۱۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مهندسی ژنتیک

آموزش مهندسی ژنتیک

هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تعداد دانشجو
۹۸۳ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۲۳ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۱ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش مهندسی ژنتیک

در این فرادرس تلاش شده است که اصول و مفاهیم مهندسی ژنتیک با ارائه مثال های کاربردی، شکل و انیمیشن ها به صورتی ساده، روان و قابل درک برای دانشجویان علوم زیستی در مقاطع مختلف تدریس شود. در این آموزش، دانشجویان و علاقه مندان فرصت فراگیری ساده و گام به گام جزییات کامل مراحل همسانه سازی ژن ها را با هدف تولید پروتئین های نوترکیب در میزبان های پروکاریوتی (Prokaryotic) و یوکاریوتی (Eukaryotic) و با استفاده از نسخه های همسانه سازی شده ژن مورد نظر برای تغییر خصوصیات یک موجود یوکاریوت خواهند یافت.

آموزش مهندسی ژنتیک

تعداد دانشجو
۹۸۳ نفر
مدت زمان
۹ ساعت و ۲۳ دقیقه
هزینه آموزش
۱۵۰,۰۰۰ تومان
محتوای این آموزش
۱۱ بازخورد (مشاهده نظرات)

دکتر لیلا بدیعی فر

دکتری تخصصی زیست شناسی- ژنتیک مولکولی

لیلا بدیعی فر دارای دکترای زیست شناسی ژنتیک مولکولی از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک هستند. از دوره کارشناسی ارشد در طرح های پژوهشی مرتبط با مهندسی ژنتیک، تولید و تخلیص پروتئین های نوترکیب با پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری همکاری داشته اند. طرح پژوهشی که در دوره دکترا روی آن کار کرده اند در زمینه غربالگری میکروارگانیسم های قادر به حذف ترکیبات آروماتیک از پساب های پتروشیمی و مهندسی مسیرهای متابولیسمی جدایه های میکروبی در جهت ارتقای توانایی آن ها برای حذف آلاینده مورد نظر بود.

توضیحات تکمیلی

مهندسی ژنتیک در عرصه های مختلف پزشکی، کشاورزی، صنعتی و… دارای کاربردهای فراوانی است. دانشمندان علوم طبیعی با استفاده از روش های مهندسی ژنتیک، موفق به دست ورزی مستقیم DNA موجودات مختلف و تغییر خصوصیات (فنوتیپ) آن ها برای دست یابی به یک هدف خاص شده اند. به عنوان مثال مهندسین ژنتیک توانسته اند با مهندسی ژن های پلاسمیدهای باکتریایی، آن ها را به کارخانه هایی برای تولید انواع پروتئین ها و آنزیم های نوترکیب تبدیل نمایند.

بر این اساس، تاکنون داروهایی نظیر: انسولین، هورمون رشد انسانی، آلبومین انسانی، آنتی بادی های مونوکلونال (Monoclonal)، فاکتورهای ضدهموفیلی، واکسن ها و بسیاری از داروهای دیگر در مقیاس انبوه تولید شده اند. علاوه بر این، مهندسی ژنتیک برای افزایش ارزش غذایی و سرعت رشد محصولاتی نظیر: سیب زمینی، گوجه فرنگی و برنج به کار رفته است. گوسفندهای مهندسی ژنتیک شده ای تولید شده اند که قادر به تولید پروتئین هایی با خواص دارویی در شیر خود می باشند. از یک ویروس اصلاح شده ژنتیکی برای ساخت نوعی باتری سازگار با محیط زیست استفاده شده است.

برخی از باکتری ها با مهندسی ژن های خود طوری تغییر یافته اند که می توان از آن ها به عنوان حسگرهایی برای تشخیص تغییرات محیطی معین استفاده نمود. با چنین دامنه وسیعی از کاربردها بدیهی است که آموزش و یادگیری مفاهیم، اصول و روش های مهندسی ژنتیک در زیست شناسی نوین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای دانشجویان و پژوهشگران علوم مختلف زیستی بسیار جذاب به نظر می رسد.

