زمان تقریبی انتشار: ۴ تا ۱۲ هفته

آموزش باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی - پیش ثبت نام

آموزش باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.
آموزش باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی - پیش ثبت نام

این فرادرس به معرفی مهم ترین آثار در خصوص شهرسازی، معماری و هنرهای مستظرفه (سفالگری، فلزکاری، خوشنویسی و نقاشی، بافندگی و نساجی، منبت کاری) در جهان اسلام اشاره دارد. در این آموزش سعی شده تا این اشارات، با تمرکز بر سرزمین های عربستان، عراق، شام (سوریه)، فلسطین، مصر، آناتولی (ترکیه)، مغرب (مراکش)، اندلس (اسپانیا)، آسیای مرکزی و هند از طریق ادوار و حکومت های حضور یافته در آن ها باشد. در واقع با معرفی دوره های اسلامی شکل یافته در سرزمین های مختلف اسلامی، مهم ترین آثار برجای مانده را در کاربری های مختلف (مذهبی و غیر مذهبی) معرفی شده است و همچنین در خصوص شهرسازی مهم ترین شهرهای جهان اسلام و در بخش معماری، مهم ترین آثار برجای مانده مذهبی و غیر مذهبی و در سایر هنرها نیز شاخص ترین ها را از هر نوع ( در ادوار و سرزمین های مختلف اسلامی) معرفی می کنیم.

آموزش باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی - پیش ثبت نام

درخواست اطلاع رسانی انتشار این آموزش
وضعیت انتشار: در حال برنامه ریزی
زمان تقریبی انتشار: بر حسب تعداد درخواست های دانشجویان و اولویت زمانی و آموزشی اعضای هیات علمی فرادرس، انتشار این آموزش در واحد نشر فرادرس اولویت سنجی می شود. انتشار یک آموزش پس از شروع به ضبط معمولا ۴ تا ۱۲ هفته زمان می برد.
این آموزش در حال برنامه ریزی برای ارائه در فرادرس است و انتشار سریع تر آن، بستگی به تعداد متقاضیان این آموزش دارد. چنانچه شما نیز تمایل به انتشار سریع این آموزش دارید در این آموزش پیش ثبت نام نمایید.

فرادرس از جهت فرصت آموختن، یک محیط کاملا باز (بدون هیچ مرز و شرط برای ورود) برای همه است. اما از جهت فرصت آموزش دادن، یک محیط به شدت بسته است و مدرسین آن با عبور از سخت ترین ضوابط علمی و فیلترهای مهارت آموزشی برگزیده و دستچین می شوند. در چندین سال گذشته کمتر از 5 درصد متقاضیان تدریس در فرادرس توانسته اند به مرحله نهایی ارائه آموزش در آن برسند. ارائه یک آموزش توسط «گروه مدرسین فرادرس» تضمینی برای کیفیت آن می باشد.

توضیحات تکمیلی

توضیحات تکمیلی

این فرادرس به معرفی مهم ترین آثار در خصوص شهرسازی، معماری و هنرهای مستظرفه (سفالگری، فلزکاری، خوشنویسی و نقاشی، بافندگی و نساجی، منبت کاری) در جهان اسلام اشاره دارد. در این آموزش سعی شده تا این اشارات، با تمرکز بر سرزمین های عربستان، عراق، شام (سوریه)، فلسطین، مصر، آناتولی (ترکیه)، مغرب (مراکش)، اندلس (اسپانیا)، آسیای مرکزی و هند از طریق ادوار و حکومت های حضور یافته در آن ها باشد.

در واقع با معرفی دوره های اسلامی شکل یافته در سرزمین های مختلف اسلامی، مهم ترین آثار برجای مانده را در کاربری های مختلف (مذهبی و غیر مذهبی) معرفی شده است و همچنین در خصوص شهرسازی مهم ترین شهرهای جهان اسلام و در بخش معماری، مهم ترین آثار برجای مانده مذهبی و غیر مذهبی و در سایر هنرها نیز شاخص ترین ها را از هر نوع ( در ادوار و سرزمین های مختلف اسلامی) معرفی می کنیم.

