×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش مباحثی در بیوشیمی - پیش ثبت نام

آموزش مباحثی در بیوشیمی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش مباحثی در بیوشیمی - پیش ثبت نام

یکی از اساسی ترین جنبه های دانش زیست شناسی توجه به شیمی سیستم های زنده است که در زمینه ای بسیار گسترده و پویا تحت عنوان بیوشیمی بررسی می شود. با فراگیری علم بیوشیمی می توان اساس حیات را که در تمامی ارگانیسم های زنده یکسان است، به خوبی دریافت. دانش بیوشیمی تاریخچه ای بسیار طولانی دارد و همواره در حال پیشرفت بوده است. بیوشیمی با کمک به توسعه روش های تکنیکی و فناورانه، جعبه ابزاری قدرتمند برای دیگر شاخه های زیست شناسی فرآهم آورده است. فرادرس مباحثی در بیوشیمی، از طریق به روز کردن اطلاعات دانشجویان و آشنا کردن آن ها با مهمترین مباحث روز بیوشیمی، آن ها را جهت دهی می کند و به هدفمندسازی مسیر تحصیلی کمک می کند.

آموزش مباحثی در بیوشیمی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

یکی از اساسی ترین جنبه های دانش زیست شناسی توجه به شیمی سیستم های زنده است که در زمینه ای بسیار گسترده و پویا تحت عنوان بیوشیمی بررسی می شود. با فراگیری علم بیوشیمی می توان اساس حیات را که در تمامی ارگانیسم های زنده یکسان است، به خوبی دریافت. دانش بیوشیمی تاریخچه ای بسیار طولانی دارد و همواره در حال پیشرفت بوده است. بیوشیمی با کمک به توسعه روش های تکنیکی و فناورانه، جعبه ابزاری قدرتمند برای دیگر شاخه های زیست شناسی فرآهم آورده است.

در دهه های اخیر علم بیوشیمی مدرن از مطالعه فرآیندهای زیستی فرآتر رفته و وارد زیست فناوری و صنعت شده است. امروزه با شبیه سازی جنبه هایی از شیمی سلول می توان فرآیندهای صنعتی عظیم را با بهینه ترین حالت ممکن به انجام رساند. برای آشنایی بیشتر با علم بیوشیمی و کاربردهای آن، گذراندن واحد درسی مباحثی در بیوشیمی الزامی است. در این واحد درسی، دانشجویان با تاریخ و فلسفه علم بیوشیمی، اهمیت علم بیوشیمی در دنیای امروزی و جدیدترین پیشرفت ها در حوزه بیوشیمی آشنا می شوند.

گذراندن این واحد درسی، دانشجویان را برای دروس تخصصی رشته بیوشیمی آماده می کند. همچنین، فرادرس مباحثی در بیوشیمی، از طریق به روز کردن اطلاعات دانشجویان و آشنا کردن آن ها با مهمترین مباحث روز بیوشیمی، آن ها را جهت دهی می کند و به هدفمندسازی مسیر تحصیلی کمک می کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه
  • تاریخچه بیوشیمی
  • معرفی بیوشیمی مدرن
 • درس دوم: اهمیت بیوشیمی
  • نقش بیوشیمی در شاخه های مختلف زیست شناسی و بیوتکنولوژی
  • نقش بیوشیمی در دیگر شاخه های علوم پایه
  • نقش بیوشیمی در پزشکی و بهداشت
  • نقش بیوشیمی درکشاورزی
  • نقش بیوشیمی در حفاظت از محیط زیست
  • بیوشیمی صنعتی
 • درس سوم: روش های مطالعات نظری بیوشیمی
  • بیوانفورماتیک (Bioinformatics) در بیوشیمی
  • آشنایی با ژورنال های تخصصی بیوشیمی
 • درس چهارم: مهندسی بیوشیمی
  • پروتئومیکس (Proteomics)
  • مهندسی پروتئین
  • مهندسی متابولیک (Metabolic)
  • دیگر حوزه های مهندسی بیوشیمی
 • درس پنجم: پیشرفت ها و مسائل اخیر در بیوشیمی
  • جدیدترین یافته های علم بیوشیمی
   • نقش تنظیم ترکیب و تنظیم آرایش فضایی لیپیدها (Lipid) در فرایندهای سلولی
   • پیام رسانی الکتروفیل (Electrophile) و تنظیم ژنوم
   • مطالعه لیپودوم با گزارشگرهای بیواورتوگونال (Bioorthogonal)
   • سیگنالینگ سلول های پستانداران از طریق گلیکوزیلاسیون (Glycosylation) پروتئینی
   • تکامل مولکول های دارای ساختار پیچیده
   • آمینواسیدهای غیرکانونی قابل کد شدن به صورت ژنتیکی در سلول های یوکاریوتی
   • Eukaryote) و استفاده از آن ها در نشاندار کردن و مهندسی زیستی
   • نقش غشای خارجی در مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم - مثبت
   • نحوه تصمیم گیری در سلول های باکتریایی و ایمنی
   • مودیفیکاسیون های (Modification) اپیترانسکریپتومیک و نقش آن ها در تنظیم بیان ژن و
   • یانکنش آر ان ای (RNA) و پروتئین
   • ترانسفورماسیون (Transformation) به وسیله متالوآنزیم ها در طی فرآیند نیتریفیکاسیون (Nitrification)
   • متابولیزه شدن کلروفیل به لوسیفرین دینوفلاژلات (Dinoflagellate Luciferin) تتراپیرول باز-زنجیر
   • اثر اصلاحات پس از ترجمه روی عملکرد پروتئین ها
   • تحلیل کمی فرآیندهای غشایی
   • میان کنش های لیپید-پروتئین و داینامیک لیپیدی در غشاهای سلولی
   • فولدینگ، ترشح و تنظیم لیپوپروتئین لیپاز
   • فاکتورهای نسخه برداری آلوستریک (Allosteric)
   • سیستم های اطلاعاتی اپیژنتیکی (Epigenetic)
   • باز و بسته شدن کانال های یونی
   • بازآرایی دمین ها و زیرواحدهای پروتئینی تحت اصلاحات پس از ترجمه و سیگنال های محیطی
   • نقش کلایکان ها در فرآیندهای زیستی
  • جدیدترین فناوری های حاصل از بیوشیمی
   • تصویربرداری از حرکات درون مولکولی ماکرومولکول ها و داینامیک مولکولی
   • جراحی هدایت شونده به وسیله فلورسانس
   • فوتودینامیک تراپی (Photodynamic Therapy)
   • نوکلئیک اسیدهای پپتیدی
   • واکنش های شکست بیواورتوگونال
   • به کار گیری نشانگرهای مولکولی برای مطالعه عوامل عفونی و میانکنش های آن ها با میزبان
   • بیوسنسورهای قابل مهندسی از جنس اسیدهای نوکلئیک (Nucleic acid)
   • کاربرد اسپکترومتری جرمی در سلول های زنده
   • بیوسنسورهای لیپیدی
   • رزوانانس پارامغناطیسی هسته برای مشاهده داینامیک پروتئینی
   • فلوروپورها و عکسبرداری نوری در سطح مولکولی
  • مسائل حل نشده بیوشیمی
  • دورنمای علم بیوشیمیاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مباحثی در بیوشیمی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIBIO150
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش مباحثی در بیوشیمی - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

