×
زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش سازه های نوین در معماری - پیش ثبت نام

آموزش سازه های نوین در معماری - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش سازه های نوین در معماری - پیش ثبت نام

عدم ارتباط سازه با معماری، باعث عدم تسلط معماران اثر جدید به دانش سازه نو شد، از این رو در این فرادرس،، توجه به ایجاد ارتباط مفاهیم سازه، با معماری که مشکل اساسی معماران در چند دوره تاریخی بوده، در اولویت قرار گرفته است و از این رو مطالعه عناصر سازه ای راهکار مفیدی برای ارتفاع دانش سازه ای مهندسین معمار در نظر گرفته شده است. هدف از این فرادرس، ایجاد آشنایی دانشجویان معماری با سازه های نوین و استفاده از تجربیات مهندسین و معماران پیشرو، در استفاده از فناوری های سازه ای جدید، در ایجاد بناها و ساختمان ها با فرم های نو با بهره گیری از مصالح و مواد جدید و همچنین آموزش فرایند شناخت سازه و سازه های نو است.

آموزش سازه های نوین در معماری - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

معماران گذشته، تمام مسئولیت ساخت یک بنا را به عهده داشته اند و در حقیقت معماران عصرهای گذشته، ارتباط بسیار زیادی با دانش سازه ای دوران خود داشته اند و اغلب خود، طراح سازه بنا خود بودند.

با به وجود آمدن تفکرات دوره انقلاب صنعتی در اروپا، عملا فاصله بین معماران و مهندسی سازه افزایش یافت و مهندسی سازه به علمی مستقل تبدیل شد. این امر باعث ایجاد شکاف بین علم معماری و مهندسی معماری شد و معماران صرفا به جنبه های زیبا شناسی بنا توجه جستن و حل مشکلات سازه در الویت های بعدی و بر عهده مهندسین سازه قرار گرفت.

عدم ارتباط سازه با معماری، باعث عدم تسلط معماران اثر جدید به دانش سازه نو شد، از این رو در این فرادرس،، توجه به ایجاد ارتباط مفاهیم سازه، با معماری که مشکل اساسی معماران در چند دوره تاریخی بوده، در اولویت قرار گرفته است و از این رو مطالعه عناصر سازه ای راهکار مفیدی برای ارتفاع دانش سازه ای مهندسین معمار در نظر گرفته شده است.

هدف از این فرادرس، ایجاد آشنایی دانشجویان معماری با سازه های نوین و استفاده از تجربیات مهندسین و معماران پیشرو، در استفاده از فناوری های سازه ای جدید، در ایجاد بناها و ساختمان ها با فرم های نو با بهره گیری از مصالح و مواد جدید و همچنین آموزش فرایند شناخت سازه و سازه های نو است.

از اهمیت های یادگیری سازه این است که سازه اولین رکن برای ایجاد یک بنا است و اثر اجتناب ناپذیری در شکل گیری معماری دارد و بخش غیر قابل حذف برای ایجاد یک فرم و بنای معماری است، چون از عناصر پنهان در بنا است و اغلب از دیدگاه معماران مورد توجه قرار نمی گیرید، در حالی که سازه به عنوان یکی از ارکان اصلی ایجاد معماری نوین دسته بندی می شود، به گونه ای که برای به وجود آمدن یک سبک معماری جدید، حتما یک نوع راه حل سازه ای جدید برای ایجاد فرم های جدید، به وجود آمده است.

از سوی دیگر ایجاد یک طرح معماری مطلوب مستلزم ایجاد ارتباط میان سازه و معماری است و یک معمار برای خلق یک اثر بی مانند معماری علاوه بر شناخت عوامل زیبا شناسی حتماً باید از دانش سازه نو نیز برخوردار باشد. همین دلیل دانستن علم سازه نو از ضرورت بالایی برای معماران برخوردار است.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: آشنایی با سازه های نو
  • هدف از آشنایی با سازه های نو
  • تاریخچه به وجود آمدن سازه
  • اهمیت نقش سازه در معماری
  • نقش سازه نو در ایجاد سبک های معمای نو
  • مفاهیم اصلی و پایه سازه
 • درس دوم: اجزای سازه
  • هدف سازه
  • انواع بارها
  • تعریف بارهای زنده و مرده
  • بارهای دینامیک
  • بارهای ناشی از تغییر
 • درس سوم: رابطه بین فرم های سازه ای و فرم های معماری
  • تلفیق فرم های معماری
  • سازه های پوسته ای
  • سازه های چادری
  • سازه های زنجیره ای
  • سازه های دندانه دار
  • قوس ها
  • سازه های قابی
 • درس چهارم: سازه های پیش ساخته
  • تاریخچه ساختمان های مدولار
  • دلایل پیشرفت ساختمان های مدولار
  • روش های مختلف اجرای ساختمان های پیش ساخته
  • بخش های مختلف سیستم پیش ساخته
  • سیستم های باز و بسته
  • معیارها و استانداردها
  • پیمون و انواع مدولار
 • درس پنجم: سازه های بتن مسلح
  • تاریخچه سازه های بتن مسلح
  • نگاهی به معماری متعالی
  • تاثیر بتن مسلح در ایجاد معماری مدرن متعالی
  • تعریف و ویژگی های بتن مسلح
  • تعریف و ویژگی های بتن اکسپوز
 • درس ششم: بتن پوسته ای
  • نگاهی به گذر سازه بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه ۷۰
  • تندیس گرایی
  • دنیای طبیعی
  • نحوه استفاده از بتن پوسته ای
  • انواع بتن پوسته ای
 • درس هفتم: معماری کابلی
  • تاریخچه معماری های تک
  • اصول فکری معماری های تک
  • تاریخچه معماری کابلی
  • نمونه های طبیعی در معماری کابلی
  • رانش سازه های کابلی
  • انواع معماری کابلی
 • درس هشتم: سازه های چادری
  • انواع سازه های چادری
  • تاریخچه معماری چادری
  • اتصالات سازه های کابلی و پارچه ای
  • اصول بنیادی سازه های چادری
  • سیستم های چادری با تکیه گاه خارجی
  • مصالح سازه های چادری
  • خصوصیت سازه های پارچه ای
  • جزئیات اتصالات سازه های پارچه ای
  • مزایا سازه های پارچه ای
 • درس نهم: اوریگامی و معماری
  • تعریف اوریگامی
  • ورود اوریگامی در معماری
  • رفتارهای سازه اوریگامی
  • مزیت های اجرای اوریگامی
  • سیستم ورقه ای تا شده
  • مصالح مورد استفاده در اوریگامی
 • درس دهم: معماری بیونیک
  • تاریخچه معماری بیونیک و تقلید از طبیعت
  • ارتباط انسان با طبیعت
  • طبیعت از دیدگاه شرق و غرب
  • نحوه استفاده از طبیعت
  • سازه برگرفته شده از حیوانات
  • سازه های برگرفته شده از طبیعت و گیاهان
  • سازه برگرفته شده از اندام انسان
  • سازه های برگرفته شده از طبیعت بی جان
 • درس یازدهم: معماری دینامیک
  • بررسی تاریخچه معماری دینامیک
  • بررسی سازه های متحرک
  • نقش مکانیک در ایجاد معماری متحرک
 • درس دوازدهم: قوس ها
  • تاریخچه پیدایش قوس
  • تعریف قوس
  • انواع قوس ها
  • تعریف طاق
  • انواع طاق
  • تعریف گنبد
  • انواع گنبد
  • گنبد ژئودزیک (Geodesic)

مفید برای رشته های
 • معماری
راهنمای سفارش آموزش‌ها

آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟

(راهنمایی بیشتر +)

در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
 • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
 • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه


اطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش سازه های نوین در معماری - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIARCH105
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)


نظرات

در حال حاضر، دیدگاهی برای این آموزش ثبت نشده است.
برچسب‌ها:
Geodesic | آشنایی با سازه های نو | اجزای سازه | اصول بنیادی سازه های چادری | انواع بتن پوسته ای | انواع سازه های چادری | انواع طاق | انواع قوس ها | انواع گنبد | انواع معماری کابلی | اهمیت نقش سازه در معماری | بارهای دینامیک | بارهای ناشی از تغییر | بتن اکسپوز | بتن پوسته ای | بخش های مختلف سیستم پیش ساخته | بررسی سازه های متحرک | پیمون | تاریخچه پیدایش قوس | تاریخچه ساختمان های مدولار | تاریخچه سازه | تاریخچه سازه های بتن مسلح | تاریخچه معماری چادری | تاریخچه معماری دینامیک | تاریخچه معماری کابلی | تاریخچه معماری های تک | تعریف اوریگامی | تعریف بار زنده | تعریف بار مرده | تعریف بتن اکسپوز | تعریف بتن مسلح | تعریف پیمون | تعریف طاق | تعریف قوس | تعریف گنبد | تندیس گرایی | خصوصیت سازه های پارچه ای | دلایل پیشرفت ساختمان های مدولار | رانش سازه های کابلی | رفتارهای سازه اوریگامی | سازه برگرفته شده از اندام انسان | سازه برگرفته شده از حیوانات | سازه های بتن مسلح | سازه های پوسته‌ ای | سازه های چادری | سازه های دندانه دار | سازه های زنجیره ای | سازه های قابی | گنبد ژئودزیک | مزایا سازه های پارچه ای | مزیت های اجرای اوریگامی | مصالح سازه های چادری | مصالح مورد استفاده در اوریگامی | معماری بیونیک | معماری دینامیک | معماری کابلی | معماری متعالی | مفاهیم اصلی سازه | نحوه استفاده از بتن پوسته ای | نقش سازه نو در ایجاد معمای نو | نقش مکانیک در ایجاد معماری متحرک | هدف از سازه های نو | هدف سازه | ویژگی های بتن اکسپوز | ویژگی های بتن مسلح
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی