×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش زیست شناسی مولکولی پیشرفته - پیش ثبت نام

آموزش زیست شناسی مولکولی پیشرفته - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش زیست شناسی مولکولی پیشرفته - پیش ثبت نام

امروزه در سراسر دنیا دانشمندان به دنبال یافتن و طراحی داروها و روش هایی جهت درمان بیماری های ژنتیکی هستند که البته پیش نیاز این مراحل، دانستن مکانیسم های همانندسازی، رونویسی، ترجمه و سیستم های دخیل در فرایند ترمیم انواع جهش ها در سلول است. در این درس، هدف آشنایی دانشجویان به مکانیسم های همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترمیم جهش و مکانیسم های دخیل در ایجاد سرطان است. پس از پایان این فرادرس، دانشجویان قادر به توضیح و تفسیر مبانی مولکولی فرایندهای سلولی و ساز و کارهای مولکولی دخیل در سرطان و بیماری های مختلف ژنتیکی در موجود زنده خواهند بود.

آموزش زیست شناسی مولکولی پیشرفته - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

امروزه، سرعت پیشرفت در زمینه های زیست و پزشکی بر هیچ کس پوشیده نیست. عشق و علاقه به موضوعات زیستی و پزشکی از جمله: ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و… در میان دانشجویان، فراگیر شده و تعداد بسیار زیادی از دانش آموزان و دانشجویان تصمیم به ادامه تحصیل در یکی از انواع زیرشاخه های زیست شناسی و پزشکی را می گیرند که در کشور ما نیز تعداد این دسته از دانشجویان کم نبوده و جزو رشته های پرطرفدار در میان دانشجویان است. یکی از ابتدایی ترین و اصولی ترین موضوعاتی که در اینگونه رشته ها به آن نیاز است، دانستن مطالب مرتبط با مبانی مولکولی سلول ها است.

امروزه در سراسر دنیا دانشمندان به دنبال یافتن و طراحی داروها و روش هایی جهت درمان بیماری های ژنتیکی هستند که البته پیش نیاز این مراحل، دانستن مکانیسم های همانندسازی، رونویسی، ترجمه و سیستم های دخیل در فرایند ترمیم انواع جهش ها در سلول است.

در این درس، هدف آشنایی دانشجویان به مکانیسم های همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترمیم جهش و مکانیسم های دخیل در ایجاد سرطان است. پس از پایان این فرادرس، دانشجویان قادر به توضیح و تفسیر مبانی مولکولی فرایندهای سلولی و ساز و کارهای مولکولی دخیل در سرطان و بیماری های مختلف ژنتیکی در موجود زنده خواهند بود.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: ساختار مولکولی ژن ها و کروموزوم ها
  • تعریف مولکولی ژن
  • واحدهای رونویسی در پروکاریوت ها (Prokaryote) و یوکاریوت ها (Eukaryote)
  • سازماندهی کروموزوم ها
  • سازماندهی ساختاری کروموزوم های یوکاریوتی
  • پروتئین های هیستونی و غیرهیستونی
 • درس دوم: همانندسازی DNA
  • مدل همانندسازی نیمه حفاظتی
  • DNA پلیمراز های I, II و III
  • نقش DNA پلیمرازها در همانندسازی
  • همانندسازی پیوسته و ناپیوسته
  • قطعات اوکازاکی (Okazaki Fragments)
  • فعالیت ویرایش DNA پلیمراز
  • نقش توپوایزومرازها (Topoisomerase)
  • DNA لیگاز (Ligase) و هلیکاز (Helicase)
  • پروتئین های SSB
  • پریمازهای (Primase) همانندسازی در یوکاریوت ها
  • جایگاه شروع چندگانه
  • همانندسازی یک سویه و دو سویه
  • تلومرازها (Telomerase)
  • مدل های همانندسازی حلقه قلطان و تنا
  • همانندسازی DNA میتوکندری (Mitochondrion)
 • درس سوم: رونویسی
  • ساختار و کارکرد RNA پلیمراز
  • ساختمان ظریف ژن
  • آغاز، انجام و پایان رونویس
  • Antitermination
  • تغییرات پس از ترجمه
  • انواع RNA
  • رونویسی در یوکاریوت ها
  • عوامل رونویسی، افزایشگرها و عایق ها
  • مراحل پیرایش RNA
  • ریبوزیم (Ribozymes)
  • RNA Replicase
  • وارو نوشتارها
 • درس چهارم: رمز ژنتیکی
  • ویژگی اصلی رمز ژنتیکی
  • فرضیه وابل (wobble hypothesis)
  • رمزگشایی از رمز ژنتیکی
  • یافته های Matthaei Khoranat, Nirenberg
  • تغییرات طبیعی در رمز ژنتیکی
 • درس پنجم: ترجمه
  • نقش tRNA و کارکرد آن به عنوان رابط
  • فعال شدن اسیدهای آمینه
  • Aminoacyl tRNA synthetase
  • ریبوزوم ها (Ribosome)
  • tmRNA
  • تشکیل کمپلکس آغازی، انجام و پایان
  • ساخت پروتئین
  • تغییرات پس از ترجمه
  • تجزیه mRNA یا رمز بی معنی NonsenseMediated, NMD و mRNA Decay
  • مهارکننده های ترجمه
  • ترجمه در شیشه (In Vitro)
 • درس ششم: تنظیم بیان ژن
  • عوامل پایه در تنظیم بیان زن ها
  • ژن های ساختاری و تنظیمی
  • ساز و کار فعال شدن بیان ژن
  • مدل های اپرون لاکتوز (Lac Operon)، آرابینوز (Arabinose) و تریپتوفان (Tryptophan)
  • تضعیف (Attenuation)
  • تنظیم رونویسی در پروکاریوت ها
  • موتیف های (motif) انگشت روی و زیپ لوسی (Leucine zipper)
  • گیرنده های استروئیدی
  • تنظیم بیان ژن در فاژ لامبدا (Lambda phage)
  • طرح (Encode)
  • نقش RNA در تنظیم بیان ژن
 • درس هفتم: تغییرات DNA و ژنوم
  • جهش ها، آسیب DNA و ترمیم
  • نوترکیبی
   • مدل Holliday
   • مدل MeselsonRadding
  • پروتئین RecA، RccBCD
  • نوترکیبی مکان ویژه
  • ساز و کارهای مولکولی در تنظیم چرخه سلولی
   • نقش CDK ها و cyclin ها
   • پیام رسانی سلولی
   • آبشار انتقال پیام سلولی
 • درس هشتم: ساز و کارهای مولکولی سرطان
  • نقش ژن های سرطان زا (Oncogene) و سرکوبگر تومور
  • نقش ویروس ها
  • نقش عوامل جهش زا و سرطان زای محیطی
  • نقش خودکشی یا برنامه (Apoptosis) مرگ سلولی در ایجاد سرطان