در این فرادرس تلاش شده  است که اصول و مفاهیم مهندسی ژنتیک با ارائه مثال های کاربردی، شکل و انیمیشن ها به صورتی ساده، روان و قابل درک برای دانشجویان علوم زیستی در مقاطع مختلف تدریس شود. در این آموزش، دانشجویان و علاقه مندان فرصت فراگیری ساده و گام به گام جزییات کامل مراحل همسانه سازی ژن ها را با هدف تولید پروتئین های نوترکیب در میزبان های پروکاریوتی (Prokaryotic) و یوکاریوتی (Eukaryotic) و با استفاده از نسخه های همسانه سازی شده ژن مورد نظر برای تغییر خصوصیات یک موجود یوکاریوت خواهند یافت، همچنین، روش های تهیه و غربالگری کتابخانه های ژنی، آموزش تئوری و عملی روش های پرکاربرد و مهمی نظیر: واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)، الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک بر روی ژل آگارز و الکتروفورز پروتئین ها بر روی ژل پلی آکریل آمید، لکه گذاری های سادرن، نوردرن، وسترن و روش های مختلف توالی یابی اسیدهای نوکلئیک در اختیار کلیه علاقه مندان به فناوری های زیستی قرار گرفته است.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: تاريخچه و ظهور مهندسی ژنتيک
  • تاریخچه مهندسی ژنتیک
  • معرفی مهندسی ژنتیک (فناوری DNA نوترکیب)
   • فرایند تولید پروتئین نوترکیب
   • همسانه سازی DNA یا ژن در یک نگاه
  • آشنایی با آنزیم های مهم در مهندسی ژنتیک
   • نوکلئازها
   • لیگازها
   • پلیمرازها (Polymerase)
   • آنزیم های تغییردهنده انتها
 • درس دوم: آشنایی با ناقل های همسانه سازی
  • ناقل های همسانه سازی ژن در پروکاریوت ها
   • ناقل های پلاسمیدی
   • ناقل هایی براساس باکتریوفاژهای E. coli
   • ناقل کاسمید (Cosmid vector)
   • ناقل هایی براساس باکتریوفاژ M13
   • ناقل فاژمید (Phgemid vector)
  • ناقل های همسانه سازی ژن در مخمرها
  • ناقل های همسانه سازی ژن در گیاهان
  • ناقل های همسانه سازی ژن در سلول های جانوری
 • درس سوم: استخراج DNA از سلول های زنده
  • استخراج DNA کلی سلول
   • تهیه کشت باکتریایی
   • تهیه عصاره سلولی
   • تخلیص DNA از عصاره سلولی
    • حذف آلاینده ها با استخراج آلی و هضم آنزیمی
    • استفاده از کروماتوگرافی تعویض یونی برای تخلیص DNA
   • تغلیظ نمونه های DNA
   • سنجش غلظت DNA
   • استخراج DNA سلولی گیاهان
   • تخلیص DNA با روش گوانیدینیوم تیوسیانات و سیلیکا
  • استخراج DNA پلاسمیدی
   • جداسازی براساس اندازه
   • جداسازی براساس کنفورماسیون
    • واسرشت شدن قلیایی (Alkaline denaturation)
    • سانتریفیوژ بر روی شیب غلظت اتیدیوم بروماید - سزیم کلراید
   • ازدیاد DNA
  • استخراج DNA باکتریوفاژ (Bacteriophage)
 • درس چهارم: هضم آنزیمی و لیگاسیون
  • هضم آنزیمی
   • انواع آنزیم های محدودگر
   • هضم آنزیمی در آزمایشگاه
   • آنالیز محصولات هضم آنزیمی
    • جداسازی مولکول های DNA توسط الکتروفورز (Electrophoresis) بر روی ژل آگارز
    • مشاهده مولکول DNA در ژل
     • رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید
     • اتورادیوگرافی DNA برچسب خورده با رادیواکتیو
    • برآورد اندازه مولکول های DNA
  • تعیین نقشه محدودگر (Restriction mapping)
  • لیگاسیون - اتصال مولکول های DNA به یکدیگر
   • پایانه های چسبنده، بازده واکنش لیگاسیون را افزایش می دهند
   • اتصال پایانه های چسبنده به یک مولکول دارای پایانه های صاف
    • لینکرها ((Linkers
    • آداپتورها (Adaptors)
    • دم های هموپلیمر (Homopolymers tailing)
 • درس پنجم: همسانه سازی DNA
  • اهداف همسانه سازی DNA
  • روش همسانه سازی DNA
   • ترانسفورم کردن - جذب DNA توسط سلول های باکتری
    • تهیه سلول های باکتریایی مستعد
   • انتخاب سلول های ترانسفورم شده
   • شناسایی نوترکیب ها
    • انتخاب نوترکیب ها با غیرفعال سازی درجی یک ژن مقاومت به آنتی بیوتیک در ناقل pBR322
    • انتخاب نوترکیب ها با غیرفعال سازی درجی ژن lacZ
   • ترانسفورم کردن سلول های غیرباکتریایی
   • ترانسفورم کردن سلول های منفرد
  • واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
 • درس ششم: روش های بیان ژن های کلون شده
  • بیان ژن های یوکاریوتی در سلول های پروکاریوتی
   • ناقل های بیانی
   • مشکلات بیان ژن های یوکاریوتی در سلول های پروکاریوتی
  • سیستم های بیان یوکاریوتی
   • ناقل های بیانی مخمر
   • ناقل های یوکاریوتی مشتق شده از Baculovirus
  • ترنسفکشن سلول های جانوری
  • استفاده از پلاسمید Ti برای انتقال ژن به گیاهان
   • پلاسمید Ti
   • ژن های T - DNA
   • ناقل pBIN19 طراحی شده بر اساس پلاسمید Ti طبیعی
    • فرایند انتقال ژن خارجی به سلولهای گیاهی توسط ناقل pBIN19
  • تکنیک های انتقال ژن (روش های فیزیکی و مکانیکی)
   • الکتروپوریشن (Electroporation)
   • ریز تزریق (Microinjection)
   • بمباران ذرهای (Particle Bombardment)
   • القا شده با لیزر (Laser induced)
 • درس هفتم: کتابخانه های ژنومی و cDNA
  • آشنایی با کتابخانه ژنومی و روش تهیه آن
   • تهیه کتابخانه ژنومی انسان
    • ناقل Charon4
   • مراحل تهیه کتابخانه ژنومی
  • آشنایی با کتابخانه cDNA و روش تهیه آن
   • مراحل تهیه کتابخانه cDNA
    • استخراج mRNA
    • تهیه DNA مکمل (cDNA)
     • روش Homopolymer tailing
     • روش گوبرهافمن (GubberHoffman)
    • همسانه سازی cDNA در ناقل مناسب
  • روش های جداسازی کلون های دلخواه از یک کتابخانه ژنی
   • غربالگری با دورگه سازی DNA
    • تهیه کاوشگر رادیواکتیو
   • غربالگری با روش های ایمونولوژی
   • غربالگری با فعالیت آنزیمی
 • درس هشتم: آشنایي با روش های لکه گذاری
  • لکه گذاری ساترن (Southern)
   • مراحل لکه گذاری سادرن
   • تفسیر نتایج لکه‌گذاری سادرن
  • لکه گذاری نوردرن (Northern)
   • مراحل لکه گذاری نوردرن
   • تفسیر نتایج لکه‌ گذاری نوردرن
  • لکه گذاری نقطه ای اسیدهای نوکلئیک (Dot blotting)
  • لکه گذاری های ایمنی (Immunoblotting)
   • تشخیص پروتئین های لکه گذاری شده
   • الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید (SDS - PAGE)
    • ژل پلی آکریل آمید
    • سدیم دو دسیل سولفات (SDS)
    • مراحل الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید (SDS - PAGE)
   • لکه گذاری وسترن (Western blotting)
    • مراحل لکه گذاری وسترن
    • آشکارسازی پروتئین های منتقل شده به غشای نیتروسلولزی
   • لکه گذاری نقطه ای پروتئین ها
 • درس نهم: روش های توالی یابی DNA
  • توالی یابی به روش ماکسام - گیلبرت
  • توالی یابی به روش خاتمه زنجیره سنگر
  • توالی یابی DNA به روش خودکار
  • روش های گوناگون ایجاد DNA الگوی تک رشته ای
  • DNA پلیمراز برای توالی یابی به روش خاتمه زنجیره
  • توالی یابی با چرخه حرارتی (Thermal Cycle Sequencing)
  • توالی یابی با بازده بالا (Highthroughput DNA sequencing)
   • پایروسکوانسینگ (Pyrosequencing)

 

مفید برای
 • مهندسی کشاورزی
 • زیست شناسی

پیش نیاز

آشنایی با ساختار DNA
آموزش ژنتیک مولکولی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس


پیش نمایش‌ها

۱. تاریخچه و ظهور مهندسی ژنتیک
۲. آشنایی با ناقل ‌های همسانه‌ ساز
۳. استخراج DNA از سلول‌ های زنده
۴. هضم آنزیمی و لیگاسیون
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. همسانه‌ سازی DNA
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. روش‌ های بیان ژن‌ های کلون شده
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. کتابخانه ‌های ژنومی و cDNA
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. آشنایی با روش‌ های لکه‌ گذاری
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۹. روش‌ های توالی‌ یابی DNA
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۲ جلسه ویدئویی با مجموع ۹ ساعت و ۲۳ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مهندسی ژنتیک
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۳۴۴ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO107
مدت زمان ۹ ساعت و ۲۳ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۶۵۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش مهندسی ژنتیک


نظرات

تا کنون ۹۸۳ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و ۱۱ نظر ثبت شده است.
کامران
کامران
۱۴۰۱/۰۲/۰۵

سلام و خسته نباشید بابت آموزش های خوب و با کیفیتی که قرار دادید. من یه نقد کلی دارم که فقط به این آموزش مربوط نیست و به طور کلی برای کلیه آموزش های سایت فرادرس به خصوص آموزش های مربوط یه علوم طبیعی هست و اونم اینکه بهتر هست در آموزش ها علاوه بر اسامی فارسی و یا ترجمه اسامی، عنوان یا اسم انگلیسی و یا لاتین هم ذکر بشه. من خارج از ایران انشجو هستم و این آموزش ها را برای یادگیری بهتر درس های دانشگاهم استفاده میکنم و به همین دلیل برای من و افرادی مثل من دانستن اسم لاتین مثلا آنزیم یا باکتری و ... بسیار حائز اهمیت هست و مثلا پیدا کردن اسم لاتین آنزیم محدود کننده کمی دشوار و وقت گیر هست. اما اگر در کنار همین اسم فارسی اسم لاتین هم در فایل آموزشی نوشته بشه دیگه این مشکل وجود نخواهد داشت. امیدوارم در آموزش های جدید این نکته در نظر گرفته بشه و مجددا به همگی اساتید و عوامل سایت فرادرس خسته نباشید میگم.

بهجت
بهجت
۱۴۰۰/۰۶/۲۳

با سلام و خدا قوت
بسیار عاااالی و مفید بود. از خانم دکتر بدیعی فر بابت این اموزش سپاسگزارم. مطالب بسیار شیوا و ساده و قابل فهم اراِئه شدند.
اگر درس بیولوژی مولکولی هم توسط ایشون ارائه می شد بسیار عالی بود.

نریمان اسدی
نریمان اسدی
۱۳۹۹/۱۱/۰۹

واقعا مفید و عالی بود. کاش همه آموزش های مربوط به درس های زیست شناسی مولکولی در فرادرس رو این خانم انجام میدادن.

محمدرضا
محمدرضا
۱۳۹۹/۰۳/۱۵

خیلی آموزش عالی بود، از منابع به روز استفاده شده و توضیحات و مسائل پیچیده رو به ساده ترین روش توضیح می دادند.

زینب
زینب
۱۳۹۹/۰۳/۱۶

قسمت تئوریش خوب بود، ای کاش عملیش هم اضافه بشه.

پانیذ
پانیذ
۱۳۹۹/۰۳/۱۴

سلام و خسته نباشید میگم به شما
تشکر می کنم بابت آموزش ها
انتقال کاملا گویا بود، فایل پی دی اف خیلی واضح و مرتب بود، تصویر و صوت مدرس شفاف و واضح بود و مهمترین از اینها مطالب مورد نظرم از آموزش دریافت کردم.

