×
۱۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش بیماری شناسی گیاهی

آموزش بیماری شناسی گیاهی

هزینه آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۲۳۷ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

با توجه به گرمایش جهانی و تاثیر آن بر اقلیم های مختلف از جمله ایران، روز به روز بر مشکلات کشاورزی افزوده می شود که با کمک دانش گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی به خوبی می توانیم از پس این مشکلات برآییم. بنابراین در این فرادرس به آموزش بیماری شناسی گیاهی پرداخته می شود که در آن به غیر از موارد مرسوم، مواردی همچون: علائم شناسی، ویژگی های علائم و کمک به تشخیص صحیح احتمالی اولیه، آموزش داده می شود و تمامی این تاکسونومی ها (Taxonomy) به روزرسانی شده و کاملا معتبر است.

آموزش بیماری شناسی گیاهی

تعداد دانشجو
۲۳۷ نفر
مدت زمان
۱۰ ساعت
هزینه آموزش
۱۴۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۳ بازخورد (مشاهده نظرات)

اسماعیل فیضی خواجه

کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی

اسماعیل فیضی خواجه، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی (از گرایش ویروس شناسی گیاهی) از دانشگاه تبریز هستند. زمینه پژوهشی ایشان در مورد بیماری های ویروسی سیب زمینی از جمله ویروس های اکس و وای سیب زمینی (PVX و PVY) و مقاومت برخی ارقام و ژنوتیپ های سیب زمینی در برابر آن ها است. دو کتاب با عناوین متابوليت های ثانوی توليد شده توسط گياهان در برابر بيماری های گياهی و راهنمای مزرعه ای بیماری های گیاهان علفی و بومی از ایشان به چاپ رسیده است.

توضیحات تکمیلی

بیماری شناسی گیاهی یکی از گرایش های گیاه پزشکی است که به بررسی بیماری ها و خسارت های ناشی از آن ها در سامانه های کشاورزی یا طبیعی می پردازد. سالانه چندین میلیارد دلار خسارت توسط انواع عوامل زنده و غیرزنده به محصولات کشاورزی وارد می شود که اگر دانش کافی در زمینه گیاهان و بیماری های آن ها داشته باشیم، می توانیم این خسارت ها را به حداقل برسانیم.

با توجه به گرمایش جهانی و تاثیر آن بر اقلیم های مختلف از جمله ایران، روز به روز بر مشکلات کشاورزی افزوده می شود که با کمک دانش گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی به خوبی می توانیم از پس این مشکلات برآییم. بنابراین در این فرادرس به آموزش بیماری شناسی گیاهی پرداخته می شود که در آن به غیر از موارد مرسوم، مواردی همچون: علائم شناسی، ویژگی های علائم و کمک به تشخیص صحیح احتمالی اولیه، آموزش داده می شود و تمامی این تاکسونومی ها (Taxonomy) به روزرسانی شده و کاملا معتبر است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تعریف بیماری گیاهی و اهمیت اقتصادی آن
  • مقدمه و تاریخچه
  • تعاریف و زیان های ناشی از بیماری های گیاهی
  • بیماری شناسی در قرن بیستم و تحول آفرینی بیماری شناسی مولکولی
 • درس دوم: انواع بیماری های گیاهی
  • بیماری های گیاهی با عامل زنده (مسری)
   • بیماری های عفونی یا انگلی
  • بیماری های گیاهی با عامل غیرزنده (غیرمسری)
   • بیماری های غیرعفونی یا آسیب های غیرانگلی
  • معیارهای دسته بندی بیماری های گیاهی
 • درس سوم: علائم بیماری های گیاهی
  • علائم عمومی
  • علائم محلی
  • غالبا بیمارگرهای گیاهان در هر گروه مشخص، چه علائمی را در سطح مزرعه و باغ نشان می دهند؟
 • درس چهارم: واژه شناسی بیماری های گیاهی
  • واژه های مرتبط با بیمارگرهای زنده
  • واژه های مرتبط با عوامل غیرزنده
  • واژه های مرتبط با دسته بندی موجودات زنده بیمارگر گیاهی
 • درس پنجم: چگونگی ایجاد بیماری توسط بیمارگر
  • راه های نفوذ بیمارگر
  • فشارهای مکانیکی
  • توانایی های شیمیایی
   • زهرابه های میکروبی، تنظیم کننده های رشد
  • سرکوب گرهای سامانه دفاعی گیاهان
  • ویروس ها و ویروئیدها (Viroid)، موجوداتی مرموز
 • درس ششم: راه های مقابله گیاهان با عوامل بیمارگر (مکانیسم های دفاعی گیاهان)
  • انواع مقاومت به بیمارگرها
   • ژنتیک بیماری های گیاهی
   • ژن های مقاومت و روش های گوناگون مقاومت در گیاهان
  • ساختمان های دفاعی از پیش موجود
  • ساختمان های دفاعی تولید شده پس از حمله
   • مسیرهای دفاعی القایی ساختمانی و شیمیایی
  • سم زدایی زهرابه ها
  • مقاومت های سرتاسری (القایی و اکتسابی)
  • ایمنی سازی گیاهان در برابر بیمارگرها
 • درس هفتم: کاربرد بیوتکنولوژی در بیماری های گیاهی
  • بیوتکنولوژی گیاهی
  • بیوتکنولوژی به کمک گیاهان می آید
  • جنبه های ارتباطی دیگر
 • درس هشتم: تشخیص بیماری ها و روش های مبارزه و مدیریت آن ها
  • روش های شناسایی بیمارگرها
  • ابزارها و دستگاه های شناسایی
  • روش های گوناگون مبارزه با بیماری های گیاهی
   • روش های فیزیکی
   • روش های شیمیایی
   • روش های زراعی
   • روش های بیولوژیکی
   • روش های تلفیقی
  • بیماری های تک چرخه ای و چگونگی مدیریت آن ها
   • چرخه بیماری و ارتباط بین چرخه بیماری و همه گیر شدن آن
  • بیماری های چندچرخه ای و چگونگی مدیریت آن ها
   • چرخه بیماری و ارتباط بین چرخه بیماری و همه گیر شدن آن
 • درس نهم: زیست شناسی، رده بندی، بوم شناسی و بیماری شناسی بیمارگرهای گیاهی
  • قارچ ها
  • ویروس ها و ویروئیدها
  • پروکاریوت ها (Prokaryote)
   • باکتری ها
   • ریکتزیاها (Rickettsia)
   • اسپیروپلاسماها
   • فیتوپلاسماها یا همان موجودان شبیه به مایکوپلاسماها (Mycoplasma)
  • نماتدها
  • گیاهان انگل گلدار
   • بیماری های فانروگامیک یا همان بیماری های ناشی از گیاهان انگل گلدار
  • پیشزیان تاژکدار و جلبک ها
  • پروتوزوئرها (Protozoa)
 • درس دهم: بیماری های ناشی از بیش بود و کمبود عناصر غذایی و آسیب گیاهان در اثر آلودگی ها و عوامل فیزیکی
  • بیش بود عناصر غذایی
  • کمبود عناصر غذایی
  • آلاینده ها
  • دما، رطوبت و نور
  • تاثیر شرایط محیطی روی توسعه بیماری ها
 • درس یازدهم: بیماری های مهم گیاهان در ایران و جهان
  • بیماری های زراعی
  • بیماری های باغی
  • بیماری های زینتی
  • بیماری های سبزی
  • بیماری های صیفی
  • بیماری های گلخانه ای
  • بیماری های قارچ های خوراکی
  • بیماری های گیاهان فضای سبز

 

مفید برای
 • گیاهپزشکی
 • تکنولوژی گیاهپزشکی
 • مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها

پیش نیاز

گیاه شناسی
آشنایی با عوامل بیماری زای گیاهی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. تعریف بیماری گیاهی و اهمیت اقتصادی آن
۲. انواع بیماری های گیاهی
۳. علایم بیماری های گیاهی
۴. واژه شناسی بیماری های گیاهی
۵. چگونگی ایجاد بیماری توسط بیمارگر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. راه های مقابله گیاهان با عوامل بیمارگر
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. کاربرد بیوتکنولوژی در بیماری های گیاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تشخیص بیماری ها، روش های مبارزه و مدیریت آن ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. زیست شناسی، رده بندی، بوم شناسی و بیماری شناسی بیمارگرهای گیاهی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. بیماری های ناشی از بیشبود و کمبود عناصر غذایی و آسیب گیاهان در اثر آلودگی ها و عوامل فیزیکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. بیماری های مهم گیاهان در ایران و جهان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۱۰ ساعت است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش بیماری شناسی گیاهی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۴۰۱۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO130
مدت زمان ۱۰ ساعت
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۱۴ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۲۳۷ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۳ نظر ثبت شده است.
جلال
جلال
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
مفاهیم قابل فهم و کاربردی با بیان عالی ممنون از فرادرس بابت آموزش های خوبتون 👍👍
مرتضی
مرتضی
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
من کارم فضای سبزه خیلی به دردم خورد چون کارم برای خودم بود کاربردی بود و مباحثی که تو ذهنم گنگ بود رو برام رفع کرد.
Khazaii
Khazaii
۱۴۰۱/۰۲/۱۲
خوب بود به نظرم، اطلاعات کلی و عمومی بود.
دسته‌بندی موضوعی: مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Biotechnology | Entomology of plant pathology | hytopathology | Nematods | Phisiological disorders in plants | Plant Diseases | Prakaryots | Prokaryote | Protozoa | Rickettsia | Taxonomy | Viroid | viruses | آسیب های غیرانگلی | آلاینده | اسپیروپلاسما | انواع بیماری های گیاهی | ایمنی سازی گیاهان در برابر بیمارگرها | بوم شناسی | بیمارگر گیاهی | بیمارگرهای زنده | بیماری شناسی گیاهی | بیماری شناسی مولکولی | بیماری های انگلی | بیماری های چندچرخه ای | بیماری های زینتی | بیماری های سبزی | بیماری های صیفی | بیماری های عفونی | بیماری های عفونی یا انگلی | بیماری های غیرعفونی | بیماری های فانروگامیک | بیماری های گلخانه ای | بیماری های گیاهی با عامل غیرزنده | بیوتکنولوژی گیاهی | پارازیتیسم | پروتوزوئر | پروکاریوت | تاکسونومی | تنظیم کننده های رشد | توانایی های شیمیایی | جلبک | چرخه بیماری | دسته بندی بیماری های گیاهی | ریکتزیا | زهرابه | زهرابه های میکروبی | ژن های مقاومت | ژنتیک بیماری های گیاهی | ساختمان های دفاعی | سامانه دفاعی گیاهان | سامانه های کشاورزی | سرکوب گرهای سامانه دفاعی گیاهان | سم زدایی | عامل غیرزنده | علائم بیماری های گیاهی | علائم شناسی | عوامل بیمارگر | عوامل غیرزنده | فشارهای مکانیکی | فیتوپلاسما | فیزیولوژی گیاهی | قارچ | قارچ های خوراکی | گرایش های گیاه پزشکی | گرمایش جهانی | گیاه پزشکی | گیاهان انگل گلدار | گیاهان فضای سبز | مسیرهای دفاعی القایی ساختمانی | مکانیسم های دفاعی گیاهان | موجودات زنده | موجودات زنده بیمارگر گیاهی | موجوداتی مرموز | نماتد | واژه شناسی بیماری های گیاهی | واژه های مرتبط با عوامل غیرزنده | ویروئید | ویروس
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×