مفید برای رشته های
 • زیست شناسی
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زیست شناسی مولکولی پیشرفته - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIBIO143
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

صدیقه
صدیقه

سلام ممنون از زحمات شما اگر بامتن لودیش تدریس صورت بگیرد خیلی عالی میشود ممنون
پاسخ به نظر

پورمند
پورمند

سلام به فرادرس دوست داشتنی، من هم امیدوارم بر اساس لودیش و یا آلبرت که منابع به روزی هستند تدریس صورت بگیره

برچسب‌ها:
Aminoacyl tRNA Synthetase | Antitermination | Apoptosis | Arabinose | cyclinها | DNA پلیمراز | DNA لیگاز | DNA هلیکاز | Eukaryote | Helicase | Khoranat | Matthaei | MeselsonRadding | Mitochondrion | molecular Biology | mRNA Decay | Nirenberg | NMD | Okazaki fragments | Oncogene | oncogenes | prokaryota | RccBCD | Ribozymes | RNA | RNA Replicase | RNA پلیمراز | Telomerase | tmRNA، | Topoisomerase | Tryptophan | آبشار انتقال پیام سلولی | آرابینوز | آسیب DNA | اپرون لاکتوز | اسیدهای آمینه | انواع RNA | بیان زن | بیوشیمی | پروتئین RecA | پروتئین غیرهیستونی | پروتئین های SSB | پروتئین هیستونی | پروکاریوت | پریمازهای همانندسازی | پلیمراز I | پلیمراز II | پلیمراز III | پیام رسانی سلولی | تجزیه mRNA | ترمیم DNA | تریپتوفان | تضعیف attenuation | تعریف ملکولی ژن | تلومراز | تنظیم بیان ژن | تنظیم چرخه سلولی | توپوایزومرازها | جهش ها | حلقه قلطان و تنا | رمز بی معنی NonsenseMediated | رمز ژنتیکی | رمزگشایی از رمز ژنتیکی | رونویسی | رونویسی در یوکاریوت | ریبوزوم ها | زیست شناسی ملکولی پیشرفته | ژن | ژن های تنظیمی | ژن های ساختاری | ژنتیک | ژنوم | ساخت پروتئین | ساختار ملکولی ژن | ساختار ملکولی کروموزوم | ساختمان ژن | ساز و کارهای ملکولی سرطان | سازمان ساختاری کروموزوم های یوکاریوتی | سازماندهی کروموزوم ها | سرکوبگر تومور | سلولی و ملکولی | شروع چندگانه | شیشه invitro | طرح ENCODE | عوامل پایه در تنظیم بیان زن | عوامل جهش زا | عوامل سرطان زای محیطی | فاز لامبدا | فرضیه وابل | قطعات اوکازاکی | کروموزوم | گیرنده های استروئیدی | مدل Holliday | مدل همانندسازی | مراحل پیرایش RNA | مرگ سلولی در ایجاد سرطان | مهارکننده های ترجمه | موتیف های انگشت روی | موتیف های زیپ لوسی | میکروبیولوژی | نقش CDKها | نقش DNA پلیمرازها در همانندسازی | نقش RNA | نقش tRNA | نقش خودکشی | نقش ژن های سرطانزا | نقش ویروس ها | نوترکیبی مکان ویژه | همانندسازی DNA | همانندسازی DNA میتوکندری | همانندسازی پیوسته | همانندسازی دو سویه | همانندسازی ناپیوسته | همانندسازی یک سویه | واحدهای رونویسی | وارونوشتاز | ویرایش DNA پلیمراز | یوکاریوت
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی