×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش فیزیولوژی گیاهی ۳ - پیش ثبت نام

آموزش فیزیولوژی گیاهی ۳ - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش فیزیولوژی گیاهی ۳ - پیش ثبت نام

در این فرادرس، مطالب متنوعی از جنبه های مختلف رشد و نمو گیاه، انوع متفاوت هورمون ها و تنظیم کننده های جدید و قدیم و نقش آن ها در گیاهان و جنبش های گیاهی و تروپیسم ها آورده شده است. این آموزش قابلیت استفاده برای دانشجویان کارشناسی زیست شناسی گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، گیاه پزشکی و برخی گرایش های منابع طبیعی قابل استفاده بوده و از آنجایی که درس فیزیولوژی گیاهی به عنوان یکی از دروس مهم آزمون کارشناسی ارشد این رشته ها نیز به شمار می آید برای عزیزانی که قصد ادامه تحصیل و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد دارند نیز، بسیار مفید و کاربردی است.

آموزش فیزیولوژی گیاهی ۳ - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

فیزیولوژی گیاهی، یک بخش اساسی از دانش زیست شناسی است، که اصولا با تجربیات متعدد، رفتار و کلیه فرایندهایی که در روند رشد گیاهان از زمان کاشت تا برداشت، یا از سبز شدن تا رسیدگی فیزیولوژیکی و سرانجام پیری و مرگ اتفاق می افتد را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. آگاهی از دانش فیزیولوژی گیاهی برای متخصصین زیست شناسی و علوم کشاورزی به خصوص گرایش های باغبانی، زراعت و گیاه پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تحقیقات درباره علوم گیاهی نیاز به دانستن چگونگی انجام فرایندها و پروسه هایی است که در داخل گیاه اتفاق می افتد که اغلب هم، تحت تاثیرعوامل محیطی قرار می گیرند. از سوی دیگر، با افزایش روزافزون جمعیت جهان، تلاش برای افزودن منابع غذایی اهمیت فراوانی دارد. کشاورزی مدرن، نقش حیاتی در افزایش کمی و کیفی غذای انسان دارد و بیشتر اصول فیزیولوژی گیاهی در این افزایش، نقش بسیار مهمی ایفا می کنند.

در این فرادرس، مطالب متنوعی از جنبه های مختلف رشد و نمو گیاه، انوع متفاوت هورمون ها و تنظیم کننده های جدید و قدیم و نقش آن ها در گیاهان و جنبش های گیاهی و تروپیسم ها آورده شده است.

این آموزش قابلیت استفاده برای دانشجویان کارشناسی زیست شناسی گیاهی، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، گیاه پزشکی و برخی گرایش های منابع طبیعی قابل استفاده بوده و از آنجایی که درس فیزیولوژی گیاهی به عنوان یکی از دروس مهم آزمون کارشناسی ارشد این رشته ها نیز به شمار می آید برای عزیزانی که قصد ادامه تحصیل و شرکت در کنکور کارشناسی ارشد دارند نیز، بسیار مفید و کاربردی است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: رشد و نمو
  • تعریف رشد و نمو و تفاوت آن ها با یکدیگر و تمایز
  • مقایسه رشد و نمو گیاهی و جانوری
  • ملاک های سنجش رشد در گیاهان و منحنی های رشد (معیارهای اندازه گیری رشد کمی و کیفی)
  • مناطق رشدی در گیاهان و مقایسه رشد در اندام های مختلف
  • عوامل تاثیرگذار بر رشد گیاهان (عوامل فیزیکی و محیطی)
  • نقش تغذیه و متابولیسم در رشد و نمو و تمایز گیاهان
 • درس دوم: هورمون های گیاهی و رشد گیاهان (مقایسه اثرات و انواع هورمون های قدیم و جدید گیاهی و مقایسه با هورمون های جانوری)
  • اکسین
  • جیبرلین
  • سیتوکینین
  • اتیلن
  • آبسیزیک اسید
  • جاسمونات ها
  • پلی آمین ها
  • سالیسیلات ها
  • براسینواستروئیدها
  • سایر ترکیبات محرک و بازدارنده رشد
 • درس سوم: هورمون اکسین
  • تعریف و تاریخچه پیدایش
  • بیوسنتز و مکان های آن در گیاه و سلول و واکنش های بیوسنتزی
  • ترابری اکسن در گیاه
  • اثرات فیزیولوژیکی، محل تاثیر در گیاه و سلول و غلظت های متفاوت
  • تنظیم غلظت، تخریب و تجزیه اکسین در گیاه
  • انواع اکسین و اکسین های مصنوعی
   • علف کش ها
  • محرک ها و بازدارنده های اکسین در گیاه
 • درس چهارم: هورمون جیبرلین
  • تعریف و تاریخچه پیدایش
  • بیوسنتز جیبرلین، مکان ها، مسیرها و واکنش ها
  • ترابری جیبرلین در گیاه
  • انواع جیبرلین
  • اثرات فیزیولوژیکی، محل تاثیر در گیاه و در سلول و تنظیم غلظت و مکان های غیرقابل تاثیر در گیاه
  • تخریب و بی اثرشدن جیبرلین ها در گیاه
 • درس پنجم: هورمون ستیوکینین
  • تعریف و تاریخچه پیدایش
  • مکان ها و مسیرهای بیوسنتز
  • انواع سیتوکینین و ترابری در گیاه
  • اثرات فیزیولوژیکی و محل تاثیر در گیاه و تاثیر غلظت های مختلف
  • تنظیم غلظت، متابولیسم و تخریب سیتوکینین در گیاه
 • درس ششم: هورمون اتیلن
  • تعریف و تاریخچه پیدایش
  • بیوسنتر اتیلن، مکان ها و مسیرها
  • انتقال و ترابری اتیلن در گیاه و سلول اثرات فیزیولوژیکی، محل تاثیر در گیاه و اثرات دوگانه
  • غلظت ها، متابولیسم و تخریب اتیلن در گیاه
 • درس هفتم: هورمون آبسیزیک اسید
  • تعریف و تاریخچه پیدایش
  • بیوسنتز آبسیزیک اسید، مکان ها و مسیرها
  • ترابری آبسیزیک اسید در گیاه
  • اثرات فیزیولوژیکی و محل تاثیر در گیاه و سلول
  • اثرات متقابل آبسیزیک اسید با جیبرلین
  • تخریب و تجزیه آبسیزیک اسید در گیاه و واکنش های آن
 • درس هشتم: جنبش های گیاهی و تروپیسم ها
  • تروپیسم و تاکتیسم
  • فتوتروپیسم
   • فتومورفوژنز، اثر نور در جنبش های گیاهی و رویش دانه های حساس به نور
   • فیتوکروم و اثرات نورهای قرمز بر آن
   • فیتوکروم، فتوتروپیسم و سازوکارهای تشکیل گل
  • فتوپریودیسم
   • اثر نور و تناوب های نوری در گلدهی در گیاهان
  • ترموپریودیسم
  • ترموپریودیسم و اثر آن بر گلدهی گیاهان
  • بهاره سازی (ورنالیزاسیون)
  • اثر دما و بهاره سازی بر رویش دانه های حساس
  • تغییرات دما و تشکیل گل در گیاهان پیازدار
  • ژئوتروپیسم
  • هیدروتروپیسم
  • تیگموتروپیسم
  • تراموتروپیسم

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندس منابع طبیعی


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش فیزیولوژی گیاهی ۳ - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIBIO149
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

تا کنون برای این آموزش نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Gibberellin | Gravitropism | Hoydrotropisme | jasmonate | Physiology | Plant Physiology | Thigmotropisme | آبسیزیک اسید | اتیلن | اثر دما و بهاره سازی بر رویش دانه های حساس | اثر متقابل آبسیزیک اسید با جیبرلین | اثر نور در جنبش های گیاهی | اثر نور در گلدهی گیاهان | اثر نور قرمز بر آن | اکسین | اکسین های مصنوعی | انتقال و ترابری اتیلن در گیاه | انتقال و ترابری سلول | انواع اکسین | انواع جیبرلین | انواع سیتوکینین | بازدارنده اکسین در گیاه | بازدارنده رشد گیاه | براسینواستروئید | بهاره سازی (ورنالیزاسیون) | بیوسنتر اتیلن | بیوسنتز | بیوسنتز آبسیزیک اسید | بیوسنتز جیبرلین | پلی آمین | تاکتیسم | تجزیه آبسیزیک اسید در گیاه | تخریب آبسیزیک اسید در گیاه | تخریب اتیلن در گیاه | تخریب سیتوکینین در گیاه | تخریب و بی اثرشدن جیبرلین در گیاه | تخریب و تجزیه اکسین در گیاه | ترابری آبسیزیک اسید در گیاه | ترابری اکسن در گیاه | ترابری جیبرلین در گیاه | ترابری در گیاه | تراموتروپیسم | ترکیبات محرک رشد گیاه | ترموپریودیسم | ترموپریودیسم و اثر آن بر گلدهی گیاهان | تروپیسم ها | تروپیسم و تاکتیسم | تعریف رشد و نمو | تغییرات دما و تشکیل گل در گیاهان پیازدار | تمایزگیاهان | تناوب های نوری در گلدهی گیاهان | تنظیم غلظت اکسین | تنظیم غلظت سیتوکینین در گیاه | تیگموتروپیسم | جاسمونات | جنبش های گیاهی | جیبرلین | رشد در اندام های مختلف | رشد و نمو جانوری | رشد و نمو گیاهی | رویش دانه های حساس به نور | زیست شناسی گیاهی | ژئوتروپیسم | سازوکارهای تشکیل گل | سالیسیلات | سلول بیوسنتزی | سیتوکینین | علف کش | عوامل تاثیرگذار بر رشد گیاهان | عوامل فیزیکی رشد گیاهان | عوامل محیطی رشد گیاهان | فتوپریودیسم | فتوتروپیسم | فتومورفوژنز | فیتوکروم | فیزیولوژی | فیزیولوژی گیاهی | فیزیولوژی گیاهی 3 | متابولیسم اتیلن در گیاه | متابولیسم در رشد و نمو گیاه | متابولیسم سیتوکینین در گیاه | محرک کسین در گیاه | محل تأثیر در گیاه | مسیرهای بیوسنتز | معیار اندازه گیری رشد کمی گیاهان | معیار اندازه گیری رشد کیفی گیاهان | ملاک های سنجش رشد گیاهان | مناطق رشدی در گیاهان | منحنی های رشد گیاهان | مهندسی منابع طبیعی | نقش تغذیه در رشد گیاهان | هورمون آبسیزیک اسید | هورمون اتیلن | هورمون اکسین | هورمون جیبرلین | هورمون رشد گیاهان | هورمون ستیوکینین | هورمون های گیاهی | هیدروتروپیسم | واکنش بیوسنتزی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×