×
۱۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش انگل شناسی ۲ - تک یاخته و حشره

آموزش انگل شناسی ۲ - تک یاخته و حشره

هزینه آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۱۶۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

از نظر WHO یا سازمان بهداشت جهانی، عفونت های انگلی از جمله مالاریا و موارد دیگر، از اهمیت بالایی برخوردارند و سالانه عامل مرگ بسیاری از انسان ها در مناطق مختلف دنیا می شوند و لذا این فرادرس در مورد درس انگل شناسی پزشکی در جهت توسعه علمی و آموزشی دانشجویان، در دو بخش انگل های تک یاخته ای و انگل های خارجی (حشرات) که از نظر مورفولوژی، اپیدمیولوژی و راه های پیشگیری و درمان بر اساس معتبرترین رفرنس های دنیا است، گردآوری و تهیه شده است.

آموزش انگل شناسی ۲ - تک یاخته و حشره

تعداد دانشجو
۱۶۱ نفر
مدت زمان
۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
هزینه آموزش
۱۷۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

هومن حنیفه پور

دانشجوی دکتری تخصصی میکروب شناسی

ایشان به عنوان محقق برتر در دانشگاه لویی پاستور فرانسه مشغول تحقیق در زمینه ایمنولوژی و میکروبیولوژی بودند و مولف 4 جلد کتاب در زمینه های ویروس شناسی و انگل شناسی پزشکی و دارای مقالات علمی بین المللی در زمینه میکروب شناسی نیز می باشند.

توضیحات تکمیلی

از گذشته های دور، انسان همواره درگیر بسیاری از عفونت های میکروبی، از جمله عفونت های انگلی بوده است. قدمت بسیاری از بیماری های انگلی به 5000 سال قبل از میلاد مسیح می رسد و با وجود مطالعات و اقداماتی جهت مبارزه با این بیماری ها، هنوز بسیاری از عفونت های انگلی از جمله مشکلات بسیاری از کشورها محسوب می شود. آلودگی انسان به انواع جدیدی از کرم ها و تک یاخته های انگلی، با افزایش رفت و آمد بین افراد مختلف در قسمت های مختلف دنیا و مهاجرت، افزایش یافته است.

خوشبختانه پژوهش های اخیر نشان می دهد که بسیاری از آلودگی های انگلی به خصوص آلودگی های کرمی در ایران کاهش یافته است. تحولات سريع در علوم و فنون نوين، پيشرفت های وسيعی در علوم پزشكی به وجود آورده است که منجر به تشخیص و درمان بسیاری از عفونت ها شده است. اهمیت شناخت انگل ها از لحاظ مورفولوژی و نحوه عملکرد و پاتوژنیسیته آن ها در ایجاد عفونت در انسان می تواند منجر به راهکارهای مفیدی در امر درمان، از جمله ساخت و طراحی واکسن و داروهای موثر گردد.

از نظر WHO یا سازمان بهداشت جهانی، عفونت های انگلی از جمله مالاریا و موارد دیگر، از اهمیت بالایی برخوردارند و سالانه عامل مرگ بسیاری از انسان ها در مناطق مختلف دنیا می شوند و لذا این فرادرس در مورد درس انگل شناسی پزشکی در جهت توسعه علمی و آموزشی دانشجویان، در دو بخش انگل های تک یاخته ای و انگل های خارجی (حشرات) که از نظر مورفولوژی، اپیدمیولوژی و راه های پیشگیری و درمان بر اساس معتبرترین رفرنس های دنیا است، گردآوری و تهیه شده است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آمیب ها - انتاموبا هیستولیتیکا (Entamoeba Histolytica)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس دوم: آمیب ها - نگلریا فاولری (Naegleria Fowleri)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس سوم: آمیب ها - آکانتاموبا (Acanthamoeba)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس چهارم: بلاستوسیستیس هومینیس (Blastocystis Hominis)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس پنجم: تاژک داران - تریکوموناس ها (Trichomonas)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس ششم: تاژک داران - ژیاردیا (Giardia)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس هفتم: تاژک داران - دی انتاموبا فراژیلیس، کیلوماستیکس مسنیلی
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس هشتم: تاژک داران - لیشمانیا (Leishmania)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس نهم: تاژک داران - تریپانوزوما (Trypanosome)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس دهم: توکسوپلاسما (Toxoplasma)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس یازدهم: سارکوسیستیس (Sarcocystis)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس دوازدهم: ایزوسپورا (Isospora)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس سیزدهم: کریپتوسپوریدیوم (Cryptosporidium)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس چهاردهم: سیکلوسپورا (Cyclosporiasis)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس پانزدهم: پلاسمودیوم ها (‎Plasmodium)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس شانزدهم: پنوموسیستیس (Pneumocystis)
  • مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی و تکثیر
  • بیماری زایی
  • اپیدمیولوژی
  • تشخیص
  • درمان
  • پیشگیری
 • درس هفدهم: پشه آنوفل
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی
  • اهمیت پزشکی
  • راه های مبارزه
 • درس هجدهم: پشه خاکی
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی
  • اهمیت پزشکی
  • راه های مبارزه
 • درس نوزدهم: کک ها
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی
  • اهمیت پزشکی
  • راه های مبارزه
 • درس بیستم: شپش ها
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی
  • اهمیت پزشکی
  • راه های مبارزه
 • درس بیست و یکم: ساس ها
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی
  • اهمیت پزشکی
  • راه های مبارزه
 • درس بیست و دوم: هیره ها (Mite)
  • خصوصیات کلی
  • طبقه بندی
  • چرخه زندگی
  • اهمیت پزشکی
  • راه های مبارزه

 

مفید برای
 • پزشکی
 • دامپزشکی
 • پرستاری
 • زیست شناسی
 • میکروب شناسی
 • علوم آزمایشگاهی

پیش نیاز

انگل شناسی عمومی
بیولوژی انگل

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. آمیب ها (انتاموبا هیستولتیکا)
۲. آمیب ها (نگلریا فولری)
۳. آمیب ها (آکانتاموبا)
۴. بلاستوسیستیس هومینیس
۵. تاژک داران (تریکوموناس ها)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. تاژک داران (ژیاردیا)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. تاژک‌داران (دی انتاموبا فراژیلیس - کیلوماستیکس مسنیلی)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. تاژک داران (لیشمانیا)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. تاژک داران (تریپانوزوما)
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۰. توکسوپلاسما
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۱. سارکوسیستیس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۲. سیستوایزوسپورا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۳. کریپتوسپوریدیوم
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۴. سیکلوسپورا
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۵. پلاسمودیوم ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۶. پنوموسیستیس
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۷. پشه آنوفل
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۸. پشه خاکی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۱۹. کک ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۰. شپش ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۱. ساس ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۲۲. هیره ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۲۳ جلسه ویدئویی با مجموع ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش انگل شناسی ۲ - تک یاخته و حشره
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۱۹۱ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO125
مدت زمان ۸ ساعت و ۵۸ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۷۸۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
نظرات

تا کنون ۱۶۱ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۱ نظر ثبت شده است.
Amir
Amir
۱۴۰۱/۰۴/۰۳
بسیار عالی و جامع بود، ممنون از دکتر حنیفه پور عزیز و تیم خوب فرادرس
برچسب‌ها:
Acanthamoeba | Blastocystis hominis | Cryptosporidium | Cyclosporiasis | Entamoeba Histolytica | Giardia | Isospora | Leishmania | Mite | Naegleria Fowleri | Parasitic Infectious | Parasitology | Pathogenic parasites | ‎Plasmodium | Pneumocystis | Sarcocystis | Toxoplasma | Trichomonas | Trypanosome | WHO | آکانتاموبا | آمیب ها | اپیدمیولوژی | انتاموبا هیستولتیکا | انگل شناسی | انگل شناسی پزشکی | انگل های بیماری ‌زا | انگل های تک یاخته ای | انگل های خارجی | اهمیت پزشکی | ایزوسپورا | بلاستوسیستیس هومینیس | بیماری زایی | بیماری های انگلی | بیماری های عفونی | پاتوژنیسیته | پشه آنوفل | پشه خاکی | پلاسمودیوم ها | پنوموسیستیس | پیشگیری | تاژک داران | تاژکداران | تریپانوزوما | تریکوموناس | تشخیص | تک یاخته شناسی | تک یاخته شناسی پزشکی | تک یاخته های انگلی | توکسوپلاسما | جرب | چرخه زندگی | چرخه زندگی و تکثیر | درس انگل شناسی پزشکی | درمان | دی انتاموبا فراژیلیس | راه های مبارزه | ژیاردیا | سارکوسیستیس | سازمان بهداشت جهانی | ساس ها | سیکلوسپورا | شپش ها | طبقه بندی | عفونت های انگلی | عفونت های میکروبی | علوم پزشکی | علوم زیستی | کریپتوسپوریدیوم | کک ها | کیلوماستیکس مسنیلی | لیشمانیا | مورفولوژی و فیزیولوژی تک یاخته | نگلریا فاولری | نگلریا فولری | هیره ها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۲۳ جلسه ویدئویی
×