عباس
عباس
۱۳۹۸/۱۰/۲۸

آموزش خوبی بود. این آموزش را برای کمک به تدریس تهیه کردم. با این آموزش هر کاری در آزمایشگاه انجام داده بودم را می توانستم تجسم کنم. اگر کلیپ تصویری ضمیمه هر فصل می کردند آموزش کامل تری میشد.

طاهره
طاهره
۱۳۹۸/۰۶/۲۲

سلام و خدا قوت به کادر عزیز مدیریت فرادرس و همچنین خانم دکتر بدیعی عزیز
آموزش و بیان عالیه، لدت بردم. دستتون درد نکنه
برای فرادرس آرزوی موفقیت روز افزون دارم. بابت نذریهای آموزشی هم واقعا ممنونم. لطف بزرگی در حق آموزش کشور می کنید.
برقرار باشید

مژده
مژده
۱۳۹۸/۰۶/۱۵

با سلام و خسته نباشید خدمت شماُ برای سایت عالی و پربارتون که آموزش رو برای افرادی مثل من که وقت کافی برای رفتن به کلاس رو ندارند به خانه آوردید. این دوره خیلی به کارم کمک کرد. ویدئوها دارای توضیحات کافی و عالی و کیفیت خوبی هم بود و بیان مدرس هم خیلی شیوا بود. ممنونم با توجه به اینکه آموزش ها در سطح بالایی هستند ولی هزینه مناسبی هم دارند. از سایت خوبتون متشکرم. با امید پیشرفت روز افزون در کارتون.

زهرا
زهرا
۱۳۹۸/۰۵/۱۶

با سلام.خیلی مفید بود. مطالب منظم و سازمان یافته بودند. مطالب به طور دقیق و قابل فهم بیان شده بودند. به نظر من منبع بسیار بسیار خوبی برای کنکور هم می باشد.از شما بابت تهیه ی این آموزش عالی بسیار تشکر می کنم. خیلی استفاده کردم. این آموزش ها می‌تونه برای افراد مختلف به خصوص داوطلبان آزمون دکترا با هر سطح علمی کاربرد داشته باشه. ممنونم به خاطر تلاشی که می‌کنید و سایت عالیتون.

برچسب‌ها:
Adaptors | Autoradiography | Bacterial Artificial Chromosome | cDNA library | Cell extract | cloning vector | Cosmid | Digestion | DNA extraction | DNA sequencing | ecombinant DNA technology | Electrophoresis | Electroporation | Gene cloning | Genomic library | High-throughput DNA sequencing | Immunoblotting | Insertional inactivation | Ligation | Lysogenic cycle | lytic cycle | M13 bacteriophage | Microinjection | Next-generation sequencing | Northern blotting | Particle bombardment | plasmid | Plasmid extraction | Pyrosequencing | Recombinant protein | Restriction Endonuclease | Restriction map | Restriction site | SDS-polyacrylamide gel electrophoresis | Sothern blotting | Ti plasmid | Transfection | transformation | Transgene | Western blotting | Yeast Artificial Chromosome | آداپتورها | آنزیم محدودگر | اتورادیوگرافی | استخراج DNA | استخراج پلاسمید | الکتروپوریشن | الکتروفورز | الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریل آمید | باکتریوفاژ M13 | بمباران ذره ای | پایروسکوانسینگ | پروتئین نوترکیب | پلاسمید | پلاسمید Ti | ترانسژن | ترانسفورم کردن | ترنسفکشن | توالی یابی DNA | توالی یابی با بازده بالا | توالی یابی نسل جدید | جایگاه محدودگر | چرخه لیتیک | چرخه لیزوژنی | ریزتزریق | عصاره سلولی | غیرفعال سازی درجی | فناوری DNA نوترکیب | کاسمید | کتابخانه cDNA | کتابخانه ژنومی | کروموزوم مصنوعی باکتریایی | کروموزوم مصنوعی مخمر | لکه گذاری ایمنی | لکه گذاری سادرن | لکه گذاری نوردرن | لکه گذاری وسترن | لیگاسیون | ناقل همسانه سازی | نقشه محدودگر | هضم آنزیمی | همسانه سازی ژن
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۱۲ جلسه ویدئویی
×