×
۱۳۸,۰۰۰ تومان
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف

آموزش زیست شناسی سلولی Cell Biology

آموزش زیست شناسی سلولی Cell Biology

هزینه آموزش
۱۳۸,۰۰۰ تومان
تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

تعداد دانشجو
۱,۱۴۵ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۹ بازخورد (مشاهده نظرات)
آموزش زیست شناسی سلولی Cell Biology

زیست شناسی سلولی زیربنای علوم پزشکی نوین و کشف دلایل پیچیده سلولی مرتبط با انواع بیماری های انسانی از جمله: سرطان، دیابت و آلزایمر و سایر بیماری ها است، لذا مطالعه و یادگیری این درس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیست شناسی سلولی از دروس و مباحث مهم و بنیادی برای دانشجویان تمام رشته های زیست شناسی، علوم پایه پزشکی، بیوتکنولوژی و برخی رشته های دیگر است که در کنکور مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی نیز بسیار حائز اهمیت است. در این فرادرس، مباحث اصلی مرتبط با سلول به جز مطالب مولکولی مرتبط با همانند سازی، رونویسی و ترجمه ارائه می شود.

آموزش زیست شناسی سلولی Cell Biology

تعداد دانشجو
۱,۱۴۵ نفر
مدت زمان
۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
هزینه عادی آموزش
۱۳۸,۰۰۰ تومان
در طرح تخفیف
٪۳۵ تا ۱۷۰ هزار تومان تخفیف (اطلاعات بیشتر +)

محتوای این آموزش
تضمین کیفیت
۱۰ بازخورد (مشاهده نظرات)

زهرا خوشکام

دانشجوی دکتری تخصصی زیست سلولی و مولکولی

زهرا خوشکام دانشجوی دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه تهران بوده و مشغول انجام کار پژوهشی بر روی رساله دکتری در ارتباط با سلول های عصبی و بیماری آلزایمر هستند. ایشان علاقه مند و فعال در حوزه تدریس علوم زیستی و عرصه های پژوهشی مولکولی و سلولی مرتبط هستند و به عنوان دانشجوی برتر در سال تحصیلی 96 - 97 از سوی بنیاد ملی نخبگان معرفی شده اند.

توضیحات تکمیلی

سلول ها مهم ترین واحدهای تشکیل دهنده بدن موجودات زنده اعم از تک یاخته هایی مانند: باکتری ها و آغازیان و یا جانداران پر سلولی نظیر: تمامی گیاهان و جانوران و قارچ ها هستند. عملکرد طبیعی سلول ها ناشی از نقش بی عیب و نقص تمام اجزای سلولی مانند: غشا، هسته و محتوای ژنتیکی، اندامک های مختلف و همچنین ماکرومولکول های متنوع و عملکردی مهم از جمله پروتئین ها در سلول است.

نقش اختصاصی و ویژه سلول ها در بافت ها و اندام های مختلف، موجب حفظ هموستازی (Hemostasis) در یک موجود پر سلولی شده و هر گونه اختلال در فرایندهای طبیعی سلول ها می تواند منجر به بروز بیماری های مختلف گردد. زیست شناسی سلولی دانشی است که روش های مطالعه، انواع مختلف سلول ها و به ویژه اجزای تشکیل دهنده یک سلول را شرح می دهد.

این آموزش زیربنای علوم پزشکی نوین و کشف دلایل پیچیده سلولی مرتبط با انواع بیماری های انسانی از جمله: سرطان، دیابت و آلزایمر و سایر بیماری ها است، لذا مطالعه و یادگیری این درس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیست شناسی سلولی از دروس و مباحث مهم و بنیادی برای دانشجویان تمام رشته های زیست شناسی، علوم پایه پزشکی، بیوتکنولوژی و برخی رشته های دیگر است که در کنکور مقاطع بالاتر تحصیلات تکمیلی نیز بسیار حائز اهمیت است. در این فرادرس، مباحث اصلی مرتبط با سلول به جز مطالب مولکولی مرتبط با همانند سازی، رونویسی و ترجمه ارائه می شود.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: روش های مطالعه سلول
  • روش های میکروسکوپی
   • میکروسکوپ نوری
   • میکروسکوپ فلوئورسانس
   • میکروسکوپ فاز متضاد
   • میکروسکوپ تداخلی
   • میکروسکوپ پلاریزان
   • میکروسکوپ زمینه تاریک
   • میکروسکوپ الکترونی
  • روش های بیوشیمیایی
   • جداسازی سلول ها و اجزای سلولی
   • فلوسیتومتری (Flow cytometr)
   • الکتروفورز (Electrophoresis)
   • کروماتوگرافی (Chromatography)
   • کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی
   • کروماتوگرافی تعویض یونی
   • کروماتوگرافی تمایلی
 • درس دوم: سلول ها و ساختار بیوشیمیایی
  • سلول های پروکاریوتی (Prokaryote)
   • باکتری ها
   • ویروس ها
   • پریون ها و ویروئیدها
  • سلول های یوکاریوتی (Eukaryote)
  • ساختار بیوشیمیایی سلول ها
 • درس سوم: غشای سلولی
  • ساختمان غشا
  • لیپیدهای غشایی
   • فسفولیپیدهای (Phospholipids) غشایی
   • گلیکولیپیدهای (Glycolipid) غشایی
   • کلسترول
   • توزیع متفاوت فسفولیپیدها در غشا
   • حرکات فسفولیپیدها
  • کربوهیدرات ها یا قندهای غشایی
  • پروتئین ها غشایی
   • پروتئین های محیطی
   • پروتئین های اینتگرال
   • پروتئین های آنزیمی
  • دترجنت ها و جداسازی پروتئین های غشایی
  • نقل و انتقالات غشایی
 • درس چهارم: نقل و انتقالات غشایی
  • انواع انتقالات
   • انتشار ساده
   • انتشار تسهیل شده
   • کانال ها و حامل ها
   • انتقال فعال
   • پمپ های غشایی
   • انواع پمپ های ATPase
   • یونوفرها
   • پورین ها و اسمز
  • سیستم فسفو ترانسفرازی
   • انتقالات وزیکولی غشایی
   • اندوسیتوز
   • اگزوسیتوز (Exocytosis)
   • ترانس سیتوز
 • درس پنجم: هسته سلول
  • ساختمان هسته
   • پوشش هسته
   • کمپلکس منفذ هسته ای و ترابری مواد
   • نقل و انتقالات منفذ هسته ای
   • اسکلت هسته ای
   • شیره هسته
   • هستک
   • ذرات هسته ای
 • درس ششم: ریبوزوم ها (Ribosomes)
  • نحوه قرارگیری ریبوزوم ها
  • ساختار ریبوزوم ها
  • شکل ریبوزوم ها
  • RNA و پروتئین های ریبوزومی
  • ریبوزوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی
  • مطالعه ریبوزوم ها
  • نقش و عملکرد ریبوزوم ها
  • هیبریدهای ریبوزومی
 • درس هفتم: شبکه آندوپلاسمی
  • شبکه آندوپلاسمی زبر
  • شبکه آندوپلاسمی صاف
  • وظایف شبکه آندوپلاسمی
  • پروتئین سازی و مسیر ترشحی
  • دخالت در متابولیسم قندها
  • سم زدایی توسط SER
  • نقش اختصاصی شبکه آندوپلاسمی در گیاهان
  • ویژگی ها و منشا شبکه آندوپلاسمی
 • درس هشتم: دستگاه گلژی
  • ساختمان دستگاه گلژی
  • منشا دستگاه گلژی
  • نقش دستگاه گلژی
  • ترشح پروتئین ها
  • ترکیب شیمیایی و آنزیم ها

 

مفید برای
 • زیست شناسی

آنچه در این آموزش خواهید دید:

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

پیش نمایش‌ها

۱. روش ‌های مطالعه سلول
۲. سلول ‌ها و ساختار بیوشمیایی
۳. غشای سلول
۴. نقل و انتقالات غشایی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۵. هسته سلول
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۶. ریبوزوم ‌ها
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۷. شبکه آندوپلاسمی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
۸. دستگاه گلژی
مشاهده این پیش‌نمایش، نیازمند عضویت و ورود به سایت (+) است.
این آموزش شامل ۸ جلسه ویدئویی با مجموع ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه است.
با تهیه این آموزش، می‌توانید به همه بخش‌ها و جلسات آن، دسترسی داشته باشید.

راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش زیست شناسی سلولی Cell Biology
ناشر فرادرس
شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۶۸۲۰۵ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
کد آموزش FVTIBIO102
مدت زمان ۴ ساعت و ۵۱ دقیقه
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
حجم دانلود ۳۹۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)


تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه
توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما:
 • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
 • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.


نظرات

تا کنون ۱,۱۴۵ نفر از این آموزش استفاده کرده‌اند و ۹ نظر ثبت شده است.
معصومه
معصومه
۱۴۰۰/۰۳/۲۰
باسلام و خسته نباشید خدمت خانم دکتر بسیار عالی بود فقط اگر دور دوم تدریس سلولی رو هم ارائه می دادند بسیار خوب میشد .من خیلی وقته که منتظر بقیه تدریس خانم دکتر هستم .
علی
علی
۱۳۹۹/۱۰/۱۹
با سلام و احترام
ضمن تشکر بابت مباحث تدریس شده، کاش مبحث میتوکندری هم تدریس می کردید. سپاس
شیرین
شیرین
۱۳۹۹/۰۳/۲۱
توضیحات جامع و پر محتوا است.
علی
علی
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
آموزشی بسیار خوب و روان با تشریح کامل مسائل .تشکر از خانم دکتر
طاهر
طاهر
۱۳۹۹/۰۱/۳۰
خیلی عالی بود تسلط استاد کاملا واضح بود ممنون واسه این اموزش عالی،از فرادرس هم ممنون که واسه بیشتر اموزشا بهترینا رو انتخاب میکنه
یگانه
یگانه
۱۳۹۸/۱۲/۲۲
سلام وافعا عالیه 😍😍
سارا
سارا
۱۳۹۸/۱۲/۲۰
مطالب خوب جمع بندی شدتد و منظم فقط خیلی تند تند بیان شده آدم خسته میشه از گوش دادن حالت تدریس نداره مثل سخنرانی میمونه
پگاه
پگاه
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
آموزش های فرادرس در کل خوبن اما من چون کورس های خارجی هم می بینم تفاوت عمده ای که با فرادرس دارن اینه که تو آموزش ها از انیمیشن استفاده می کنن که یادگیری رو خیلی بهتر میکنه.
محسن
محسن
۱۳۹۸/۰۵/۰۹
عرض خسته نباشید جانانه به خانم دکتر؛ خیلی عالی آموزش دادند. من که خیلی لذت بردم آموزش زیست سلولی خیلی مشکل هست به علت این که مطالب زیاد هستند و مدرس دانشگاه به علت کمبود وقت نمی‌توانند آموزش را در حد عالی تدریس کنند. من لذت بردم و این آموزش را توصیه می‌کنم. مخصوصاً در قسمت انتقال‌های غشائی من واقعا تو این قسمت مشکل داشتم، خیلی ممنونم به خاطر این آموزش عالی
دسته‌بندی موضوعی: زیست شناسی | علوم تجربی
برچسب‌ها:
Electrophoresis | Flow cytometr | آنزیم ها | اتصالات دسموزومی | اتصالات منفذدار | اجزای غشایی | اسکلت هسته ای | الکتروفورز | انتقال غیر فعال | انتقال فعال | انواع اتصالات سلولی | انواع پمپ های ATPase | باکتری ها | پریون ها | پمپ های غشایی | پورین ها | پوشش هسته ای | ترابری مواد | ﺗﻮﻧﻮ ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ها | جداسازی پروتئین های غشایی | جداسازی سلول ها | دستگاه گلژی | روش های انتقال مواد از غشای سلولی | روش های بیوشیمیایی | روش های مطالعه سلول | روش های میکروسکوپی | ریبوزوم ها | ریبوزوم های هیبرید | زیست شناسی سلولی | ساختار بیوشیمایی سلول ها | ساختار بیوشیمیایی | ساختار ریبوزوم ها | ساختار کلروپلاست | ساختار واکوئل ها | سلول های پروکاریوتی | سلول های یوکاریوتی | سم زدایی توسط SER | شبکه آندوپلاسمی | شبکه آندوپلاسمی زبر | شبکه آندوپلاسمی صاف | شکل گیری پراکسی زوم | شیره هسته | غشای پایه | فتوسنتز | فتوسیستم ها | فلوسیتومتر | قندهای غشایی | کروماتوگرافی | کروماتوگرافی تعویض یونی | کروماتوگرافی تمایلی | کروماتوگرافی فیلتراسیون ژلی | گلی اکسی زوم | لیپیدهای غشایی | ماتریکس خارج سلولی | مسیر پیام رسانی Wnt | مکانیسم گلیکوزیلاسیون | میکروسکوپ الکترونی | میکروسکوپ تداخلی | میکروسکوپ فاز متضاد | میکروسکوپ فلوئورسانس | میکروسکوپ نوری | میکروفیلامنت ها | نقل و انتقالات غشایی | هدایت پیام | هسته سلول | وظایف شبکه آندوپلاسمی | ویروئیدها | ویروس ها | یونوفورها
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۸ جلسه ویدئویی
×