×
۳۲,۰۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

آموزش مبانی شیمی ترکیبات طبیعی

آموزش مبانی شیمی ترکیبات طبیعی

تعداد دانشجو
۱۸۰ نفر
مدت زمان
۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۲,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف (کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
آموزش مبانی شیمی ترکیبات طبیعی

طی سال های اخیر با آشکار شدن اثرات جانبی مصرف داروهای شیمیایی بر سلامت بشر، استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهی به عنوان دارو و مطالعه در زمینه ترکیبات گیاهان دارویی افزایش یافته است. در این فرادرس، سعی بر آن است تا ترکیبات طبیعی که در گیاه، ضمن انجام متابولیسم اولیه از قبیل: کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک تولید شده است و تجمع می یابند و نیز ترکیبات مهم ثانویه گیاهی نیز به تفکیک معرفی و توضیح داده شوند.

آموزش مبانی شیمی ترکیبات طبیعی

مدت زمان
۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۳۲,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
تا ۱۵۰ هزار تومان تخفیف

(کسب اطلاعات بیشتر +)
محتوای این آموزش
مدرس
شیرین یوسفیان

دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی

شیرین یوسفیان دانشجوی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری و مشغول انجام کار پژوهشی روی رساله دکتری در زمینه بررسی تاثیر الیسیتور (Elicitor) بر مقدار و محتوای برخی متابولیت‌های ثانویه و بیان برخی ژن‌های درگیر در مسیر بیوسنتز این متابولیت‌ها در گیاه دارویی نعناع می‌باشند.

چکیده آموزش


توضیحات تکمیلی

گیاهان، طیف وسیعی از ترکیبات شیمیایی را تولید کرده که از نظر اقتصادی دارای اهمیت بسیاری است. بعضی از این ترکیبات، مرتبط با صفات مهم خود گیاه نظیر: رنگ و عطر گل ها، رنگ و طعم میوه ها و کاربرد دفاعی علیه آفات و بیماری ها است و برخی دیگر به منظور تولید ترکیبات مفید مانند: داروها، آنتی اکسیدان ها، حشره کش ها، چاشنی های غذایی و در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و ساخت مواد خوشبوکننده و معطر مورد استفاده قرار می گیرند.

طی سال های اخیر با آشکار شدن اثرات جانبی مصرف داروهای شیمیایی بر سلامت بشر، استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهی به عنوان دارو و مطالعه در زمینه ترکیبات گیاهان دارویی افزایش یافته است.

در این فرادرس، سعی بر آن است تا ترکیبات طبیعی که در گیاه، ضمن انجام متابولیسم اولیه از قبیل: کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک تولید شده است و تجمع می یابند و نیز ترکیبات مهم ثانویه گیاهی نیز به تفکیک معرفی و توضیح داده شوند.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: مقدمه ای بر شیمی ترکیبات طبیعی
  • کلیات آموزش
  • گیاهان دارویی
  • متابولیسم
  • ارتباط متابولیتی بین متابولیت های اولیه و ثانویه
 • درس دوم: کربوهیدرات ها
  • ساختار کربوهیدرات ها
  • طبقه بندی کربوهیدرات ها
   • قندهای ساده یا مونوساکاریدها (Monosaccharide)
   • قندهایی تشکیل شده از تراکم مونوساکاریدها
    • دی ساکارید (Disaccharide)
    • الیگوساکارید (Oligosaccharide)
    • پلی ساکارید (Polysaccharide)
   • کربوهیدرات های پیچیده
    • گلیکوپروتئین (Glycoprotein)
    • پروتئوگلیکان (Proteoglycan)
    • پپتیدوگلیکان (Peptidoglycan)
    • لیپوپلی ساکارید (Lipopolysaccharides)
    • گلیکولیپید (Glycolipid)
 • درس سوم: لیپیدها (Lipid)
  • اسیدهای چرب
   • طبقه بندی اسیدهای چرب
  • طبقه بندی لیپیدها
  • لیپیدهای ساختاری
  • استروئید (Steroid)
 • درس چهارم: پروتئین ها
  • اسیدهای آمینه
  • پپتیدها (Peptide)
  • ساختمان پروتئین ها
 • درس پنجم: نوکلئوتیدها (Nucleotide) و اسیدهای نوکلئیک
  • واحدهای سازنده اسیدهای نوکلئیک
  • نوکلئوزید (Nucleoside)
  • نوکلئوتید
  • اسیدهای نوکلئیک
   • DNA
   • RNA
 • درس ششم: ایزوپرنوئید (Isoprenoid)
  • نقش متابولیت های ثانویه
  • بیوسنتز ترپن
  • منوترپن (Monoterpene)
  • سزکوئی ترپن (Sesquiterpene)
  • آبسیزیک اسید (Abscisic Acid)
  • فیتوآلکسین (Phytoalexin)
  • دی ترپن (Diterpene)
  • تری ترپن (Triterpene)
   • استرول (Sterols)
   • ساپونین (Saponin)
   • گلیکوزیدهای قلبی (Cardiac Glycosides)
   • استروئیدهای آلکالوئیدی
  • تتراترپن (Tetraterpene)
  • کاروتنوئید (Carotenoid)
  • پلی ترپن (Polyterpene)
 • درس هفتم: ترکیبات حلقوی گیاهان
  • فنل ها (Phenol)
  • فنل کربونیک اسید
  • مشتقات استخلافی هیدروکسی شده
  • کومارین (Coumarin)
  • کاپساکینوئیدها
  • لیگنین (Lignin)
  • فنل های ساده
  • پلی پرنیل کینون
  • آنتراکینون (Anthraquinone)
  • فلاوونوئید (Flavonoid)
 • درس هشتم: ترکیبات طبیعی نیتروژن دار
  • آمین ها
  • گلیکوزیدهای روغن خردل
  • گلیکوزیدهای سیانوژن
  • بتاسیانین (Betacyanin) و بتاگزانتین (Betaxanthin)
  • شبه آلکالوئید
  • آلکالوئیدها (Alkaloid)
   • پیرولیزیدین (Pyrrolizidine)
   • پیریدین (Pyridine)
   • تروپان (Tropane)
   • کینولیزیدین (Quinolizidine)
   • بنزیل ایزوکینولین (Benzyl-Iso-Quinoline)
   • ایندولی (Indole)
   • پورین (Purine)