هوشیار
هوشیار

سلام لطفا زودتر آماده‌سازی بفرمایید.ممنونم

برچسب‌ها:
آشنایی با ژورنال های تخصصی بیوشیمی | آمینواسیدهای غیرکانونی قابل کد شدن به صورت ژنتیکی در سلول های یوکاریوتی (Eukaryote) و | اثر اصلاحات پس از ترجمه روی عملکرد پروتئین ها | استفاده از آن ها در نشاندار کردن و مهندسی زیستی | اهمیت بیوشیمی | باز و بسته شدن کانال های یونی | بازآرایی دمین ها و زیرواحدهای پروتئینی تحت اصلاحات پس از ترجمه و سیگنال های محیطی | به کار گیری نشانگرهای مولکولی برای مطالعه عوامل عفونی و میانکنش های آن ها با میزبان | بیوانفورماتیک (Bioinformatics) در بیوشیمی | بیوسنسورهای قابل مهندسی از جنس اسیدهای نوکلئیک (Nucleic acid) | بیوسنسورهای لیپیدی | بیوشیمی صنعتی | پروتئومیکس (Proteomics) | پیام رسانی الکتروفیل (Electrophile) و تنظیم ژنوم | پیشرفت ها و مسائل اخیر در بیوشیمی | تاریخچه بیوشیمی | تحلیل کمی فرآیندهای غشایی | ترانسفورماسیون (Transformation) به وسیله متالوآنزیم ها در طی فرآیند نیتریفیکاسیون (Nitrification) | تصویربرداری از حرکات درون مولکولی ماکرومولکول ها و داینامیک مولکولی | تکامل مولکول های دارای ساختار پیچیده | جدیدترین فناوری های حاصل از بیوشیمی | جدیدترین یافته های علم بیوشیمی | جراحی هدایت شونده به وسیله فلورسانس | دورنمای علم بیوشیمی | دیگر حوزه های مهندسی بیوشیمی | رزوانانس پارامغناطیسی هسته برای مشاهده داینامیک پروتئینی | روش های مطالعات نظری بیوشیمی | سیستم های اطلاعاتی اپیژنتیکی (Epigenetic) | سیگنالینگ سلول های پستانداران از طریق گلیکوزیلاسیون (Glycosylation) پروتئینی | فاکتورهای نسخه برداری آلوستریک (Allosteric) | فلوروپورها و عکسبرداری نوری در سطح مولکولی | فوتودینامیک تراپی (Photodynamic Therapy) | فولدینگ، ترشح و تنظیم لیپوپروتئین لیپاز | کاربرد اسپکترومتری جرمی در سلول های زنده | متابولیزه شدن کلروفیل به لوسیفرین دینوفلاژلات (Dinoflagellate Luciferin) تتراپیرول باز-زنجیر | مسائل حل نشده بیوشیمی | مطالعه لیپودوم با گزارشگرهای بیواورتوگونال (Bioorthogonal) | معرفی بیوشیمی مدرن | مهندسی بیوشیمی | مهندسی پروتئین | مهندسی متابولیک (Metabolic) | مودیفیکاسیون های (Modification) اپیترانسکریپتومیک و نقش آن ها در تنظیم بیان ژن و میانکنش آر ان ای (RNA) و پروتئین | میان کنش های لیپید-پروتئین و داینامیک لیپیدی در غشاهای سلولی | نحوه تصمیم گیری در سلول های باکتریایی و ایمنی | نقش بیوشیمی در پزشکی و بهداشت | نقش بیوشیمی در حفاظت از محیط زیست | نقش بیوشیمی در دیگر شاخه های علوم پایه | نقش بیوشیمی در شاخه های مختلف زیست شناسی و بیوتکنولوژی | نقش بیوشیمی درکشاورزی | نقش تنظیم ترکیب و تنظیم آرایش فضایی لیپیدها (Lipid) در فرایندهای سلولی | نقش غشای خارجی در مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم - مثبت | نقش کلایکان ها در فرآیندهای زیستی | نوکلئیک اسیدهای پپتیدی | واکنش های شکست بیواورتوگونال
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×