در پایان هر درس مهم ترین سوالات در خصوص مباحث ذکر شده، ارائه شده است و از آنجا که دوره آموزشی باستان شناسی و هنر اسلامی ایران به جهت وسعت مطالب در قالب دوره آموزشی مجزایی ارائه می شود، سرزمین ایران در موارد مذکور حضور ندارد.

اهمیت فراگیری درس باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی برای دانشجویان رشته باستان شناسی به جهت نقش تعیین کننده آن در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری برای ورود به دانشگاه ها، حائز اهمیت است و از آنجا که این مباحث با سایر رشته ها نیز مشترک است، می تواند در آزمون های مختلف و همچنین پژوهش، جهت ارائه مقالات علمی – پژوهشی، نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند.

شیوه های متفاوت تدریس این مباحث در دانشگاه های آزاد و سراسری و نیز گستردگی و وسعت سرفصل های آن، منجر می شود تا استاد در طول یک ترم نتواند کلیه مطالب را به طور کامل ارائه نماید، این مساله سبب شده است که بسیاری از افراد بر کلیه مباحث تسلط نداشته باشند یا برخی موضوعات برای آن ها کاملا نا آشنا باشد.

اختصاص حدود بیش از 15 سوال از 40 سوال درس دوران اسلامی در آزمون کارشناسی ارشد باستان شناسی و بیش از 7 سوال از 25 سوال درس دوره اسلامی در آزمون دکتری باستان شناسی (با ضریب چهار) بر ضرورت یادگیری این دوره می افزاید.

موضوعاتی در خصوص معماری و هنر سرزمین های اسلامی در سال های اخیر، بیش از قبل مورد توجه پژوهشگران بوده و توانسته محبوبیت بیشتری را در بین این اشخاص کسب نماید و فراگیری مباحث این فرادرس می تواند به این افراد از طریق یادگیری مباحث مشترک، تسلط کافی بر موضوعات را فراهم نموده و در نگارش مقالات علمی – پژوهشی یاری رسان باشد.

قابل ذکر است که کتب موجود در این خصوص به جهت گستردگی مباحث، هر کدام از منظری خاص به مساله پرداخته اند و مباحث در یک منبع کامل نمی باشد و علاقه مندان جهت فراگیری مطالب باستان شناسی و هنر در سرزمین های اسلامی می بایست زمان بیشتری را صرف خواندن کتاب های متعدد نمایند و از طرفی ترجمه برخی از این منابع مفهوم را به راحتی بیان نمی کند.

 