پیش نیاز

آموزش بیوشیمی
آموزش گیاه شناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

برنامه آموزشی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها

۱. مقدمه ای بر شیمی ترکیبات طبیعی

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۳ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۲. کربوهیدرات ها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۵ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۳. لیپیدها

توجه: اگر به خاطر سرعت اینترنت، کیفیت نمایش پایین‌تر از کیفیت HD ویدئو اصلی باشد؛ می‌توانید ویدئو را دانلود و مشاهده کنید دانلود پیش‌نمایش - حجم: ۶ مگابایت -- (کلیک کنید +))

۴. پروتئین ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ایزوپرونوئید‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. ترکیبات حلقوی گیاهان
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. ترکیبات طبیعی نیتروژن دار
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۱۰ جلسه ویدئویی با مجموع ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش مبانی شیمی ترکیبات طبیعی
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۶۹۵۴۲ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO105
مدت زمان ۲ ساعت و ۲۵ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۱۸۱ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

نظرات

تا کنون ۱۸۰ نفر از این آموزش استفاده کرده اند و هنوز هیچ نظری ثبت نشده است.
دسته‌بندی موضوعی: علوم تجربی | مهندسی کشاورزی
برچسب‌ها:
Abscisic acid | Coumarin | DNA | Gibberllin | Phenol | RNA | Terpenoid | آبسیزیک اسید | آلکالوئیدهای ایندولی | آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکینولین | آلکالوئیدهای پورین | آلکالوئیدهای پیرولیزیدین | آلکالوئیدهای پیریدین | آلکالوئیدهای تروپان | آلکالوئیدهای کینولیزیدین | آمین ها | آنتراکینون | استروئیدها | استروئیدهای آلکالوئیدی | اسیدهای کاروتینوئیدی | الیگوساکاریدها | ایزوپرنوئید | ایزوپرونوئیدها | بتاسیانین | بتاسیانین ها و بتاگزانتین ها | پپتیدها | ترپنوئید | ترکیبات حلقوی گیاهان | ترکیبات طبیعی نیتروژن دار | دی ترپن | ژیبرلین | سزکوئی ترپن | سزکوئی ترپن ها | شبه آلکالوئیدها | طبقه بندی اسیدهای چرب | فلاوونوئید | فلاوونوئیدها | فنل | فنل های ساده | فیتوآلکسین ها | کربوهیدرات ها | کربوهیدرات های پیچیده | کومارین | گلیکوزیدهای سیانوژن | لیپیدها | لیگنین ها | منوترپن | منوترپن ها | منوساکاریدها | نوکلئوزیدها | واکنش های شیمیایی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۱۰ جلسه ویدئویی