درس دوم: دیواره سلولی
  • ترکیبات دیواره سلولی و ساختار ماکرومولکولی
  • لایه های تشکیل دهنده دیواره و نحوه قرار گیری آن ها (آرایش آن ها)
  • منشا دیواره
  • رشد دیواره سلولی
  • لان (لان های اولیه و ثانویه ، انواع آن ها)
  • پلاسمودسم و فراساختار آن
 • درس سوم: پلاست ها
  • انواع پلاست و عملکرد
  • فراساختار پلاست ها متناسب با عملکرد
  • منشا تکاملی پلاست ها
  • مرز خودمختاری
 • درس چهارم: واکوئل (Vacuole)
  • منشا واکوئل و تغییرات تمایزی
  • تونوپلاست
  • محتویات واکوئل
  • فعالیت های آنزیمی متنوع واکوئل
  • متابولیت های اولیه و ثانویه
  • خودخواری (اتوفاژی)، دگرخواری (هتروفاژی) و خودکافتی (اتولیز)
 • درس پنجم: پروتئین های یاخته گیاهی
  • سنتز انواع پروتئین ها در سلول گیاهی
  • ساز و کار انتقال و ترابری پروتئین ها به سوی غشاها و اندامک های درون یاخته ای
  • ساز و کار تغییرات پروتئین های گیاهی (گلیکوزیلاسیون و تشکیل پیوندهای دی سولفید)
  • انواع ژنوم یاخته گیاهی و ساز و کار نسخه برداری و پردازش RNA آن ها
 • درس ششم: مریستم ها (Meristem) و تمایزیابی
  • فراساختار مریستم های انتهایی
  • فراساختار مریستم های پسین
  • تغییرات فصلی
  • مراحل تمایزیابی یاخته ای
  • مراحل برگشت تمایز
 • درس هفتم: سیستم پوششی
  • سلول های زمینه روپوست
  • ساختار دقیق پوستک
  • یاخته های نگهبان و تغییرات آن ها حین تمایز
  • تریکوم های غده ای و محافظتی
  • پریدرم
  • انواع چوب پنبه و فراساختار
  • پوشش خارجی در گیاهان تک لپه و دولپه
  • عدسک و انواع
 • درس هشتم: سیستم زمینه ای
  • پارانشیم (Parenchyma) و انواع تغییرات تمایزی در ارتباط با عملکرد
  • کلانشیم، انواع و تغییرات یاخته ای تمایزی با تاکید بر دیواره
  • اسکلرانشیم (Sclerenchyma)، انواع و تغییرات یاخته ای تمایزی با تاکید بر دیواره
 • درس نهم: سیستم آوندی آبکشی
  • سلول های تشکیل دهنده آوند اولیه
  • مراحل تمایزیابی یاخته ای
   • تغییرات پروتوپلاسم (Protoplasm)
   • P پروتئین
   • فراساختار
  • تغییرات دیواره ای
   • دیواره عرضی
   • سنتز و فراساختار کالوز (Callose)
   • دیواره های جانبی
   • فراساختار رابطه عناصر آوندی
   • سلول های همراه
 • درس دهم: سیستم آوندی چوبی
  • سلول های تشکیل دهنده آوند اولیه
  • مراحل تمایز یابی یاخته ای، تغییرات پروتوپلاسم، مرگ برنامه ریزی شده سلولی در عناصر آوندی
  • تغییرات دیواره ای
   • دیواره عرضی و تشکیل صفحات حفره دار
   • دیواره های جانبی و هیدرولیز ناقص
  • آوند چوبی پسین، سلول های تشکیل دهنده سیستم محوری و شعاعی، تنوع در ساختار چوب، آوندهای فعال و غیرفعال در انواع گیاهان آوندی
  • تغییرات تکاملی در سیستم های بافتی آوندی با تاکید بر تغییرات تبار زایشی در آوندهای چوب و آبکش
 • درس یازدهم: ساختارهای ترشحی داخلی و خارجی
  • ویژگی های یاخته ای در ارتباط با عملکرد

 

مفید برای
 • زیست شناسی علوم گیاهی (کلیه رشته ها)
 • علوم کشاورزی
 • زیست فناوری گیاهی

پیش نیاز


آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آشنایی با یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی
۲. دیواره سلولی
۳. پلاست ها
۴. واکوئل
۵. پروتئین های یاخته گیاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. مریستم ها و تمایزیابی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. سیستم پوششی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. سیستم زمینه ای
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. سیستم آوندی آبکشی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. سیستم آوندی چوبی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. ساختارهای ترشحی داخلی و خارجی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۴۳۰۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO151
مدت زمان ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۵۵۹ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱۱۶ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و هنوز نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Autolysis | Autophagy | Callose | Cytology | Glycosylation | Histology | Meristem | Parenchyma | Plant Anatomical Structures | Plant Cell and Tissue | Plant Cytology | Plant Histology | Protoplasm | RNA | Sclerenchyma | Vacuole | آموزش بافت شناسی | آموزش یاخته شناسی پیشرفته | آوند چوبی پسین | آوندهای آبکش | آوندهای چوب | آوندهای غیر فعال | آوندهای فعال | اتوفاژی | اتولیز | اسکلرانشیم | انواع پلاست | انواع تغییرات تمایزی | انواع چوب پنبه | انواع ژنوم یاخته ی گیاهی | بافت شناسی پیشرفته گیاهی | پارانشیم | پردازش RNA | پروتئین های یاخته ی گیاهی | پروتوپلاسم P پروتئین | پریدرم | پلاست | پلاسمودسم | پوشش خارجی | پیوندهای دی سولفید | تاکید بر دیواره | تبار زایشی | ترکیبات دیواره ی سلولی | تریکوم های غده ای | تغییرات پروتوپلاسم | تغییرات تمایزی | تغییرات دیواره ای | تغییرات فصلی | تفکیک سیستم های بافتی | تمایز یابی | تنوع در ساختار چوب | تونوپلاست | خودخواری | خودکافتی | دگرخواری | دیواره سلولی | دیواره عرضی | دیواره عرضی و تشکیل صفحات حفره دار | دیواره های جانبی | دیواره های جانبی و هیدرولیز ناقص | رشد دیواره سلولی | ساختار دقیق پوستک | ساختار ماکرومولکولی | ساختارهای ترشحی خارجی | ساختارهای ترشحی داخلی | ساز و کار انتقال و ترابری پروتئین ها | ساز و کار نسخه برداری | سازمان یافتگی پیکر گیاهی | سلول گیاهی | سلول های تشکیل دهنده آوند اولیه | سلول های تشکیل دهنده سیستم محوری و شعاعی | سلول های زمینه روپوست | سلول های همراه | سنتز انواع پروتئین ها در سلول گیاهی | سنتز و فراساختار کالوز | سیستم آوندی آبکش | سیستم آوندی چوبی | سیستم پوششی | سیستم زمینه ای | عدسک | غشا اندامک درون یاخته ای | فرا ساختار | فرا ساختار مریستم | فراساختار | فراساختار پلاست | فراساختار پلاسمودسم | فراساختار رابطه عناصر آوندی | فراساختار مریستم های پسین | فعالیت های آنزیمی متنوع واکوئل | کلانشیم، | گلیکوزیلاسیون | گیاهان تک لپه | گیاهان دولپه | لان | لان های اولیه | لان های ثانویه | لایه های تشکیل دهنده دیواره | متابولیت های اولیه | متابولیت های ثانویه | محتویات واکوئل | مراحل برگشت تمایز | مراحل تمایز یابی یاخته ای | مرز خودمختاری | مریستم | مریستم های انتهایی | مریستم های پسین | منشا تکاملی پلاست | منشا دیواره | منشا واکوئل | هتروفاژی | واکوئل | یاخته شناسی گیاهی پیشرفته | یاخته گیاهی | یاخته های نگهبان
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×