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
 • درس یکم: معرفی جهان اسلام و چگونگی شکل گیری سرزمین های اسلامی
  • شهر سازی از منظر اسلامی
   • معرفی مهم ترین شهرهای مورد استفاده حاکمان مسلمان در سرزمین های اسلامی
  • شهرسازی اسلامی در سرزمین عراق
   • بصره
   • کوفه
   • واسط
   • بغداد
   • سامرا
  • شهرسازی اسلامی در سرزمین شام
   • رمله
   • رصافه
   • رقه و رافقه
   • حلب
  • شهرسازی اسلامی در سرزمین مصر
   • فسطاط
   • قاهره
   • شهرسازی اسلامی در سرزمین مغرب
   • قیروان
   • مهدیه
   • فاس
   • منصوریه
   • مکنس (شهر سلطنتی)
  • شهرسازی اسلامی در سرزمین اندلس (اسپانیا)
   • قرطبه
   • مدینه الزهرا
   • زاهره
   • غرناطه
   • سرقسطه
  • شهر سازی اسلامی در سرزمین آناتولی (ترکیه)
   • قونیه (سلجوقیان آناتولی)
   • استانبول (عثمانی)
  • مهم ترین سوالات فصل اول در آزمون ها
 • درس دوم: شکل گیری هنر معماری و تزئینات وابسته به آن در سرزمین های اسلامی
  • مهم ترین سبک های رایج معماری در سرزمین های اسلامی
  • معرفی مهم ترین تزئینات به کار رفته در آثار معماری سرزمین های اسلامی
  • عربستان و معماری دوران اسلامی
  • امویان
   • شهرهای مذهبی
   • شهرهای غیرمذهبی
  • عباسیان
  • امویان اسپانیا
  • فاطمیان
  • سلجوقیان روم
  • عثمانیان
  • معرفی مهم ترین آثار معماری از ادوار تاثیر گذار در ساخت بناهای سرزمین های اسلامی
  • بناهای مذهبی و غیر مذهبی سلسله های مختلف
  • مهم ترین سوالات فصل دوم در آزمون ها
 • درس سوم: شکل گیری هنر نقاشی و خوشنویسی در سرزمین های اسلامی
  • وضعیت هنر نقاشی و خوشنویسی در ادوار اسلامی
   • وضعیت و جایگاه نقاشی و خوشنویسی در دوران متقدم اسلامی
   • حامیان هنر نقاشی در دوران متقدم اسلامی
   • توسعه خوشنویسی در قرون دهم تا سیزدهم
   • حامیان هنر نقاشی در دوران عثمانی
   • جایگاه خوشنویسی و خطوط اسلامی در آثار هنری ادوار اسلامی
   • جایگاه کتاب آرایی در آثار هنری ادوار اسلامی
  • سبک ها و تکنیک ها
   • انواع سبک های نقاشی در آثار هنری ادوار اسلامی
   • انواع خطوط مورد استفاده در ادوار اسلامی و در آثار خلق شده
  • معرفی مهم ترین آثار همراه با ذکر تاریخ و سرزمین
  • مهم ترین سوالات فصل سوم در آزمون ها
 • درس چهارم: شکل گیری هنر سفالگری در سرزمین های اسلامی
  • وضعیت هنر سفالگری در ادوار اسلامی
   • وضعیت سفالگری در قبل از اسلام تا اوایل دوران اسلامی
   • سفالگری در دوران عباسی
   • سفاگری در دوران فاطمی (مصر و شمال آفریقا)
   • سفالگری در سده های ششم تا نهم در سوریه
   • سفالگری در مراکش (مغرب) و اسپانیا
   • سفالگری عثمانی
  • سبک ها و تکنیک ها
   • بدون لعاب (معرفی فن و تزئین)
   • با لعاب (معرفی فن و تزئین)
  • معرفی مهم ترین آثار همراه با ذکر تاریخ و سرزمین
  • مهم ترین سوالات فصل چهارم در آزمون ها
 • درس پنجم: شکل گیری هنر فلزکاری در سرزمین های اسلامی
  • وضعیت هنر فلزکاری در ادوار اسلامی
   • معرفی ماهیت فلزکاری اسلامی
   • انواع فلزات مورد استفاده در آثار هنری فلزی در ادوار اسلامی
   • ارتباط نجوم و فلزکاری در ادوار اسلامی
   • صنعت گران و حامیان فلزکاری در ادوار اسلامی
   • اهمیت اشیا فلزی در شناخت خطوط اسلامی
   • هنر فلزکاری در دوران امویان (امویان – امویان اسپانیا)
   • فلزکاری در دوران ایوبیان و مملوکیان (سوریه و مصر)
   • فلزکاری در دوران فاطمیان (شمال آفریقا – مصر)
  • سبک ها و تکنیک ها
   • معرفی فنون و تکنیک های فلزکاری (تولیدی و صنعتی)
   • معرفی نقوش و تزئینات فلزکاری اسلامی
  • معرفی مهم ترین آثار همراه با ذکر تاریخ و سرزمین
  • مهم ترین سوالات فصل پنجم در آزمون ها
 • درس ششم: شکل گیری هنرهای نساجی و بافندگی در سرزمین های اسلامی
  • وضعیت هنرهای نساجی و بافندگی در ادوار اسلامی
   • وضعیت و جایگاه نساجی در دوران متقدم اسلامی
   • نساجی در دوران مملوکان
   • نساجی در دوران عثمانی
   • انواع پارچه های مورد کاربرد در ادوار اسلامی
   • جایگاه قالی و قالیچه در ادوار اسلامی
   • معرفی مهم ترین مراکز بافندگی و نساجی سرزمین های اسلامی
  • سبک ها و تکنیک ها
   • فنون
   • تزئینات
  • معرفی مهم ترین آثار همراه با ذکر تاریخ و سرزمین
  • مهم ترین سوالات فصل ششم در آزمون ها
 • درس هفتم: شکل گیری هنر منبت کاری و چوب در سرزمین های اسلامی
  • وضعیت هنر منبت کاری و چوب در ادوار اسلامی
   • نقش و جایگاه چوب در خلق آثار هنری اسلامی
   • ارتباط معماری مذهبی با آثار هنری چوبی در ادوار اسلامی
   • جایگاه هنر چوب و منبت کاری در بناهای غیر مذهبی اسلامی
  • سبک ها و تکنیک ها
   • فنون
   • تزئینات
  • معرفی مهم ترین آثار همراه با ذکر تاریخ و سرزمین
  • مهم ترین سوالات فصل هفتم در آزمون ها

 

مفید برای
 • باستان شناسی
 • معماری
 • گرافیکاطلاعات تکمیلی

نام آموزش آموزش باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی - پیش ثبت نام
ناشر فرادرس
کد آموزش FVTIARCH103
زبان فارسی
نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)

آموزش‌های مرتبط با آموزش باستان شناسی و هنر سرزمین های اسلامی - پیش ثبت نام


آموزش‌های پیشنهادی برای شما

نظرات

ملینا
ملینا

با توجه به فهرست درسها، بسیار مفید برای رشتهای معماری و علاقمندان به طراحی ساختمانهای با کاربرد خاص مانند مسجد به نظر میرسد.

دسته‌بندی موضوعی: مهندسی معماری
برچسب‌ها:
اهمیت اشیا فلزی در شناخت خطوط اسلامی | بناهای غیر مذهبی | بناهای مذهبی | تزئینات به کار رفته در آثار معماری سرزمین های اسلامی | حامیان فلزکاری در ادوار اسلامی | سبک های رایج معماری در سرزمین های اسلامی | سفاگری در دوران فاطمی | سفالگری در دوران عباسی | سفالگری در سوریه | سفالگری در قبل از اسلام | سفالگری در مراکش | سفالگری عثمانی | شکل گیری هنر نقاشی | شهر سازی اسلامی در سرزمین آناتولی | شهرسازی اسلامی در سرزمین اندلس | شهرسازی اسلامی در سرزمین شام | شهرسازی اسلامی در سرزمین عراق | شهرسازی اسلامی در سرزمین مصر | شهرسازی اسلامی در سرزمین مغرب | فلزکاری در دوران ایوبیان | فلزکاری در دوران فاطمیان | فلزکاری در دوران مملوکیان | ماهیت فلزکاری اسلامی | معرفی مهم ترین مراکز بافندگی در سرزمین اسلامی | معماری دوران اسلامی | معماری دوران اسلامی در عربستان | مهم ترین سبک های رایج معماری | نساجی در دوران عثمانی | نساجی در دوران مملوکان | نقش های فلزکاری اسلامی | هنر سرزمین های اسلامی | هنر فلزکاری در ادوار اسلامی | هنر فلزکاری در دوران امویان | هنر منبت کاری | هنر نقاشی در دوران عثمانی | هنر نقاشی در دوران متقدم اسلامی
مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
×
فهرست جلسات ۰ جلسه ویدئویی
×